သူတိုု႔အာေဘာ္

NLD ရဲ႕ ထိပ္တန္းကိစၥသံုးရပ္နဲ႔ ကာကြယ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕အဓိကတာဝန္

တူေမာင္ညိဳ
မတ္လ ၂၈၊ ၂၀၁၂
“(၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔” မွာေျပာတဲ့ ဗိုလ္မင္းေအာင္ေအာင္လိႈင္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းထဲက ေအာက္ပါအခ်က္ ၂ ခ်က္ကို သတိျပဳမိပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊတို႔ကို တပ္မေတာ္ကို ေခတ္ကာလနဲ႔အညီ တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့လို႔ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမ်ားအျဖစ္ တတန္းတည္းထားၿပီး ရည္ၫြန္းေျပာၾကားတဲ့အခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္သားအမတ္ ၂၅% ဘာေၾကာင့္ပါဝင္ေနရသလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဖခင္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုရည္ၫြန္းေသာ္လည္း ယခင္က “ေအာင္ဆန္းစစ္ေၾကာင္း” ဆိုတာရွိခဲ့ၿပီး (နဝတ-နအဖ) ေခတ္ မွာ ျဖဳတ္ပယ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္းျဖဳတ္ပယ္ထားဆဲပါ။ ထားပါေတာ့။

ေနာက္တခ်က္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေတာ့ စစ္တပ္ကေနျပတ္ျပတ္သားသားထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးကို ေျခစံုပစ္ၿပီးလုပ္ခဲ့သူျဖစ္ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ “ကိုေအာင္ဆန္း- သခင္ေအာင္ဆန္း- ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း- ဦးေအာင္ဆန္း” စသျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ႏုိင္ငံေရး သမားဘဝကေန ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္သား၊ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္သားဘဝကေန ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝကို အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲ ခဲ့တာပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ဗိုလ္ေနဝင္းကို တတန္းထဲထားေဖၚျပစရာဆိုလုိ႔ “ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္” စာရင္းကိုေရးသားေဖၚျပရာမွာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါ ေတာင္ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဆိုတဲ့ ႐ႈေဒါင့္ကေနၾကည့္ရင္ “သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ” အုပ္စုဝင္ သခင္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ “သခင္ထြန္းအုပ္ – သခင္ဗ စိန္ ”အုပ္စုဝင္ သခင္႐ႈေမာင္အျဖစ္ ကြဲျပားေနေသးတယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္တပ္ကို တလက္ကိုင္တပ္အျဖစ္ အုပ္စီးခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုစတင္အေျခခ်ခဲ့သူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ လက္ရွိစစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ေဂါ့ဖားသားျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ” ဆုိၿပီး ၁၂ ႏွစ္အုပ္စုိးခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၇၄) စိတ္ႀကိဳက္ေရး ဆြဲကာ (မဆလ) တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ (၁၄) ႏွစ္ (၁၉၇၄- ၁၉၈၈) ၾကာဖိႏွိပ္ခဲ့တယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊကေတာ့ (နဝတ-နအဖ) စစ္ေကာင္စီက ၂၁ ႏွစ္ (၁၉၈၈ -၂၀၁၀) ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးခဲ့ၿပီး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး “စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ဒီမိုကေရစီ” ဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ေပးခဲ့တယ္။

စစ္အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး စစ္တပ္ကို တလက္ကိုင္လုပ္တဲ့အစဥ္အလာဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းလုပ္နည္းျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းကို ဗိုလ္သန္းေရႊက ဆက္ခံခဲ့တာျဖစ္ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ လက္ရွိစစ္အုပ္စုဟာ ဗိုလ္ေနဝင္း- ဗိုလ္သန္းေရႊတုိ႔ရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္နစ္အေမြခံေတြသာ ျဖစ္တယ္။

လက္ရွိစစ္အုပ္စုဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအစဥ္အလာကို ဆက္ခံသူေတြမဟုတ္ဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တပ္ကိုအသံုးခ်ၿပီး ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ခဲ့ဘူး။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား မစုေဆာင္းခဲ့ဘူး။ ဗိုလ္ေနဝင္းတုိ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔က စစ္ တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ တလက္ကိုင္ျပဳကာ စစ္အာဏာရွင္နစ္ဖန္တီးၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားစု ေဆာင္းခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္း- ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ အရင္းခံျခားနားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္တူႏႈိင္းယွဥ္လို႔မရတဲ့ မတူညီတဲ့အစဥ္အလာ ျဖစ္တယ္။

ဒီေန႔စစ္အုပ္စုဟာ စစ္တပ္နဲ႔ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ခြဲျခားၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအစဥ္အလာနဲ႔ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္း ဆန္႔ က်င္ၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္း- ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ရဲ႕ စစ္တပ္ကိုခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုပ္ကာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရွာတဲ့ လုပ္ဟန္ကို အေမြဆက္ခံထားသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” ဆိုတာကို ဗန္းျပအေရျခံဳထားတယ္။

ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က “လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ စစ္သားအမတ္ေတြပါဝင္ေနတယ္ဆိုတာ သမုိင္းေၾကာင္းအရပါဝင္ေနတာျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိး သားႏုိင္ငံေရးတာဝန္တစ္ရပ္ကိုထမ္းေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္” လို႔ သူ႔မိန္႔ခြန္းထဲမွာထည့္ေျပာထားတယ္။ စစ္မႈထမ္းဥပေဒနဲ႔ စစ္သားလုပ္ေန သူေတြ မဟုတ္ဘူး၊ ခံယူခ်က္နဲ႔ စစ္ထဲဝင္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုတယ္။

(လပခ) တုိင္းမွဴးေဟာင္း (နဝတ) ဗိုလ္ထြန္းၾကည္ရဲ႕ကိုယ္တုိင္ေရးအထၳဳပၸတၱိမွာပါတဲ့ (ဝင္းဦးကိုအားက်တဲ့) ခံယူခ်က္မ်ဳိးလားမသိပါ။

ဒါအျပင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈” ထဲက ပုဒ္မ ၂၀၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) ကိုကိုးကားၿပီး “စစ္တပ္က ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အဓိကတာဝန္ တရပ္အေနနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမယ္” လို႔ အခိုင္အမာထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေျပာၾကားခ်က္ဟာ ေရဒီယိုနဲ႔႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ကို တုန္႔ျပန္တာလို႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။

“အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအနက္ ထိပ္တန္းတင္ထားတဲ့ကိစၥသံုးရပ္ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ေဟာေျပာခ်က္ထဲမွာ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ထဲက ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ မကုိက္ညီတာေတြ ထဲက ထင္ရွားတဲ့ဥပမာတခုအျဖစ္ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ (စစ္တပ္) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ေနတာကို ျပည္သူေတြအသိျဖစ္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“အေျခခံဥပေဒကို အဓိကတာဝန္တရပ္အေနနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမယ္”လို႔ဆုိရာမွာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ အာဏာသိမ္းႏုိင္တဲ့ တာဝန္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ စစ္သားအမတ္ေတြရဲ႕တာဝန္လုိ႔ ေပါင္းၿပီးေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီတာဝန္ေတြကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကသာ အမိန္႔ေပးၫြန္ၾကားေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွာရွိတဲ့ ၂၅% စစ္သားအမတ္ေတြကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ႏုိင္/ျဖဳတ္ႏုိင္/ လဲလွယ္ႏုိင္ပါတယ္။

စစ္သားအမတ္ဆိုတာမွာလည္း အျမင့္ဆံုးအဆင့္က “ဗုိလ္မွဴးႀကီး” အထိပဲပါတာပါ။ ဒါကလည္း အနည္းစုပါ။ က်န္တဲ့အမ်ားစုက ဗိုလ္မွဴးအ ဆင့္နဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ ဂ်ဴနီယာေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ခမ်ာလည္း “စစ္စည္းကမ္း” ဆုိတာနဲ႔ အေသခ်ည္တုတ္ခံထားရသူေတြျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့မဲ စစ္သားအမတ္ေတြမေပးဝ့ံပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အဓိကတာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမယ့္” ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ NLD က ထိပ္ တန္းတင္ထားတဲ့ ကိစၥသံုးရပ္ (တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ) ကေတာ့ ေရွာင္လႊဲလို႔မရ ေအာင္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေနပါၿပီ။

“၁ ဧၿပီ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ” မွာ အႏုိင္ရရံုနဲ႔ “NLDရဲ႕ထိပ္တန္းကိစၥသံုးရပ္” ျဖစ္ေျမာက္မလာႏုိင္ဘူးဆိုတာ NLD ကလည္း နားလည္ သလုိ၊ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္စစ္တစ္ပုိင္းအစုိးရကလည္း သိပါတယ္။

NLD ရဲ႕ ထိပ္တန္းတင္ထားတဲ့ကိစၥသံုးရပ္ဆိုတာဟာ စစ္တပ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၊ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ေျမာက္ပါ လိမ့္မယ္။

ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔အတြက္ NLD အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ထဲမွာ ၇၅%ေက်ာ္မယ့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ဆႏၵမဲေတြလိုပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွာလည္းထက္ဝက္ေက်ာ္မဲဆႏၵရဖို႔လုိပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ အဆင့္ဆင့္ေသာအာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ ညစ္ပတ္ေကာက္က်စ္မႈေတြကို NLD ရင္ဆုိင္ ေနရ ပါတယ္။

ၫြန္း
၁။ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ေရဒီယို/ရုပ္ျမင္သံၾကားတုိ႔မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္ (ဒီလိႈင္း စာေစာင္ အတြဲ ၁ အမွတ္ ၁၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၆)
၂။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း (ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ ၂၈ မတ္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

6 thoughts on “NLD ရဲ႕ ထိပ္တန္းကိစၥသံုးရပ္နဲ႔ ကာကြယ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕အဓိကတာဝန္
 1. က်ဳပ္သူငယ္ခ်င္းေတြ စစ္တပ္ထဲမွာ အမ်ားအျပားဘဲ အားလုံးက စစ္ဗိုလ္ေတြပါ ယခုလက္ရိွမွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္ ေမာ္လျမိဳင္ ထား၀ယ္ ဘက္ေတြမွာ တာ၀န္က်တယ္ ။မႀကာေသးတဲ့အခ်ိန္တုံးက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ. စကားေဖာင္ဖြဲ.မိတယ္ ။သူတို.စကားေတြမွာေတာ့ အထက္အမိန္. အထက္အမိန္. ေတြႀကီးႀကားေနရတယ္။ ဒီတခါ ဆုံျဖစ္ရင္ သူတို.ေတြကို ေမးရမယ္ အထက္အမိ္န္. ဆိုတာ ဘယ္သူ.ကိုေျပာတာလဲ ဦးသိန္းစိန္လား ဦးသူ၇ေရြမန္းလား ဒါမွမဟုတ္ မင္းေအာင္လွိဳင္လား သူတို.အမိန္.ေပးတာ ဘာအတြက္လည္း ဘာလုပ္ဖို.လည္း ဆန္းစစ္ရမယ္ မွန္တဲ.အမိန္.ဆိုရင္ လက္ခံ ျပည္သူအတြက္ အကိ်ဳးမရိွတဲ့ အမိန္.ဆို၇င္ျငင္းရမယ္ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပုန္ကန္တာမဟုတ္ဘူး အခ်ိဳ.ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ မိမိ၏ အသက္ စည္းစိမ္ ရာထူး ေတြအတြက္ ေအာက္လက္ငယ္သား စစ္ဗိုလ္ေတြကို အထက္အမိန္.ဆိုျပီး အမိန္.ေပးေစခိုင္းေနႀကတယ္ လြန္သြားတဲ့အႏွစ္ ၅၀ -ကိုေမွ်ာ္ႀကည့္ပါ ေန၀င္း သန္းေရြ ခင္ညြန္.ဆိုတဲ့စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ရဲ. အထက္အမိန္.ဆိုျပီး တပ္မေတာ္ကို လက္ကိုင္ဒုတ္တဖြယ္ မိမိ၏ ရာထူး စီးစိမ္အတြက္ အသုံးခ်ခဲ့လို. ျပည္သူေတြ ဒုက္ခ ဆင္းရဲ ပင္လယ္ေ၀ခဲ့ရတယ္ မဟုတ္လား။ ကဘာ့ အခ်မ္းသာဆုံး ႏုိင္ငံေတြကိုႀကည့္ပါ အနည္ဆုံး အေရွ.ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ စင္ကာပူ မေလးရွား ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာေတာင္ စစ္တပ္က သမတ လႊတ္ေတာ္ ကိုေက်ာ္ျပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွဘူးဆိုတာေတြ.ရမယ္။ ဒါေႀကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ အထက္အမိန္.ဆိုျပီး ေအာက္ကစစ္ဗိုလ္ေတြအေနနဲ. တိုင္းျပည္ကို လက္လြတ္စပယ္ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုတာ ဒီတေခါက္ က်ဳပ္သူငယ္ခ်င္း စစ္ဗိုလ္ေတြနဲ. ေတြ.တဲ့အခါ ေျပာျဖစ္ေအာင္ ေျပာရမယ္။ သူငယ္ခ်င္းစစ္ဗိုလ္မ်ားနဲ. စစ္တပ္တခုလုံးရြင္လန္းခ်မ္းေျမ.ပါေစ။

 2. ဗိုလ္ေန၀င္းတို႕ဗိုလ္သန္းေရႊတို႕ေတြ တိုင္းျပည္ကိုအရင္းျပဳျပီးဘာေတြလုပ္သြားၾကတယ္ဆိုတာကိုမင္းေအာင္လႈိင္သိသင့္ပါတယ္…
  စစ္မွန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္တို႕၊ဒို႕တာ၀န္အေရးသံုးပါးတို႕၊ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကိုကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မယ္တို႕ဆိုတဲ့..ဗိုလ္သန္းေရႊစကားေတြမေျပာပဲနဲ႕……တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္၊မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့
  ျပည္သူ႕ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အျဖစ္မရပ္တည္ရဲတာလဲ..ကိုမင္းေအာင္လိႈင္ေရ..၀မ္းနဲစရာပါ..ကိုမင္းေအာင္လိႈင္မွာအရည္အခ်င္းေတြအမ်ားၾကီးရွိတာသိျပီးသားပါ…အခုအခ်ိန္ထိဗိုလ္သန္းေရႊေနာက္ျမီးစြဲျဖစ္ေနတာေတာ့..စိတ္မေကာင္းစရာ….ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးက်န္းမာပါေစ..။

 3. တပ္ခ်ဳပ္ၿကီး မင္းေအာင္လိွဳင္ အေနနဲ. အနာဂတ္ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ ေကာင္းစားေ၇းနဲ. တပ္မေတာ္ သမိုင္း ေကာင္းေ၇း အတြက္ ေသာ.ခ်က္ အက်ဆံုးသူ ပါ ။ တပ္မေတာ္ကိဳ လမ္းမွန္ေ၇ာက္ေအာင္ ထိမ္းေၿကာင္း ေပးပီး ျမန္မာနိုင္ငံသား အားလံုး ေမ်ွာ္လင္.ေနတဲ. အနာဂတ္ေကာင္းေတြ ကို ဖန္တီးေပးခဲ.တယ္ ဆိုတဲ. သမိုင္းေကာင္းကို ေမာ္ကြန္းထိုးပါ ေစလို. အားလံုးက ဆုေတာင္း၇င္းေစာင္.ေန ပါတယ္။

 4. ျမန္မာ့သမုိင္းမွာလူဆုိးစာရင္း၀င္တဲ့ဗုိလ္ေန၀င္း။ဗုိလ္သန္းေရြတုိကုိျမန္မာျပည္သူေတြကဘယ္ေတာ့မွ
  ေမ့မွာမဟုတ္ပါ။ဗုိလ္မင္းေအာင္လူိင္ရယ္။ဗုိလ္ခင္ညြန္ကုိလည္းေက်းဇူးရွိေျကာင္းေျပာပါအုံး။အေကာင္း
  လုပ္တာကနည္းနည္း။မေကာင္းတာကမ်ားမ်ား။သမုိင္းကဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္ေမ

Comments are closed.