လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား

ဆရာေနာ္မိန္း

ေဇာ္သစ္ (Kachinland News သတင္းဌာန – တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ)
မတ္လ ၂၅၊ ၂၀၁၂

အရပ္ရွည္ရွည္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာအျပံဳးႏွင့္ ကင္မရာတခုခုကို အျမဲကိုင္ေဆာင္ထားတတ္သူ၊ ဇာတ္ညႊန္း၊ ဇာတ္ဖြဲ႕ တခုခုကို အျမဲေတြးေတာစဥ္းစားေနတတ္သူ၊ ဇာတ္ကား႐ုိက္ျခင္းကို ဝါသနာထံုသူ ဆရာေနာ္မိန္းအား ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူငယ္ဌာနမွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္အျမင္ဖြင့္သင္တန္း တစ္္ခုတြင္ စတင္သိကြၽမ္းခင္မင္ရင္းႏွီးခဲ့ပါသည္။

ဆရာေနာ္မိန္းအား လူခ်င္းမရင္းႏွီးခင္ကတည္းကပင္၊ ဆရာေရးသားေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာ၍ ေလးစားခင္မင္မိခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာေနာ္မိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓမၼတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ရယူရန္ ေက်ာင္းသူ/သားတိုင္း မက္ေမာေသာ ဦးခ်စ္ေမာင္ ဆုကိုရရွိသူ အျဖစ္လည္း ေလးစားအားက်မိခဲ့ပါသည္။

ဆရာေနာ္မိန္းသည္ ရရွိေသာမိိမိအခြင့္အေရးထက္ လူ႔အတိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေပးဆပ္မႈကို ပို၍အေလးတစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဓမၼတကၠသိုလ္၌ ဓမၼပညာကို ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခ့ဲ့ေသာေၾကာင့္ ဓမၼတကၠသိုလ္ (အင္းစိန္) ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္း၏အစီစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႕ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ၊ လူတိုင္းသြားေရာက္ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ခ်င္ေသာ မိမိေဒသ မန္တံုေက်းရြာသိို႔ျပန္၍ အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေနာ္မိန္းသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ မန္တံုေက်းရြာကေလးတြင္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရင္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လူငယ္မ်ားကိုျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေသာလုပ္ငန္းရပ္ႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ခံေဒသခံမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

မန္တံုေက်းရြာတြင္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္၏႐ုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကိုလည္း ခံခ့ဲရသည္။ ေဒသခံရြာသူ/သားမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္၍ကာကြယ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း စစ္တပ္၏ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း မၾကာခဏခံရသူျဖစ္ပါသည္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆရာေနာ္မိန္းသည္ ကခ်င္လူငယ္မ်ားစုဖြဲ႕၍ ကခ်င္လူငယ္မ်ား၏အနာဂတ္အတြက္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တက္ႂကြစြာဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေနာ္မိန္းသည္၊ မိုင္ဂ်ာ ယာန္ၿမိဳ႕ေလးတြင္ Sinprawbum media အမည္ျဖင့္ လူငယ္ပညာေပး ဇာတ္ကားမ်ား႐ုိက္ကူးျခင္း၊ ေဒသလူငယ္မ်ားအတြက္ Computer သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္တြဲဘက္၍ သတင္းေလာကတြင္ က်င္လည္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္စတင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း ကခ်င္လူငယ္တစု စုေပါင္း၍ Kachinland News သတင္းဌာနကို စတင္ တည္ေထာင္ရာတြင္လည္း ဆရာေနာ္မိန္းသည္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ Kachinland News သတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ တာဝန္ကိုယူ ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေနာ္မိန္းအား အမွတ္တရျဖစ္မိခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ Hkinlum ပညာေရးျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၏ ရံပံုေငြရွာေရး အစီ အစဥ္တရပ္အျဖစ္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ဓမၼတကၠသိုလ္္ (KTC) ေနာင္နန္းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ေသာစတိတ္႐ႈိးတြင္ Live show VCD ထုတ္လုပ္ ရန္အတြက္ ဆရာေနာ္မိန္းအား လာေရာက္ရုိက္ကူးေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခံခ့ဲပါသည္။

ဆရာေနာ္မိန္းသည္ မိုင္ဂ်ာယာန္မွ တ႐ုတ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ လိုင္ဇာ (မိုင္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္) လိုင္ဇာမွ ျမစ္ႀကီးနား (မိုင္ေပါင္း ၈ဝ ေက်ာ္) ထိုအခ်ိန္ကားလမ္း၊ လမ္းႀကမ္းခရီးကို တစ္ရက္ႏွင့္အေရာက္လာ၍ ကူညီခဲ့သည္။ ထိုသို႔ကူညီရာတြင္ Hkinlum ပညာေရးအစီအစဥ္မွ လမ္း စရိတ္တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဆရာေနာ္မိန္းသည္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေငြေႀကးအဖိုးအခကိုမၾကည့္ဘဲ ေဆာင္ရြက္တတ္သူအျဖစ္ ယေန႔တိုင္အမွတ္ရေနမိိပါသည္။ Hkinlum ပညာဒါနအဖြဲ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ၃ ေနရာ၊ ဗန္း ေမာ္ျမိဳ႕တြင္ တစ္ေနရာ၊ ေဒသတြင္းရွိ လူမ်ဳိးမေရြး၊ဘာသာမေရြး လူငယ္မ်ား၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အခမဲ့သင္ႀကားေပးေနေသာ လူမႈအေျချပဳပရဟိတအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေနာ္မိန္းသည္ သတင္းမ်ားေရးသားရာတြင္လည္း အလြန္ေစ့စပ္တည္းျဖတ္တတ္သူျဖစ္သည္။သတင္းတပုဒ္ကို ခိုင္မာမႈ၊ ေသခ်ာမႈကို အလြန္တန္ဖိုးထားတတ္သူျဖစ္ေႀကာင္း ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ Kachinland သတင္းဌာနတြင္ အတူအလုပ္လုပ္ရင္း သိခဲ့ရသည္။ ဆရာေနာ္မိန္းသည္ သူ၏ဇာတိ မန္တံုေက်းရြာတြင္ ဘုရားရွိခိုေက်ာင္းတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အထူးႀကိဳးစားခဲ့သူျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရိွ သည္ဟုဆို ေသာ္ျငားလည္း မန္တံုရြာကေလးတြင္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းကို ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ၿခိမ္း ေျခာက္ဟန္႔တားျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ားျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာေနာ္မိန္းသည္ စိတ္ရွည္သည္းခံကာ ရဲရင့္စြာျဖင့္ အာ ဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္းကာ ၃ ႏွစ္အတြင္း ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း အႏု ေမာဒနာျပဳပြဲသို႔တက္ေရာက္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကူမင္းေဆးရုံတြင္ ေသမင္းႏွင့္အံတုဖက္ၿပိဳင္ေနရပါသည္။

အေႀကာင္းမွာ ၂ဝ၁၁ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ေျမအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနစဥ္ ဆရာေနာ္မိန္းသည္ Kachinland ဝက္ဆိုက္၏သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္၊ တာဝန္ကိုယူကာအႏၲာရယ္မ်ားေသာတိုက္ပြဲျဖစ္ေနသည့္ေနရာသို႔ သူကိုယ္တိုင္ သတင္းယူေနစဥ္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွပစ္ခတ္ေသာ ေသနတ္က်ည္ဆံထိမွန္ကာ လည္ပင္းေအာက္ပိုင္း ခႏၶာကိုယ္တခုလုံး မလႈပ္ရွားႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆရာကေတာ္ႏွင့္ ခ်စ္စရာသမီးေလးတစ္ေယာက္သည္ ဆရာေနာ္မိန္းအနားတြင္ ျပဳစုေပးေနရသည္။

ဆရာေနာ္မိန္းသည္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူငယ္မ်ားအား လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအျပင္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၲာ၊ စိတ္ႏွလုံုးႏွိမ့္ခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအား အက်ိဳးျပဳေစလိုၿပီး လူသားဆန္စြာ အသက္ရွင္သန္ရန္ စံနမႈနာျပေနထိုင္သည့္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဘဝကို ႐ုိးသားစြာျဖတ္သန္းၿပီး သူတပါးအက်ိဳးအား အျမဲကူညီတတ္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးလာခဲ့သည့္ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အစ္ကိုတေယာက္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆရာတေယာက္အေန ျဖင့္လည္ေကာင္း ဆရာေနာ္မိန္းသည္ လူသားဆန္စြာ အသက္ရွင္သူတေယာက္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအား အက်ဳိးျပဳသည့္လူတေယာက္၊ ဇနီးမယားႏွင့္ သူ၏ခ်စ္သမီးေလးအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အား ခ်စ္ျခင္းေမတၲာျပ ဂ႐ုစုိက္သူတေယာက္၊ သူ၏ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအား အလြန္ခ်စ္ျမတ္ ႏုိးသူတေယာက္၊ စိတ္ရွည္သည္းခံကာ ႏွိမ့္ခ်ႏိုင္လြန္းသူတေယာက္ျဖစ္ေႀကာင္း ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ရင္ထဲမွ ေလးေလးနက္နက္ လက္ခံ ယံုၾကည္ထားပါသည္။

● ဆရာေနာ္မိန္း၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
အမည္ – လဖိုင္ေနာ္မိန္း
ေမြးသကၠရာဇ္ – ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္
လူပ်ဳိး – ကခ်င္
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ – ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္
ပညာအရည္အခ်င္း – B.Th, B.D, B.A (Hist)
အလုပ္အကိုင္ – Sinpraw Bum Media (ဆင္ပေရာ့ဘြမ္ မီဒီယာ)
မိဘအမည္ – ဒူဝါလဖိုင္ေဇာ္ရစ္ (ကြယ္လြန္) ႏွင့္ ဒူဂ်န္ အင္ေဒါင္လုေဘာက္
ေနရပ္လိပ္စာ- မန္ဒုံေက်းရြာ၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း။
ဇနီး/သားသမီးမ်ား – ေဒၚအင္ခြန္ဆိုင္းေအာင္ (ဇနီး)၊ မ လဖိုင္နန္ဆိုင္းပန္ (သမီး)
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ – Sinpraw Bum Media (ဆင္ပေရာ့ဘြမ္ မီဒီယာ)၊ ရပ္ကြက္ (၅)၊ မိုင္ဂ်ာယန္။

● ေနာက္ေၾကာင္းအက်ဥ္း
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ဒုံေက်းရြာတြင္ေမြးဖြားၿပီး အ႒မတန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ ဒႆမတန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဓမၼတကၠသိုလ္ အင္းစိန္သို႔တက္ေရာက္ၿပီး B.Th ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မန္ဒုံကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တြင္ ဓမၼအမႈေဆာင္အျဖစ္ (၁) ႏွစ္ဆက္ကပ္ခဲ့သည္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဓမၼေကာလိပ္တြင္လည္း (၁) ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓမၼတကၠသိုလ္၊ အင္းစိန္တြင္ B.D ဘြဲ႕ထပ္မံရယူခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္ ဓမၼတကၠသိုလ္ ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ား မိတ္သဟာရအဖြဲ႕ ဥကၠ႒တာဝန္ကိုလည္း ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္ ကခ်င္ဘာသာမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ အသိပညာေပးေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားခဲ့သည္။ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့သည္။ မႏၲေလးအေဝးသင္တကၠသိုလ္မွလည္း သမိုင္းဘာသာအဓိကျဖင့္ BA ဘြဲ႕ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ေမြးရပ္ေျမ မန္ဒုံကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တြင္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ဆက္ကပ္ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဇုံနယ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူငယ္ဌာန၏တာဝန္ခံအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းအဓိကလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ မိုင္ဂ်ာယန္တြင္ Sinpraw Bum Media (ဆင္ပေရာ့ဘြမ္မီဒီယာ) လုပ္ငန္းကို အဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ လူငယ္မ်ားအား မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ျခင္း၊ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕၏ သတင္း မွတ္တမ္းဌာနတြင္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္း၊ ကခ်င္စကားေျပာ ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းမ်ား တာဝန္ယူရုိက္ကူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Kachinlandnews Web Site ကို တက္ႂကြသည့္ကခ်င္လူငယ္တစ္စုႏွင့္လက္တြဲ၍ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

● အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား-
(၁) ကခ်င္စကားေျပာ ပညာေပး ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းရိုက္ကူးျခင္း
(၂) ကခ်င္႐ိုးရာသီခ်င္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္႐ုိက္ကူးျဖန္႔ခ်ိျခင္း
(၃) လူငယ္အသိပညာေပးဇာတ္လမ္းတိုမ်ား ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ မဂၢဇင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးသားျခင္း။
(၄) လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ EEDY (Education and Economic Development for Youth) တြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။
(၅) ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္စကားေျပာ ဗီြဒီယိုဇာတ္လမ္း (Galoi Mi She) ဇာတ္ကား တာဝန္ယူ႐ုိက္ကူးျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ လွမ္းေရးမွ ဖမ္းဆီးစစ္ေၾကာျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။
(၆) Kachinandnews Web Site ၏ Cheif Reporter တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္; ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ သတင္းရယူ႐ုိက္ကူးစဥ္ က်ည္ဆံ ထိမွန္ဒဏ္ရာရရွိမႈေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တဖက္ႏိုင္ငံေဆး႐ုံတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူလွ်က္ရွိသည္။

● ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားျခင္း။
ရက္စြဲ – ၄၊ ၁ ၊ ၂ဝ၁၂
ေနရာ – ေကာင္းဝဲတိုက္ပြဲ၊ စိန္လုံေဒသ (ေကအိုင္ေအ၊ တပ္မဟာ(၃) ဧရိယာ)
တဖက္တပ္ – တပ္မ (၈၈) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ား


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

4 thoughts on “ဆရာေနာ္မိန္း
 1. ဆရာေနာ္မိန္းသို့၊
  ဆ၇ာဟာသူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ေကာင္းကင္ဘုံမွာဆုလဒ္ေတြအမ်ားျကီးရအုံးမွာပါ။ ဆရာဘုရားရဲ့ထူး
  ျခားအံ့ျသဘြယ္ရာတန္ခုိးေတာ္နဲ့ျပန္ေကာင္းလာမွာပါ။စာဖတ္ျပီးျပီးျခင္းဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။
  ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားမွစ၍တိုင္းရင္သားအားလုံးလြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္နုိင္ခြင့္မျကာေသာအခ်ိန္မွာရေတာ့မွာပါ
  ဘုရားကတိေပးထားပါျပီ။မိုးမကိုလည္းအခုလုိဘာသာလူမ်ုိဳးမခြဲျခားဘဲေဖၚျပေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါ
  တယ္။ဘုရားသခင္ေကာင္းျကီးေပးပါေစေသာ္ဝ္။

 2. ဆရာေနာ္မိန္း အျမန္ က်န္းမာလာပါေစ

 3. I’m sorry to hear about Naw Ming having been wounded, and relieved that he’s now being treated in a hospital on the other side.He loves God and his people. I know God will heal him and continue to use him as a beacon for the Kachin people’s plight through the work he does. May he recover soon with God’s mighty power.

Comments are closed.