လူမႈရႈခင္း ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား

စကၤာပူျမန္မာသံရုံးအေၾကာင္း သမၼတထံ ေပးစာ – open letter

ဟိန္းထိုက္စ်ာန္ (ခ) ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္
မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၂
ျမန္မာျပည္သားမ်ား စုေ၀းတတ္ေသာ ပင္နီဆူလား ပလာဇာေရွ႕မွ ျမင္ကြင္းတခု (ဓာတ္ပုံ – မုိးမခ)


၁. ကၽြန္ေတာ္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကေရာက္ရွိျပီး S Pass ျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ (၁၀.၃.၂၀၁၂) ထိ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

၂. ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ ပတ္(စ)ပို႔ သက္တမ္းတိုးရန္ လိုအပ္သည့္ အတြက္၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ… တစ္လကို စင္ကာပူေဒၚလာ (၈၀) ႏႈန္းျဖင့္စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးသို႔ အခြန္ ေပးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၃. ထိုသို႔အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းမွာ (ကၽြန္ေတာ္ နားလည္သေလာက္) တကယ္တမ္း ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္စရာ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ပတ္(စ)ပို႔ သက္တမ္း တိုးရန္အတြက္ ေပးေဆာင္ခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။ ။ ပူးတြဲပါဖိုင္ ၁ …. ၁၉၉၉ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔ ႏွစ္ထပ္အခြန္ မေပးေဆာင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ျမန္္မာျပည္ဘက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးသူမွာဘ႑ာေရးႏွင္႕အခြန္ဝန္ႀကီး (ဦး) ခင္ေမာင္သိန္း ျဖစ္ပါသည္။)

၄. ထိုကိစၥမ်ားသည္ အရင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လုပ္ေဆာင္မႈ မမွန္ကန္မွန္း သိေသာ္လည္း မိမိတို႔ စင္ကာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ ဆက္လက္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပတ္(စ)ပို႔ သက္တမ္းတိုးရန္ အခြန္ေပးခဲ့ၾကရပါသည္။
(ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ထပ္အခြန္ မေပးေရးအတြက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာမ်ား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ျမန္မာ စစ္အစိုးရသည္ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသတင္းမ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံထုတ္ StraitsTimes ၊ Today သတင္းစာမ်ားမွ သတင္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။)

၅. ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ထပ္အခြန္ မေပးေဆာင္ေရးကို မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ အခြန္ေတာင္းခဲ့ပါသည္။ အခြန္ေတာင္းပံုမွာလည္းအမ်ားသိျပီးသား ျဖစ္တဲ့အတိုင္းအခြန္မေပးလ်င္ ပတ္(စ)ပို႔ သက္တမ္း တိုးမေပးဘူး ဆိုတဲ့နည္းျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၆. ယခုလက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္ပေရာက္သူမ်ား အခြန္ေပးေဆာင္ရမႈကို ၁၀%မွ ၂ %သို႔ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက သတင္းေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
ထိုမွတဆင့္ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္၍ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
(တကယ္တမ္းေျပာရရင္မည္ဆိုလ်င္ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရက မိမိတို႔ ထုတ္ျပန္ထားေသာ၊ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒကို တိတိက်က် လိုက္နာမည္ဆိုလ်င္၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမည္ဆိုလ်င္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို မိမိႏွလံုး၀မ္းကဲ့သို႔ သေဘာထားမည္ဆိုလ်င္ အစကတည္းက ကို ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္(စ)ပို႔ သက္တမ္း တိုးရန္အတြက္ အခြန္ေပးေဆာင္စရာ မလိုအပ္ပါ။)

၇. သို႔ေသာ္ ယခုပတ္(စ)ပို႔ သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ မတိုင္ခင္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ေပးေဆာင္ေနရပါသည္။ (ဥပမာ… ကၽြန္ေတာ္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ ေဆာင္ျပီးသားျဖစ္၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ (၃၁ လစာ)တစ္လကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၈၀ ျဖင္ ့၊ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာမွ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာအထိ (၄ လစာ) တစ္လကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၆ ျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။)
ထိုသို႔ မေပးေဆာင္လ်င္ ပတ္(စ)ပို႔သက္တမ္းတိုးေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္အေၾကာင့္ျပခ်က္မွ လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သံရံုးမွ လမ္းညြန္စာတြင္ ဖတ္ရႈရပါသည္။ ၾကိဳတင္ အခြန္ေဆာင္ထားအေနျဖင့္လည္း ဥပေဒသည္ ေနာက္ျပန္ သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ေပးအပ္ထားေသာ ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ မဟုတ္ပါဟုလည္း ဖတ္ရႈရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ပိုင္း စာအုပ္သက္တမ္း လာတိုးသူမ်ားကို အခြန္ ေပးေဆာင္ခိုင္းသည္မွာ ဥပေဒကို ေနာက္ျပန္ရိုက္သည္လားဟု အေတြးပြားေစမိပါသည္။

၈. မည္သို႔ပင္ဆိုေစ … ဘယ္လိုမွ ေျပာလို႔လည္းမရႏိုင္ေတာ့ မေပးသင့္ မေပးေဆာင္ထိုက္ မေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ပတ္(စ)ပို႔ သက္တမ္းတိုးေရးအတြက္ ျမန္မာသံရံုးသို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေမးျမန္းစံုစမ္းၾကည့္ရန္အတြက္ ျမန္မာသံရံုးသို႔ ဖုန္းဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အဆင့္အတန္းသည္ သံရံုးေတြကို ဖုန္းဆက္ၾကည့္လ်င္ သိႏိုင္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာသံရံုးသို႔ ပတ္(စ)ပို႔ သက္တမ္းတိုးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သိလိုေစေသာေၾကာင့္ ဖုန္းဆက္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္မွာ အၾကိမ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ၃ ၄ ၅ ခါေလာက္ေခၚမွ တစ္ခါေလာက္ ဖုန္းေျဖပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ပိုေျပာသည္မဟုတ္ပါ။ မယံုလ်င္ သမၼၾကီးကိုယ္တိုင္ ျမန္မာျပည္မွ ေန၍ ေခၚၾကည့္ေစလိုပါသည္။ ျမန္မာ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသူ တစ္ဦးက ေျဖၾကားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းေသာအခါ သူ႕တြင္ လံုေလာက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မရွိပါ။ ျမန္မာသံရံုးသို႔ လာခဲ့ပါဟုသာ ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ေျပာပါေစ ဆိုေသာအခါ သူ ဖုန္းလြဲေပးပါသည္။ သူ ဖုန္းလြဲေပးတိုင္း မည္သည့္ တာ၀န္ရွိသူကမွ ေျဖၾကားျခင္း မရွိပါ။ ထိုအခါ သူျပန္ေျဖတတ္သည္မွာ ထမင္းစားထြက္ေနသည္၊ ေန႔လည္ ၂ နာရီေက်ာ္မွ ျပန္ေခၚပါ၊ ၃ နာရီေလာက္ျပန္ေခၚျပန္လ်င္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား မအားပါ၊ မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္ေခၚလ်င္လည္း မေရာက္ေသးပါ သို႔မဟုတ္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိပါ ဆိုတာမ်ားသာ ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိခ်င္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေလး သိရဖို႔အတြက္ ခြင့္ယူျပီး သံရံုးလာရမယ္ ဆိုတာေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ ထိုသို႔ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာ္တိုေျဖစနစ္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားလ်င္ ရပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ (၈.၃.၂၀၁၂) က ဖုန္းဆက္ေမးေသာအခါ အဆိုပါ ဖုန္းေျဖသူ အမ်ဳိးသမီးက စာအုပ္သက္တမ္းတိုး (စာအုပ္အသစ္လဲ) အခြန္ေဆာင္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေျပာျပပါသည္။ မနက္ ၉ နာရီမထိုးခင္ တန္းစီျပီး Q နံပါတ္လာယူရန္၊ ျပီးလ်င္ စသည္ျဖင့္ အခြန္တြက္ ေန႔ခင္းျပန္လာ ျပန္ေစာင့္ အခြန္ေပး ၊ စာအုပ္ယူရန္ ေနာက္ထပ္ ရက္ခ်ိန္း အဲဒီက်ရင္ စာအုပ္အသစ္ယူ။

၉. ကၽြန္ေတာ္ ၉.၃.၂၀၁၂ မနက္ အိပ္ရာထ ေနာက္က်ေနေသာေၾကာင့္ ၉ နာရီမတိုင္ခင္မွီေအာင္ တကၠစီငွား၍ သံရံုးသို႔သြားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ေသာအခါ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သံရံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းတန္းစီေနၾကေသာ အေယာက္ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိ လူတန္းၾကီးေနာက္တြင္ အေျပးအလြား၀င္တန္းစီ လိုက္ပါသည္။ သိပ္မၾကာခင္ ကၽြန္ေတာ္ေနာက္မွ ေရာက္လာသူမ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ့္ ေနာက္တြင္တန္းစီၾကပါသည္။ ျမန္မာသံရံုးကလည္း ယခင္ကနဲ႔ မတူဘဲ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားပါသည္။
ပတ္(စ)ပို႔ သက္တမ္း တိုးရန္၊ အခြန္ေဆာင္ရန္မ်ား၊ ဗီဇာေလ်ာက္ျခင္းမ်ား..စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးသားထားရွိပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကိုလည္း တန္းစီေနသူမ်ားတန္းစီေနရငး္ ဖတ္ရႈႏိုင္ေစရန္ အယ္စီဒီ ဖန္သားျပင္မွ ေန၍ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းတျဖည္းျဖည္း ျပသလ်က္ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တန္းစီေနရင္း ထိုစာသားမ်ားကို ဖတ္ရႈေနမိပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ မနက္တြင္ လာ၍ Q နံပါတ္ ယူရန္၊ ျပီးရင္ ဘာလုပ္…စတဲ့ စာသားေတြအားလံုးကို ဖတ္ျပီးေတာ့ ..ကၽြန္ေတာ္ တန္းစီေနတဲ့ လူတန္းၾကီးက မိနစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ ၾကာေသာ္လည္း တစ္ေယာက္မွ မေရြ႕သည္ကို သတိထားမိေတာ့ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္စိတ္ထဲတြင္ တစ္ခုခုေတာ့ မွားေနျပီဆိုတာ သေဘာေပါက္ လုိက္ျပီး ေရွ႕မွေနာက္မွ လူမ်ားကို ေမးၾကည့္ပါသည္။. သူတို႔လည္း မေျပာတတ္ဘူးဟု ဆိုသည္ေၾကာင့္..ကၽြန္ေတာ္ေကာင္တာသို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ေမးျမန္းၾကည့္မွ ဒီလို Q မေပးေတာ့ဘူး..။ အြန္လိုင္းကေနပဲ appointment လုပ္ရမယ္ဟု သိရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေျပာရမည္ဆိုလ်င္
(က) သံရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူက ဒီေလာက္ တန္းစီေနတဲ့ လူတန္းၾကီးကို တိတိတင္တင္ အသိေပး ေျပာၾကားျပီး ဆက္လက္ မတန္းစီရန္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကို ေပးသင့္ပါသည္။
(ခ) ေရးသားထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အယ္စီဒီမွ ျပသေနသည္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားလ်င္ update လုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးနဲ႔ သြားေတြ႔ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ အၾကံျပဳခ်က္ကိုေျပာေသာအခါ “ခင္ဗ်ား အၾကံျပဳမေနပါနဲ႔..ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိျပီးသားပါ..ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း လုပ္စရာ အမ်ားၾကီးရွိတယ္ဗ်” ဟုသာ ေျပာၾကားပါသည္။
သံရံုး၀န္ထမ္းမ်ားလည္း တစ္ေနကုန္ မအားလပ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို နားလည္ပါသည္။ လူ မေလာက္လ်င္ စာရင္းရွိျပီး လစာယူျပီးအလုပ္ မလုပ္ၾကေသာ လူမ်ားေနရာတြင္ အျခားလူမ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံရံုးကို လာေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္မွ ေန၍ ခြင့္ယူလာၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(င) ကၽြန္ေတာ္ မလာခင္ ဖုန္းဆက္ေမးၾကည့္တာကို ဖုန္းေျဖၾကားသူက သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ကို ေျဖၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ားကို သံရံုးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဖုန္းေျဖ ၾကားသူထံ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(စ) ျပီးေတာ့ သံရံုးတြင္ ဖုန္းတစ္လံုးသာ ရွိသည္ဟု သံရံုး၀န္ထမ္းက ေျပာၾကားပါသည္။ လိုင္းခြဲမ်ား ထားရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဆ) ျမန္မာျပည္သည္ ယခုအခ်ိန္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စိတ္၀င္စားျပီး ခရီးသြားေရာက္ရန္ စိုင္းျပင္းေနၾကခ်ိန္တြင္ သံရံုး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ေပးအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀. ျမန္မာ ပတ္(စ)ပို႔ စာအုပ္အသစ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ (အာစီယံ) အဆင့္မီ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ ထားရွိသင့္ပါသည္။

၁၁. စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာသံရံုးမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ အခြန္ေတာင္းျခင္းတြင္ မကဘဲ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေထြအေထြအေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်က္သည္ အဆင့္အတန္းရွိေသာ၊ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို တန္ဖိုး ထားေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား ျပဳက်င့္ၾကေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၁၂. ယခုကဲ့သို႔ မိေ၀း၊ ဖေ၀း၊ မိသားစုႏွင့္ ေ၀း၊ တုိင္းျခား ျပည္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေခၽြးနဲစာကို မရ မက အတင္းယူေနေသာ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ဳိ္းကို ကမၻာေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္ သိရသေလာက္ မေတြ႕ရွိဘူးပါ။

၁၃. စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြအၾကမ္းဖ်င္းကို တြက္ခ်က္ျပခ်င္ပါသည္။
EP ႏွင့္ PR ကို တစ္လ စင္ကာပူေဒၚလာ (၁၂၀)
S Pass ကို တစ္လ စင္ကာပူေဒၚလာ (၈၀)
WP ကုိ တစ္လ စင္ကာပူေဒၚလာ (၄၀)
Nursing ၊ Maid ႏွင့္ မိဘနဲ႔ အတူပါလာျပီး ေက်ာင္းတက္ေနေသာ PR ကေလးမ်ားပင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ ေတာင္းပါသည္။
ပ်မ္းမွ် တစ္ဦးလ်င္ တစ္လကို စင္ကာပူ ေဒၚလာ (၆၀) ေပးေဆာင္ရသည္ဆိုပါစို႔..။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ Straits Times သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာဦးေရ ၁ သိန္း ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ဆိုလ်င္ အၾကမ္းဖ်င္း ၂ သိန္း ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိပါသည္။
စင္ကာပူရွိ ျမန္မာ ၁ သိန္း အလုပ္ လုပ္ေနျပီး အခြန္ ေပးေဆာင္ေနရသည္ ဆိုလ်င္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးသည္ တစ္လအတြက္ ျမန္္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၆ သန္းရရွိေနပါသည္။ ထိုေငြမ်ား ဘယ္သို႔ေရာက္သြား သနည္း..။
ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာထဲသို႔ အမွန္တကယ္ေရာ ေရာက္သြားပါသလား ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားစရာေကာင္းပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ မွားယြင္းေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိပါကမည္သူမဆို ေ၀ဖန္အၾကံျပဳ ျပင္ဆင္ေပးေစလိုပါသည္။)

ဟိန္းထိုက္စ်ာန္ (ခ) ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ BE (Aeronautical)

 

မူရင္း – Facebook – စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ…

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

23 thoughts on “စကၤာပူျမန္မာသံရုံးအေၾကာင္း သမၼတထံ ေပးစာ – open letter
 1. A Myanmar citizen living in a foreign country and working in there must pay tax until December 2011 which must be 10% of the citizen’s income until August 2011 and 2% of the income between September 2011 and December 2011.
  A Myanmar embassy should have a specific telephone line shown on their websites for Myanmar tax payers. Myanmar citizens living in US have difficulties to get their passport renewed.
  However please review my experience, I sent all completed documents and money order on Tuesday before Thanksgiving day which was on Thursday to Myanmar Embassy in Washington D.C and my passport was received on Tuesday after Thanksgiving day. It took only three business days.
  If a Myanmar embassy taxes a Myanmar citizen after December 2011, it breaks the law, call the ministry of foreign affairs in Yangon.

 2. If a Myanmar student studying in a foreign country. submit all school documents like a diploma, a student’s record like grades, and a letter from the school which the student is in. There is no tax. The student must pay the renewal fee and the expired passport fee or a new passport fee if the passport have less than six visa pages.

  1. State sponsored blackmail!

   Burmese nationalities mean Junta’s money making walking machines.

   Junta’s law is :

   L =Launcher

   A =Artillery

   W =Weapon

   Advice is to pray NLD win.

 3. There is no tax payed by a dependent. Here is an example of a house hold with four people, a husband. a wife and two children who are still going to school. The husband who is a retired dentist and the children do not need to pay it. The wife runs a sushi restaurant pays the tax. After she paid the tax till December 2011. they all got their passport renewed.

  If someone married to a foreigner. he or she would like to pay tax but the man working in Myanmar Embassy working in Washington D.C advised her to save some money paid a deposit $800 instead of paying tax $2000. $800 will return to her after she changes the immigration status like she becomes a US citizen.

  The people working in the Myanmar embassies should give you a right information. You should know who can give you the right ones.

 4. than shwe taughter takecare of singapore embassy right???????
  maybe thats our the myanmar worker we pay tax money become for
  another .oneset of dimond for her…… right .

 5. ကြ်န္ေတာ္ေလ့လာ ထားသေလာက္ ေျပာပါရေစ။

  ျမန္မာအစိုးရ အဖဲြ ့ရဲ ့ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂၁) ရက္ေန့ မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာ ၅၇/၂၀၁၁ အရ ျပည္ပေန နိုင္ငံသားမ်ားက နိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳတဲ့ အမိန့္က ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန ့မွ အက်ဳိးသက္ေရာက္လို ့ အဲဒီမတိုင္ခင္ကာလ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ေန့အထိ အခြန္ေပးေနရတာပါ။

  ျမန္မာ ပတ္(စ)ပို႔ စာအုပ္အသစ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ (အာစီယံ) အဆင့္မီ အနည္းဆံုး (၅) ႏွစ္ ထားရွိ သင့္ပါသည္ ဆိုတာကိုလည္း ေထာက္ခံပါသည္။

  သံရုံးမ်ားက ဖုန္းမကိုင္တာေတာ့ မဟုတ္။ ဖုန္းလိုင္းခဲြေတြ ရွိေနေသာ္လည္း မိမိဆက္သြယ္လို တဲ့ ဌာနကို လိုသလို ေရြးခ်ယ္ ေခၚဆိုနိုင္တဲ့ စနစ္ေတြ ပါတဲ့ တယ္လီဖုန္းစနစ္ မတပ္ဆင္ထား နိုင္တဲ့ အတြက္ ေအာ္ပေရတာက ဖုန္းတစ္လုံးကို ေျဖေနစဥ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ေခၚလိုက္ပါက ဖုန္းမကိုင္တဲ့ သေဘာေရာက္သြားျခင္း သာျဖစ္မယ္ထင္ပါသည္။ အဲဒီမွာ ကိုယ္သိခ်င္တာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ အဆင္ေျပဖို ့ အတြက္ သံရုံးက လူမ်ားအား ေပါင္းသင္းထားမွ ဆိုတာေတြ ျဖစ္လာသည္။ လူမ်ားမ်ား အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ သံရုံးတိုင္းမွာရွိတဲ့ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ ဖုန္းစနစ္ မ်ားအား အသစ္ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ေစလိုပါသည္။

  သံရုံးမ်ားဟာ အမိေျမ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ့ ေရွ့တန္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပေရာက္ နိုင္ငံသားမ်ား သိရွိလိုသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ၄င္းတို ့အတြက္ အဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္ သိသင့္သိထိုက္တာေတြကို ျမန္ျမန္ ထက္ထက္နဲ့ အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္ရွဳနိုင္ဖို ့ သံရုံး၀က္ဆိုဒ္မ်ားမွာ ပုံမွန္ထည့္သြင္းၿပီး အေျပာင္းအလဲ မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲတိုင္း သံရုံး၀က္ဆိုဒ္ မ်ားမွာလဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲသင့္ပါသည္။

  ျမန္မာနိုင္ငံကို လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္သူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံလိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိလိုေသာအခ်က္မ်ား အားလည္း ၄င္းတို့ေဒသဘာသာစကားျဖင့္ လည္းေကာင္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လည္းေကာင္း သံရုံး၀က္ဆိုဒ္ မ်ားမွာ ရွိထားသင့္ပါသည္။

  ဒါေတြလုပ္ဖို ့ မလုပ္တတ္ရင္လဲ လုပ္တတ္တဲ့သူေတြနဲ့ တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္နိုင္ပါသည္။
  နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကလွ်ဳိ့၀ွက္ေတြ အင္တာနက္ေပၚေတာင္ ေဖါေဖါသီသီ အခ်ိန္နဲ့ တစ္ေျပးညီ ေရာက္ေနတာဘဲ ခက္ခဲမယ္လို ့ မထင္ပါ။

 6. ေမာင္ရင္ သမတဆီေရးစာ ဖတ္ရလုိ႔ ကုိယ္ေတြ႔ေျပာရရင္ မေလးသံရုံးကလဲ ျမန္မာေတြကုိ ဆက္ဆံတာက ေထာင္ပုိင္ေတြက ေထာင္သားေတြကုိ ဆက္ဆံသလုိပါဘဲ။ ေအာက္မွာ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ခုိင္းျပီး လူနာမည္ေတြကို တရားခံနာမည္ေခၚသလုိ ေခၚတယ္။လုံး၀ ယဥ္ေက်းမွဳ မရွိဘူး။
  ဥေရာပခရီးသည္တစ္ဦးက ေျပာဘူးတယ္ ဘန္ေကာက္ျမန္မာသံရုံးဟာ ကမၻာေပၚမွာ အရုိင္းစုိင္းဆုံးပါဘဲတဲ႔။
  ေကအယ္က ထုိင္းသံရုံးကုိ ဗီဇာတုိးေတာ့ သိပ္ကုိ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔တယ္။ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြဆုိ တန္းမစီခုိင္းဘဲ တခါတည္း ၀င္ခြင့္ျပဳတယ္။ ကုိယ္႔နုိင္ငံသားကုိ လူလုိ မဆက္ဆံတာေတာ့ ဗမာသံရုံးေတြဘဲရွိတယ္။
  ဘန္ေကာက္ျမန္မာသံရုံးက သံဃာေတာ္ေတြကုိ သက္တမ္းတုိး၊ စာအုပ္လဲတာကအစ ဘတ္(၄၀၀၀)ေတာင္းတာေတြ႔တယ္။ျပီးေတာ့ သံဃာေတြကုိ ဆူပူေငါက္ငန္းေနတာ ေတြ႕ခဲ႔ရတယ္။
  အရုိင္းအစုိင္း စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕လက္ေ၀ခံေတြ ပီသလွပါေပတယ္။

 7. ျမန္မာသံရုံးေတြ ရုိင္းစုိင္းတာေတြ ျပဳျပင္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

  1. I contacted Myanmar Embassy in Washington D.C in November 2011 and called them more than three times. There are many automated options. The hold time was more than 30 minutes. The woman answering it was looked like an Indian. The way she answered was really not ok. I asked her to transfer me to the one who was the responsible for tax and a renewed passport. I was very upset on the first day when I got a hold of her as I was on the phone for more than 30 minutes and I was rude with her. She did not transfer me. After I got a hold of the man who was Sai Aung Mon ext. 216 and worked for tax and a renewed passport, he resolved mine and was very nice.

   Please try to be nice with them when you contact them. let them know what problem you have and I hope you will get helped.

   1. dear,u aung myint…
    his name is not sai aung mon,its sai mong naung and he is my brother.
    i thank u ,on behalf of my brother.

 8. သမၼတက ေၿပာတယ္ သူမသိဘူးတဲ႔။ သိလဲမသိခ်င္ဘူးတဲ႔။ ဘာမွလာ၇ွင္းၿပမေနနဲ႔။ ။

 9. ၂၀၁၂ဇန္နဝါရီလကစၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္စရာမလိုေတာ့ဘူးဆိုတာက၊ အရင့္အရင္လေတြ အတြက္ေကာ မေဆာင္ရေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာလား။ အဲလိုဆိုရင္၊ သိပ္သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။ စင္ကာပူၿမန္မာသံရံုးက ဝန္ထမ္းအစဥ္အဆက္ကေတာ့ ငါတို႔ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေထာၾကမွာပဲကြာ။ သူတို႔ဆီကေန ၿပန္ရေအာင္ယူရမယ္ကြ…

 10. Government like parent will not treat his People in this way. It is time for value change and mind set change. Myanmar new government must look into this matter seriously to serve his People better . If not someone will serve them better.

  With Respect

  Than Win

 11. I had studied my Master in Bangkok from Dec 2009 to Dec 2010 and continued my Master in Australia from Jan 2011 to Dec 2011. When I renewed my PP at MOHA Yangon in Dec 2011, I produced letters from the uni but was refused to recognize those letters and I had paid about Ks.450,000 to IRD to get Form 17 . My uni is in Sydney and quite far to Canberra to get a letter from our embassy that I had studied in Aus. So, I had paid the tax
  Ks.450,000 without being working there for a single hour.

  1. The school you are attending or you graduated must produce a recommendation letter which states that you are a full time student or you may also submit a copy of your diploma and a sealed transcripts. However we must pay a passport renewal fee $100 and a penalty of $16.7/ year for an expired passport. If the expiration date is more than three years, a penalty of $133 is a plus. If you paid a mount of Myanmar Kyats for D Form, it will be returned to you when you go back to Myanmar.

 12. ျမန္မာႏိုင္ငံသားဆိုတာဘာမွတန္ဖိုးမ႐ွိဘူး။ ဘယ္ေကာင္မွလဲတန္ဖိုးမထားဘူး။ လူခ်င္းတူတူျမန္မာကႏိုင္ငံသားတန္ဖိုးမ႐ွိတာ။ စကၤာပူႏိုင္ငံသားခံလိုက္။ အဲဒါလက္ေတြ႕က်တဲ့အေျဖပဲ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနသေ႐ြ႕တန္ဖိုးမ႐ွိပါဘူး။ အဲဒါကိုေျပာင္းလိုက္..အိုေကပဲ။

 13. Everything is correct but i want to putin something one time iwent to embassy so many people myanmar man same like u he say somany people need to help this section i here because besid him embassy First Secretary what he say very bad toughing and wend to bid him that time never cover visar section forenger people also have all look up him myanmar officer is likethat i saw i have that is i can tell u .

 14. ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနကပါ၊ သူျမန္မာျပည္မွာရွိစဥ္အခ်ိန္တုန္းက သူ႔အလုပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းၾကည္႔တဲ့အခါ သူတို႔ေတြဟာျမန္မာျပည္မွာရွိေနစဥ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္အလုပ္ဆီကမွ လာဘ္ယူတဲ့အလုပ္မ်ိဳး မလုပ္ဘူးတဲ့။ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို တစ္ခုခုျပႆနာ တက္လို႔ရွိရင္ ကိုယ့္အလွည္႔နဲ႔ထြက္ရမယ့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ပ်က္သြားမွာစိုးလို႔တဲ့။သူတို႔ႏိုင္ငံျခား(၂)ႏွစ္(၃)ႏွစ္ေလာက္ သြားရရင္ သိန္း(၂၀၀)(၃၀၀)ေလာက္က အနည္းေလးဆိုပဲ။

 15. So. What are we? We born as Burmese,are, insult,look down,and many ways ,we have to suffered.The Burmese Embassies in Abroad,treats,very Badly,upon ,it own people,while, other, Whole World ,Embassies,treats nice upon their citizen. We, Burmese in Abroad still treates badly, by our same Embassies people, also, as the concerning countrires Authourities,also , treats Badly, so , we have suffered in both ways. Aw…. Pitiful to become A Burmese citizen in outside of Burma.

 16. သမတ သိန္းစိန္က ေတာထဲက ကေလးေတြ Lap Top မကိုင္နိုင္တာကို သနားေနတာ … မင္း ကိစၥ စိတ္မ၀င္စားဘူး

 17. မေလးရွားမွာဒီလုိ့ပါဘဲ အတူနဲ ့အႏူနဴဘဲ အရင္နဲ ့

 18. Any embassy officer u know u/your family came singapore hospital to any hospital case the family can stay inside singapore embassy,expt:pation.

Comments are closed.