ျပည္သူ႔သမီး ၆၇ ႏွစ္ ေမာင္စြမ္းရည္ သူ႔ခင္မ်ာ မိဘမရွိရွာ မိခင္လည္း ဆုုံး၊ ခင္ပြန္း ဆုုံးေတာ့ လုုံးခ်င္းတကိုုယ္၊ အိမ္အုုိၾကီးမွာ တဦးသာ။ သူ႔မွာ သား ႏွစ္ေယာက္ တေယာက္က အဂၤလန္မွာ တေယာက္က အေမရိကန္မွာ သူေနတာက ျမန္မာျပည္။ မိတကြဲ၊ ဖတကြဲ၊ လင္တကြဲ၊ သားတကြဲ တကြဲစီေန ဗမာေျမမွာ ကန္ေျခက အိမ္အုိၾကီးမွာ…

Continue Reading

လူထုုစိန္၀င္း – သတၱိေကာင္းတဲ့ သတင္းစာဆရာ ေမာင္စြမ္းရည္၊ (ဇြန္ ၁၂၊ ၂၀၀၆) မိုုးမချပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း၊ ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၂ လူထုုစိန္၀င္းဟာ ေထာင္သက္ စုုစုုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ တိတိ ရွိပါတယ္။ ကိုုကိုုးကၽြန္းအက်ဥ္းထာင္ကိုု အပိုု႔ခံရတဲ့ လူထုုသတင္းစာ အယ္ဒီတာနဲ႔ သတင္းေထာက္ ၃ ဦးအနက္ လူထုစိန္၀င္းလည္း ပါခဲ့ပါတယ္။ သတင္းစာဆရာဘ၀မွာ တသက္လုုံး…

Continue Reading