ဇင္လင္း သူတိုု႔အာေဘာ္

ဇင္လင္း ● စစ္ေရးဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားခဲ့လွ်င္ NCA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးပိတ္သြားႏိုင္သည္

ဇင္လင္း ● စစ္ေရးဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားခဲ့လွ်င္ NCA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးပိတ္သြားႏိုင္သည္
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၇၊ ၂ဝ၁၉


လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ယူခဲ့သည္မွာ ယခု မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သုံးႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ တာဝန္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွ အစျပဳ၍ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ “ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ျမင့္မားတိုးတက္ေရး” စသည္ ျဖင့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရက တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျငိမ္ခ်မ္းသာယာ၍ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံတခုကို တည္ေဆာက္ရာ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား ၾကဳံေတြ႕ရမည္မွာ ဓမၼတာဟုဆိုႏိုင္သည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အဖ်က္အေမွာင့္ မ်ား ကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရာ၌ အစိုးရ တဖြဲ႕တည္းအေပၚ မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဟု လုပ္ထား၍ မသင့္ေတာ္ပါ။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သလူထု တရပ္လုံးကလည္း က်ရာေနရာမွ အင္တိုက္အားတိုက္ျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္ ပဓါနက် သကဲ့သို႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္လည္း တန္းတူအေရးႀကီးပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရ ႀကိဳးပမ္း လွ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဉ္အား ႏိုင္ငံဖြ႕ံျဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ျမင္လို ေတြ႕လိုေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အားတက္သေရာ ဝန္းရံပါဝင္ၾကဖို႕လိုေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဉ္ တိုးတက္ေနသလား၊ ဆုတ္ယုတ္ေနသလားဟု ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ အေျခအေနမ်ားအရ ဆုတ္ယုတ္ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ တပ္မေတာ္က စစ္တုိင္း ၅ တုိင္းတြင္ ၄ လၾကာ ယာယီ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယာယီအပစ္ရပ္ ၄ လ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးၾကရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ အပစ္ရပ္ကာလ ၃ လေက်ာ္လြန္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားျပီး လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တဖြဲ႕ခ်င္းစီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လမ္းဖြင့္ထားသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ယခုအထိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား  ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳး မရွိေသးေပ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေဆြးေႏြးျဖစ္သည္မွာ ျပႆနာ မဟုတ္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အပစ္ရပ္ေၾကညာရာတြင္  မပါဝင္ခဲ့ေသာ  ရခုိင္ျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA ရခိုင္တပ္ဖြဲ႕တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္မွာ ၃ လေက်ာ္လာျပီျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဉ္သည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ အေတာ္လြဲေခ်ာ္ေနျပီ ျဖစ္သျဖင့္ မေကာင္းေသာ ပုံရိပ္ျဖစ္လာသည္။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (EAO) မ်ားထဲမွ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕က ရခိုင္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအႏုတ္လကၡဏာဘက္သို႔ ေလ်ာက်သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အလြတ္သေဘာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕မတုိးႏုိင္ ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ ဘက္က သေဘာထားေျပာင္းလဲလာ၍ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ AA တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသေၾက ရျခင္း၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း RFA သတင္းအရ သိရသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA ႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လ၂၈ ရက္ေန႔အထိ တိုက္ပြဲေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ၄၄ ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္၂၇ ေယာက္ႏွင့္ အရပ္သား ၁၂ ဦး စုစုေပါင္း ၃၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ဆံုးတာက ၂၇ ေယာက္ရွိပါတယ္၊ အရပ္သားက ေသဆံုုးတာ ၁၂ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၃၉ ေယာက္ ေသဆံုးရွိပါတယ္၊ ဒဏ္ရာရတာကေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂၆ ဦး ဒဏ္ရာရပါတယ္၊ အရပ္သားက ၂ဝ ဦး စုစုေပါင္း ၄၆ ဦး ဒဏ္ရာရပါတယ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိေတြ႔မႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ AA ဘက္က ဒီေန႔ခ်ိန္ထိ ၅၈ ဦး ေသပါတယ္၊ အရွင္ ၈ ဦး ဖမ္းမိပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနစဉ္အတြင္း မဟုတ္ဘဲ သာမန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ားအပါအဝင္ အရပ္ သားမ်ားကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA ကသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္မွာ ၆ ဦးရွိေၾကာင္း၊ ၂ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေတာအတြင္း ဖားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ သဘာဝဟုိတယ္၌ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က Joint Monitoring Committee (JMC) အေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ “ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ယံုၾကည္မွႈတည္ေဆာက္ ျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑၊ ပညာရွင္မ်ားစကားဝိုင္း” ကို က်င္းပခဲ့သည္။ စကားဝိုင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ JMC အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း-NGO/INGO၊ ျပည္နယ္ရွွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း KIC သတင္းအရ သိရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား၏တင္းမာမႈ အေျခ အေနမ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္မွသာ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မွႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (Union-level Joint Monitoring Committee (JMC-U) ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) သူရဦးဘုိနီက ေကအုိင္စီ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ယံုၾကည္မွႈတည္ ေဆာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အရင္ကထက္စာရင္ တိုးတက္မွႈအမ်ားႀကီးရွိတာ ေတြ႕ရတယ္။ ယံုၾကည္မွႈတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဝုန္းဒိုင္းလုပ္လို႔မရႏိုင္ဘူး။ တျဖည္းျဖည္းေတာ့လုပ္ရမွာပဲ၊ အဲဒီေတာ့ ဘာအခက္အခဲရွိသလဲ။ ရွိတဲ့အခက္အခဲေတြကို တေယာက္နဲ႔တေယာက္နားလည္ေအာင္ ေျဖေလွ်ာ့ၿပီးမွ လုပ္သြားမယ္ဆို ရင္ မရႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး” ဟု JMC-U ဒုဥကၠဌ (၂) သူရဦးဘိုနီက KIC သို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ အလြတ္သေဘာ စကားဝိုင္းတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သည့္ KNU/KNLA-PC မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာေက်ာ္ၫြန္႔က “ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းဟာ ညႇိႏွိႈင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မွႈတည္ေဆာက္ျခင္း ရတယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ယံုၾကည္မွႈတည္ေဆာက္တာေတာ့ တကယ္ ခက္ခဲပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးေတြ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းမွာ သြားေတြ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဘယ္ေလာက္ပဲယံုၾကည္မွႈရွိေနပါေစ သူနဲ႔ဆက္ ႏႊယ္ေနတဲ့ သူ႔ရဲ႕အဖြဲ႔အစည္းက ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈအကုန္လံုးပါလာေအာင္ေတာ့ နည္းနည္းေလးေတာ့ အခ်ိန္ယူရ မယ္။ ဒီေန႔လုပ္တဲ့ပြဲကေတာ့ လက္ရွိ ရပ္တန္႔ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တစံုတရာ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

မၾကာေသးမီက ေကအိုင္စီ ကရင္သတင္းဌာနက လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ NCA သေဘာတူညီမႈ မည္ကဲ့သို႔ကြာျခားေနပါ သလဲဟု ကရင္အမ်ိုးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဘာေက်ာ္ဟဲအား ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဘာေက်ာ္ဟဲက “အဲန္စီေအသေဘာတူညီမႈထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ကိုယ့္ ေနရာ နဲ႔ ကိုယ္ေနၾကမယ္။ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ယူၾကမယ္။ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မျဖစ္ပြားဖို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အတတ္နိုင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သြားၾကမယ္။ ဒါက အေျပာပဲရွိပါတယ္။ တကယ့္တကယ္က ျမန္မာစစ္တပ္က သူတုိ႔လိုခ်င္တဲ့အရာကို အခြင့္ အေရးကို တိုက္ယူမယ္။ အခြင့္အေရးယူမယ္။ ဒါက အပစ္အခတ္ရပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရပ္သည္ျဖစ္ေစ သူတုိ႔အစီအစဥ္က ရွိ ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ႀကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၈ မတ္ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့စဥ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မွ JMC-U ဒုတိ ယ ဥကၠ႒ (၁) ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက “ယံုႀကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား သာ တည္ေဆာက္တာမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံျပည္သူေတြလည္း ပါဝင္ေနတယ္ဆိုတာကို သတိေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြဟာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡရဲ့ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ခံစားလာၾကရ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္စိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္ လႊမ္းမိုးေနဆဲရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႈပ္ရွားမႈ တိုင္းမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဝင္ရင္ NCA နဲ႕JMC  အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြမွာ  ျပည္သူတုိ႔ရဲ့ ရွိျပီးတဲ့ယံုၾကည္မႈေတြပါ  ပ်က္ ျပားသြားနိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ သတိျပဳမွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ NCA ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေရးအတြက္ ယုံၾကည္မႈမပ်က္ျပားရန္ အေရးႀကီးလွသည္။

JMC-U ၏ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိသည္။

“တခ်ဳိ႕ JMC-S မ်ားအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို အျပန္အလွန္ အေလးအနက္ မထားတာေတြ၊ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ မတည္ေဆာက္ႏိုင္တာေတြေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ျဖစ္စဉ္ေလးေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။  လက္ရွိအေနအထားမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့စကားလံုးကိုပဲ  သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနတာကို  ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့စကားလံုးကိုျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ တဖက္နဲ႔တဖက္ အျပန္အလွန္ မွီခို မႈရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တဖက္နဲ႔တဖက္ အျပန္အလွန္ မွီခိုႏုိင္ေအာင္လည္း လိုအပ္တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို နွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တဖက္နဲ႔တဖက္ အျပန္အလွန္ မွီခိုေနမယ္ ဆိုရင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျပီးသားျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္၏ စကားအရ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ အေလးအနက္မထားသည့္ကိစၥေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚရသည္ဟု ဆိုသည္။ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ႏွင့္ JMC-U ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁) ေစာ အိုင္းဇက္ ဖိုးတုိ႔ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကိစၥ၏ အေရးႀကီးပုံကို မိမိတုိ႔ ႐ႈေထာင့္အသီးသီးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တုိ႔ ၂ ဦး၏ အျမင္သေဘာထားမွာ NCA လက္မွတ္ထိုးျပီးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြင္းမွ အေျခအေနျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ EAOs အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ပို၍အခက္အခဲအဟန္႔အတားမ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ႏွင့္ JMC-U ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁) ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးတုိ႔ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ယခုအခ်ိန္အထိ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ တဦးအေပၚတဦး အထင္မွား အျမင္မွားျဖစ္ေနမႈ အမ်ား အျပားရွိေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ မ်ိဳးဆက္အလိုက္ အရိုးစြဲေနခဲ့သည့္ မယုံသကၤာစိတ္မ်ားကို ရက္ပိုင္း၊ လပိုင္းေလာက္ ႏွင့္ ေခ်ဖ်က္၍ ရႏိုင္မည္ကားမဟုတ္ေပ။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံ ကာ နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႐ိုးသားစြာရယူလိုပါက အင္အားႀကီးသူအေနျဖင့္ အင္အားနည္း သူကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ တန္ခိုးျပ ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳးမလုပ္သင့္ဟု ထင္သည္။

လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရန္ ဝါယမစိုက္ထုတ္ေနေသာ္လည္း၊ အျခားတဖက္တြင္ တပ္မေတာ္က စစ္ေရးဖိအား ျမႇင့္တင္ေနသည္ကို ျမင္ေနရ သည္။ စစ္ရွိန္ျမင့္တက္ေနရသည့္ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ ကြဲလြဲေနျခင္း ေၾကာင့္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုၾကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးသည္ EAOs အဖြဲ႕အားလုံး NCA ကို လက္ခံကာ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လာေရးအေပၚ တည္ေနသည္ဟု အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး dialogue နည္းျဖင့္ အေျဖရွာရမည့္အစား၊ စစ္ေရးဖိအားေပးသည့္နည္းျဖင့္ အေျဖရွာေနသည္ကို ျပည္သူအမ်ားကလည္း သံသယျဖစ္ေနၾကသည္။ စစ္ရွိန္ျမွင့္ေနသမွ် ျပည္သူလူထု၏ သံသယ ျမင့္တက္လာေနမည္သာျဖစ္သည္။ သံသယစိတ္ႀကီးမားေနပါက၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္၍ မရ ႏိုင္။ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားသြားပါက၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး တေက်ာ့ျပန္ပိတ္သြားမည့္ အေရးကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတုိ႔အေနျဖင့္ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားၾကေစလိုပါသည္။

(6 April 2019, Saturday ေန႔ထုတ္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္၌ ေဖၚျပသည့္ေဆာင္းပါး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts