ကုိသန္းလြင္ ရသေဆာင္းပါးစုံ

ကုိသန္းလြင္ ● ဆာေလာင္ျခင္း

ကုိသန္းလြင္ ● ဆာေလာင္ျခင္း
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၉


(၁)
ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အစားအေသာက္ၿခိဳးျခံေခြၽတာရာမွရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္း သိၾကပါသည္။ အစာ ေၾကာင့္ ကုန္ရမည့္ပိုက္ဆံကို ေခြၽတာႏိုင္သည့္နည္းတူ ပို၍ေသးငယ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ပို၍ၾကည္လင္ေသာေခါင္း ကိုရရွိမည္၊ အစားကိုေလ်ာ့စားျခင္းျဖင့္ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ရန္ နည္းလမ္းေလွ်ာ့နည္းမည္၊ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ရန္ လမ္းမရွိ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါလည္းကင္း ေ၀းသည့္အျပင္ ပိုမိုက်န္းမာေသာဘ၀ႏွင့္ အသက္ကိုရွည္ ရွည္ေနရမည္ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ဆာေလာင္ျခင္းကိုေတာ့ သည္းခံရမည္။ ဆာေလာင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္တိုလိမ့္မည္။ ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္ ေစမည္။ မေကာင္းသူျဖစ္လိမ့္မည္။ အစာေလ်ာ့စားနည္းမ်ားရွိၾကရာ  ၅ : ၂ ေခၚ ၅ ရက္က သဘာ၀အတိုင္းစားမည္၊ ၂ ရက္ က မစားဘဲေနမည္။ ၁၆:၈ ေခၚ ၈ နာရီအတြင္းစားမည္၊ ၁၆ နာရီ အဆာခံမည္၊ နည္းအမ်ဳိးမ်ိဳးရွိၾကပါသည္။ ၾကည့္ရသည္မွာ လူတို႔သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကိဳးစားၾကည့္ၿပီးၾကပါၿပီ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အစာမွရေသာ ကယ္လိုရီကိုခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို သိၾကသည္ မွာ လည္းၾကာပါျပီ၊ ဆဲလ္တစ္ခုသာပါေသာ ရိစ္ (Yeast) မ်ားမွ ႂကြက္မ်ားအထိ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ကယ္လိုရီကို ၄၀ % ေလွ်ာ့၍စားျခင္းျဖင့္ အသက္ကိုပို၍ရွည္ေစေၾကာင္းသိရပါသည္။

(၂)
အစာမစားဘဲေနျခင္းမွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္တစ္ခုအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ၍ ေနခဲ့ၾကျပီးပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ ၎ကို စားသုံးသူတို႔လက္၀ယ္သို႔ေရာက္ေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိသည္မွာ ငါးႏွစ္သာသာဘဲ ရွိပါေသးသည္။ တိရစာၦန္ မ်ားကိုေလ့လာရာမွလည္း အစားအစာမစားဘဲေရွာင္ရွားျခင္းသည္ မ်ားစြာေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေက်းဇူးမ်ားရွိေၾကာင္း သိလာၾကပါသည္။ အစာ မစားဘဲေနျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာမွာ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚျပီး ခြန္အားကိုထိမ္းသိမ္းပါလိမ့္မည္။ ဗိုက္ထဲတြင္ေခ် ဖ်က္စရာ အစာမရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္သည္ ပို၍ၾကည္လင္လာမည္။ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းျဖင့္ အစာရွာရာတြင္ ပို၍အာရုံစူးစိုက္ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ေက်ာက္ေခတ္ကလူတို႔၏ ထုံးစံအတိုင္း အစာကိုရွာေဖြမရပါက မရသည့္အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ေနရ သည့္ပုံစံျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ တစ္ရက္လ်င္ သုံးၾကိမ္စားရေသာအက်င့္သည္လည္း ယဥ္ေက်းေသာလူတို႔ေခတ္ ေရာက္မွစားႏိုင္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အစာကိုမစားဘဲအငတ္ခံျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ၏အေလးခ်ိန္ကို ေလ်ာ့က်ေစပါလိမ့္မည္။ ကင္ဆာ၊ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ပါကင္ဆန္ (Parkinson)၊ အယ္ဇိုင္းမား (Alzheimer) တို႔ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဆာေလာင္ျခင္းမျဖစ္ေစဘဲ အစာကိုေခြၽတာစားၾကမည္၊ အစားအစာကိုေခြၽတာျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္လုပ္ေနေသာကုမၸဏီမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ “Prolon” ဆိုပါစို႔၊ ဤကုမၸဏီ၏အစားအစာမ်ားကို ၾကည့္လိုက္ပါ၊ ဟင္းခ်ိဳ (Soup) က်ိဳေသာက္စရာ အထုပ္က ၂ ထုပ္၊ ဘီစကစ္အနည္းငယ္၊ ေျမပဲယိုအနည္းငယ္ပါ၀င္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖို႔ကေတာ့ ဤအထုပ္ကို စားလ်င္လည္း မၾကာခင္ ဆာလာေတာ့မွာ ေသခ်ာပါသည္။

အခ်ိဳ႕ကလည္း တစ္လတစ္ခါ အစာမစားဘဲေနလွ်င္ လုံေလာက္ျပီဟုယူဆၾကသည္။ ဤသို႔ ေရွာင္ျခင္ျဖင့္ အိုမင္းျခင္း (Ageing) ကိုလည္း အရွိန္ေလ်ာ့နည္းေစမည္။ သင္၏ အစားအေသာက္ကို မည္သို႔ပင္ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းကို မည္မွ်ပင္လုပ္ပါေစ အိုမင္းျခင္းကိုေတာ့ ေရွာင္ရွားႏိုင္လိမ့္မည္ဟုမထင္၊ သင္သည္ အျမဲအိုမင္းေနမည့္အျပင္ ဆဲလ္ပ်က္ စီးျခင္းမွာလဲ အျမဲရွိေနမည္သာ၊ တစ တစ ပိုမိုမ်ားျပားလာဖို႔သာရွိသည္။

တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္းမွသိရသည္မွာ ကိုယ္ခႏၶာသည္ အစာေရစာရွားပါးျပတ္လတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆဲလ္ပ်က္စီးမည္၊ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ေသာ ဆဲလ္မ်ားကိုစုစည္း၍ေလာင္စာအျဖစ္သုံးစြဲကာကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္ ေရးကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္၏ ဤျဖစ္ရပ္ကို (Autophagy) ဟုေခၚသည္။ အစာေရစာ ျပတ္လတ္ ျခင္းကိုခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ကိုယ္ခႏၶာ၏ခုခံတတ္ေသာသတၱိက ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာ္တိုဖဂီျဖစ္စဥ္မွာ လူတိုင္းတြင္ျဖစ္ခါ အသက္ၾကီးရင့္လာသည္ ႏွင့္အမွ် သတိၱေလ်ာ့နည္း၍လာမည္။ ထိုအခါ ဆဲလ္မ်ားအတြင္း အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနျပီး အသက္အရြယ္ႏွင့္ဆိုင္ ေသာေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ယုံၾကည္သည္မွာကင္ဆာႏွင့္ဆီးခ်ိဳ (Type II) တို႔ျဖစ္ရသည္မွာကိုယ္ခႏၶာက ဆာေလာင္ သည္ဟု မရွိဘဲ အျမဲအစာျဖင့္ျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟုဆိုၾကသည္။ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္ ရာ အစာခံျခင္းျဖင့္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ျခင္း၊ အဆီေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ ေသြးခုံႏႈန္းေလ်ာ့က်ျခင္းအျပင္ အင္ဆူလင္ အမွီျပဳေနေသာဟိုမုန္းဓါတ္ (IGF-I Insulin Link Growth Factor) က်ဆင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုဟိုမုန္း ဓါတ္မွာအသက္အရြယ္ အိုမင္းျခင္းႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းအတြက္အေရးၾကီးသည္။ အစာကိုေလွ်ာ့စားျခင္းျဖင့္ ေသြးထဲတြင္ ေကာ္လက္စထေရာ (Cholesterol) ပါ၀င္ ႏႈန္းလည္း ေလ်ာ့က်သြားသည္။

ဤေနရာတြင္အေရးၾကီးဆုံးေမးခြန္းမွာ အစာေရစာျပတ္လတ္ျခင္းသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ရွည္ၾကာလွ်င္ က်န္းမာေရး အတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သနည္းဟူေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။ သည္ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမရွိေသးပါ၊ ယခုအခ်ိန္အထိ အစာကိုမစာဘဲေနျခင္း (Fasting) ႏွင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း (Starving) တို႔အၾကား မည္မွ်ၾကာမည္ဆိုသည္ကို မသိရွိ ဘဲျဖစ္ေနသည္။ တစ္ခုေသခ်ာသည္မွာ လူတို႔၏ခႏၶာကိုယ္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနေပေသးရာ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ လည္း ကြဲျပားေနမည္ျဖစ္သည္။

အစာငတ္ျခင္း၏အျခားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုမွာ အသဲႏွင့္ ဆိုင္ပါသည္။ ေသြးထဲႏွင့္အသဲတြင္ ဂလူးကို႔စ္မရွိေတာ့ ေသာအခါအသဲသည္ အဆီမ်ားကိုကီတုန္း (Ketone) အျဖစ္ေျပာင္းလဲေစသည္။ ၎မွာ ႂကြက္သားမ်ားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကို အလုပ္ႏိုင္ေစရန္ အင္အားကို ဖန္တီးေပးသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ကို (Ketosis) ဟုေခၚပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ ၂.၅ % မွ ၈ % အထိက်ေသာအခါ ကီတိုးဆစ္စတင္၍ျဖစ္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ စတင္ေအာင္ မည္မွ်အခ်ိန္ယူရသည္ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔မသိၾကေသးပါ၊ Logon ကုမၸဏီ ကမူ အနည္းဆုံး ၃ ရက္မွ် အခ်ိန္ယူရမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၅:၂ တြင္ ႏွစ္ရက္သာ အစာမစားဘဲေနျခင္းျဖစ္၍ ဤျဖစ္ရပ္ကို မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္။

လူတို႔တြင္ အသဲကသိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာ ဂလိုင္ကိုဂ်င္ (Glycogen) မွာ ၇၀၀ ကယ္လိုရီႏွင့္ညီမွ်သည္။ လူ တစ္ေယာက္ ၏အိမ္တြင္ေနရင္း အသုံးျပဳေသာကယ္လိုရီမွာ ၁ နာရီလွ်င္ ၇၀ မွ်ရွိရာ ထို႔ေၾကာင့္ အသဲတြင္ သိုမွီး ထားေသာ ဂလိုင္ကိုဂ်င္ အားလုံးအသုံးျပဳဘို႔ဆိုလွ်င္ ၁၀ နာရီမွ်ၾကာသည္။ ၾကားထဲတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါက ၁၀ နာရီထက္ေလ်ာ့နည္းသြားမည္၊ အျပင္းအထန္ ေျပးလႊားေနေသာလူတေယာက္သည္ ၁၀ မိနစ္တြင္ ကီလုိရီ ၁၀၀ ကိုသုံးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တခုမွာ လူ၏အာရုံခံအဂၤါမ်ား၏ အာရုံခံႏိုင္မႈအင္အားသည္ စားထားေသာအစာႏွင့္သက္ဆိုင္ေနသည္။ အစာအိမ္ထဲ တြင္ အစာအနည္းငယ္သာရွိပါက ပိုမို၍ၾကည္ၾကည္လင္လင္ေတြးေခၚႏိုင္ျပီး စဥ္းစားႏိုင္စြမ္းအား ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္ကိုယခုေခတ္ အမဲလိုက္သူမ်ားမွာေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားက ပါပူဂါနယူးဂီနီကၽြန္းတြင္ အမဲ လိုက္သူမ်ားရွိရာ သူတို႔သည္သားေကာင္ရွာေဖြရန္ ေတာထြက္ၾကရာ တြင္ နံနက္စာကို မစားဘဲသြားတတ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သားေကာင္ကို ဆာဆာေလာင္ေလာင္ႏွင့္ရွာေဖြမွ ကိုယ္ခႏၶာသည္ေပါ့ပါးေနျပီး ပါတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ပိုမို၍ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ႏိုင္သိႏိုင္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ဤအဆိုကိုဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ သုေတသနမျပဳလုပ္ၾကရေသးပါ၊ ႂကြက္မ်ားတြင္မူ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ကီတိုး ဆစ္ျဖစ္ျပီဆိုသည္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္သို႔ ဓါတုေဗဒဓါတ္တမ်ိဳး ထုတ္လႊတ္လိုက္သည္။ ထိုဓါတုဓါတ္ကို (BDNF) ဟု ေခၚသည္။ ၎ဦးေႏွာက္တြင္းသို႔ေရာက္သြားသည္ႏွင့္ ႏ်ဴရုန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု အဆိုရွိ သည္။ ထို႔ျပင္ ႏ်ဴရုန္းကို (Mitochondria) ဓါတ္ ပိုမိုထုတ္ လႊတ္ေပးသည္။ ဤဓါတ္သည္ ဦးေႏွာက္ကို ခြန္အားျဖစ္ေစသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္၏ စြမ္းရည္ျမင့္တက္လာရပါသည္။

အစာငတ္ခံျခင္းျဖင့္ လူတို႔၏သက္တမ္းကိုဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကိုေတာ့ ေသခ်ာသုေတသန မလုပ္ၾကရ ေသးပါ။ ဥေရာပေကာင္စီ( European Society For Endocrinology) ကမူ မၾကာမၾကာအစာျပတ္လတ္ျခင္းသည္ ပန္က ရိယပ္ (Pancreas) ကိုထိခိုက္ေစသည္ဟု သတိေပးထားပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္? အင္ဆူလင္ကို မွန္မွန္ထိုးေပးေနရသူမ်ားအဖို႔မူ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနသင့္သည္။

(၃)
ဗုဒၶကသူ၏ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေန႔လြဲညစာမစားရဟုတားျမစ္ခဲ့ပါသည္။ ၀မ္းထဲတြင္ေခ်စရာ အစာမရွိပါက ေခါင္းသည္ ၾကည္လင္လာျပီး ပိုမို၍အာရုံစိုက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ တရားအလုပ္ကို ပိုလုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ “၀မ္းတလုံးေကာင္းက ေခါင္းမခဲဖူး” ဟူေသာ စကားလည္းရွိပါသည္။ စားစရာကိုအသိဉာဏ္သုံး၍ စားသင့္ပါသည္။

မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ မူဟာမက္ကို အသက္ ၉၃ ႏွစ္အထိရွည္ေအာင္ ဘယ္လိုေနခဲ့ပါသလဲဟုေမး ေသာအခါ “သူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အစာကိုပိုမစားဘူး” ဟု ေျဖခဲ့ပါသည္။ အစာကို ခ်ိဳးျခံျခင္းေၾကာင့္ ရႏိုင္သည့္အက်ိဳး ေက်း ဇူးမ်ားမွာ မ်ားျပားလွပါသည္။

ကိုသန္းလြင္
Ref: Fasing Power: Can going without food, really make you healthier. By Caroline William
New scientist 20 October 2018


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts