ဗိုလ္ထက္မင္း သတင္းေဆာင္းပါး

ဗို္လ္ထက္မင္း – ဓါးေတာင္နဲ႕မီးပင္လယ္ကို ၂၁ပင္လံု ဘယ္လို ေက်ာ္ရမွာလဲ – အပိုင္း ၃

ဗို္လ္ထက္မင္း – ဓါးေတာင္နဲ႕မီးပင္လယ္ကို ၂၁ပင္လံု ဘယ္လို ေက်ာ္ရမွာလဲ – အပိုင္း ၃
(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၇

ဆက္ဆံေရးရံုးရဲ႕ အားေကာင္းေမာင္းသန္က ဘာလဲ

၂၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ ပံုရိပ္က်ဆင္းေစမည့္အခ်က္ကေတာ့ စနက္တံလို အခ်ိန္မေရြးေပါက္ကြဲနုိင္တဲ့ ဆက္ဆံေရးရံုးရဲ႕လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို မေျဖရွင္းေပးနိုင္ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ဆံေရးရံုးေတြဟာ တပ္မေတာ္နဲ႕EAOs တို႕အၾကားႏွစ္ဖက္နားလည္မႈလြဲျပီး ထိေတြ႔မႈ၊ တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြါးေစေရးအတြက္ ညွိႏိွူင္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ရံုးျဖစ္တယ္လို႔ ေယဘူယ် နားလည္ထားပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဆက္ဆံေရးရံုးရဲ႕ အဓိကတာဝန္ဟာ ၾကီးမားနက္ရိႈင္းျပီး က်ယ္ျပန္႕လွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးတားတဲ့ EAOs အဖြဲ႔နဲ႔ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲ၊ ထိေတြ႔မႈ တစံုတရာျဖစ္ပါက လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ EAOs အဖြဲ႕ေတြက NCA မခိုင္မာဖူးလို႔ စြပ္စြဲလာၾကျပန္တယ္။ UWSA မွ ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္းက NCA ထိုးထားတဲ့ RCSS/SSA နဲ႔ တပ္မေတာ္တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားတာကို ေထာက္ျပသြားပါတယ္။ RCSS မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြယ္ဆစ္ကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၇ရက္ႏွင့္ ၁၈ရက္ေန႔က ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (Bilateral Agreement) လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ဖြင့္ထားၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္း ၁၁ ဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္  ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္-

“အပစ္ရပ္စဲၿပီး ဆက္ဆံေရးရံုုးေတြ ဖြင့္လွစ္ထားတာဟာ အစိုုးရနဲ႕ တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံၾကဖိုု႕နဲ႕ လက္တြဲ အတူတကြ ပူးေပါင္းၾကဖိုု႕လိုု႕ သေဘာထားရွိေၾကာင္း ျမင္မိေသာ္ လည္း လက္ရွိမွာ တပ္မေတာ္ဖက္က JMC ဆိုုသည့္အမည္ျဖင့္ မိမိတိုု႕ကိုု ဖိအားေပးမွဳေတြ ရွိေန တယ္လိုု႕ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုုအတိုုင္းဆက္သြားေနမည္ဆိုုရင္ ျပသနာေတြ ပိုုမိုုႀကီးထြား လာႏိုုင္ေၾကာင္း ျမင္မိတဲ့အတြက္ အခုုအစည္းအေ၀းကေနၿပီး အေျဖရွာၾကဖိုု႕” တိုုက္တြန္းေျပာ ဆိုုခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ KNU ဥကၠဌ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုုး က “လက္ရွိ ကရင္ျပည္ နယ္အတြင္း၌ Bilateral Agreement လက္မွတ္ေရးထိုုးၿပီးေနာက္ ဆက္ဆံေရးရံုုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စိန္ေခၚမွဳေတြ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရင္ဆိုုင္ေနၾကရတဲ့အတြက္ အစည္းအေ၀းက အေျဖရွာႏိုုင္မယ္လိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း” ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေဝးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ပါတယ္-

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား (EAOs)ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ – PPSTမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားရဲ႕ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား (Term of Reference -ToR) မူၾကမ္းကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမႈၿပီးစီးခဲ့ၿပီဟု သိရပါတယ္။

အဲဒီToR မူၾကမ္း ကုိ JMC ကုိ တင္ျပၿပီးေတာ့ JMC ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ကေန ဒီမူၾကမ္းက အသက္ဝင္လာမွာျဖစ္တယ္။ ယခုျပန္လည္ ေရးဆြဲၿပီးစီးထားတဲ့ ToR မူၾကမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ အေထြေထြစသည့္ အခန္းက႑ ၃ ခုပါဝင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

၂၃။ ဒါေၾကာင့္ NCA ထိုးထားလ်ွက္သားနဲ႕ထိေတြ႔မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရတာဟာ တပ္မေတာ္ေၾကာင့္လား၊ ဆက္ဆံေရးရံုးေၾကာင့္လား ဆိုတာ စမ္းစစ္ရပါမယ္။ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (စရဖ) ဌာနဟာ စပ္ၾကားေဒသဧရိယာေတြမွာ တပ္မေတာ္က တပ္လႈပ္ျပီဆိုရင္ ဆက္ဆံေရးရံုးကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရဲ႕လား၊ အဲဒီလိုအသိေပးတာ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕အခ်ိန္နီးခါနီးမွ ကပ္ျပီး အေၾကာင္းၾကားတာမ်ိိဳးလား ၊ တဖန္ တုိင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား လူထုစည္းရံုးေရး ဆင္းရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ အေကာက္ေကာက္ရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းရွိတဲ့ ေနရာျဖစ္ျဖစ္၊ တခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့ ေဒသဧရိယာကို အလြတ္သေဘာ လည္ပတ္ရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆက္ဆံေရးရံုးကေကာ တပ္မေတာ္ကို အခ်ိန္မွီ သတင္းပို႕ရဲ႕လား။ စီစစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြးမႈ ရွိရဲ႕လား၊ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ တည္ေဆာက္တာခိုင္မာရဲ႕လား၊ အမ်ားအားျဖင့္ ဖံုးျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျပီး စာနဲ႕ေၾကးနန္းနဲ႕ဆက္သြယ္ေရးစက္နဲ႕ အေၾကာင္းၾကားတာ ရွိေကာင္းရွိနိုင္ေသာ္လည္း စနစ္က်မႈ၊ ရွိမရွိ မေသခ်ာသလို ဆယ္လူလာဖံုးေတြထက္ ဆက္သြယ္ေရးစက္က ပိုမို လံုျခံဳမႈ ရွိပါတယ္။

၂၄။ အေၾကာင္းၾကားခဲ့တဲ့အခါ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ျပန္ထြက္ခ်ိန္ ျပည့္စံုမႈ ရွိမရွိ၊ ဆက္ဆံေရးရံုးက လမ္းေၾကာင္း နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေျပာင္းလဲေရး ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ေပးသလား၊ ေမးခြန္း ေတြထြက္လာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးစက္ေတာင္ မ်ိဳးတူစက္ေတြဟာ လိႈင္းႏႈန္းလုိက္ေရြ႕ျပီး အျခားအဖြဲ႕ေတြကစပ္စုနိုင္လို႕ အတိုဝွက္၊ လဝသံုးသလား၊ တဖန္ ဆက္ဆံေရးရံုးက မရွင္းလို႔ ျပန္ဆက္သြယ္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ စစ္ဦးစီးမွဴး(ပထမတန္း) G-1 ထိ ေပးနိုင္သလား၊ သာမန္ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ အၾကပ္ေလာက္နဲ႕ ဆက္သြယ္ေနမယ္ဆိုရင္ အေရးၾကီးကိစၥေတြမွာ အဆင့္ဆင့္သတင္းပို႔ ေနရပါက ေနာက္က်သြားျပီး ေအာက္ေျခ ေရွ႕တန္းတပ္မ်ား မသိရွိလိုက္ေတာ့ဘဲ ထခ်ကုန္ၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

၂၅။ ဆက္ဆံေရးရံုးဟာ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔လူမ်ား ျမိဳ႕တက္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းရွာေဖြဖို႕၊ လူမႈေရး၊ သာေရးနာေရး၊ အုပ္ခ်ုဳပ္မႈကိစၥေတြမွာ လံုးပန္းေနရတာမ်ားျပီး လံုျခံဳေရးဆိုဒ္ဘက္က်ေတာ့ အားနည္းေနတာ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးရံုးတာဝန္ခံဟာ အနည္းဆံုး ဗိုလ္မႈးအဆင့္ ျဖစ္သင့္ျပီး ျမန္မာစာကို ေကာင္းစြာ သိက်ြမ္းသူျဖစ္မွသာ ဆက္ဆံေရးေခ်ာေမြ႕ပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာင္ ဒုကၡသည္ျပန္လည္လက္ခံရပါက နိုင္ငံတကာနဲ႕ဆက္ဆံရမွာမို႕ အဂၤလိပ္စာတီးမိေခါက္မိဖို႕လိုပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရွိတပ္ေတြရဲ႕စစ္အဂၤါစဥ္ သိက်ြမ္းဖို႕ အထူးလိုအပ္တဲ့အျပင္ စစ္သံုးေျမပံုညႊန္းကို ပိုင္နိင္စြာ ၾကည့္တတ္မွသာ တပ္အခ်င္းခ်င္းမမွားေရး ေထာက္ျပနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ဓေလ့စရိုက္၊ သေဘာသဘာဝ တီးမိေခါက္မိ ထားရပါမယ္။ တပ္ရဲ့ ပံုမွန္လစဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္တဲ့ (သင္တန္းတက္ ၾကိဳ၊ ပို႕နဲ႕လစာေပး) ခရီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖည့္တင္းတာ သိရပါမယ္။ တခုထူးျခားတာက မိုးရာသီမတိုင္ခင္ တပ္မေတာ္က ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ားအတြက္ ရိကၡာျဖည့္တင္းစုပံုဖို႔ ေထာက္ပံ့ေရး ယာဥ္တန္း တက္လာတာကိုဘဲ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းေနတယ္။ ေရွ႕တန္းစခန္းေတြ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ေနတယ္ဆိုျပီး နားလည္မွူလႊဲမွားကာ ေဒသခံလူထု စိုးရိမ္ေၾကာင့္မွူျဖစ္နုိင္သလို မိမိတပ္မ်ားကလည္း စစ္ေရးျပင္ဆင္ကုန္တာမ်ိဳး၊ မီဒီယာကလည္း သတင္းအမွားတင္လိုက္နုိင္တာမ်ို္ဳး ရွိနိုင္ပါတယ္။

ဒါကို ဆက္ဆံေရးရံုးက အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ တည့္မတ္ေပးရပါမယ္။

၂၆။ ဆက္ဆံေရးအရာရွိဟာ နုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ၊ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအေကာက္ခြန္၊ နယ္ဘက္ဥပေဒေတြကို တတ္သိနားလည္ရန္လိုပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအခ်ိုဳ႕ အထူးသျဖင့္ ျမိဳ႕ေနသူမ်ားက ဆက္ဆံေရးရံုးကို သူပုန္အေကာက္စခန္း၊ ေထာတယ္လို႕ျမင္တတ္တာမို႕ ျပည္သူလူထုနဲ႕ လက္ပြနး္တတီးေနသြားဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။

ျပည္သူလူထုရဲ႕လူေနမွူဘဝျမင့္တင္ေရး တတ္နိုင္သမွွ် လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြမွာ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စည္းရံုးေရး ျမင့္တင္ကာ မိမိတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ ျပသနာမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရပါမယ္။ လားရိႈး UWSA ဆက္ဆံေရးရံုးကတစ္ဦးက ေတာင္ၾကီးမွာ ေသနတ္ေဖါက္တာမ်ိဳး အမွားသရုပ္ျပ ေရွာင္က်ဥ္ျပီး စည္းကမ္းစံျပျဖစ္ရပါမယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆက္ဆံေရးရံုးဟာ မိမိအဖြဲ႔အစည္းရဲ့ မ်က္စိနဲ႕နားျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ျဖစ္လာပါက ဆက္ဆံေရးရံုးကို ဌာနခ်ဳပ္က တာဝန္ေပးလာနိုင္တာကေတာ့ အုပ္ခ်ုဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရနယ္ဘက္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရဲ႕လုပ္ငန္းနဲ႕ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ထားဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

၂၇။ ဆက္ဆံေရးရံုးရဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္တင္ဖို႕၊ ရံုးအခင္းအက်င္း သပ္ယပ္စြာရွိေစဖို႕နဲ႕ဘတ္ဂ်က္လိုမ်ိဳး အသံုးစရိတ္၊ ရံုးသံုးစာေရးကိရိယာ၊ အေထာက္အကူပစၥည္း၊ မိမိတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ တည္းခိုေရး စတဲ့ အုပ္ခ်ုဳပ္မႈ ကိစၥရပ္ေတြကို မိမိဌာနခ်ဳပ္မ်ားက စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကလည္း ညီအကိုရင္းလို ပ့ံပုိးကူညီျပီး နယ္ဘက္ျပသနာမ်ားကို မွန္ကန္ပါက ရပ္တည္ေပးျခင္းျဖင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္၊ ျဖစ္ေပၚလာကာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။ အစိုးရတပ္ဘဲဆိုျပီး သြားခ်င္သလိုသြားမယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ကို ေမ့ထားကာ ေလးစားသမႈ အေၾကာင္းၾကား ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္။ EAOs ကလည္းကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမေဒသလို သေဘာမထားဘဲ ေဆြမ်ိဳးေတြ လာလည္လို႔ဆိုတဲ့ အျမင္သေဘာမ်ိဳး ထားဆက္ဆံလိုက္ရင္ တိုက္ပြဲဆိုတာ အိပ္မက္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေနာင္ဆက္ဆံေရးရံုးဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က COC အေကာင္အထည္ေဖၚလာျပီဆိုပါက ဦးေဆာင္လမ္းျပျဖစ္လာမည့္ အားေကာင္းေမာင္းသန္အဖြဲ႕ျဖစ္လာမွာ ဧကန္မလြဲျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္က ယံုၾကည္မွႈတည္ေဆာက္သင့္သည့္ လုပ္ရပ္
၂၈။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ NCA ထိုးထားတဲ့ EAOs မ်ားအေပၚ ပိုမိုေႏြးေထြးျပီး ဆတက္တံပိုး တတ္နိုင္သမ်ွ ပ့့ံပိုးကာ ယံုၾကည္မွူ ခိုင္ျမဲသည္ထက္ ခိုင္ျမဲေအာင္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဒီလို ဘာလို႕ေျပာရသလဲဆိုရင္ အင္အားၾကီး KNU ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမူးတူးေဆးဖိုးကို သေဘာထားတင္းမာတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ကရင္တခ်ိဳ႕က ဥကၠဌကသာ တပ္မေတာ္ကို ပခံုးဖက္ေပါင္းေနတာ သူတို႕က စခန္းဘယ္ႏွစ္ခု လိုက္ေလ်ာျပီး ဖယ္ေပးလို႕လဲ – လက္မွတ္ထိုးျပီး ေမ့သြားတာဘဲ၊ ျပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံမွာ အေရးၾကီးတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစိုးရက လြယ္လြယ္ကူကူ ေပးခဲ့လို႕လား စသျဖင့္ ဖိအားေပး၊ စြပ္စြဲေနတာ ျမင္ရၾကားေနရပါတယ္။

အစိုးရကမေပးတာ နိုင္ငံေရးသားဝျပီး နားလည္ရင့္က်က္တဲ့ KNU အမ်ားစုက နားလည္ေပးေသာ္လည္း အဆိုပါ သေဘာထားတင္းမာသူေတြ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈေၾကာင့္ ကရင္ျပည္သူလူထု ေတြေဝ စိတ္ဆင္းရဲမႈ မျဖစ္ေစဖို႕ လြန္စြာသတိထားရျပီး သူတို႔ေထာက္ခံၾကိဳက္လို႔ မဲေပးခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အားမလိုအားမရ ျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။

၂၉။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ UPDJC မွာ တင္ျပျပီး JMC –U မွာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ COC ကို အေကာင္အထည္စတင္ ေဖၚလာရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယံုၾကည္မႈသက္ေသျပတဲ့ အေနနဲ႕ အသက္ေသြးေခ်ြး အနည္းဆံုးတိုက္ခဲ့ရတဲ့ ျပည္ပရန္ က်ဳးေက်ာ္ရင္ မထိခိုက္နိုင္တဲ့ စခန္း (၂) ခုကို လႊဲေျပာင္းေပးနိုင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ KNU အထိမ္းအမွတ္ေန႔တေန႔မွာ ရုတ္တရက္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါက တင္းမာသူေတြနဲ႕ လက္မွတ္မထိုးတဲ့ အဖြဲေတြ မ်က္လံုးျပဳးသြားေအာင္ မလုပ္ေပးနုိင္ဖူးလား။ KNUရဲ႕ ေမာ္ဒယ္က သတၱိရွိရိွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူတယ္။  တပ္ခ်ုဳပ္ေမာ္ဒယ္က သတၱိရွိရွိ စခန္း၂ခုကို ေပးလိုက္စမ္းပါ။ မိမိအားဒုကၡေပးမည့္ စခန္းကို စြန္႔လႊတ္ေပးတာဟာ ေတာ္ရုံရရန္မလြယ္ကူတဲ့ ယံုၾကည္မႈ ဒီဂရီအျမင့္ဆံုး တက္သြားေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ့ ဘာနဲ႕မွ ႏိႈင္းမရတဲ့ တပ္မေတာ္အေပၚ ကရင္ရဲ့သစၥာရွိမႈဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥာဏ္ေကာင္းတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေတြဟာ လူမ်ိဳးေတြထဲက ကရင္လူမ်ိဳးကို ဘာလို႔ၾကိဳက္သလဲဆိုရင္ ရိုးသားျပီး နားတေပါက္ထဲ၊ သစၥာအရာမွာ စံထားတဲ့လူမ်ိဳးဆိုတာ တပ္ခ်ဴပ္ သိေစခ်င္တယ္။ ေလာက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြမွာ တပ္မေတ္ာ အလူးအလဲျဖစ္ေနခ်ိန္၊ ရခိုင္မွာ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ျဖစ္လာခ်ိန္၊ လိုအပ္ရင္ က်ေနာ္တို႕သြားပါရေစလို႕ေတာင္းဆိုလာတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္နဲ႕အေရးၾကီးေသြးနီးတဲ့သူေတြဟာ တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္ထဲကို ဝင္လာတဲ့ BGF ကရင္ေတြသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သစၥာမွတ္တမ္း ေရးထိုးရပါမယ္။

၃၀။ ေနာက္အင္အားၾကီးတဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြယ္ဆစ္(RCSS) ဟာ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က သမၼတကို ရွမ္းစံုဝတ္ေပးရတာနဲ႔ ဦးေအာင္မင္းနဲ႕GOLF အတူရိုက္ျပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းသေလာက္ ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္နဲ႕ထိေတြ႔မႈ တိုက္ပြဲျဖစ္လာလို႕လား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အမ်ိုဴးသားနုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ စိတ္ၾကိဳက္ေနရာမရလို႕ စိတ္ကြက္ျပီး ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံကို ကိုယ္တိုင္ မတက္ေတာ့တာလား၊ နိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွာ ကိုယ္စားလွယ္ကို အဆင့္နိမ့္လႊတ္တာမ်ိဳး လုပ္ေနတာဟာ သေဘာထားတင္းမာတဲ့ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းတခိ်ဳ႕ရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္လား။ တခုခုေတာ့ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  တပ္မေတာ္က စည္းရံုေရးလုပ္သင့္ကာ တကယ္ေတာ ့ရွမ္းေျမာက္ပိုင္း RCSS ဝင္တာဟာ ေနာက္ေၾကာလံုျပီး တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ အင္အားစုစည္းထားနိုင္တာမို႔ သူတို႔ကို အေထာက္အပံ့ေတာင္ ေပးရပါမယ္။

၃၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြယ္ဆစ္ကို တိုက္တြန္းခ်င္တာက NCA မထိုးေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေသြးထိုးစကား နားမေယာင္မိဖို႕နဲ႔ တကယ္တမ္း ေရရွည္မိတ္ေဆြလုပ္ထားရမွာက တပ္မေတာ္နဲ႔ လူထုအစုိးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခြန္ဆာဟာ ေငြေၾကးလက္နက္အင္အား ေတာင့္တင္းသူျဖစ္ေနတာေတာင္ အေမရိကန္၊ ထုိင္းေရာ၊ UWSA၊ တရုတ္ပါ မက်န္ ဘယ္သူ့မွ မယံုရလို႕ ေနာက္ဆုံး ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရန႔ဲ လက္ခံမႈေတြ လိုက္ေလ်ာမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြယ္ဆစ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလးေလးစားစား တကူးတက သီးျခားလာေတြ႕တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးလိုျပီး KNUနဲ႕ ဆိုရင္ ၂ ဦး သာရွိပါတယ္။ အထူးသတိျပဳ အၾကံေပးလိုရာမွာ လက္ရွိ  NCA လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေနမႈ အားနည္းလစ္ဟာမႈ ရွိမရွိ တပ္မေတ္ာေကာ အစိုးရပါ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။

KNU အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ NCA ဆိုင္ရာ အေျခခံမႈ၊ ခံယူခ်က္ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ကတိျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ လိုက္နာမႈ အားနည္းပ်က္ကြက္ေနသည္ကို သံုးသပ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ အဆင့္တိုင္းတြင္ ခ်ိိဳ႕ယြင္းမႈရွိေၾကာင္း ၊ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို အဆံုးသတ္သေဘာတူညီမႈမရွိေသးဘဲ က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိုအားနည္းမႈကို ပိုၿပီးျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ UPDJC ၏ စုဖြဲ႕မႈ၊ ကိုယ္စား ျပဳမႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈႏွင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ကို သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲဖြဲ႕စည္း ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ေဒသ၊ လူမ်ိဳးအဆင့္ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ က်င္းပေစလိုေၾကာင္းKNU ကအႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts