ရသေဆာင္းပါးစုံ ေမာင္ရင္ငေတ

ေမာင္ရင္ငေတ ● စပိန္ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ဂါနီကာပန္းခ်ီကား

ေမာင္ရင္ငေတ ● စပိန္ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ဂါနီကာပန္းခ်ီကား
(Guerra Civil Española N’ Gernika)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၀၊ ၂၀၁၇
 

Spanish Civil War (17 July 1936 – 1 April 1939) (2 Years 8 Months 2 Weeks and 1 Day)

ပန္းခ်ီကားနာမည္က Gernika ေရးဆြဲခဲ့သူက Pablo Picasso
Gernikako Bonbardaketa, Bombardeo de Guernica
Bombardement de Guernica, Bombing of Guernica