ဘာသာျပန္က႑ မွတ္စုုမွတ္တမ္း အခန္းဆက္မ်ား

ဘာေတးလစ္တနာ – ၂၀၁၁ မွ ယေန႔ ကာလအထိ

 ဘာေတးလစ္တနာ – ၂၀၁၁ မွ ယေန႔ ကာလအထိ

ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆက္ဆံေရး။ မိတ္ေဆြလည္းမက ခ်စ္သူလည္းမက်။

တ႐ုပ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ဗမာ(ျမန္မာ)ႏိုင္ငံ – ေဆြမ် ဳိးေပါက္ေဖာ္ တင္မကေသာ – (၇)

(သိန္းျမင့္ ဘာသာျပန္) မိုးမခ၊ ဇြန္ ၉ ၊ ၂၀၁၇

ႏိုင္ငံျခားမွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားစြာျငင္းဆိုၾကသလိုေျပာရလ်င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈက ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာ ကို တ႐ုပ္လက္ထဲသို႔ က်ေရာက္သြားေအာင္ေတာ့  မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအေပၚ တ႐ုပ္စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံ ခ်မွတ္ရန္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ေပၚလစီ မ်ားကပိုမို လြယ္ကူေစခဲ့တာကေတာ့ ေသခ်ာ ပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဤအခ်က္ ျမန္မာကို အထီးက်န္ျဖစ္ေစၿပီး တ႐ုပ္လက္အပ္လိုက္တဲ့ ေပၚလစီ ကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အခ် ဳိ့ေသာသူမ်ားက ေဝဖန္စရာျဖစ္လာေစပါတယ္။

 ဤပူပန္မႈမ်ားကို အေစာပိုင္း ၁၉၉၇ ဇြန္တြင္ထုတ္ေဝတဲ့”ေလာ့စ္အင္ဂ်လိစ္တိုင္းမ္” စာေစာင္မွ ေဆာင္းပါးတြင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေဆာင္းပါး႐ွင္ မာဗင္ေအာ့တ္ ဟာ အေမရိကန္ လံုျခံဳေရးကြၽမ္းက်င္သူ ၊ စီအိုင္ေအမွ ဆန္းစစ္သူေဟာင္း ျဖစ္တယ္။

” ဝါ႐ွင္တန္ ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးအလြဲသံုး မႈမ်ားကို မကြယ္မဝွက္ ေဝဖန္ႏိုင္တယ္၊ေဝဖန္သင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တဘက္မွာ  လံုျခံဳေရးနဲ႔ အမ် ဳိးသားအက် ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္သင့္တာေတြ ရိွေနျပန္တယ္။ အခုအခ်ိန္ဟာ အျခားနည္းလမ္းတခုကို အေလးအနက္စဥ္းစားသင့္တဲ့ ကာလျဖစ္တယ္။ ” လို႔ ေအာ့တ္ က ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အလွည့္အေျပာင္းမွာ အေတာ္ဂ႐ုစိုက္ လုပ္ေဆာင္စရာ အခ် ဳိ့လိုပါတယ္။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၀၈ခုၾကားမွာ ေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလ်ဴဘု႐ွ္ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ့ပါတီႏွစ္ခု ( ရီပါဘလစ္ကန္ ႏွင့္ ဒီမိုကရက္ )က ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျမန္မာေပၚလစီမွာ ကလင္တန္အစိုးရလက္ထက္ ကြန္ဂရက္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ပိတ္ဆို႔မႈ ကို ဆက္လက္ထားရံုမက ျမန္မာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ကို ပံပိုးဖို႔ ႀကိဳးစားမႈ အေနနဲ႔ ပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ားကိုပါ ထပ္ျဖည့္ပါတယ္။

 ၂၀၀၇ခုႏွစ္ လူမ်ားစု ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး နဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း နာဂစ္ တိုက္ခတ္ၿပီးခ်ိန္္အစိုးရရဲ႕ ဆိုးရြားတဲ့ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အၿပီး ေနာက္ပိုင္းအက် ဳိးဆက္အေနနဲ႔၊ဘု႐ွ္ အစိုးရ ဟာ ထပ္ေဆာင္း ရလာတဲ့ ေနရာ ကို အက် ဳိးရိွေအာင္႐ွာေဖြ အသံုးခ်ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ နဲ႔ အျခားအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေျမျပင္မွာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ အရပ္ဘက္လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခုလံုးျခံဳ ၾကည့္ရင္ေတာ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ် ဳပ္မႈ အေပၚ သေဘာထား တင္းမာစြာ ရပ္တည္ခဲ့တာပါ။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မွာ ျမန္မာ နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား အၾကားမဟာဗ် ဴဟာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရိွေနၿပီ ဆိုတဲ့ သတင္းပြင့္က်လာျခင္းက ဝါ႐ွင္တန္ အစိုးရ ကို အလွည့္အေျပာင္းလုပ္ေအာင္တြန္းအားေပးခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ဟာ ျမန္မာ ကို ဥမင္လႈိဏ္ေခါင္းတူး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ စစ္လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ ေရဒါ နဲ႔ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား နဲ႔ အာ႐ွ က ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔မ်ားက စြပ္စြဲတာပါ။ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုး နဲ႔ ဆက္စပ္နည္းပညာမ်ားပင္ ပါဝင္တယ္ ဆိုပါတယ္။အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္မ္ဝက္ ကဲ့သို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ကို ဦးေဆာင္ေဝဖန္ေလ့ရိွသူမ်ားက အေမရိကန္ဟာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ျမန္မာအစိုးရ နဲ႔ ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ စေျပာဖို႔ အခါသင့္အခြင့္ေကာင္းပဲ လို႔ ေျပာလာၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ ဟာဘယ္လိုအက် ဳိးဆက္ပဲလာလာ အာဏာ ကို ဆက္လက္ဖက္တြယ္ထားမယ့္ သေဘာရိွေနပံုရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဘု႐ွ္ ေခတ္ ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ကို ေျပာင္းမယ္ဆိုတဲ့ကတိ နဲ႔ အိုဘားမား အစိုးရ အာဏာရလာခ်ိန္မွာ ျမန္မာ အတြက္လည္း အေျပာင္းအလဲတစ္ခုပဲ လို႔ အမ်ားက႐ႈျမင္ၾကပါတယ္။

၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က ဗိုလ္ခ် ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ရဲ႕ စစ္အစိုးရအုပ္ခ် ဳပ္ေရး ကို တရားဝင္ ရပ္နား ေပးလိုက္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အာဏာရလာပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေပၚေပၚထင္ထင္ အကြက္ဆင္ထားတဲ့ လွည့္ျဖားမႈ လိုု႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုင္း နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ႏိုင္မယ့္ အခြင့္ေကာင္းပဲလို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ မ်က္ႏွာစာသစ္ရယ္၊ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရမဟုတ္ပဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ် ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ နဲ႔ အုပ္ခ် ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုရယ္အျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္သြားပါတယ္။

ဝါ႐ွင္တန္ မွာလည္း အစိုးရသစ္ တက္ၿပီဆိုေတာ့ ျမန္မာဗိုလ္ခ် ဳပ္ေဟာင္းမ်ားအတြက္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကိုညိႉ့ငင္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သလို၊ ဝါ႐ွင္တန္ နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္လည္း တင္းမာမႈေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေကာင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ နဲ႔ အေမရိကန္ ကေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဘက္လံုး က ျမန္မာ ကို တ႐ုပ္နဲ႔ စိတ္မသက္မသာေပါင္းဖက္ေနရာ က ဆြဲထုတ္ယူဖို႔၊ ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ႔ ပါတ္သက္ေနမႈကေန ျပန္ဆြဲယူဖို႔ေတြဟာ ဒီေခတ္သစ္ရဲ႕ အဓိက အေရးပါခ်က္ေတြပဲလို႔ ႐ႈျမင္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ဒီဇဘၤာ အေစာပိုင္းမွာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ဟီလာရီကလင္တန္ဟာ လူအမ်ားစုႀကီးစိတ္ဝင္တစားရိွခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာခရီးစဥ္ ကိုသြားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ အတြင္းမွာ  အေမရိကန္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ရဲ႕ ပထမဆံုးျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကလင္တန္ ရဲ႕ ျမန္မာခရီးစဥ္ ေနာက္ကလိုက္ လာတာကေတာ့ ၂၀၁၂ခု ႏိုဝဘၤာ သမၼတ အိုဘားမား ရဲ႕ ျမန္မာခရီးစဥ္ပါ။ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာျမန္မာ အာဆီယံ ရဲ႕ အလွည့္က်ဥကၠ႒ ျဖစ္ခ်ိန္မွာလည္း အိုဘားမား ျမန္မာျပည္ ကိုတေခါက္ ထပ္သြားပါေသးတယ္။ ၂၀၁၃ ေမ မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္ကို သြားပါတယ္။ ၁၉၆၆ခု ဗိုလ္ခ် ဳပ္ေနဝင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကိုသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး သြားေရာက္တဲ့ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ မွတ္တမ္းဝင္သြားပါတယ္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ ဝါ႐ွင္တန္ ကို ေရာက္ လာခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာ အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး ဟာ လံုးဝနီးပါး ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သူ႔ ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ သမၼတ အိုဘားမား တို႔ဟာျမန္မာ အေပၚမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ ပိတ္ဆို႔မႈအားလံုး ေျဖေလ်ာ့ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲ ကို နားလည္သေဘာေပါက္ခ်င္ရင္ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းက စစ္တပ္ ရဲ႕ အတြင္းစည္းမွာ ဘာေတြေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလဲဆိုတာကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ပိုနားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ပါလိမ့္မယ္။ထိုကာလက ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ၿပီး ဖယ္က်ဥ္ခံထိထားတဲ့ စစ္အစိုးရ ဟာ ၂၀၀၃ ဩဂုတ္ မွာစည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္သို႔ သြားမယ့္ အဆင့္ ခုနစ္ဆင့္ပါတဲ့ လမ္းျပေျမပံုကို ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အစီအစဥ္အရ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပ ၿပီးေခတ္မီဖြံၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့  ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ဖို႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးရမယ့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းျပေျမပံု ကိုေတာ့ လူသိ႐ွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္၊ တခ်ိန္တည္းမွာႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္း၊အထူးသျဖင့္အေမရိကန္ရယ္၊ ျပည္တြင္းအတိုက္အခံမ်ားရယ္ကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ဆက္ဆံၾကမလဲ ဆိုတဲ့လိႈ ့ ဝွက္ မဟာဗ် ဴ ဟာအစီအစဥ္ တစ္ခုကိုလည္း ဆြဲေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီဗ်ဴ ဟာကို ေရးဆြဲသူမ်ားဟာဘယ္သူလဲဆိုတာကိုေတာ့ မသိရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္အတြင္းမွာေတာ့ နာမည္ႀကီး စစ္တကၠသိုလ္ က သုေတသန အရာရိွ တစ္ေယာက္လို႔ သတ္မွတ္ၾကတဲ့ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္လွ ဆိုသူ ေရးသားျပဳစုတဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကေတာ့ အေစာပိုင္းကာလ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ကတည္းက ျပဳစုၿပီးစီး လို႔ ျပန္႔ႏွံေနပါၿပီ။ ” တ႐ုပ္လူ “ဒုတိယဗိုလ္ခ် ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ မျပဳတ္ခင္ ႏွစ္လ ေလာက္အခ်ိန္ကတည္းကပါ။

ျမန္မာဘာသာ နဲ႔ ေရးထားတဲ့ စာတမ္းကို ဤစာေရးသူ( ဘာေတးလစ္တနာ ) လက္ခံရရိွၿပီး၊ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါတယ္။  ဒီ မဟာဗ် ဴ ဟာ ေနာက္ကြယ္ က အေတြးအေခၚေတြ ၊ နည္းပရိယာယ္ေတြကို အၾကမ္းဖ်င္းခြဲျခမ္းၾကည့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္”ေအာင္ေက်ာ္လွ” ဆိုတာလူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးလား၊ စစ္တပ္အဖြဲ႔အစည္း တခုက သံုးတဲ့  လိႈ့ဝွက္အမည္လား ဆိုတာေတာ့ မသဲကြဲပါဘူး။ ပံုျပင္ဆန္တဲ့ သဲလြန္စ ေတြအရ ဆိုရင္ေတာ့ ဒုတိယ အခ်က္ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။

” ျမန္မာ( ဗမာ ) – အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ” လို႔ ေခါင္းစည္းတပ္ထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၆မ်က္ႏွာ ရိွတဲ့ စာမူတြဲႀကီးရဲ႕ အဓိက စာတမ္းကေတာ့ တ႐ုပ္ အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ က သံတမန္ေရးမဟာမိတ္ နဲ႔ စီးပြားေရး ေဖာက္သည္ အျဖစ္ မၾကာေသးမီက မီွခိုအားထားခဲ့ျခင္းဟာ ျမန္မာရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ကိုခ်ိန္းေျခာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန ဆိုတာပါပဲ။ စာတမ္း ရဲ႕ အလိုအရ ျမန္မာ ဟ ာလမ္းျပေျမပံုအတိုင္းေဖၚေဆာင္ၿပီးလို႔ အစိုးရတစ္ရပ္ေရြးခ်ယ္ျပီးရင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ကို ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ဒါမွသာ တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရဟာ ျပင္ပကမၻာ က ပိုမို လက္ခံႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ားနဲ႔လုပ္သာကိုင္သာရိွမွာ ျဖစ္တယ္။

ေအာင္ေက်ာ္လွ ဆက္လက္ၿပီး အတိုက္အခံလုပ္ေျပာထားတာက လူ႔အခြင့္အေရး ဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေလးထားပူပင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၊ အေမရိကန္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ” မဟာဗ် ဴ ဟာ အက် ဳိးစီးပြား” နဲ႔ ယွဥ္ရင္ သူ႔ေပၚလစီ ကို ေျပာင္းဖို႔ ဝန္မေလးဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။ စာတမ္းေရးသူ က ထို အက် ဳိးစီးပြား ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ တိတိက်က်ေရးမထားေပမယ့္၊ သူ႔ရဲ႕ စာတမ္းအရ ထင္႐ွားတဲ့ အခ်က္က တ႐ုပ္ နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ ဘံု အက် ဳိးစီးပြားတူ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးပါ။ စာေရးသူ က ဗီယက္နမ္ နဲ႔ အာဏာ႐ွင္ေဟာင္းဆူဟာတို လက္ေအာက္က အင္ဒိုနီး႐ွား ဥပမာေတြကိုျပပါတယ္။ အေမရိကန္ ရဲ႕ မဟာဗ် ဴ ဟာ အက် ဳိးစီးပြား နဲ႔ ခ်ိန္ထိုး႐င္ ဒိမိုကေရစီေရး ကို မ်က္ကြယ္ျပဳတတ္တဲ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝါဒ ရဲ႕ ေျပာင္းၫႊတ္လြယ္မႈ ကိုပါ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးမ်ားသာ တိုးတက္လာရင္ ျမန္မာဟာ သူအရမ္းလိုအပ္ေနတဲ့ ဘ႑ာေငြေတြကို  ကမၻာ့ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔ နဲ႔ အျခားကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကေန ရႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ စာတမ္း က သံုးသပ္ထားပါတယ္။ထိုအခါမွသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့  တ႐ုပ္ စတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ စိတ္ေကာင္းရိွမႈ နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ အေပၚမွီခို အားထားေနရတဲ့ ” ေဒသတြင္းဝါဒ ” ကေန ျမန္မာ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ၿပီး ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္း ေခတ္သစ္ထဲ ကို ဝင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ေရးထားပါတယ္။

ျမန္မာ ဟာ တ႐ုပ္ အေပၚမီွခိုအားထားမႈေတြကိုေလ်ွာ့ႏိုင္ၿပီး၊  အေနာက္ကမၻာ ရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မဟာမိတ္ျဖစ္မလာခင္မွာ ေျဖ႐ွင္းရမယ့္ ျပသနာေတြရိွတယ္လို႔ဒီ ဗ်ဴ ဟာ အစီအစဥ္ က  ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ေျပာထားပါတယ္။ ထိုစာတမ္းေရးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္က အဓိက အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္က ဒိမိုကေရစီေရး လႈပ္႐ွားမႈျပယုဂ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အခရာ အက်ဆံုး ဗဟိုခ်က္မ လို႔ ေအာင္ေက်ာ္လွ က ေရးခဲ့ပါတယ္။

” သူ(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ) ကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အခါတိုင္း ဖိအားက မ်ားလာေလ့ရိွၿပီး၊ သူ႔ ကို ထိန္းသိမ္း မထားတဲ့ အခါ ဖိအား က ေလ်ွာ့သြားတတ္ပါတယ္။ ”

အစီရင္ခံစာ က စုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရင္အေနာက္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာလိမ့္မယ္လို႔ သြယ္ဝိုက္ၫႊန္းဆိုထားေပမယ့္၊ ဒီၾကံစည္ခ်က္ ရဲ႕ အဆံုးသတ္ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ အတိုက္အခံမ်ားကို “ေခ်မႈန္းပစ္ေရး” ပဲျဖစ္ပါတယ္။

စာတမ္း က သံုးသပ္ခ်က္ခ်ထားတာကေတာ့ အစိုးရ ဟာ သတင္း မီဒီယာေတြ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မၿပိဳင္ႏိုင္ေပမယ့္ ၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဥပေဒျပဳ အမတ္ေတြကို ႏိုင္ငံထဲကိုအလည္အပတ္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ရင္၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အျမင္ကို အစိုးရဘက္  အေလးသာေအာင္ ယိုင္ႏွဲ႔ ႏိုင္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ မၾကာေသးမီက ေပၚလစီေျပာင္းခ်ိန္အထိ ႏွစ္မ်ား အတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ် ဳိ့အပါအဝင္ အေမရိကန္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျမန္မာျပည္ကိုလာလည္ခဲ့ၾကၿပီး၊ သူတို႔ရဲ႕ အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္မႈ ဟာ ဟိုအရင္ကေလာက္ မျပင္းထန္ ၾကေတာ့ပါဘူး။ အဆံုးမွာေတာ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ အေမရိကန္နဲ႔ အတိုက္အခံလုပ္တာထက္ စာရင္၊ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပံုရပါတယ္။

အက် ဳိးဆက္အေနနဲ႔ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာေနပါတယ္။ ၂၀၀၄ က ေအာင္ေက်ာ္လွ အၾကံျပဳခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္ အတိအက်ပါပဲ။ ကလင္တန္ ၂၀၁၁ ဒီဇဘၤာ မွာ ျမန္မာျပည္လာတုန္းက ေဆြးေႏြးမယ့္ အစီအစဥ္ထဲမွာ တ႐ုပ္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိစၥ က ထိပ္ဆံုးမွာပါပါတယ္။ စိးပြားေရး နဲ႔ စစ္ေရးမဟာဗ် ဴ ဟာ ကိစၥမ်ား က သူတို႔ေနာက္မွ လာပါတယ္။ လူ႔ အခြင့္အေရး နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေရး မ်ားကေတာ့ အေလးထားမႈ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။

ယေန႔မွာေတာ့ တခ်ိန္က ရန္ဘက္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာ နဲ႔ အေမရိကန္ဟာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ အင္အားခ်ိန္ခြင္လ်ွာ တိုက္ပြဲမွာ၊ အက် ဳိးစီးပြားတူတဲ့ ဘက္တဘက္ထဲ ကို ပိုတိုးေရာက္ရိွလာပါၿပီ။  အနာဂတ္ တ႐ုပ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ အကြဲအျပဲမ်ားသာမက၊ ရန္လိုမႈမ်ားပင္ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ က်ိန္းေသ ေမ်ာ္လင့္ ႏိုင္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ႀကိဳမသိႏိုင္တဲ့ အခ်က္မ်ားကို ဖယ္႐ွား လိုက္ရင္၊ အေမရိကန္ နဲ႔ အေနာက္ျခမ္းဘယ္ႏိုင္ငံကမဆို ျမန္မာ ကို ႐ႈတ္ခ်ရမယ့္ အထီးက်န္ထားရမယ့္အပစ္ပယ္ခံႏိုင္ငံအျဖစ္ ေ႐ွ႕ေလ်ာက္ ျမင္ၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts