သူတိုု႔အာေဘာ္

တင္ေအး – ဘက္ နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြား

 

တင္ေအး – ဘက္ နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြား

(မိုုးမခ) ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၇ဆုိက္ကားပဲနင္းနင္း၊ အေၾကာ္ပဲေရာင္းေရာင္း၊ လန္ခ႐ူဇာပဲ စီးစီး၊ စကၤာပူပဲ ေဆးသြား ကုကု ခ်စ္တတ္၊ မုန္းတတ္တဲ့စိတ္၊ လုိလား မလုိလားတဲ့စိတ္ဆုိတာ ရွိၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ အဲဒီ့ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ လုိလားစိတ္၊ မလုိလားစိတ္ေတြဟာ ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံ ျဖစ္ေပၚသလဲဆုိရင္ … အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။

လူတုိင္းဟာ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေနထုိင္ၾကတာခ်ည္းပဲမဟုတ္္လား။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံ သားအျဖစ္ ေနထုိင္ျခင္းဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးဘဝထဲမွာ ေနထုိင္တာလုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဘဝထဲမွာ ေနထုိင္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ေနထုိင္ရာႏုိင္ငံရဲ႕ အေကာင္းအဆုိး၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြဟာလည္း ကုိယ္စီရဲ႕ဘဝကုိ ႐ုိက္ခတ္ပါတယ္။ အဲဒီ့႐ုိက္ခတ္မႈေတြလုိက္လုိ႔ေရာ၊ ႐ုိက္ခတ္မႈအေပၚ ကုိယ့္ရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈေတြလုိက္လုိ႔ေရာ ကုိယ့္ဘဝရဲ႕ အဆုိးအေကာင္းေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အဲဒီ့အခါမွာ ကုိယ္သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ထင္ဟပ္ခ်က္ေတြကုိ ေဖၚျပတဲ့ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ လုိလားျခင္း၊ မလုိလားျခင္းေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိ ခ်စ္တယ္၊ ဘယ္သူ႔ကုိ မုန္းတယ္၊ ဘယ္သူေတြကုိ လုိလားတယ္၊ ဘယ္သူေတြကို မလုိလားဘူး၊ ဘယ္သူ႔ကုိ မဲေပးမယ္၊ ဘယ္သူ႔ကုိ မဲမေပးဘူး … စသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚရာကေန၊ ဘယ္ဘက္က ပါမလဲ၊ ဘယ္ဘက္က မပါဘူးလဲ ျဖစ္လာေတာ့တာပါပဲ။

ဘက္ နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြား
တကယ္ေတာ့ ဘက္ ဆုိတာ စိတၱဇနာမ္ဆန္ဆန္ အေကာင္အထည္မရွိ၊ ဆုတ္ကုိင္ျပစရာမရွိ ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘက္ ဆိုတာ အယူသည္းမႈတခုလည္း မဟုတ္သလုိ၊ မ်က္စိမွိတ္ကုိးကြယ္မႈတခုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘက္ ဆုိတာ အေကာင္အထည္နဲ႔ အခုိင္အမာ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနတဲ့အရာပါ။

ဘက္ ဆုိတာ ဘာလဲ။ ဘက္ ဆုိတာ အက်ိဳးစီးပြားပါပဲ။ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္တယ္ဆုိတာ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြားဘက္က ရပ္တည္တယ္ဆုိတာပါပဲ၊ ျပည္သူကုိ ဖိႏွိပ္တဲ့ ဖိႏွိပ္သူဘက္က ရပ္တည္တယ္ဆုိတာ ဖိႏွိပ္သူ အက်ိဳးစီးပြားဘက္က ရပ္တည္တာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ လူ႔သဘာဝအတုိင္းပဲ ကုိယ္က်ိဳးဆုိတာလည္း ထည့္ေျပာရေတာ့မွာပါ။ ကုိယ့္အက်ိဳးစီးပြားဟာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ထပ္တူရွိေနသူေတြဟာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားဘက္က ရပ္တည္ၾကၿပီး၊ ကုိယ့္အက်ိဳးစီးပြားဟာ ဖိႏွိပ္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ထပ္တူရွိတဲဲ့အခါ၊ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ့အခါ ဖိႏွိပ္သူေတြဘက္က ရပ္တည္တာပါပဲ။

ကုိယ့္အက်ိဳးစီးပြားဟာ ဘယ္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ထပ္တူရွိသလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္အက်ိဳးစီးပြားဟာ ဘယ္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ အနီးစပ္ဆုံး ဆက္စပ္ပတ္သက္သလဲဆုိတာက လူတေယာက္ကုိ ဘယ္ ဘက္က ရပ္တည္ သလဲဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ ဘက္ကုိ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ အခုိင္အမာ ေဖၚျပႏုိင္ပါတယ္၊ ဆန္းစစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါဆုိ လူတေယာက္ဟာ၊ သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ရပ္တည္မႈဟာ အခ်ိန္တခ်ိန္မွာ ဘက္ေျပာင္းႏုိင္သလား။

ဘက္ ေျပာင္းတယ္ဆုိတာ …
ကမၻာ့သမုိင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဗမာျပည္သမုိင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ ဘက္ေျပာင္းခဲ့တဲ့လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳ ျဖတ္သန္းမႈေတြကေန အမွားအမွန္အေပၚမွာ ခံစားမႈ ေျပာင္းလဲၿပီး၊ အသိေျပာင္းလဲၿပီး ဘက္ေျပာင္းၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဖိႏွိပ္သူဘက္ကေန ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္ကုိ ေျပာင္းလာတဲ့ ဘက္ေျပာင္းမႈမ်ိဳးရွိသလုိ၊ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လာရာကေန ဖိႏွိပ္သူဘက္ကုိ ေျပာင္းသြားတဲ့ ဘက္ေျပာင္းမႈမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ဘက္ေျပာင္းတယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ အက်ိဳးစီးပြားေျပာင္းသြားတာပါပဲ။ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး ဖိႏွိပ္သူဘက္ ေျပာင္းသြားၾကတဲ့ ဘက္ေျပာင္းမႈေတြဆုိတာကေတာ့ သိလြယ္ျမင္လြယ္ပါတယ္ အကဲျဖတ္ရလြယ္ပါတယ္။ ကုိယ္က်ိဳးသက္သက္သမား အေခ်ာင္သမားျဖစ္သြားၾကတဲ့ ဘက္ေျပာင္းမႈေတြပါ။

ဖိႏွိပ္သူဘက္ကေန ရပ္တည္လာရာကေန ျပည္သူ႔ဘက္ကုိ ေျပာင္းလာတဲ့အခါ အဲဒီ့ဘက္ေျပာင္းမႈကုိ စစ္မွန္္ တဲ့ဘက္ေျပာင္းမႈ ဟုတ္ မဟုတ္ ဘယ္လုိအကဲျဖတ္မလဲ။

ဖိႏွိပ္သူဘက္ကေန ျပည္သူလူထုဘက္ကုိ အမွန္တကယ္ ဘက္ေျပာင္းလာတာ ဟုတ္ မဟုတ္ ဆန္းစစ္ရင္ ဒီေန႔လက္ရွိ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းနဲ႔အညီ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လုိ ဆန္းစစ္မလဲ။

ဘက္ေျပာင္းတယ္ဆုိတာ အက်ိဳးစီးပြား ေျပာင္းလဲတာျဖစ္လုိ႔ ဘက္ေျပာင္းလာသူဟာ ဒီေန႔အေျခအေနမွာ

၁။ စီးပြားေရးအရ –
(က) ဖိႏွိပ္သူဘက္မွာ ရွိစဥ္အခါက အခြင့္အာဏာသုံးၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚကေန မတရား အျမတ္ထုတ္ ရယူထားတဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ ျပည္သူလူထုထံ အသင့္ေတာ္ အဆင္ေျပဆုံးပုံစံနဲ႔ ျပန္စြန္႔လႊတ္ေပးရပါမယ္။

(ခ) ျပည္သူလူထုအေပၚကေန မတရားအျမတ္ထုတ္ယူတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ စီးပြားရွာမႈကုိ ရပ္ ဆုိင္းရပါမယ္။

၂။ ႏုိင္ငံေရးအရ –
(က) ရွစ္ေလးလုံးလူထုဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး တုိင္းရင္းသားျပည္သူ၊ လူထုလူတန္းစား အားလုံးပါဝင္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ ႀကီးအျဖစ္ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဖၚျပရပါမယ္။

(ခ) လူထုလူတန္းစားအသီးသီးရဲ႕ ဒီမုိကေရစီေရးတုိက္ပြဲေတြမွာ ဖိႏွိပ္သူအျဖစ္ ကာယကံ ေျမာက္ပါဝင္ခဲ့ရင္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူအျဖစ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္မွတ္ရင္း ျပည္သူလူထုကုိ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေဖၚျပရပါမယ္။

(ဂ) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တနည္းနည္းနဲ႔ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖၚျပရပါမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တတ္ႏုိင္တဲ့ပုံစံနဲ႔ ပါဝင္ရပါမယ္။

(ဃ) ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ခဲ့ဖူးတဲ့၊ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖိႏွိပ္သူဘက္ေတာ္သားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံ ေရး ကင္းရွင္းရပါမယ္။ (ဖိႏွိပ္သူဂုိဏ္းတဂုိဏ္းနဲ႔ မတည့္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဖိႏွိပ္သူဘယ္သူနဲ႔ေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိေနဆဲဆုိတာမ်ိဳး ျဖစ္လုိ႔မရပါဘူး။)

(င) ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကုိ လုိလားမႈနဲ႔ ဆက္ဆံရပါမယ္။ (ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား ဘယ္သူနဲ႔ေတာ့ ရင္းႏွီးတဲ့ႏုိင္ငံေရးဆက္ဆံမႈရွိတယ္၊ က်န္တဲ့ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြ ကုိေတာ့ ဂ႐ုမစုိက္ဘူး၊ ရန္လုိမုန္းတီးတယ္ဆုိတာမ်ိဳး ျဖစ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ဒီမုိကေရစီ ဘက္မွာရွိၿပီး ေဖါက္ျပန္ေနသူေတြကုိ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းရမယ္လုိ႔ မဆုိလုိပါဘူး။ )

တကယ္ဘက္ေျပာင္းရင္ ဘက္ေျပာင္းလာသူ ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ ႀကိဳဆုိရမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္…အခုေျပာခဲ့သလုိ စီးပြားေရးအရ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ အက်ိဳးစီးပြားေျပာင္းလဲမႈ ေဖၚျပခ်က္မ်ိဳးေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ အဲဒါ ဘက္ေျပာင္းတာ မဟုတ္ဘဲ၊ သာကူး တာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ။

တင္ေအး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts