မွတ္စုုမွတ္တမ္း ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သတင္းမ်ား (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သတင္းမ်ား (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ)
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၇

၁။ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ KNU ဌာနခ်ဳပ္ ေလာ္ခီးလာတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးေသာ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခ့ဲျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကာခ်ဳပ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျငိမ္းခ် မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။ တပ္မေတာ္မွအေၾကာင္းမျပန္ေသးေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခံေတြ႕ဆံုရန္အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ့ဲျပီး ဇႏၷဝါရီ ၂၀ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေတြ႕ဆံုနိုင္လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ဟုဆိုထားေသာ္လည္း ျမဝတီတြင္ အဖမ္းခံထားရသည့္ NCA လက္ မွတ္ထိုးထားသည့္ ALP ဒုဥကၠဌႏွင့္ ၃ ဦးကိစၥႏွင့္ ဗန္းေမာ္စိန္လုံတြင္ အဖမ္းခံထားရသည့္ ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီ ကိုမင္း ေဌးတုိ႔၏ကိစၥမ်ား ပါဝင္ဘြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ကိုယ္စား ေစာမူတူး ေစးေဖါ (KNU)၊ ဦးခိုင္စိုးနိုင္ေအာင္ (ALP)၊ ရဲေဘာ္သံခဲ (ABSDF)၊ ဦးခြန္ဆိုင္း (RCSS)၊ ခြန္ဥကၠာ (PNLO) တုိ႔ ၅ ဦးအား ေရြးခ်ယ္ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂။ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ KNU တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ႏွစ္ၾကိမ္ျဖစ္ ပြားခ့ဲပါသည္။ နယ္ေျမျပသနာေၾကာင့္ ဘုရားသုံးဆူေဒသတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က KNU ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္တၾကိမ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ တြင္တၾကိမ္ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလတြင္ ၂ ၾကိမ္ စုစုေပါင္း ၄ ၾကိမ္ျဖစ္ပြါးခ့ဲျပီး ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းမည္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

၃။ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔က ရလခစစ္ဌာခ်ဳပ္ ခိုလန္တြင္ RCSS ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ JMC (S) ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီး နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရးညိႇႏႈိင္းရာ ေျပလည္မႈမရဟု ဆိုပါသည္။ RCSS ႏွင့္ ကနဦးသေဘာတူခ့ဲသည့္ က်ဳိင္းတံုသေဘာတူ ညီ ခ်က္အရ RCSS ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအား ဟိုမိန္း၊ မိုင္းေတာ့၊ မိုင္းထားေဒသတုိ႔ကို သတ္မွတ္ထားသည္ဆိုသည္ႏွင့္္ ပတ္သက္၍ ညိႇိႏႈိင္းမရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု JMC တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရမည္ဟု ဆိုပါသည္။

၄။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ဦးေအာင္ၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေကာ္မရွင္ အၾကံ ေပးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆရာခူဦးရယ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ DPN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတစုံတရာသေဘာတူညီမႈ မရရွိဟုဆိုပါသည္။ ေနာက္တႀကိမ္ ဇႏၷဝါရီလအတြင္း၌ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္စီစဥ္ထားရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ DPN ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ KIA အား မတရားသင္းသတ္မွတ္အေရးယူမႈမ်ားရွိေနရာ DPN အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ လာေရာက္ေဆြးေႏြးရန္အခက္အခဲရွိေနျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္မ်ား မ်ားေနသည္ဟု ေဝဖန္မႈ မ်ားေတြ႕ရပါသည္။

၅။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ကက္သလစ္ခရစ္ယန္ ဆရာေတာ္ၾကီး ေလးဦးတုိ႔ ေတြ႕ဆံု၍ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္အေရးေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာ ၂၀ မွ စခ့ဲ့သည့္ ေျမာက္ပိုင္းစစ္ပြဲအတြင္း မုန္းကိုးေဒသမွ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတခု ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခ့ဲပါသည္။

၆။ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ HRW လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ၾကီးမွ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေပ်ာက္ဆံုး သြားေသာ မုန္းကိုးေဒသမွ သင္းအုပ္ဆရာ ၂ ဦးျဖစ္ေသာ ဆရာလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းႏွင့္ ဆရာဒြန္ေဒါ့ေနာင္လတ္တုိ႔ကိစၥအား စုံစမ္းေဖၚထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ အဆိုပါ သင္းအုပ္ဆရာႏွစ္ဦး ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း မုန္းကိုးေဒသသုိ႔ သတင္းလာယူသည့္ သတင္းဌာနမ်ားကို ကူညီခ့ဲသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါသူႏွစ္ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကူညီေၾကာင္းေတြ႕ရွိ ရသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ လႊဲအပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖမ္းခံရျပီး တလနီးပါး ခန္႔အၾကာတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါသည္။

ဤသုိ႔ဖမ္းဆီးထားျခင္းသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆ ႏွင့္အညီျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါသည္။ ၂၀၀၈ အ ေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆ ျပဌာန္းခ်က္မွာ “နိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အမ်ားျပည္သူေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးငွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥ (သုိ႔မဟုတ္) တည္ဆဲဥပေဒ တရပ္ ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမွတပါး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားသူၾကီး၏ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ မည္သူကိုမွ် ၂၄ နာရီထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ျခင္း မျပဳရ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္ အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္သည္ ဝ နယ္ ပန္ ဆန္းသုိ႔လာေရာက္ျပီး UWSA ေခါင္းေဆာင္ ဦးေပါက္ယိုခ်မ္းႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

ထိုျပင္ ယခုလပိုင္း UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပမည္ဟူသည့္ သတင္းထြက္ေပၚေနသည္။ လက္ရွိတာဝန္ယူေနသည့္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျပာင္းအလဲမၾကီးမားနိုင္သက့ဲသုိ႔ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲျဖစ္ရန္ ခဲယင္းပါသည္။ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ေတာ့ လူသစ္မ်ား အစားထိုးဝင္ေရာက္လာနိုင္ပါ သည္။

၈။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္ခ့ဲသည္။ ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားသို႔ ကရင္ျပည္္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား KNU ဥကၠဌ ေစာမူ တူး ေစးေဖာႏွင့္ ရတခ စစ္တိုင္းမွဴးတုိ႔တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲအား တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဇႏၷဝါရီ၂၃/၂၄/၂၅ ရက္မ်ားတြင္လည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကေဆြးေႏြးသြားျပီး အျခားေဒသရွိ ကရင္လူမ်ဳိးအေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု KNU တာဝန္ရွိသူတဦးကဆိုပါသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္တြင္ KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးေဖာကေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ရွင္သန္ေရးအတြက္အေရးၾကီးေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ထိုးေရးတြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္လာေရး အတြက္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ဘက္မွသေဘာထားၾကီးျပီး မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖေလ်ာ့မႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ျခင္း အင္အားသုံးတိုက္ ခိုက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ထားျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားကိုယ္စားေတာင္းဆိုပါသည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

၉။ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရလခတိုင္းမွဴးက SSPP ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ မိုင္း႐ႈးေျမာက္ဖက္ ၁၀ မိုင္ အကြာရွိ လြယ္နိုင္းေတာင္မွ လြယ္ခ်ဳိေတာင္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၎လြယ္ခ်ဳ္ိေတာင္မွ သံလြင္ျမစ္ တာဝန္းေနာင္ကူးတို႔သုိ႔လည္းေကာင္း လမ္းေဖာက္လုပ္မည္ျဖစ္၍ ဗ်ဴဟာတခု ေစလႊတ္မည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ ပန္ဇြဲေက်းရြာအုပ္စု နမ့္နက္ SSPP တပ္စခန္းအား ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားဖယ္ခိုင္းခ့ဲသည္ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းတြင္ ေဖၚျပပါသည္။ မိုင္း႐ွဴးနယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား တိုးမ်ားလာေနျပီး SSPP တပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားသုိ႔ အတင္းတိုးဝင္လာပါက တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားဖြယ္ရွိသည့္ အလား အလာရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ SSPP အေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း အဆင္မေျပခဲ့ဟုဆိုပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ထို SSPP ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားဖြယ္ရာရွိေနသည့္ျပင္ မိုင္း႐ွဴး၊ ေက်းသီး ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအားလည္း ထိခိုက္ဘြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ထိုၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ကလည္း စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပနိုင္ျခင္းမရွိပါ။ အကဲခတ္မ်ား၏အဆိုအရထိုၿမိဳ႕ နယ္ႏွစ္ခုတြင္ SNLD အား ေကာင္းသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၁၀။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဂိဒြန္၊ လိုင္ေဖါင္ႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၃ စခန္းမ်ားအား ထိုးစစ္ဆင္ သိမ္းပိုက္ခ့ဲျပီး ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလအတြင္း ဗန္းေမာ္ေဒသတြင္းရွိ KIA တပ္ရင္း ၁၂ စခန္းအား ထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲျပီး ဇႏၷဝါရီ ၁၃ ရက္ ေန႔က သိမ္းပိုက္နိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ျပဳလုပ္ခ့ဲ့သည္ ဟု စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားကဆိုပါသည္။ ထိုေဒသ၌ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား အကူအညီကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္းလည္း စစ္ပြဲမ်ားမရပ္တန္႔နိုင္ေသးသည့္ျပင္ အရပ္သားမ်ားေသဆံုးျခင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား မႏၲေလးထိ ေျပးေရွာင္ေနရသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။ ထိုသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းတြင္ စစ္္ ေရးတင္းမာမႈမ်ားေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

၁၁။ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလ ၁၈ ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ကုလသမဂၢ၌ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရးအစီရင္ခံ စာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီးလီတုိ႔ ေတြ႕ဆံုခ့ဲၾကပါသည္။ ယန္ဟီလီ၏ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း စိတ္ ေက်နပ္မႈ ရရွိခ့ဲျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း စိတ္ေက်နပ္မႈ မရရွိခဲ့ဟု ဆိုပါသည္။

၁၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပို႔ခ်မႈသင္တန္းကို ေနျပည္ေတာ္ NRPC ၌ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီ ၁၉ မွ ၂၁ ရက္ထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ျပီး ထိုသင္တန္းသုိ႔ ကနဦးေရွ႕ေျပး အမ်ဳိးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ေဒသမွ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား အမ်ဳိးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးပြဲက်င္းပရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးသည့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ၾကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီဝင္လ်ာထားသူမ်ား ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတက္ေရာက္မည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NCA လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ JMC လုပ္ငန္းစဥ္နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်သည္ဟု ဆိုပါသည္။

၁၃။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လြိဳ င္လင္ခရိုင္ မိုင္းပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ RCSS တပ္ဖြဲ႕တခုႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတုိ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းကလည္း မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ NCA ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ RCSS ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အနည္းဆံုးတိုက္ပြဲ ၅ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခုပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ သည္ ယုံၾကည္မႈကိုပ်က္ျပားေစေၾကာင္း ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ကိုျမႇင့္တင္လိုမႈေၾကာင့္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရျခင္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေနပါက ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိခိုက္နိုင္သည္ဟု RCSS ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးစိုင္းလွေျပာဆိုခ့ဲျပီး ရလခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တဥ္ီးကမူ တပ္မေတာ္မွ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္စဥ္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေတြ႕သည့္ တိုက္ပြဲသာျဖစ္သည္ဟုဆိုေၾကာင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

၁၄။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလအတြင္ ေျမာက္ပိုင္း ၃ ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခ့ဲေသာ္လည္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရွိသည့္ျပင္ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလအတြင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္သတင္း ေပၚထြက္ ျခင္း မရွိပါ။

၁၅။ ၆ လတႀကိမ္က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံဒုတိယအၾကိမ္က်င္းပမည့္ရက္အား ယေန႔ထိ ေၾကညာျခင္း မရွိေသးပါ။

၁၆။ ယခုလအတြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခ့ဲေသာ KNU ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေဘာေက်ာ္ဟဲႏွင့္ အင္တာ ဗ်ဴးသည္လည္းေကာင္း၊  KIO မွ ဗ္ိုလ္ခ်ဳပ္ဆြန္လြတ္ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးသည္လည္းေကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေနသူမ်ား စိတ္ဝင္စားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

၁၇။ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၇ ဇႏၷဝါရီလမ်ားအတြင္း စစ္ေထာက္ခံပြဲမ်ားအား ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ မိတၳီလာ မႏၱ ေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

၂၀၁၇ ေဖဖဝါရီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လူငယ္ကြန္ယက္မ်ားမွဦးစီး၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပပြဲမ်ားကို တျပည္လုံးအႏွံ႔တြင္ ျပဳ လုပ္သြား မည္ဟုေၾကညာထားျပီး ေအာက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၎ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ….

– ျပည္တြင္းစစ္မ်ားရပ္တန္႔ရန္
– စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပ့ံခြင့္ေပးရန္
– စစ္အသုံးစားရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္
– တပ္မေတာ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စတင္ေၾကညာရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။


၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားက စစ္ေဘးသင့္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေျခအေနကို တင္ျပခ့ဲၾကသကဲ့သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လူငယ္မ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကား က်ယ္က်ယ္ေျပာၾကရန္ တိုက္တြန္းခ့ဲပါသည္။

၁၈။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေတာင္တက္ခရီးႏွင့္ တူပုံရသည္။ ေတာင္တက္ခရီးဆိုသည္ႏွင့္ အတက္ခရီးသက္သက္ မဟုတ္ေပ။ အဆင္းလည္းရွိသည္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ခပ္ေစာက္ေစာက္ေလး ျပန္ဆင္းရသည္လည္း ရွိေပသည္။

● ေနာက္ဆက္တြဲ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခြင္းမင္ၿမိဳ႕၌ တရုတ္အထူးသံတမန္ မစၥတာဆြန္ ေကာ့ရွန္ႏွင့္ MNDAA/TNLA/AA ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟု သိရပါသည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts