ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● လြမ္းရစ္ေဝေသာ ေန႔မ်ား ညမ်ား ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ – အပိုင္း (၃၄)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● လြမ္းရစ္ေဝေသာ ေန႔မ်ား ညမ်ား ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ – အပိုင္း (၃၄)
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆

● အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား သုံးႏိုင္ငံေအာင္ပြဲ
ဒုတိယကမ႓ာစစ္အၿပီး စစ္ေအးကာလဟု ဆိုသည့္အခါသမယတြင္ေဒသႏၲရစစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲရာ အာရွေဒသတြင္ ကိုးရီးယားစစ္ပြဲၿပီးေနာက္ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲသည္ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲႏွင့္အတူ ကေမ႓ာဒီးယား (ယခု ကမ္ပူက်ဲ) ႏွင့္ လာအိုတြင္လည္း နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ရွည္ လ်ားေသာစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴ နစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ဗီယက္နမ္ျပည္တြင္းစစ္တြင္ပါဝင္ခ့ဲေသာ အေမရိကန္တုိ႔ ဗီယက္ေကာင္းတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲမ်ားတြင္ နလံမထူႏိုင္ခ့ဲၾကေပ။

အေမရိကန္တုိ႔အေနႏွင့္ ကိုရီယားအား ေတာင္ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပိုင္းျခားနိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အား ေတာင္ေျမာက္ပိုင္းျခားရန္ စြမ္းေဆာင္မႈကေတာ့ မေအာင္ျမင္ခ့ဲေပ။ ထိုေခတ္ကာလက အစြမ္းထက္ေခတ္အမွီဆုံုး ျဖစ္သည့္ ဘီ ၅၂ ဗံုးၾကဲေလယဥ္မ်ားျဖင့္ ပိုက္စိတ္တိုက္ ဗံုးၾကဲမႈမ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ကို မခ်ဳိးဖ်က္ ႏိုင္ခ့ဲေပ။ ေတာင္ဗီယက္နမ္အစိုးရကို အေမရိကန္က က်ားကန္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္ အေမရိကန္တပ္မ်ား အေျမာက္ အမ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခ့ဲေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္ေျပာက္က်ားမ်ား ျပည္သူမ်ားအားလုံးပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကသည့္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္ပြဲအား မယွဥ္နိုင္ခ့ဲ။

တဖက္ကလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္တုိ႔က ဗီယက္နမ္အား စစ္လက္နက္ ႐ုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲေသာ္လည္း ကိုရီးယားမွာက့ဲသုိ႔ အေပ်ာ္တမ္းတပ္မ်ား ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခ့ဲျခင္းမရွိပါ။ ဗီယက္နမ္တုိ႔၏အားသာခ်က္မွာ ဗီယက္နမ္ျပည္သူ အားလုံးအား လႈံ႔ေဆာ္၍ အမ်ဳိးသားစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲနိုင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဘီ ၅၂ ဗံုးၾကဲေလယဥ္မ်ားအား ဗုံးခိုက်င္းမ်ား ဥမင္လိုင္ ေခါင္းမ်ားတူး၍ အံတုခ့ဲၾကသည္။ ရွည္လ်ားျဖဴေဖြးသည့္ မုတ္ဆိတ္ေမႊးမ်ားပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေအးခ်မ္းရိုးစင္းသည့္ ေက်ာင္းဆရာ တေယာက္ႏွင့္တူသည့္ ဟိုခ်ီမင္းသည္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ားအား ဦးေဆာင္၍ အေမရိကန္တုိ႔အား အနိုင္တိုက္နိုင္ခ့ဲသည္။ ဗီယက္နမ္မွ ငုယင္ဂီယက္က့ဲသုိ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ငုယင္ဗန္ထ႐ြိဳင္းက့ဲသုိ သူရဲေကာင္းမ်ား ဒိုင္ဗင္ဖူးက့ဲသုိ႔ေသာ တိုက္ ပြဲႀကီးမ်ားသည္ ကမၻာေက်ာ္ခ့ဲသည္။

အေမရိကန္တုိ႔ကား ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္ အေရးနိမ့္သက့ဲသုိ႔ ျပည္တြင္းႏွင့္နိုင္ငံတကာတြင္လည္း ဗီယက္နမ္စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံေနရသည္။ အလားတူ ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ားအားလုံး၏ ဆန္႔က်င္မႈကိုခံရသည့္ အမ်ဳိး သားစစ္ပြဲ ၾကံဳလာရသည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူအားလုံးသည္လည္း အေမရိကန္တုိ႔၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္လာသည္။ထိုအေျခအေနေအာက္တြင္ အေမရိကန္တပ္မွ ဗိုလ္ကယ္လီတုိ႔လည္း ဗီယက္နမ္ျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကၿပီး ထိုျဖစ္ရပ္မွာလည္း ကမၻာသ္ိျဖစ္ကာ အေမရိကန္တုိ႔ သိကၡာက်ဆင္းခ့ဲသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ခ့ဲေသာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ၏ အဆံုးသတ္အျဖစ္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ဗီယက္နမ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုင္းဂံုအား ဗီယက္ေကာင္းတုိ႔ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္နိုင္ခ့ဲသည္။ အေမရိကန္တုိ႔ ဗီယက္နမ္မွ ဆုတ္ခြါခ့ဲရသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ေတာ့ တေပါင္းတစည္းထဲျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံေပၚလာခ့ဲသည္။ ယခင္ေတာင္ဗီယက္နမ္ ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုင္းဂံုသည္လည္း ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲသည္။ ဗီယက္နမ္၏ေအာင္ပြဲႏွင့္အတူ ေလာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတြင္လည္း ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခ့ဲသည္။

အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားကို အနိုင္တိုက္နိုင္သည္က အေရွ႕ေတာင္အာရွျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ပြဲျဖစ္ သက့ဲသုိ႔ လက္ဝဲဝါဒေရပန္းစားေစသည့္ အေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔အတူ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ မွန္ ကန္သည္ ျပည္သူလူထု၏လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား လိုအပ္သည္ဟု တြန္းအားေပးေစသည့္အေၾကာင္းရင္းတခ်က္ျဖစ္သည္။

ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္း ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာ ဗီယက္နမ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္လြင့္ေန ေသာ ေအာင္လံနီမ်ားစိုက္ထူလိုက္ေသာ အခိုက္အတန္႔သည္ မိမိတုိ႔အား ႀကီးစြာေသာ လႈံ႔ေဆာ္မႈေပးလိုက္ေသာ အခိုက္ အတန္႔လည္းျဖစ္ေပသည္။ စစ္အင္အား လက္နက္အင္အားသာလြန္သည့္ အေမရိကန္တုိ႔ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာမွ် ေတာ္ လွန္တိုက္ ခိုက္ၿပီး အေမရိကန္စစ္သည္ ၅၈၀၀၀ (ငါးေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္) ေသဆံုးကာ ၃ သိန္းေက်ာ္ အားဒဏ္ရာရ ေစခ့ဲၿပီး ေအာင္ပြဲယူနိုင္ခ့ဲသည့္ ဗီယက္နမ္ျပည္သူတုိ႔၏ေအာင္ပြဲသည္ မိမိအား နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း တြန္းအားေပးခ့ဲပါသည္။

● ျပည္သူ႔အသံႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား
” ဒီ ပီကင္းအသံက တ႐ုတ္မေလးက အေတာ္စြာတာဘဲကြဲ႕” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ရသည့္အသံၾကားရသည္မွာ ၁၉၆၆ တ႐ုတ္ျပည္ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ၁၉၆၇ တ႐ုတ္ဗမာအေရးအခင္းကာလအၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ပီကင္းအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီ အစဥ္၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ပီကင္းအသံမွ ေနဝင္း – စန္းယုစစ္အစိုးရဟု တိုက္႐ိုက္ထိုး
ႏွက္တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရး အဆိုးဝါးဆံုးအခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

ေနဝင္း-စန္းယုစစ္အစိုးရအား ႐ႈံ႕ခ်တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ “ထေလာ့ကမၻာတဝွမ္း ေက်းကြၽန္တုိ႔တေတြ” ဟုဆိုသည့္ အင္တာေနရွင္နယ္သီခ်င္းေတးသံတုိ႔အား ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင့္ေနမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ (၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းဟုထင္ပါသည္) ျပည္သူ႔ အသံက လႊဲေျပာင္းယူလိုက္သည္။ အသံလႊင့္လိုင္းမီတာ ၆၀ မွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB) ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေႂကြး ေၾကာ္သံအျဖစ္ ျပည္သူ႔အသံေပၚလာသည္။ ထိုအသံလႊင့္ဌာနမွ မဆလအစိုးရအား ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားအား မနက္ တႀကိမ္၊ ည တႀကိမ္ ပုံမွန္လႊင့္ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ ျပည္သူ႔အသံ၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ CPB ၏ ၂၃ ႏွစ္ေျမာက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔မွ စတင္ ထုတ္လႊင့္ခ့ဲသည္။

ထိုမီတာ ၆၀ မွ ထုတ္လႊင့္သည့္ ျပည္သူ႔အသံကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နားေထာင္၍ မရေပ။ အသံလႊင့္ျခင္းစတင္သည္ႏွင့္ တဂ်ီဂ်ီမည္ေနသည့္ စက္သံ ေႏွာက္ယွက္သံမ်ားေပၚလာၿပီး ျပည္သူအသံမွ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားအား မၾကားတခ်က္ ၾကား တခ်က္ျဖင္ နားစိုက္ေထာင္ရသည္။ အစိုးရကအသံလႈိင္းဖ်က္စက္ျဖင့္ အေႏွာက္အယွက္ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။ နိုင္ငံ ေရးတိုက္ပြဲ စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားသာမက ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးတိုက္ပြဲကလည္း ျပင္းထန္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အစိုးရသတင္းဌာနမ်ားကေတာ့ တ႐ုတ္ျသဇာခံ တ႐ုတ္႐ုပ္ေသးအျဖစ္ CPB အား သ႐ုပ္ေဖၚသည္။ CPB ၏ဥကၠဌျဖစ္သူ သခင္သန္းထြန္းလုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္ CPB မွ လက္နက္ခ် မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးျမ၊ ဦးဘခက္ (ပီကင္းျပန္) တုိ႔ စုေပါင္းေရး သားသည့္ “သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား” ဟူသည့္ စာအုပ္အထူႀကီး ၂ တြဲထြက္လာသည္။ သူတုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ CPB အားထိုးႏွက္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုစာအုပ္တြင္ CPB ၏ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ား သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ CPBေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားပါရွိေပရာ ထိုစာအုပ္သည္ CPB ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ CPB ၏သမိုင္းႏွင့္ CPB ၏ ၆၄ လမ္းစဥ္ေခၚ စစ္နိုင္ေရး အာဏာသိမ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ေလ့လာ ခြင့္ရလိုက္ၾကသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ CPB ရဲေဘာ္မ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္အတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားရဲသည့္စိတ္ဓါတ္မ်ား အဆင္းရဲအပင္ပမ္းခံလုံးပမ္းသည့္စိတ္ဓါတ္မ်ား ကိုယ္က်ဳိးမဖက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ႏွစ္သက္သေဘာက်ခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဖဆပလမွ ဦးဗ ေဆြက “ေအးေပါ့ဗ်ာ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီကေတာ့ တကယ္ယုံၾကည္ၾကတဲ့သူေတြ လုပ္တာေလဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ လူသန္႔တာေပါ့၊ က်ဳပ္တုိ႔ ဖဆပလကေတာ့ အာဏာရပါတီဆိုေတာ့ အခြင့္အေရးလိုခ်င္သူေတြ ေရာေႏွာေနတာေပါ့” ဆိုခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။

● တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
မိမိတုိ႔ျဖတ္သန္းႀကီးျပင္းလာသည့္ ေခတ္ကာလသည္ မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္က်င့္သုံးသည့္ ေခတ္ကာလ ျဖစ္ရာ လူထုအတြက္ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္မရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးခြင့္လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵျပခြင့္ စသည့္ အေျခခံဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနသည့္ကာလျဖစ္သည္။

စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝခြင့္မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာခ်မွတ္ထားသည္။ ယခင္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားမွာ ျပည္သူပိုင္ မ်ား ျဖစ္သြားၾကေပၿပီ။
၁၉၇၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားလာခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္က မတ္ဝါဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို စာအုပ္အေဟာင္းတမ္း၌ ရွာရေလ့ရွိသည္။ ဖဆပလေခတ္က ေက်ာ္ လင္းစာေပမွ အေတာ္မ်ားမ်ားထုတ္ေဝခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေမာ္စီတုန္းလက္ေရြးစင္က်မ္းႏွင့္ စာအုပ္ငယ္ေလးမ်ားက ေတာ့ တ႐ုတ္သံ႐ံုးျပန္ၾကားေရးဌာနမွတဆင့္ စာအုပ္အသစ္အေနႏွင့္ ရွာေဖြရရွိနိုင္သည္။

အစိုးရ အရပ္ဖက္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ စစ္ဖက္အရာရွိမ်ားက အထူးအရာရွိဟူသည့္ ရာထူးျဖင့္ တေျဖေျဖး စတင္ဝင္ေရာက္ လာၿပီး ေနာင္တြင္ညႊန္မွဴးညႊန္ခ်ဳပ္ရာထူးအားလုံး၌ စစ္ဖက္အရာရွိမ်ား တာဝန္ယူလာခ့ဲသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ၾသဇာသည္ တေျဖးေျဖးျမင့္တက္လာၿပီး နိုင္ငံေရးအရ အျမင္မတူသူမ်ားကို ဖမးဆီးႏိုင္သည့္အ ခြင့္အာဏာ ပိုျမင့္လာသည္။ တန္ခိုးထက္လာသည္။ လူအမ်ားအတြက္ ရြံေၾကာက္ျဖစ္၍လာသည္။

● အေရွ႕ကိုေမွ်ာ္ျခင္း
တကယ္တမ္းဆိုရလ်င္ တ႐ုတ္အားမိမိတုိ႔ေလ့လာသိရွိမႈမ်ားသည္ ေမာ္စီတုန္း၏ လက္ေရြးစင္က်မ္းမ်ားသက္သက္သာမကေပ။ ထိုစဥ္က အေနာက္တိုင္းသတင္းစာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဂၢါစနိုး၏ “တ႐ုတ္ျပည္ေပၚက ၾကယ္နီ” (တင္ေထြး ဘာသာျပန္) “ဘဝခ်င္းမတူသည့္ တ႐ုတ္ျပည္” (လူထုေဒၚအမာ ဘာသာျပန္သည္) စသည့္စာအုပ္မ်ားကလည္း အေထာက္ အကူ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား စစ္ဘုရင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္၍ ေခတ္ေနာက္က် ေနေသာ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးအား တ႐ုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီကေခါင္းေဆာင္၍ ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲၿပီး ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခ့ဲျခင္း တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးအား တစည္းတလုံးထဲ စုစည္း နိုင္ခ့ဲျခင္းသည္လည္း မိမိတုိ႔အတြက္ေလ့လာဘြယ္ရာ အနီးေခတ္သမိုင္းဟု ဆိုရပါမည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္လိုသူ မိမိတုိ႔အတြက္ တ႐ုတ္ပုံစံသည္ကိုးကားဘြယ္ရာ အေကာင္းဆုံးပုံစံျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔အတူ ထိုအခ်ိန္ကာလကတ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ၏ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ပစၥည္းမ့ဲမ်ားေသြးစည္းၾက။ နိုင္ငံတကာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားေသြးစည္းၾက ဟူသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား နိုင္ငံတကာ ေတာ္လွန္ေရး မ်ားအား တ႐ုတ္၏ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ ထိုစဥ္ကေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ခ်ည္သဖြယ္ျဖစ္ခ့ဲသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

● ေခ်ေဂြဗားရား၊ ဂ်ဴးလိယက္ဖူးခ်စ္၊ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ မိမိ
လက္တင္အေမရိက ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထင္ေပၚခ့ဲသည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ေယာက္မွာ ေခ်ေဂြဗား ရားျဖစ္သည္။ သူသည္ အာဂ်င္တီးနားနိုင္ငံသားတေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံၿပီးေနာက္တြင္လည္း လက္တင္အေမရိကတြင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ ရန္ႀကိဳးစားခ့ဲသူ ႏိုင္ငံတကာေတာ္လွန္ေရးသမားျဖစ္ၿပီး ဘုိလစ္ဗီးယားတြင္ ကြယ္လြန္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။

လူပုံေခ်ာေခ်ာ ဆံပင္ရွည္ရွည္ ၾကယ္နီတပ္ထားသည့္ ဘယ္ရီဦးထုတ္အားေဆာင္းထားသည့္ သူ၏႐ုပ္ပုံလႊာသည္ နိုင္ငံတ ကာ လက္ဝဲေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္၏အိုင္ကြန္ icon အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ကမ႓ာတလႊား ဖမ္းစားနိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ ေဆး ေက်ာင္းသားတေယာက္ျဖစ္ေသာ ေခ်ေဂြဗားရား၏ “ေဆးထိုးအပ္တေခ်ာင္းနဲ႔ အသက္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ကယ္ႏိုင္မလဲ” စကားသည္ မိမိရင္အား ထိမွန္ေစသည္။ စနစ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးၿပီး ေသဆံုးေနရသည့္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား အား ေဆးထိုးတေခ်ာင္းႏွင့္ မကယ္တင္နိုင္။ ေဆးထိုးအပ္အစား ေသနတ္ကိုင္သည့္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈကသာ ေခတ္စနစ္ ကို ေျပာင္းလဲေစနိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္မိခ့ဲသည္။

ႀကိဳးစင္တက္ရေတာ့ ဥေရာပက ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ဂ်ဴးလိယက္ဖူးခ်စ္၏ “ႀကိဳးစင္ေပၚက မွတ္တမ္း မ်ား” တြင္ သူ၏ခ်စ္သူ ဂူစတီနာအား အမွာပါးခ့ဲသည့္ “လူဘဝဇတ္ခုံေပၚတြင္ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္မရွိ ကျပသူအတိ” ဆို သည့္ စကားသည္လည္း မိမိအား တြန္းအားေပးခ့ဲသည္။

က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးအတြက္ က်ဴးဘားကြၽန္းေပၚအေရာက္ ဘာတစၥတာအစိုးရ၏ ဆီးႀကိဳတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူ ၈၀ ေက်ာ္မွ လူ ၁၂ ေယာက္ ေသနတ္ ၁၂ လက္သာက်န္ခ့ဲသည့္ ကပ္စထ႐ိုႏွင့္ သူရဲေဘာ္မ်ား၏ အနိုင္မခံ အ႐ႈံးမေပးဘဲ တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲမႈ ဘာတစၥတာအစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်နိုင္ခ့ဲမႈမ်ားသည္လည္း အိပ္ယာဝင္ပုံျပင္မ်ားထက္ ပို၍ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္သည့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ခ့ဲၾကၿပီး မိမိရင္ကို လႈပ္ခတ္ေစသည္။

အဖမ္းခံရေသာေက်ာင္းသားမ်ား တက္ႂကြသူမ်ားကို ထိုစဥ္က တန္ခိုးထြားသည့္ ေထာက္လွမ္းေရး မ်က္မွန္တင္ဦးကေျပာ သည့္ “ခင္ဗ်ားတုိ႔ ၿမိဳ႕ ေပၚမွာ ျပႆနာရွာမေနၾကနဲ႔ … သတၲိရွိရင္ ေတာထဲသြားလက္နက္ကိုင္တိုက္ၾက”ဆိုသည့္စကားက လည္း မိမိတုိ႔ခံျပင္းဘြယ္ျဖစ္ခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနအရပ္ရပ္ေအာက္တြင္ စာသင္ခန္းကိုစြန္႔၍ ဆရာဝန္ဘဝကိုစြန္႔၍ လက္နက္ကိုင္လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ရန္သည္လည္းေကာင္း၊ CPB ၏ ၆၄ လမ္းစဥ္ႏွင့္ စစ္နိုင္ေရးအာဏာသိမ္းေရးလမ္းစဥ္သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိေရွ႕ ေလ်ာက္မည့္လမ္းအျဖစ္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္းအား တေျဖေျဖး ပိုမိုခိုင္မာလာေစသည္ဟု ဆိုရေပေတာ့မည္။ ထိုေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေရြးခ်ယ္သူ မိမိတာဝန္ယူရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္တည္မႈ ပဓါနဝါဒ (ဝါ) အိပ္ဇစ္စတင္ရွယ္လစ္ဇင္ဆိုသည္ကို လက္ကိုင္ထားသည့္ အဲလ္ဘတ္ ကမူးက “စည္းအျပင္ကလူ outsider ဆိုသည့္ ဝတၳဳတအုပ္တြင္ လူတေယာက္ပစ္သတ္လိုက္သည့္အေၾကာင္း ေဖၚျပရာ၌ ဘာေၾကာင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မပါဘဲ စိတ္တဒဂၤအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ခံစားမႈႏွင့္ ပစ္သတ္လိုက္သည္ကို ေဖာ္က်ဴးခ့ဲသည္။ မိမိကေတာ့ မိမိေရြးခ်ယ္မိသည့္လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဳိးအေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအက်ဳိးအေၾကာင္းမ်ား ခိုင္လုံျခင္းရွိမရွိကေတာ့ အားလုံးေဝဖန္သုံးသပ္ခြင့္ ရွိသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စိုး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts