ဇင္လင္း သူတိုု႔အာေဘာ္

ဇင္လင္း – ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ပါပဲ

 ဇင္လင္း – ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ပါပဲ
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုသည္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးေအာက္၌ မဲေမွာင္မြန္းက်ပ္စြာ  ေန ထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ လူမဆန္သည့္ အမိန္႕အာဏာမ်ားေအာက္တြင္ လူသားဂုဏ္သိကၡာကို ဖိႏွိပ္ ခ်ိဳး ႏွိမ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးအား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားရန္ အားထုတ္ခဲ့ ၾကဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူစိတ္ကင္းမဲ့သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေသနတ္အားကိုး ဖိႏွပ္ေခ်မႈန္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပား အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရသည္။ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ၾကရသည္။ ေထာင္တြင္း ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းမွာပင္ ကြယ္လြန္က်ဆုံး ခဲ့ၾကရသည္။ အကယ္စင္စစ္ ထိုထိုေသာ က်ဆုံးခဲ့ၾကရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေပါင္းသည္ မည္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ိဳး ကိုမွ် က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားမဟုတ္။ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို ကမၻာ့အလယ္တြင္ တင့္တင့္တယ္တယ္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ ႀကံေဆာင္လိုသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

ထိုထိုေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပား၏ ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစလိုေသာ ေစတနာအရင္းခံျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ယခုတိုင္ အသက္မ်ား ဘ၀မ်ား ေပးဆပ္စြန္႕လႊတ္ခဲ့ၾကျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ယခုအခါ အေမွာင္မွ စတင္လြတ္ေျမာက္ ရန္ လမ္းစေပၚလာျပီျဖစ္သည္။ “ငါ၏ ဦးေခါင္းကား ေသြးျဖင့္ ခ်င္းခ်င္းနီ၏။ သုိ႔ေသာ္ ငါကား ဦးမညႊတ္။”…ဆိုသည့္ အတိုင္း ထိုထိုေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အုတ္နံရံကို ဦးေခါင္းျဖင့္ အဆက္မျပတ္ တိုက္ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ အာဇာနည္စိတ္ထားေၾကာင့္ ယခုအခါ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စတင္ ျပိဳပ်က္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု မွန္းေမွ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရုဏ္ဦး မဂၤလာစာမ်က္ႏွာအသစ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၁၃၇၈ ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း ၁၁ ရက္ အဂၤါေန႔(18 April 2016, Monday) ကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ံ  မဂၤလာက်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ အရွိဆုံးေန႔ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ ရႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထို မဂၤလာ ေန႔ရက္၌ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းကို ႏိုင္ငံပိုင္ ရုပ္သံမီဒီယာမ်ားႏွင့္တကြ အျခားေသာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးတြင္ ကန္႕သတ္ေႏွာက္ယွက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ  ၾကားနာႏိုင္ခဲ့ၾက၍ ျဖစ္သည္။ ထို နိမိတ္ပုံအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခတ္သစ္တစ္ခုဆီသုိ႔ေအာင္ျမင္စြာ စတင္လွမ္းခ်ီေနျပီဟု ဆိုႏိုင္သျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ခါးသည္း မဲေမွာင္ မြန္းက်ပ္လွေသာ အေျခအေနဆိုးမ်ားေအာက္တြင္ လူ႕သား ဂုဏ္ သိကၡာ ဖိႏွိပ္ခ်ိဳးႏွိမ္ခံခဲ့ၾကရသည့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္  နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထိုႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းကို ၾကားၾကရေသာအခါ ေျပာျပျခင္းငွာ မစြမ္းသာေအာင္ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ၾကရသည္။ သူတုိ႔တူးတူးခါးခါး မုန္းတီေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီး ေအာက္မွ မၾကာခင္ လုံး၀လြတ္ေျမာက္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းမိၾက၍ လည္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ကာလ၌ စတင္တာ၀န္ယူခဲ့ရေသာေၾကာင့္  အတိတ္နိမိတ္ ေကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းေၾကာင့္ ပါတီက အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ရယူထားသည့္ သေဘာအဓိပၸာယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လူထုကို တင္ျပထားခဲ့သည့္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ စနစ္မ်ဳိး ျဖစ္၍၊ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ သေဘာအဓိပၸာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူမ်ားမွာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကား ေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္အျမစ္တြယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကပင္ တင္ျပထားျပီး ျဖစ္သည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႕ခြန္းတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ  တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့သည့္ အခ်က္မွာ National Reconciliation ျဖစ္သည္။ “အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးပါပဲ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ တိုးတက္ဖို႕ ခ်မ္းသာဖို႕ဆိုလို႕ရွိရင္ ညီညြတ္မႈဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။က်မတုိ႔ဒါေၾကာင့္မို႕ လို႕ ဒီအစိုးရဟာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္တဲ့အစိုးရလို႕ ေျပာတဲ့အခါမွာ က်မတို႕ပါတီကို ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္တင္မဟုတ္ဘူး၊ က်မတို႕ကို မဲမေပး မေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္လည္း ဒီအစိုးရဟာ တာ၀န္ယူမွာပါလို႕ က်မက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။” – ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကို မထိခိုက္ေစမည့္ နည္းလမ္းကိုသုံးမည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႕ခြန္းတြင္ တည္ၾကည္ပြင့္လင္းစြာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  “ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ က်မတို႔ဟာ ျပည္သူလူထုကို မထိခိုက္တဲ့နည္းေတြပဲ က်မတို႔ သုံးမွာပါ။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္တဲ့နည္းေတြနဲ႔ က်မတို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အၿမဲပဲ ကိုင္စြဲခဲ့တဲ့မူပါ။ ျပည္သူ မနာေစရ ပါဘူး။ လုပ္စရာရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ ေရွ႕ကေန ခံစရာရွိရင္ခံပါမယ္။ အေနာက္ကေန ကာစရာ ရွိရင္ကာပါမယ္။ ျပည္သူလူထုကို မထိခိုက္တဲ့ နည္းေတြသာ သုံးစြဲၿပီးေတာ့ က်မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံကို မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေပၚကိုပို႔ဖို႔ ဆိုတာဟာ က်မတို႔အခု အစိုးရ သစ္ရဲ႕ အင္မတန္မွခိုင္မာတဲ့ အေျခခံမူ တခုျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဤ စကားရပ္ကို ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္တုိ႔ဦးေဆာင္မည့္ အစိုးရသစ္ သည္ ယခင့္ ယခင္ စစ္တစ္ပိုင္း အစိုးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ မိုးႏွင့္ေျမပမာ ျခားနားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယခင္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္ဆန္ဆန္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကျပီး၊ တိုင္းျပည္၏ အဆီအႏွစ္ အက်ိဳးအျမတ္မွန္သမွ် သူတို႕အာဏာပိုင္ အလႊာကသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ရယူခံစားခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းျပည္အေပၚ မတင္သင့္ဘဲ တင္ရွိခဲ့သည့္ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမွန္သမွ်ကိုမူ ျပည္သူလူထုေခါင္းေပၚ တာ၀န္မဲ့စြာ ပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ယခင္ အစိုးရမ်ား လက္ထက္က ၀န္ႀကီး ၀န္ကေလးမ်ား၊ အရာရွိႀကီး အရာရွိငယ္မ်ား၊ ၎တို႕ႏွင့္ လက္သင့္ရာ လူမ်ားသည္ ထားစရာ မရွိေအာင္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူျပည္သား အလုပ္သမား လယ္သမား ဆင္းရဲသားမ်ားမွာမူ ေရျခားေျမျခား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာေအာက္ခ် အညံ့ခံလွ်က္ ဆင္းရဲပင္ပမ္းႀကီးစြာ လုပ္အားေရာင္းစားခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ၾကရျခင္း၊ ေနစရာမရွိ စားစရာမရွိ ျဖစ္ၾကရျခင္းမ်ားသည္ ထိုထိုေသာ အစိုးရမင္းမ်ား၏ တာ၀န္မဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရမင္းမ်ား ဘီလ်ံနာႀကီးမ်ားသဖြယ္ ဇိမ္ခံယစ္မူး ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုက ေၾကြးတင္ကြ်န္ျဖစ္သည့္ ကိန္းဆိုက္ခဲ့ၾကရသည္။ အရွက္မဲ့လွေသာ အစိုးရတာ၀န္ယူခဲ့သူ လူႀကီးမင္းမ်ား ဟု ဆိုရန္မွတပါး အျခား ေျပာစရာစကားပင္ မရွိပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိတ္ရင္း ေစတနာကမူ အလြန္ျဖဴစင္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆိုရမည္။ သူ႕ မိန္႕ခြန္းတြင္ –  “က်မတို႕ႏိုင္ငံကို ကမၻာ့အလယ္မွာ တင့္တယ္ေစခ်င္တယ္ဆိုတာ က်မက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ခ်မ္းသာမႈကိုတင္ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ က်မတို႕ရဲ႕ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ကမၻာကေနျပီးေတာ့ ေလးစားရေအာင္လို႕၊ ကမၻာကေနျပီးေတာ တန္ဖိုးထားေအာင္လို႕၊ လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓါတ္အရ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႕ႏိုင္ငံ ကမၻာ့အလယ္မွာ တင့္တယ္ တယ္ဆိုရင္ က်မတုိ႔ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ ဘယ္ႏိုင္ငံသြားသြား ျမန္မာႏိုင္ငံကလာတဲ့ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြေဟ့ ဆိုျပီးေတာ့ ေခါင္းေမာ့ျပီးေတာ့ ဂုဏ္ယူႏိုင္တဲ့အဆင့္ကို ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကား ထားသည့္ သေဘာထားကို ၾကည့္လွ်င္ ယခင့္ ယခင္ လူႀကီးမင္းမ်ား၏ ေစတနာေခါင္းပါးမႈကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ စာအုပ္အနီ ကိုင္ေဆာင္ျပီး ႏိုင္ငံ့အျပင္ထြက္ဖူးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း တပါးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည္မွ် ေအာက္က်ခဲ့ရသည္ကို သိၾကျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔ဂုဏ္ငယ္ခဲ့ရသည္မွာ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိခဲ့ေသာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိ႔ဂုဏ္ငယ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ခံစားသိရွိ နားလည္ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူလူထု ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ အင္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံ႕ဂုဏ္ကို ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပုံရသည္။

၎အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိပါက ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား လုံျခဳံေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ တရားဥပေဒသည္ ျပည္သူကို ဖိႏွပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဖြင့္ဆိုျပ သည္။  ထို႕ေၾကာင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ထိေရာက္ တည့္မတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။  တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး မရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာက္တည္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ အစုိးရ အေနနဲ႕ အရင္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္အားလုံးကို ပစ္ပယ္မွာ မဟုတ္ဘဲ အေကာင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစရန္ ပါ၀င္သင့္သည့္  အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ မူတစ္ခုကေတာ့ မည္သူမဆို အျပစ္ရွိ တယ္ ဆိုတာကို ခိုင္လုံတဲ့ သက္ေသ သာဓက မရွိလို႔ ရွိရင္ အျပစ္မဲ့လို႔ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ တရားဥပေဒရဲ႕ အေျခခံ လိုအပ္တဲ့ မူတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အျပစ္ရွိတဲ့ လူမ်ားပင္လွ်င္ တရားဥပေဒအရ စီရင္တဲ့ အခါမွာ တရားဥပေဒ ထိေရာက္မႈကို အၾကင္နာ၊ က႐ုဏာနဲ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အဆိုလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလို အၾကင္နာ ဂရုနာနဲ႕ တရားဥပေဒရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္လုပ္တဲ့ေျခလွမ္းတစ္ခု အေနနဲ႕လည္း က်မတုိ႔သမၼတႀကီးကေနျပီးေတာံ ဒီႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယမွာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥေတြကို လက္မွတ္ထိုးျပီးေတာ့ သေဘာတူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။” စသျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့ျပီး ႏွစ္သစ္ကူး ကာလ၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ျငိမ္းခြင့္ရရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူလူထုကို တန္ဖိုးထားသည့္ သေဘာထားလည္းရွိေၾကာင္း ယခု မိန္႕ခြန္းတြင္ ေပၚလြင္ေနသည္။ “ကြၽန္မတို႔အခု ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္တစ္ခုကဘာလဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အေျခခံမူ နံပါတ္ (၄) မွာပါတဲ့အခ်က္ပါ။ အဲဒါ ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ားဆီက ဆင္းသက္တယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွာတည္ရွိတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံမူပါပဲ။ ဒါကိုကြၽန္မတို႔လုံးဝလက္ခံတယ္။ ဒါကိုလည္း လုံးဝ က်င့္သုံးသြားပါမယ္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား ေတြဟာ အဓိကပါပဲ။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ ပထမ၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ ဒုတိယ၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ အဆုံးအထိပဲ။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံကျဖစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား မရွိလို႔ရွိရင္ အဓိပၸာယ္မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အစိုးရဟာျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီမူကို ကြၽန္မတို႔ဘယ္ေတာ့မွ လက္လႊတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူးဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ျပည္သူလူထုကို ကတိေပးခ်င္ပါတယ္။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကတိျပဳထားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ျပည္သူျပည္သားေတြကို မယုံၾကည္လို႔ရွိရင္ ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ယုံၾကည္စရာ အေၾကာင္းမရွိ ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ပါပဲ။ ျပည္သူေတြကို တန္ဖိုးမထားရင္၊ ျပည္သူေတြကို မယုံၾကည္လို႔ရွိရင္ ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္ဖို႔ဆိုတာဟာ အိပ္မက္မက္စရာေတာင္မွမဟုတ္ပါဘူး။” စသျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႕ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရိုးရွင္းပြင့္လင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႕ခြန္းကို သုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စံနမူကို အျမဲ လိုက္နာ က်င့္သုံးေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဖခင္ကဲ့သုိ႔ သေဘာထားႀကီးမား က်ယ္ျပန္႕ပုံကိုလည္း ျမင္ရသည္။

မိန္႕ခြန္းနိဂုံးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကြၽန္မတို႔ဟာ ႏိုင္ငံကိုအက်ဳိးျပဳႏိုင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ မည္သူ႔ကိုမဆို လက္တြဲၿပီး ေတာ့ ကြၽန္မတို႔နဲ႔ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေပါ့ေနာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဦးတည္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးတဲ့အခါေတာ့ ေဖေဖေျပာခဲ့တဲ့ အင္မတန္မွ တိုေတာင္းၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္း တဲ့ စကားေလးတစ္ခုရွိပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံကို ေမတၱာ၊ သစၥာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပါ့မယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံကို ေမတၱာ၊ သစၥာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ပါ့မယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္က ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ အေပၚ ေမတၱာထားပါမယ္။ ႏိုင္ငံအေပၚမွာ သစၥာေစာင့္ပါမယ္။ ဒီဟာက အင္မတန္မွ တိုတိုေတာင္းေတာင္းနဲ႔ ဘယ္အစိုးရမဆို၊ ျပည္သူလူထုကို ေလးစားတဲ့ ဘယ္အစိုးရမဆို ေပးသင့္၊ တည္သင့္ တဲ့ ကတိ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔လည္း ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြ အေပၚမွာ ေမတၱာ ထားပါ့မယ္၊ ႏိုင္ငံအေပၚမွာ သစၥာေစာင့္ပါ့မယ္။ အဲဒီဟာ ႏွစ္ခုပဲ လုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြၽန္မအေနနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေလးေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ အခုဒီအခ်ိန္အခါ ကေန စၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ တစ္ေလွ်ာက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္မတို႔ျပည္သူျပည္ သားအား လုံးဟာ ေမတၱာၿခံဳလို႔ လုံႏိုင္ပါေစ၊ သစၥာေဆာင္လို႔ ေအာင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔လိုက္ပါတယ္။” ဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ထားသည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ေမတၱာတရားႏွင့္ သစၥာတရားကို ျပန္လည္ေဖၚထုတ္လာ ျခင္းသည္ အလြန္မဂၤလာရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အစိုးရသစ္၏ ေရွ႕ ခရီးသည္ ခက္ခဲပါလိမ့္ မည္။  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လူထုပါတီျဖစ္သျဖင့္ လူထုက ဆက္လက္ ၀န္းရံေထာက္ခံၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ေခတ္/စနစ္ တစ္စုံလုံး ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည္အထိ၊ မတြန္႔မဆုတ္ ဆက္လက္၀န္းရံၾကဖို႔လိုသည္။ အာဏာရွင္ အဆက္ ဆက္ တာ၀န္မဲ့စြာ ရႈပ္ခဲ့ ဖြခဲ့သည့္ ျပႆနာေပါင္းအသေခ်ၤ အနႏၱကို ရွင္းရန္ ကိစၥသည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အစိုးရသစ္အတြက္ ယခင္က အရႈပ္ထုပ္ကို ဦးစြာ ရွင္းျပီးမွသာ တိုင္းျပည္ေရွ႕တဆင့္တက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။  ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရရွိလာသည့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို မွန္ကန္စြာ အသုံးခ်၍ အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိ အစိုးရကို ၀န္းရံေထာက္ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး မလုပ္မိၾကဖို႕ သတိျပဳၾကရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေခါင္းေထာင္လာေစမည့္ အပ်က္သေဘာ ျပဳမူ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို လူထုက လူထုနည္းျဖင့္ ညီညီညာညာ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ၾကရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။         ။

၂၀၁၆ ဧျပီလ ၂၅ ရက္၊ တနလၤာေန႔ ဒီလိႈင္းစာေစာင္မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါး။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts