ရသေဆာင္းပါးစုံ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၆)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၆)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၆

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂
KIA ႏွင့္ ပေလာင္ ရခိုင္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား

KIA  ႏွင့္အဆင္ေျပဆုံးအဖြဲ႕မွာ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ယခင္ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ PSLO/PSLA ရွိစဥ္ကာလကလည္း KIA ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာမဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ကထဲက KIA သည္ PSLA အား စစ္ေရးအကူအညီေပးျခင္း လက္နက္အကူအညီေပးျခင္း ပူးတြဲစစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္မ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

၂၀၀၅ ေနာက္ပိုင္း PSLO/PSLA လက္နက္အပ္ျပီးေသာအခါ က်န္ေသာပေလာင္အင္အားစုုမ်ားကပေလာင္လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအျဖစ္ PSLF/TNLA ကိုထူေထာင္ရန္ၾကိဳးပမ္းၾကသည့္အခါ ၂၀၁၁ မွစ၍ KIA မွ စစ္သင္တန္းေပးျခင္း၊ လက္နက္အကူအညီေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး TNLA ထူေထာင္ရန္ အကူအညီေပးခ့ဲသည္။ KIA အတြက္ ယခင္ကထဲက ယခုအခ်ိန္ထိ အခိုင္မာဆုံးေသာ မဟာမိတ္မွာ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ KIA သည္ AA ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလည္း ၂၀၀၉ မွစ၍ လိုင္ဇာတြင္အေျချပဳ၍ စစ္သင္ေပးျခင္း တပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ား အားအကူအညီေပးခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ KIA ႏွင့္ AA သည္လည္း ဆက္ဆံေရးခိုင္မာသည္ဟုဆိုနိုင္ သည္။

KIA ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ABSDF ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ကို ၎တုိ႔နယ္ေျမအတြင္း ရပ္တည္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးျပီး အကူ အညီေပးခ့ဲသည္။ ၂၀၁၁ လိုင္ဇာထိုးစစ္ကာလက ABSDF ေျမာက္ပိုင္းမွတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ KIA ဘက္မွွ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ABSDF ေျမာက္ပိုင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမၾကားရေတာ့ပါ။

SSPP/SSA ကေတာ့ KIA ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတန္ငယ္ျဖစ္ဖူးသည္ဟု ဆိုရမည္။ အခ်ဳိ႕တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ပေလာင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ SSA တုိ႔နယ္ေျမျပႆနာျဖစ္ပြားရာတြင္ KIA တုိ႔ ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဖက္မွ ပါဝင္ကူညီ တိုက္ခိုက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၄ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိုးမိတ္အထက္ ေက်ာက္ျဖဴေခ်ာင္းဂြင္အတြင္း ေနာက္ဆုံးျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

ထိုင္းမွ လက္နက္ခဲယမ္းသယ္သည့္အဖြဲ႕မ်ား SSA နယ္ေျမအတြင္းျဖတ္သန္းစဥ္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းခံရျခင္း သုံးၾကိမ္ခန္႔ျဖစ္ ပြားခ့ဲသည္။ ၁၉၇၆ ေဖဖဝါရီအတြင္ KIA အင္အား ၃၀ ခန္႔အား တၾကိမ္၊ ၁၉၇၈ ေမလတြင္ အင္အား ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔အားတၾကိမ္၊ ၁၉၉၀ ဇႏၷဝါရီလတြင္ KIA အင္အား ၆၀ ခန္႔အား တၾကိမ္၊ SSA မွလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းဆည္းမႈျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းရွိခ့ဲသည္။ ပထမ ၂ ၾကိမ္တြင္ လက္နက္သိမ္းျပီး လူမ်ားအားျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္၌ ျပန္လႊတ္မေပးဘဲ နဝတအစိုးရထံ အပ္ႏွံခ့ဲ၍ KIA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေထာင္က်ခ့ဲသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ KIA ႏွင့္ SSA တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ တပ္ေပါင္းစုမဟာမိတ္အျဖစ္ လက္တြဲနိုင္ခ့ဲၾက သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ခ်င္း ပဋိပကၡအနည္းငယ္စီျဖစ္ဖူးသည္မွာ ထူးဆန္းလွသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။

● ေနာက္ဆက္တြဲ ၃
အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
ေဖါင္းဆိုင္ သကဆဖ

ေဖါင္းဆိုင္ သကဆဖ ေခၚေဖါင္းဆိုင္ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၈ ေနာက္ပိုင္းေပၚလာေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ မုန္းကိုးေဖါင္းဆိုင္ေဒသသုိ႔ CPB ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ ေဖါင္းဆိုင္ဒူဝါႏွင့္ သူ၏လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္ အစုိးရႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဖါင္းဆိုင္ သကဆဖဟုဖြဲ႕စည္း၍ သိႏီၷႏွင့္ကြတ္ခိုင္ၾကားရွိ မန္ပင္းတြင္ အေျခစိုက္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အစိုးရတပ္မ်ား ၾကဴကုတ္ပန္ဆိုင္းကိုသိမ္းျပီးေနာက္ ၾကဴကုတ္ပန္ဆိုင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခ ခ်သည္။ ကြတ္ခိုင္ မူစယ္ကားလမ္းေပၚရွိ ဂါလန္ နားခ်န္မန္ပိန္းစသည့္ ေနရာေလးငါးေနရာတြင္ စခန္းခ်ထားသည္။

ေဖါင္းဆိုင္ သကဆဖအဖြဲ႕အား မူလက ေဖါင္းဆိုင္ဖုတ္ေက်ာင္ဒူဝါဦးေဆာင္ျပီးေနာင္တြင္ သူ၏သားျဖစ္သူ တီခြန္ျမတ္ေခါင္း ေဆာင္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္တာဝန္ယူစဥ္ ရဲစြမ္းရည္ဆုတံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ တီခြန္ျမတ္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးဥပေဒ အရာရွိ (ယခု အစိုးရေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး) အျဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္က္ိုင္သည္။ ယခု ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီ ကြတ္ခိုင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ မတ္အျဖစ္ ၂၀၁၀ ေရာ ၂၀၁၅ ပါအေရြးခ်ယ္ခံရျပီး ယခု ဒုတိယျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ အေရြးခံရသည္။

● ေကာင္းခါးဌာေနျပည္သူ႔စစ္
မထုေနာ္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ (ေဖၚျပျပီး )

လက္ရွိ မထုေနာ္ဦးစီး ေကာင္းခါးဌာေန ပသစ ေခၚ KDA ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေကာင္းခါးတြင္ အေျခစိုက္သည္။ KDA ေအာက္၌
တပ္မဟာ ၁ လြယ္ခြန္
ရင္း ၁ ယိမ္းေမာ
ရင္း ၃ ဂါလန္
ရင္း ၅ ဟိုဖ်က္
တပ္မဟာ ၂ ဟိုခိုလြယ္ခန္း
ရင္း ၂ မန္မတ္
ရင္း ၄ မန္လြန္ ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

● မုန္းေပၚျပည္သူ႔စစ္
ေခါင္းေဆာင္သူမွာ မုန္းေပၚေဒသခံ မာမြန္းျဖစ္သည္။ မာမြန္းသည္ မူလက CPB အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ကြတ္ခိုင္ခရိုင္ ရင္း ၆၀၁ မွ တပ္စိတ္မွဴးျဖစ္သည္။ ၁၉၇၇ မုံလုံသုံးဆင့္ ေကဒါသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ယူစဥ္ မုန္လုံေက်းရြာ၌ အရပ္သားတစ္ဦးႏွင့္ အခ်င္းမ်ားျပီး ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၍ CPB မန္ေကာင္းေထာင္တြင္ ေထာင္က်ခ့ဲရသည္။ ေထာင္က်စဥ္ အျပစ္ကိုေကာင္းမြန္စြာလက္ခံခဲ့၍ ျပစ္ဒဏ္ေစ့ေသာအခါ CPB တပ္မွ ျပန္လက္ခံျပီး မန္ေကာင္းေထာင္မွဴးအ ျဖစ္ ျပန္တာဝန္ေပးခံရသူျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ကိုးကန့္အဖြဲ႕ခြဲထြက္ေသာအခါ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ၁၉၉၅ မွ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕မွ မုန္ဆာလ အဖြဲ႕ ခြဲထြက္ေသာအခါ MDA ေခၚမုန္းကိုးကာကြယ္ေရး တပ္ျဖစ္ေသာမုန္ဆာလအဖြဲ႕တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မုန္ဆာလ၏ MDA ျပိဳကြဲေသာအခါအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မုန္းေပၚျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းရပ္တည္ခ့ဲသည္။

● ေဝွ႔ထူျပည္သူ႔စစ္
လဆန္ေအာင္ဝါဦးေဆာင္သည္။ (ေဖၚျပျပီး)
တန္ကူးတန္ ျပည္သူ႔စစ္

ရဝမ္အမ်ိဳးသား တန္ကူးတန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ပသစ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ မတိုင္မွီက တန္ကူးတန္သည္ ရဝမ္လူငယ္မ်ား ကို ပန္ဝါ NDAK သုိ႔ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ အေယာက္ ၇၀ ခန္႔ထိ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ၂၀၀၅ ပန္ဝါေဒသ၌ အခ်င္းခ်င္း အာဏာသိမ္းပြဲမ်ားႏွင့္ ရႈတ္ေထြးေနစဥ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း၌ ရဝမ္လူငယ္မ်ားသည္ ပန္ဝါေျမာက္ဖက္ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕ နယ္ ရဝမ္ေဒသသုိ႔ထြက္ေျပးလာခ့ဲျပီး အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာေသာင္းက်န္းသူဆန္႔ေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္ ရွိန္းေခါင္တြင္ အေျခစိုက္ခ့ဲသည္။

တန္ကူးတန္ႏွင့္အတူ ရခဝီးဖုန္တုိ႔ ဦးေဆာင္္သည္။ ေနာင္တြင္ ရခဝီးဖုန္မွာအဖြဲ႕မွ ႏႈတ္ထြက္သြားသည္။ အစပိုင္းတြင္ တန္ ကူးတန္အဖြဲ႕သည္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သျဖင့္ လူ ၄၀၀ ခန္႔ထိရွိျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္အားေလ်ာ့က်ခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ ေခါင္လန္ဖူးႏွင့္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၃၀ ရွိ ရွိန္းေခါင္ၾကားတြင္ လႈပ္ရွားၾကသည္။ ၎ ပသစမ်ားသည္ ရွိန္းေခါင္  နယ္စပ္မွတ္တိုင္ ၃၀ ႏွင့္ အထက္ေအာက္ နယ္စပ္တေလ်ာက္ စခန္းထို္င္ၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။ နယ္စပ္မွတ္တိုင္ 29/30/31/35/40 စသျဖင့္ စခန္း ၆ ခုခန္႔ခြဲဲ၍ ထိုင္သည္ဟုသိရသည္။ ၂၀၀၈ ခန္႔ထိ ပသစ တပ္ရင္း ၂ ရင္းထိဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္ ဟုဆိုသည္။ ရွိန္းေခါင္၏ တဖက္နယ္ျခားတြင္ တရုတ္ရြာၾကီးမ်ားရွိျပီး တရုတ္ျပည္အတြင္းပိုင္းအထိ ကားလမ္းေပါက္သျဖင့္ ကူးသန္းကုန္သြယ္ျခင္းအတြက္ အဆင္ေျပသည္ဟုဆိုၾကပါသည္။

၂၀၀၉ တြင္ ပူတာအိုဌာေန ပသစ အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ပသစအဖြဲ႕ဝင္ ရဝမ္လူငယ္ ၁၀၀ ခန္႔အား စစ္သင္တန္း တက္ရန္ ေအာက္ပိုင္းသုိ႔ ပို႔လိုက္ရာ ပသစ အဖြဲ႕သုိ႔ျပန္ ေရာက္မလာဘဲ အစိုးရစစ္တပ္အတြင္း အမႈထမ္းခိုင္းျခင္းခံရျပီးေနာက္ တန္ကူးတန္ ပသစအဖြဲ႕အေပၚ ရဝမ္လူငယ္မ်ား ယုံၾကည္မႈက်ဆင္းခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပူတာအို ေဒသ၌ တန္ကူးတန္ ပသစအဖြဲ႕သည္ ၾက့ံခိုင္ေရးဖက္မွ ရပ္ခံလႈံ႔ေဆာ္ခ့ဲေသာ္လည္း NLD ရဝမ္မ်ားက အနိုင္ရရွိခ့ဲသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းရပ္ခံေသာ ကခ်င္ ပသစ အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ ၄ ဖြဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂ ဖြဲ႕ ေတြ႕ ရပါသည္။

● ေနာက္ဆက္တြဲ ၄
KIA ႏွင့္ ရွမ္းနီ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဒုတိယအမ်ားဆုံးဟုဆိုနိုင္ေသာလူမ်ိဳးမွာ ရွမ္းနီ ေခၚ ရွမ္းဗမာ ေခၚ တိုင္္းလ်ံျဖစ္သည္။ KIA အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ရွမ္းနီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပႆနာသည္ အေရးၾကီးေသာျပႆနာျဖစ္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္နယ္တခုအတြင္း အတူရွိေနေသာလူမ်ိဳးျဖစ္သည့္ျပင္ ရွမ္းနီႏွင့္ KIA ၾကားတြင္လူမ်ိဳးေရးအၾကိတ္အခဲရွိ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၎တုိ႔မွာ ၁၉၇၅/၇၆ အတြင္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပြါးခ့ဲေသာ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က မိုးညႇင္း ၿမိဳ႕အား KIA ဝင္ေရာက္စီးနင္းစဥ္က KIA တုိ႔က ရွမ္းနီအရပ္သားကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ခ့ဲသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚကာ မိုးညႇင္းရွိ ေအာင္သေျပစုစည္းရြာ (ေတာင္ေပၚမွ ကခ်င္ရြာမ်ားအားစုစည္းထားသည့္ရြာ) အား ရွမ္းနီမ်ားက ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္သည့္ အေရးအခင္းတခုေပၚခ့ဲသည္။ ထို႔မတိုင္မီ အင္ေတာ္ၾကီး လုံးစန္႔တြင္ ကခ်င္အရပ္သား မ်ား အသတ္ခံရသည့္အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုန္းမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သတင္းမွန္သည္ မမွန္သည္ထက္ လူမ်ိဳးေရးအရ မုန္းတီးမႈမ်ားလႈ႔ံေဆာ္ကာ ေသြးထိုးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ဖက္လူၾကီးမ်ား၏ ထိမ္းသိမ္းမႈအရ ျပႆနာမ်ား ျငိမ္သက္သြားေသာ္လည္း အမုန္းမီးစမ်ားက်န္ေနခ့ဲရာ အထူးသတိထားသင့္သည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုအမုန္းမီးမ်ား ဆက္လက္မီးမပြါးေစဖို႔က ပိုအေရးၾကီး သည္ဟု ယူဆရေပသည္။

ထိုအမုန္းမီးစေပၚအေျခခံ၍ ရွမ္းနီအခ်ဳိ႕ အစိုးရ ပသစ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း KIA တပ္သားစုေဆာင္းရာတြင္ ရွမ္းနီလူမ်ိဳး မ်ားေခၚယူျခင္းအား ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။ ရွမ္းနီ အခြင့္အေရးအတြက္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ KIA အေနႏွင့္ ရွမ္းနီျပႆနာသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အကဲဆတ္သည့္ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

● နိဂံုး
ဤစာစုသည္ KIA အား ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳထားေသာစာစုမဟုတ္သက့ဲသုိ႔ KIA အား ပစ္တင္ရ႐ႈံ႕ခ်ထားေသာစာစုလည္း မဟုတ္ပါ။ လက္လွမ္းမွီသမွ် ထိေတြ႕ရသမွ်အတိုင္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖၚျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲျပီး နိုင္ငံေရးနည္းအရ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္ရန္ၾကိဳးစားေနသည့္ကာလတြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏ ျဖတ္သန္းခ့ဲသည့္ သမိုင္းေကာက္ေၾကာင္းတခုကို ေဖၚျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏အေၾကာင္း သူတုိ႔ခံစားမႈက္ို နားလည္ႏိုင္ျခင္းသည္ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္ မည္။

လက္ရွိ KIA သည္ စထူေထာင္စအခ်ိန္ႏွင့္ယခု လက္ရွိအခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား ကြာျခားခ့ဲျပီျဖစ္သည္။ KIA စတည္ ေထာင္ခ်ိန္က တရုတ္အိႏၵိယ နယ္နမိတ္အတြင္းရွိ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေဒသမ်ားပါ စုစည္းျပီး ကခ်င္သမ တနိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ KIA ၏နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာ့နိုင္ငံတြင္းရွိ ကခ်င္မ်ား၏ အခြင့္ေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းနိုင္ေရးျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိ KIA ၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္အမ်ားစုျဖင့္ အားျဖည့္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဤကားလက္ရွိအေျခအေနျဖစ္ေပသည္။

နိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းနိုင္လွ်င္ စစ္ပြဲလိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးသည္ဆိုရာ တဖက္ႏွင့္တဖက္ နားလည္မႈရွိၾကဖို႔ လိုပါသည္။ နားလည္မႈ ရွိနိုင္ရန္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းလည္း တစ္ေယာက္သိၾကဖုိ႔လိုပါသည္။

ျပီးပါျပီ THE END ျပီးပါျပီ

မွတ္ခ်က္
၁။ ဤစာစုေရးသားရာတြင္ မိမိမွတ္မိသမ်ွေျပာၾကားေပးၾကေသာမိတ္ေဆြေဟာင္း ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကိုေအး ေမာင္ေက်ာ္ ကိုအိုက္ေအး (ျမစ္ၾကီးနား)၊ ကိုေနထြန္း (ဟိုပင္)၊ ကိုသိန္းေဆြ (ဗန္းေမာ္) တ္ို႔အားလည္းေကာင္း၊ လူခ်င္း မျမင္ဖူးေသာ္လည္း online တြင္ခင္မင္၍ ကူညီေပးၾကေသာ Ken Ram / Uma Hkum / Mungdungla Wawhkyung / Ah Lung Nhkum တုိ႔အားလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

photo credit Mungdungla Wawhkyung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts