ရသေဆာင္းပါးစုံ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၃)
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၆

● မရန္ဘရန္ဆိုင္း
KIA အတြင္းေစာစြာကပင္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို တာဝန္ယူခ့ဲသူ မရန္ဘရန္ဆိုင္းသည္ ၁၉၇၆ မွစ၍ KIO ဥကၠဌ တာဝန္ယူခ့ဲသည္။ KIO အတြက္ အေရးၾကီးသည့္နိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေခါင္း ေဆာင္ နိုင္သူဟုဆိုရမည္။ CPB ႏွင့္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ေနစဥ္ကာလအတြင္း ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ KNU ဦးစီး၍ ဖြဲ႕စည္းေနေသာ အမ်ိဳးဒီမို ကေရစီတပ္ေပါင္းစုေခၚ မဒတတြင္ပါဝင္ခ့ဲျပီး မဒတေျမာက္ပိုင္း၏ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရယူနိုင္ခ့ဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ထိုင္းနယ္စပ္မွတဆင့္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုတိုးခ်ဲ႕ျပီး နိုင္ငံတကာတြင္ မဟာမိတ္မ်ားေထာက္ခံသူ မ်ားရွာေဖြခ့ဲသက့ဲသုိ႔ KIA ၏အေနအထားကို ရွင္းျပနိုင္ရန္ၾကိဳးစားခ့ဲသည္။ ၁၉၉၀/၉၁ မ်ားက ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားသုိ႔ သြား ေရာက္နိုင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ သူ၏နိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ေဒါက္တာလဂ်ာတုိ႔အား ဆက္ လက္တာဝန္ယူခ့ဲေစသူျဖစ္သည္။

၁၉၈၂ ေလာက္မွစ၍ KIO ကုန္သြယ္ေရးဌာနဖြင့္ကာ ဖါးကန္႔ေဒသမွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား တရုတ္ျပည္သုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေရာင္းဝယ္ေရးကို ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ခ့ဲကာ KIA ဘဏၭာေရးျပႆနာကိုေျဖရွင္းနိုင္ရန္ၾကိဳးစားခ့ဲသူလည္းျဖစ္သည္။ KIOအတြင္း ရိုေသေလးစားမႈခံရသူလည္းျဖစ္ ၾသဇာရွိသူလည္းျဖစ္သည့္ ဥကၠဌ မရန္ဘရန္ဆိုင္းသည္ နဝတအစိုးရႏွင့္အပစ္ရပ္ျပီး မၾကာမွီ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျသဂုတ္လ ၈ ေန႔တြင္ ေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္သြားခ့ဲသည္။

ယခင္အခါက လက္နက္ကိုင္သူပုန္ဗိုလ္မ်ားအား ကာတြန္းရုပ္ေျပာင္ဆြဲ၍ သေရာ္လွ်င္ ရုပ္ရည္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းမ်က္ႏွာေတြ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ႏွင့္ ပလာစတာကို ၾကက္ေျခခတ္ ကပ္ထားလိုက္ေသးသည္။ ခါးတြင္ က်ည္ဆံမ်ားပတ္ခ်ာလည္ခ်ိတ္ထား ေသာခါးပတ္ကိုပတ္၍ ေျခာက္လုံးျပဴးခ်ိတ္ထားသည့္ပုံမ်ိဳးျဖင့္ သရုပ္ေဖၚေလ့ရွိၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ မရန္ဘရန္ဆိုင္း လမုန္တူးဂ်ိဳင္လေယာ္ေဇာင္းဟရာ မရန္ဘရန္ေတာင္ စသည့္ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို KIA ယူနီေဖါင္းႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ အရပ္ဝတ္ျဖင့္သာေတြ႕ၾကပါက မည္သူမွ် သူတုိ႔အား သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု၏ေခါင္းေဆာင္ဟု ထင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာေရးကိုင္းရႈိင္းေသာ ဆက္ဆံေရးသိမ္ေမြ႕နူးညံ့ေသာ လူၾကီးလူ ေကာင္းဆန္ေသာ ကခ်င္လူၾကီးမ်ားဟုသာ ယူဆေပလိမ့္မည္။ ထိုသူတုိ႔ ကား KIA အတြင္း လူၾကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ထိုစဥ္ကာလက KIA အတြင္း smart က်သူဟုဆို၍ရသည့္ KIA ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ လခန္ပန္းေအာင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ KIA အတြင္းတပ္ရင္းမွဴး တပ္မဟာမွဴး ခံစစ္ဗ်ဴဟာမွဴးစစ္ဦးစီး ပထမတန္း ဂ်ီဝမ္းတာဝန္ယူခ့ဲသူျဖစ္သည္။ သူသည္ေပါ့ပါး ဖ်တ္လတ္စြာ ေနထိုင္လႈပ္ရွားတတ္သူ ကိန္းၾကီးခန္းၾကီး မဆန္သူျဖစ္သည္။ တပ္သားထု လူထုအတြင္းသာမက မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္မွာ ဝင္ဆန္႔သူ ဆက္ဆံေရးေကာင္းသူ ေႏြးေထြးသူ ရင္းႏွီးေဖၚေရြသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ထု လူထု၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈသာမက မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ေလးစားမႈပါရသူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အားနည္းခ်က္တခုရွိရာ KIA ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တက္လွမ္းရာတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ခ့ဲပုံရသည္။ သူ၏ပုဂၢိဳလ္ေရး အားနည္းခ်က္သည္ အျခားသူမ်ားအား ထိခိုက္မႈမရွိေသာ္လည္း သူတက္လမ္းကိုထိခိုက္ေစသည္သာမက ေစာစီးစြာ ကြယ္ လြန္သြားခ့ဲသည္။

၁၉၉၇ နိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ကြယ္လြန္သြားသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ ေနာက္ပိုင္းKIA မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း တြင္ လခန္ပန္းေအာင္က့ဲသုိ႔ smart က်ေသာ ေခါင္ေဆာင္မ်ားစြာထြက္ေပၚလာသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

KIA ၌ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေခါင္ေဆာင္သူမ်ား မရွိ၍မဟုတ္။ အင္ခြန္ေဇာ္မိုင္ ေဂ်ဆန္လီ လဇိန္ေဘာက္ဝါ စသူမ်ားသည္ ခႏၶာ ကိုယ္ေတာင့္တင္း၍ သန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခပ္ရမ္းရမ္းဝုန္းဒိုင္းက်ဲ လုပ္ေဆာင္တတ္သူမ်ား ဟုဆိုရ မည္။ KIA ၏ လူၾကမ္းမင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုလူၾကမ္းမင္းသားမ်ားသည္ပင္ အနီးကပ္ၾကည့္လွ်င္ နူးည့ံေသာ စိတ္ခံ စားခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရနိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ KIA ဗိုလ္တုိ႔ကေတာ့ ဂိုက္ဆိုက္မ်ားလြန္းသည္။ ယေန႔ေခတ္စကားႏွင့္ဆိုလွ်င္ ပဲမ်ားလြန္းလွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသူတုိ႔ကား အနည္းစုသာျဖစ္ေပသည္။ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြ ဆိုသည္မဟုတ္ပါေလာ။

● KIA ( 1994-2011 )
၁၉၉၄ မွ ၂၀၁၁ အထိ ၁၇ ႏွစ္တာကာလသည္ KIA ႏွင့္ အစိုးရအပစ္ရပ္ထားသည့္ကာျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေနာင္တက္သည့္အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူထားၾကသည္။ ဤသုိ႔ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၁၇ တာမွ် ေသနတ္သံတိတ္ခ့ဲေပေတာ့သည္။

၁၉၉၄ မွ ၂၀၀၅ အထိကား KIA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမတည္ျငိမ္ခ့ဲေပ။ မရန္ဘရန္ဆိုင္း ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ အင္ခြန္ေဇာ္မိုင္က KIO/KIC/KIA တခုလုံးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ခ့ဲသည္။ အပစ္ရပ္ကာလအေစာပိုင္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အေျခအေနက မတည္ ၿငိမ္ေသး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အင္ခြန္ေဇာ္မိုင္၏ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ၾကိဳက္သူရွိသလို မၾကိဳက္သူလည္းရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား တြင္ လြန္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ၁၉၈၀ မတိုင္မွိီက KIOတည္ေထာင္ရာတြင္ပါခ့ဲသူ လားမားလရိန္ကို အ ေရး ယူရာတြင္လည္း ဗိုလ္ေဇာ္မိုင္၏ အေရးယူခ်က္ ျပင္းထန္လြန္းသည္ဟုယူဆသူမ်ားရွိသည္။ လာမားလရိန္အား ေနာင္တြင္ ျပန္လည္သူေကာင္းျပဳ အသိမွတ္ျပဳခ့ဲၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း စီးပြါးေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျမစ္ဆုံအထက္ ေရႊတူးေဖၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မေက်လည္မႈ မ်ားျပားခ့ဲသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ဤသုိ႔ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ KIA အတြင္း ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ ေဇာ္မိုင္အား အင္အားသုံးဖယ္ရွားခ့ဲၾကသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္အားဦးေဆာင္သူမွာ ဗိုလ္အင္ဘန္လျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက သတ္မွတ္သည္။ ဗိုလ္အင္ဘန္လသည္ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈရလိုက္ပုံရသည္။ ေသြးထြက္သံယိုမရွိဘဲ ဗိုလ္ေဇာ္မိုင္ကို ဖယ္ ရွားနိုင္ခ့ဲၾကသည္။ KIO ဥကၠဌအျဖစ္ လမုန္တူးဂ်ိဳင္ျဖစ္လာျပီး အင္ဘန္လက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ CS ႏွင့္ ေနာင္တြင္ KIC ဒုဥကၠဌ တာဝန္ယူသည္။

သုိ႔ေသာ္ တည္ျငိမ္မႈကားမရေသးေပ။ ၂၀၀၄ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ KIA စစ္ဦးစီး ပထမတန္း ဂ်ီဝမ္းအျဖစ္တာဝန္ယူသူ လဇိန္ ေဘာက္ဝါသည္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လိုင္ဇာတြင္ပင္ ဗံုးခြဲလုပ္ၾကံခံရသည္။ လက္သည္မေပၚခ့ဲေပ။ ထုိ႔ေနာက္ KIA ေထာက္ လွမ္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးၾကီးအဆင့္ရွိ လဆန္ေအာင္ဝါဦးစီး၍ အာဏာသိမ္းရန္ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ခု ၂၀၀၅ တြင္ ေပၚေပါက္ ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္ဘန္လအားေထာက္ခံသူမ်ား လက္ဦးမႈရ၍လဆန္ေအာင္ဝါတုိ႔လည္း လိုင္ဇာမွထြက္ေျပးခ့ဲရသည္။ ထို့ေနာက္တြင္မေတာ့ KIA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ တည္ျငိမ္မႈရသြားခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။

KIO ဥကၠဌ လမုန္တူးဂ်ိဳင္သည္ ၂၀၀၆ ဇြန္လ၁၆ ရက္တြင္ကြယ္လြန္သည္။ သူျပီးေနာက္ ဥကၠဌ လေယာ္ေဇာင္းဟရာ က ဆက္လက္တာဝန္ယူခ့ဲသည္။ လမုန္တူးဂ်ိဳင္ မကြယ္လြန္မွီကပင္ က်န္းမာေရးမေကာင္း၍ ဥကၠဌတာဝန္မ်ားကို လေယာ္ ေဇာင္းဟရာသုိ႔ လႊဲအပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း အခ်ဳိ႕အပစ္ရပ္ဖြဲ႕မ်ားသူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၍ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ ျခင္း လက္နက္ကိုင္ရမ္းကားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ နံမည္ပ်က္မ်ားခ့ဲေသာ္လည္း KIA အေနႏွင့္ နံမည္ပ်က္အနည္းဆုံးဟုဆိုရမည္။တပ္တြင္းစည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းကိုင္တြယ္မႈ ေကာင္းသည္ဟု ဆ္ိုရေပမည္။

အပစ္ရပ္ကာလတြင္း၌ KIA သည္တပ္တည္ဖြဲ႕တည္ေဆာက္ေရးကို အေလးထားတည္ေဆာက္ခ့ဲပုံရသည္။ မူလစစ္သင္ တန္းေက်ာင္းမ်ားအျပင္ဗိုလ္သင္တန္း ဆရာဝန္သင္တန္း စသည့္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျပင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ေကာလိပ္မ်ားပါဖြင့္လွစ္လာနိုင္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရန္ကုန္ မႏၲေလး ျမစ္ၾကီးနားတကၠသုိလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ရ ပညာ တတ္ကခ်င္လူငယ္အမ်ားအျပားကို KIA တပ္ဖြဲ႕တြင္းသုိ႔ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းျခင္း အခ်ဳိ႕အား ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။

တဖန္ လိုင္ဇာမွ ျမစ္ၾကီးနား ဗန္းေမာ္ကားလမ္းသုိ႔ ကားလမ္းေဖါက္လုပ္ခ့ဲျပီး လိိုင္ဇာ ျမစ္ၾကီးနားကုန္သြယ္ေရးလမ္းဖြင့္ခ့ဲကာ လိုင္ဇာသည္ စည္ကားသည့္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျမိဳ့ေလးျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ၂၀၀၅ ပတ္ဝန္းက်င္ေနာက္ပိုင္းသည္ အစည္ကားဆုံးျဖစ္ပုံရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွသစ္ကားမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေန႔စဥ္တရုတ္ျပည္သုိ႔ဝင္ေနသည့္ကာလျဖစ္သည္။ထိုစဥ္ကာလကKIA ဘူးဂါးကုမၸဏီ၏ မလိေရအားလ်ွပ္စစ္နွင့္ ဒဘတ္ေရအားလ်ပ္စစ္အတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳထားရာ တရားဝင္သစ္မ်ားလည္းပါသည္ဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္ သစ္ကုန္သည္မ်ားကခိုးထုတ္ေသာသစ္မ်ားလည္း ပါဘြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ KIA ထိမ္းခ်ဳပ္ရာ လိုင္ဇာမွ တရုတ္လိုင္ဇာဘက္သို႔ကူးျပီး တရုတ္လိုင္ဇာအထြက္ ကား လမ္း တေလွ်ာက္ ပုံထားေသာသစ္လုံးပုံမ်ားမွာ မ်က္ေစ့တဆုံးမကဟု ဆိုရမည့္ကာလျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ထိုအခ်ိန္က တရုတ္မွ ဆိုင္ကယ္မ်ား ကားမ်ားအလ်ံပယ္တင္သြင္းေနသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာင္းခ်နိုင္သည့္ ဆိုင္ကယ္စီးေရမွ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ၅ သိန္းေက်ာ္ခန္႔မွာ KIA ထိမ္းခ်ဳပ္ရာ လိုင္ဇာႏွင့္ အျခားနယ္စပ္ေပါက္မ်ားမွျဖစ္သည္။ KIAတုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ ေဆာင္ျပီး ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ရာ KIA အေနႏွင့္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ဝင္ေငြမ်ားစြာရခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။

ထုိ႔ျပင္ KIA မွ မလိေရအားလ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဒဘတ္ေရအားလ်ပ္စစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာထူ ေထာင္နိုင္ခ့ဲျပီး ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ မီးေပးေရး ကို စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတခုအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္နိုင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၁ မွစ၍ KIA ႏွင့္အစုိးရတပ္မ်ား ျပန္လည္တိုက္ခ့ဲၾက ေသာ္လည္း ထိုမီးေပးေရးလုပ္ငန္းမွာမူ မထိခိုက္ မျပတ္ေတာက္ခ့ဲသည္မွာ အ့ံဖြယ္ဟုဆိုရမည္။ KIA တုိ႔ နံမည္ပ်က္စရာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတခုေတာ့ရွိခ့ဲသည္။ ယင္းမွာ မိုင္ဂ်ာယန္ရွိ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ လာကစားသူအမ်ားစုမွာ တရုတ္ ျပည္မွျဖစ္ၾကေသာ္ ေနာက္ပိုင္းျပႆနာျဖစ္ျပီး ပိတ္သြားသည္ဟုၾကားရသည္။

အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း KIA တုိ႔အေလးထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာတခုမွ ေဒသခံကခ်င္အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မျပတ္ေတြ႕ဆုံခ့ဲျပီး KIA သေဘာထားမ်ားခ်ျပျခင္း ကခ်င္ လူထုအျမင္ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲျပီးလူထုႏွင့္ဆက္ဆံေရး စည္းရံုးေရးကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ ကခ်င္လူထုသာမက ရွမ္းနီလူထုကိုယ္စားလည္မ်ားကိုပါ လိုင္ဇာသုိ႔ဖိတ္၍ KIA ႏွင့္ရွမ္းနီၾကား ပဋိပကၡကိုေလွ်ာ့ခ်ျပီး ေျပလည္မႈရေအာင္ၾကိဳးစားခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အပစ္ရပ္ထားစဥ္ကာလအတြင္း KIO ဗဟိုဆက္ဆံေရးရံုးတခုအား ျမစ္ၾကီးနား စီတာပူရပ္ကြက္ မေနာကြင္းေရွ႕၌ ဖြင့္လွစ္ ထားခ့ဲသည္။ ထိုရံုး၌ တာဝန္ခံမ်ားအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူမ်ားတြင္ လက္ရွိ KIA စစ္ဦးခ်ဳပ္ CS တာဝန္ယူေနသူ ဂြမ္ထန္ ဂမ္ေရွာင္သည္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးအဆင့္ျဖင့္ တာဝန္ယူဘူးသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ KIA ႏွင့္အစိုးရၾကား ျပန္လည္တင္းမာမႈမ်ား စေသာအခ်ိန္တြင္ တာဝန္ခံမွာ ဗိုလ္မွဴးၾကီးလဇိန္ေဂ်းေနာင္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ သည္ KIA အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နအဖ အစိုးရၾကား အပစ္ရပ္ထားသည့္အေျခအေနမွ အခ်ိဳးအေကြ႕တခုစသည့္ကာလျဖစ္သည္။ တင္းမာမႈမ်ားျပန္လည္စတင္သည့္ကာလျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳျပီးေနာက္ နအဖအစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ့စစ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ အေၾကာင္းၾကားလာေတာ့သည္။

အင္အားေသးေသာ နအဖ ႏွင့္နီးစပ္ေသာအဖြဲ႕ငယ္မ်ားက ထိုအစီအစဥ္ကိုလက္ခံလိုက္ၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ အင္အားေတာင့္ တင္းေသာ အဖြဲ႕မ်ား နိုင္ငံေရးျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆိုေသာ အဖြဲ႕မ်ားက လက္ခံရန္ျငင္းပယ္ခ့ဲၾကသည္။ ဤသုိ႔ျငင္း ပယ္ခ့ဲေသာအဖြဲ႕မ်ားတြင္ KIA လည္းပါဝင္ရာ နအဖႏွင့္ KIA တုိ႔ၾကားတင္းမာမႈမ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွျပန္ လည္စတင္ေတာ့သည္။

BGF ဖြဲ႕စည္းျခင္းကိုလက္ခံရန္ နအဖႏွင့္ KIA တုိ႔အၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆုံခ့ဲၾကေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရခ့ဲၾကေပ။ တခ်ိန္တြင္ နအဖကလည္း KIA အား BGF တပ္ဖြဲ႕စည္းေရးလက္ခံရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္သတ္မွတ္ျပီး ရာဇသံေပးလာခ့ဲ သည္။ သုိ႔ႏွင့္ KIA ႏွင့္အစိုးရၾကား တင္းမာမႈမ်ားတစတစ တိုးပြါးလာေပေတာ့သည္။သုိ႔ေသာ္ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားကား ဦးသိန္းစိန္ သမတသက္တမ္းတြင္မွ ျဖစ္ပြါးလာေတာ့သည္ဟု ဆိုရမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
photo credit Mungdungla Wawhkyung


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၃)

Comments are closed.