သတင္းေဆာင္းပါး

Connor Macdonald / Myanmar Now – ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း

NLD မဲဆြယ္ပဲြတစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူမ်ား (ဓာတ္ပံု – Myanmar Now/သင္းလဲ့ဝင္း)

Connor Macdonald / Myanmar Now – ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း

(Myanmar NOW) မိုးမခ၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၅

 

ရန္ကုန္ (Myanmar Now) – ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ရလဒ္က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အကူး အေျပာင္း လမ္းေၾကာင္းကို ပံုေဖာ္ေပးမွာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ အနက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရာရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈစနစ္အရ ဥပေဒတစ္ခုအတည္ျပဳဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုေနရာ ရရွိေရးကို မဆိုလိုပါဘူး။
ပါတီႀကီးေတြအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က သူတို႔အမည္တင္သြင္းတဲဲ့ သမၼတေလာင္းကုိ လႊြတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးႏုိင္ဖို႔ပါပဲ။   ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္ပါတီမွ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္မရဘူးဆိုရင္ တာရွည္တည္တံ့တဲ့ ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ျခင္းထက္ ဥပေဒျပဳေရးေတြမွာ အဆင္ေျပေစဖို႔   ယာယီမဟာမိတ္ေတြပဲဖဲြ႔ဖို႔ ပိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


လႊတ္ေတာ္က သမၼတကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မယ္။ သူက ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းမယ္။ သမၼတအေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥ၊ နယ္စပ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးတို႔လို႔ လံုျခံဳေရးအရ အေရးပါတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကလြဲလို႔  က်န္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊  လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေသာ္လည္းေကာင္း  ႀကီးမားတဲ့ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ခ်င္ရင္  စစ္တပ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း  စစ္တပ္က ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

သမၼတေလာင္းသံုးဦးအနက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔က တစ္ဦးစီနဲ႔ စစ္တပ္က တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ၿပီး လႊြတ္ေတာ္က  အဲဒီ သံုးဦးအနက္ တစ္ဦးကို   သမၼတ တင္ေျမွာက္လိုက္ပါမယ္၊ က်န္ႏွစ္ဦးကေတာ့ ဒုတိယသမၼတေတြျဖစ္မွာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ေလ့လာသံုးသပ္မႈေတြ မွန္ကန္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ၿဖိဳးေရး ပါတီအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ေနရာအမ်ားစုမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္းသည္၊  ျပည္ပမွာေနထုိင္လ်က္ရွိတဲ့ သူ႔သားႏွစ္ဦးတို႔ဟာ ႏုိင္ငံျခားသားေတြျဖစ္ေနတာေၾကာင့္  အေျခခံဥပေဒအရ  သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

 စစ္အစိုးရက  ရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့တဲ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔လို ပံုစံမ်ဳိးေတြ ထပ္မျဖစ္ေစရဘူးလို႔ စစ္တပ္က အာမခံထားပါတယ္။  အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္  ၂၅  ရာခိုင္ႏႈန္း အလိုအေလ်ာက္ ယူထားၿပီးျဖစ္လို႔ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာမွာ ပယ္ခ်ႏုိင္ခြင့္၊ ျခယ္လွယ္ႏုိင္ခြင့္တို႔ကို ရရွိထားပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒထဲမွာကို ထည့္သြင္းအာမခံေပးထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေတြကေတာ့

အခင္းအက်င္း ၁။ NLD  အျပတ္အသတ္ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ကို လႊမ္းမိုး

အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္  NLD က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွာ ေနရာအမ်ားစုရၿပီး လႊတ္ေတာ္တစ္ခုစိီကေန သမၼတေလာင္းတစ္ဦးစီကို တင္သြင္းႏိုင္ပါမယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာမွာ  တိုင္းရင္းသားေတြကိုလည္း ေနရာတစ္ေနရာေပးတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က တင္မယ့္ သမၼတေလာင္းဟာ NLD  ပါတီဝင္ တုိင္းရင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ NLD အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ရမယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္   ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို မိမိတင္ခ်င္တဲ့သမၼတကိုလည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

NLD က တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ သမၼတဟာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ေဆာင္မယ့္ ဥပေဒေတြကို အခက္အခဲမရွိ ျပ႒ာန္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဒီအေျခအေနမွာ အဓိက အတိုက္အခံပါတီျဖစ္လာပါမယ္။

NLD က သူ႔ရဲ႕ သမၼတေလာင္းအမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။  NLD  ထူေထာင္ရာမွာ ပါဝင္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးကို သမၼတတင္ေျမွာက္ႏိုင္ေပမယ့္ သူ႔အသက္က ၈၈ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး သူကုိယ္တုိင္ကလည္း သမၼတလုပ္ဖို႔ လိုလိုလားလားမရွိပါဘူး။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အနီးကပ္ ကူညီေနတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္လည္း သမၼတေလာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရႏုိင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ထားၾကပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းလည္း NLD ရဲ႕ သမၼတေလာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေႏြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့တာေၾကာင့္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိတဲ့ က်န္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အမ်က္ေတာ္ရွခံရၿပီး ပါတီဥကၠ႒ေနရာက ဖယ္ရွားခံရသူပါ။  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သူဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အနီးကပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို NLD ရဲ႕ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြအေပၚမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ယတိျပတ္ျငင္းမထားပါ။  NLD က လ်ာထားတဲ့ သမၼတေလာင္းတစ္ဦး ရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၅ ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနအိမ္ျခံဝင္းအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေၾကညာလိုက္ေပမယ့္  အမည္ကိုထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။

အခင္းအက်င္း ၂။   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ NLD အျပတ္အသတ္ႏုိင္ရေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေနရာအမ်ားစု မရ

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ  NLD   အမ်ားစု အႏိုင္ရေပမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုပဲ လႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့  ပုံစံမ်ဳိးပါ။ ဒါဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။  NLD က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းပါမယ္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ NLD  အသာစီးမရတဲ့ အေနအထားပါ။ ဒီလိုအေျခအေနေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ သမၼတေလာင္းဟာ တုိင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုခုက ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။  ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးနဲ႔ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း သမၼတေလာင္းတစ္ဦး အမည္တင္သြင္းမွာပါ။ NLD က သမၼတေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ မဲအေရအတြက္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခင္းအက်င္း ၃။ NLD အျပတ္အသတ္မႏိုင္ဘဲ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ပါတီငယ္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔

  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD  အျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္မရဘဲ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ ပါတီငယ္ေလးေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ၿပီး  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို NLD နဲ႔အတူ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီေတြကေတာ့ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ဖို႔ ႏႈတ္အားျဖင့္ သေဘာတူထားၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္သားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA) မွာပါတဲ့  ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) လို ပါတီမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဗမာပါတီလို႔ အျမင္ခံထားရတဲ့ NLD  ဟာ တိုင္းရင္းသားလိုလားခ်က္ေတြကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါတယ္လို႔ စည္း႐ုံးထားၿပီး အင္အားႀကီးတဲ့ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းထဲက တုိင္းရင္းသားပါတီတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရပါမယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

အခင္းအက်င္း (၂) အရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးနဲ႔စစ္တပ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး သမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို အမည္စာရင္းသြင္းၿပီး တုိင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုခုကလည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကေန သမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို တင္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီငယ္ေလးေတြ၊ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး NLD အေနနဲ႔ လည္း သမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အဓိကအတိုက္အခံပါတီ ျဖစ္သြားပါမယ္။

အခင္းအက်င္း ၄။ NLD  အျပတ္အသတ္အႏိုင္မရ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္မဟာမိတ္ပါတီမ်ား သမၼတေရြးခ်ယ္ခြင့္ရ

NLD  ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုမွာ အႏုိင္ရေပမယ့္   သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ဖို႔  လိုအပ္တဲ့ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ေနရာမရဘဲ  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ ပါတီငယ္ေလးေတြနဲ႔မဟာမိတ္ဖြ႔ဲ၊ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔လည္း လက္တြဲၿပီး အင္အားႀကီးအုပ္စုျဖစ္လာပါမယ္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ကိုယ္ပြားပါတီ ျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က UDPK ပါတီ၊ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒေရးရွင္းရဲ႕  

အဖြဲ႔ဝင္ပါတီမ်ား၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးတို႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ပါမယ္။

တုိင္းရင္းသားပါတီေတြက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာအမ်ားဆံုးရၿပီး သူတို႔ အတြက္ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ပါမယ္။

NLD က သူတို႔ရဲ႕ သမၼတေလာင္းကို အမည္တင္သြင္းေပမယ့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၊ စစ္တပ္၊ တုိင္းရင္းသားပါတီနဲ႔ ပါတီငယ္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး တင္သြင္းတဲ့ သမၼတေလာင္းက   သမၼတျဖစ္သြားပါမယ္။  (သူတို႔ ပူးေပါင္း တင္သြင္းမယ့္သူဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆုံးကေတာ့ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ပါပဲ)

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ေနရာက  သူရဦးေရႊမန္းေနရာမွာ အစားထိုးလိုက္တဲ့ ဦးေဌးဦးဟာလည္း သမၼတေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အလားအလာရွိသူေတြထဲမွာ ပါတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသစ္ ဦးတင္ႏုိင္သိန္း၊ ထင္ရွားတဲ့ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းေဇာ္နဲ႔ ဦးလွေဌးဝင္းတို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ NLD က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ အဓိက အတိုက္အခံပါတီျဖစ္လာပါမယ္။

အခင္းအက်င္း ၅။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာအမ်ားစုရၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ သမၼတတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္

NLD နဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမတိမ္းမယိမ္း ရွိေနမယ့္ အေျခအေနမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အတြက္ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို အမည္သြင္းခ်ိန္မွာ စစ္တပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ သမၼတေလာင္းေတြ ကို္ယ္စီရွိေနပါမယ္။

 ဒါဆိုရင္  အခင္းအက်င္း (၄) ကလို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအေနနဲ႔ သမၼတကို တင္ေျမွာက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

NLD ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး အဓိက အတိုက္အခံပါတီအေနနဲ႔ ရွိေနပါမယ္။


အခင္းအက်င္း ၆။ အေျခအေနအဆိုးရြားဆံုး  အခင္းအက်င္းမ်ား

ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ၊ မဲေပးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မွာ မေလ်ာ္ဩဇာသုံးမႈ၊ မဲမသမာမႈေတြေၾကာင့္ NLD နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရလဒ္ မေကာင္းခဲ့ဘူးဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြအေနနဲ႔ ဒီေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မွာ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိေၾကာင္း ေၾကညာသြားပါလိမ့္မယ္။

 ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္္ပြဲရလဒ္ကို ကန္႔ကြက္ဖို႔၊ အစိုးရကို ဖိအားေပးေပးဖို႔  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မယ္။ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူေတြ  စိတ္ေအးေအးထားဖို႔ တုိက္တြန္းရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ပဲ   စိန္ေခၚဖို႔ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။


ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ NLD  အျပတ္အသတ္ ႏုိင္သြားၿပီး သေဘာထားတင္းမာတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ မဘသလို အဖြဲ႔ေတြ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဘက္ေတာ္သားေတြက ကန္႔ကြက္ၾကတဲ့ပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီအုပ္စုေတြက ႏုိင္ငံအႏွံ႔မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေအာင္စတင္လုပ္ေဆာင္တဲ့ ျမင္ကြင္းမ်ဳိးပါ။

 ျပည္သူေတြအၾကား မတည္ၿငိမ္မႈေတြျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အခုလို အေနအထားႏွစ္ခုစလံုးမွာ စစ္တပ္က လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ အာဏာသိမ္းႏုိ္င္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အကန္႔အသတ္မရွိ ဆိုင္းငံ့ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က်င့္သံုးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီလို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနက်မွသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရက ျပန္ၿပီး အာဏာလႊဲမယ္လို႔ေျပာပါလိမ့္မယ္။

 (ရင္းျမစ္ – CogitAsia, The Irrawaddy, Network Myanmar, BBC, Burma Campaign UK, IDEA, International Crisis Group, Human Rights Watch)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts