Han Thit Naing သတင္းပေဒသာ

ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အယ္ဒီတာဖုိရမ္ကုိ MJN ႏွင့္ ANFREL တုိ႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္

ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အယ္ဒီတာဖုိရမ္ကုိ MJN ႏွင့္ ANFREL တုိ႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္

ဟန္သစ္ႏုိင္၊ မုိးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္

ေရြးေကာက္ပဲြနွင့္ပတ္သက္ေသာ EDITOR’S FORUM ကုိ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN)နွင့္  Asia Network for Free Elections (ANFREL)တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ဟုိတယ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္၊ ၁၂ရက္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေဆြးေႏြးပဲြအခမ္းအနားဖြင့္ပဲြကုိ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌဦးတင္ေအး၊ ေနာ္ေဝးသံအမတ္၊ အိႏိၵယသံအမတ္၊ အေမရိကန္သံရုံးမွ ပုဂၢၢဳိလ္မ်ား ၊ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းသတင္းသမား မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုျပဳလုပ္ရေသာဖုိရမ္သည္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ အခက္ခဲမ်ားထဲမွ အခြင့္လမ္းေတြ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ  ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မီဒီယာဟာ အေရးႀကီးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားထဲမွာ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႀကံဳႏိုင္မည့္အခက္ခဲမ်ားနွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကရႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္ အလမ္းေတြကဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္မည္ဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည့္ ဖုိရမ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ MJN မွ ဥကၠဌဦးေဇယ်ာလႈိင္မွ ေျပာၾကားသည္။

“အထူးသျဖင့္ နယ္မွာထုိင္ေနေသာသတင္းစာဆရာမ်ားနွင့္ ရန္ကုန္မွာရုံးထိုင္ေသာ သတင္းစာဆရာ ေတြရဲ႕ၾကားထဲမွာ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြရွိေနမလဲ၊ စေသာအခက္အခဲမ်ားကုိ ဒီဖုိရမ္မွ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး စဥ္းစားၿပီးမွအတည္ျပဳသြားမယ္၊ ယုံၾကည္ပါတယ္ လြတ္လပ္တဲ့သတင္း မီဒီယာမရွိဘဲနဲ႔ ဒီမုိကေရစီသြားဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ကူပါဘူး၊ အဲဒီအတြက္အခုလုိဖုိရမ္အမ်ိဳးအစားေလး မွာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းဟာ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစမယ္လုိ႔ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သုံးရပ္ကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က အရည္အခ်င္းရွိမယ့္ လူေတာ္လူေကာင္းေတြျဖစ္ဖုိ႔လုိသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ အေရး ႀကီးေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကလည္း လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကုိ ႏွလုံးသားနွင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  မီဒီယာမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္၏ ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္မ်ား ေဟာေျပာရာတြင္ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးမဲစာရင္းကပ္၍မသိရွိလွ်င္ စာရင္းမပါလွ်င္ မဲေပးခြင့္ရႏုိင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထု ရာႏႈန္းျပည့္ပါႏုိင္ေအာင္ မီဒီယာမ်ားက တက္ၾကြ စြာႏုိးေဆာ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္၊ မွ်တၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း စြာနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရးဟာ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ား အေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္ရွိေနေၾကာင္း မ်ား ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး မွေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး “မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ နည္းဥပေဒေတြကုိ သိဖုိ႔လုိပါမယ္၊ ေရးသားေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ ဒါေတြသိၿပီးမွ ေရးသားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူထုေရာ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေရာ၊ ေကာ္မရွင္ေရာ၊ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္္ေရာ ထိခုိက္မႈမရွိႏုိင္” ဟုေျပာသည္။

ANFREL သည္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ ႏုိ္ဝင္ဘာလတြင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ အာရွတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္၍ ထင္ရွားေသာ NGO ျဖစ္သည္။ MJN သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရွိ ဂ်ာနယ္လစ္သုံးခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ခုနွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ လူငယ္ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ ျဖင့္စတင္ထူေထာင္သည့္ လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ အကာကြယ္ ေပးျခင္း၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားပါေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိၿပီး ယခုတြင္ အဖဲြ႔ဝင္ ၃၄၀ဦးရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ငယ္ရြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၅နာရီအထိ ANFRELနွင့္  MJN တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြနွင့္ပတ္သက္ေသာ အယ္ဒီတာဖုိရမ္ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ျပည္တြင္း သတင္းအယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ ျပည္ပမွ အေတြ႔ႀကံဳရွိေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြး ၾကမည္ျဖစ္သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts