သေရာ္စာ

ရန္လုိကြ်ဲ – ဒုကၡသီရိတြင္ တုိင္ပတ္ျခင္း

ရန္လုိကြ်ဲ –   ဒုကၡသီရိတြင္ တုိင္ပတ္ျခင္း
ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၄

ဒုကၡသီရိသည္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က စစ္သူႀကီးမ်ား ဗုိလ္က် စုိးမိုးသည္။ ယခုလည္း ၎တုိ႔ပင္ဖက္ရွင္တမ်ဳိးေျပာင္းဝတ္ၿပီး ဆက္လက္ စုိးမုိးေလ၏။

၎တို႔ မီးကုန္ယမ္းကုန္ ေသာင္းက်န္းစဥ္ ကာလတြင္ အေနာက္ဘက္ တုိင္းျပည္မ်ားက ဒုကၡသီရိကုိ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ၾကသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆို႔ၾကသည္လည္း ရိွ၏။

ပိတ္ဆို႔ခံရသူမ်ားက အထိနာဟန္ေဆာင္ၿပီး “အခြင့္အေရးမွန္သမွ် လက္ကုန္ႏိႈက္”၏။ ကုိယ္တုိင္လည္း ႏိႈက္၏။ သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ား၊ အိမ္ေတာ္ပါမ်ားကလည္း ဝိုင္းႏိႈက္၏။

ဒုကၡသီရိကို စုတ္ျပတ္သြားသည္အထိ ႏိႈက္၏။ ယခင္ကလည္း ႏိႈက္။ ယခုလည္း ဆက္ႏိႈက္။

ဤသည္ကား ဒုကၡသီရိ၏ ပကတိအခင္းအက်င္း တစိတ္တေဒသ စကၠန္႔ႏွစ္ဆယ္စာ ရွင္းျပခ်က္ျဖစ္ေလသည္။

အထက္ပါအေျခအေနဆိုးကုိ သေဘာေပါက္လွ်င္ ဒုကၡသီရိတြင္ ခ်မ္းသာသူတို႔က ထားစရာမရိွေအာင္ ၾကြယ္ဝၾက၊ ဆင္းရဲသူတုိ႔က ေငြတြင္း ေသာက္က်ဳိးနည္း နက္လွမည္ကုိ မိတ္ေဆြတို႔ မ်က္စိထဲ ျမင္လာေပလိမ့္မည္။

ရန္လိုကြ်ဲ၏ အေျခအေနမွာ မည္သုိ႔နည္း။

ရန္လိုကြ်ဲက အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာပဲြစားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမဆုိးပါဘူး ဟူေသာ လူတန္းစားထဲ ပါဝင္ေန၏။

ပဲြစားဟူသည္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမတို႔ကုိ မျဖစ္မေန ဝယ္ထားစရာ မလုိ၊ ေလကုိသာ စုိက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ပုိင္ရွင္ ႏွင့္ ၀ယ္/ငွားလုိသူတုိ႔အၾကား ေျပာဆုိ ေစ့စပ္ေပးရေသာသူပင္။

အိမ္ငွားရမ္းမႈအတြက္ ပဲြစားခက တစ္လစာ ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ..  တစ္လ ၁ သိန္းတန္ အခန္း ငွားရမ္းေရး အဆင္ေျပသြားၿပီ ဆုိပါက ငွားရမ္းသူက ပဲြစားကုိလည္း ၁ သိန္း ေပးရေလ၏။

ငွားရမ္းခ မ်ားေလ – ပဲြခ မ်ားေလတည္း။

က်ေအာင္ေျပာ၊ ေလေပါ၊ စကားေပါေသာ ရန္လိုကြ်ဲအတြက္ ပဲြစားအလုပ္က ဟန္က်ေလစြ။

ယခုေလာက္ဆုိ ပဲြစားသေဘာကုိ အၾကမ္း သိေလာက္ၿပီ။

ေငြသုံးၾကမ္းသည့္ နုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ထိေတြ႔ထားေသာေၾကာင့္ ရန္လိုကြ်ဲလည္း တခါတရံ ေငြအဝင္ ၾကမ္း၏။

တစ္ေန႔သားတြင္  ႏိုင္ငံတကာ NGO တစ္ခုမွ ႏုိင္ငံျခားသားအရာရိွတခ်ဳိ႕ ရန္လိုကြ်ဲထံ လူကုိယ္တုိင္ ေရာက္လာၿပီး ဒုကၡသီရိတြင္  ရံုးခန္းရေရး လံုးပန္းေပးရန္ ေလာေဆာ္ၾက၏။

ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ႀကီးက လက္ႏွစ္ဘက္ကုိ ဆန္႔တန္းၿပီး ေျပာလာ၏။

“ဒုကၡသီရိမွာ အိုင္တို႔အဖဲြ႔အတြက္ ဧရာမရံုးခန္းႀကီး ရခ်င္တယ္”

“ဘယ္ရပ္ကြက္ ဘယ္ျမိဳ႕နယ္မွာ လုိခ်င္သလဲ အာစရိ”

“ေရမပ်က္၊ မီးမပ်က္တ့ဲ VIP ရပ္ကြက္မွာဆုိ ပုိေကာင္းမယ္”

“အာစရိတုိ႔က ရံုးခန္းငွားခ တစ္လ ဘယ္ေလာက္ ျဖဳန္းႏုိင္သလဲ”

“ေဒၚလာတစ္သိန္း ဝန္းက်င္ ျဖဳန္းႏုိင္ပါတယ္”

“ဟာ… ပုိက္ဆံေတြ ကုန္ေတာ့မွာပဲ”

“ကုန္စမ္းပါေစ … က်ဳပ္ပုိက္ဆံမွ မဟုတ္တာ။ အဲေလ ဟုတ္ေပါင္ … ဒီလို … ဒီလို… ပိုက္ဆံကုန္လည္း ဘယ္တတ္ႏုိင္မလဲ။

သားသားနားနားေနရာမွာ ေနထိုင္ လုပ္ကုိင္ပါမွ ပေရာဂ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရ အဆင္ေျပတယ္ေလ။ လုိအပ္ခ်က္အရ ငွားရတာကဲြ႔၊ ေပါက္ေစ်း ေပးရမွာေပါ့”

ဒုကၡသီရိ ေပါက္ေစ်းက နယူးေယာက္ထက္ သာ၏။ လိုရင္း ေျပာရလွ်င္ လူကုံတန္ရပ္ကြက္ရိွ ၿခံဝန္းအတန္အတင့္က်ယ္ေသာ၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားစြာ ရပ္ထားႏုိင္ေသာ၊ ေရကူးကန္ႀကီး ရိွေသာ၊ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားျဖင့္ လွပေသာ အိမ္ႀကီးတစ္လံုးကုိ ၁ ႏွစ္စာ ငွားရမ္းခ ေဒၚလာ ၁၂ သိန္း ေပးၿပီး ငွားရမ္းႏုိင္ေစရန္ ရွာေဖြ အက်ဳိးေဆာင္ေပးလုိက္ေလ၏။

ပဲြစားခ ေဒၚလာ ၁ သိန္း ရ၏။ ေကာင္းေလစြ။

လမ်ား မၾကာမီ အႏွီအရာရိွတို႔ ေပါက္ခ်လာျပန္သည္။

“ေမာင္မင္း…လူကေလး…အိုင္တို႔ ရုံးခန္းေနရာေျပာင္းမွ ျဖစ္မယ္။

ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္မွာ အိမ္ႀကီးႀကီးတစ္လံုး ထပ္ရွာေပးကြာ”

“ဟာ … လက္ရိွေနရာမွာ အဆင္မေျပဘူးလား။ အလွဴခံမ႑ပ္ ရိွလို႔လား”

“ဒီလုိကြ… အိမ္ အမည္ေပါက္က ဗုိလ္ျပဳတ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒုတိယအိမ္ေထာင္ရဲ႕ ႏွစ္ဝမ္းကဲြတူမရဲ႕ ေမြးစားသမီးရဲ႕ နာမည္နဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။

ဒီႏွစ္အတြက္ ဗိုလ္ျပဳတ္မိသားစုကုိ အိမ္ငွားခ ေဒၚလာတစ္သန္းေက်ာ္ ေပးမိတာ စာနယ္ဇင္းေတြက ဖြၾကလုိ႔ ငါတုိ႔ကုိ အထက္က ေထာင္းေနၿပီ”

“ေၾသာ္… ေပါက္ေစ်းေပးတာပဲဗ်ာ။ စာနယ္ဇင္းေတြနဲ႔ေတာ့ ခက္ေတာ့တာပဲ”

“ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔ခံရတ့ဲ ဗိုလ္ျပဳတ္တုိ႔ကုိ လုပ္ေကြ်းရေကာင္းလား ဆုိၿပီး ဝိုင္းေျပာတာ ငါတို႔ ခံေနရၿပီ။ အဲဒီမွာ ဆက္ေနရင္ လာမယ့္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ ျဖတ္ခံရၿပီး ငါ လမ္းေဘးေရာက္လိမ့္မယ္။

ကဲ….ကဲ…. အိမ္တစ္လံုး ခပ္ႀကီးႀကီး ထပ္ရွာေပးစမ္းကြာ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ အိမ္ပုိင္ရွင္က ဗုိလ္ျပဳတ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ မျဖစ္ေစနဲ႔။

သူတုိ႔က ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရတာ။ ငါတုိ႔ကုိ ပုိက္ဆံလွဴတာကလည္း အဲဒီ ပိတ္ဆုိ႔တ့ဲတုိင္းျပည္ေတြ  ျဖစ္ေနေတာ့ ငါတုိ႔ ဆင္ျခင္မွ ျဖစ္မယ္”

“ဟုတ္ပါၿပီေလ… ဘယ္ေတာ့ လုိခ်င္သလဲ”

“ခ်က္ခ်င္းလုိခ်င္တယ္။ ဒီေန႔ ရရင္ ဒီေန႔လိုခ်င္တယ္”

ရန္လုိကြ်ဲ စိတ္ရႈပ္ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေခါင္းကုတ္လုိက္သည္။

စိတ္ထဲမွာေတာ့ သြား၃၂ ေခ်ာင္း ေပၚေအာင္ ၿပဳံးလုိက္မိ၏။

ေကာင္းေလစြ၊ ေကာင္းေလစြ။ သူတုိ႔ ေနရာသစ္ထပ္ရွာေတာ့ ပဲြစားလည္း ပဲြခထပ္ရၿပီေပါ့။ ရွာၿပီ၊ ရွာၿပီ၊ အိမ္ရွာပံုေတာ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ထြက္ၿပီ။

ဒီတစ္ခါ အိမ္ရွာရတာ အင္မတန္ ခက္ခဲလြန္းလွသည္။ ၁၅ ရက္တိုင္ အခ်ိန္ယူၿပီးေသာ္လည္း လူႀကီးမင္းတုိ႔ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္အိမ္ႏွင့္ၿခံကုိ မေတြ႔ေသး။

ဒုကၡသီရိတြင္ အိမ္ေကာင္းေကာင္း ၿခံေကာင္းေကာင္း အမ်ားအျပား ရိွရာဘဇာေၾကာင့္ ရွာရခက္သနည္းဟု မိတ္ေဆြတို႔ ေမးေကာင္း ေမးမည္။

အေျဖရိွ၏။ အိမ္ေကာင္းေကာင္း ၿခံေကာင္းေကာင္းတို႔ကုိ ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ဗုိလ္ျပဳတ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သားေတာ္ သမီးေတာ္လည္းေကာင္း၊

နီးစပ္သူေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနသည္ကုိ စုံစမ္းေတြ႔ရိွလုိက္ရေသာေၾကာင့္ပင္။

၁၅ ရက္အတြင္း အိမ္ေကာင္းေကာင္း အလုံးေပါင္း တစ္ေသာင္းငါးေထာင္တိတိကုိၾကည့္ခ့ဲရာ အထက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရိွခ့ဲရျခင္းပင္။ လက္ညွဳိးညႊန္ရာ ငါတုိ႔ဟာျဖစ္ေနၾက၏။

တခ်ဳိ႕ေသာ အိမ္တုိ႔မွာ  ဗိုလ္ျပဳတ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း လိမ္ညာဖံုးဖိၿပီး အက်ဳိးေဆာင္ေပးလုိက္လွ်င္လည္း ရႏုိင္ေသာ အေျခအေနရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရရွည္ ပဲြစားလုပ္စားရမည့္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္လိုကြ်ဲက မရုိးမသား မလုပ္ခ်င္။ ရန္လုိကြ်ဲ ဟူသည္က ဒုကၡသီရိတြင္ နာမည္တစ္လုံးႏွင့္ေနေသာ အိမ္ၿခံေျမပဲြစား မဟုတ္ေလာ။

ရွာေဖြေရး ၁၅ ရက္ လြန္ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္ ကားတန္းစင္တာဟူေသာ အထပ္ျမင့္ေသာ အဆင့္ျမင့္ေသာ အေဆာက္အအုံအတြင္း အခန္းေပါင္းမ်ားစြာ အားလပ္ေနသည္ကုိ ရုတ္တရက္ ေတြ႔လုိက္မိသည္ႏွင့္   ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အရာရိွကုိ ဖုန္းဆက္ေခၚၿပီး ျပသရေလသည္။

“ၿခံနဲ႔ဘာနဲ႔ေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီေနရာက အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။

အခန္းက်ယ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ရုံးခန္းဆုိတာ ဒီလုိအေနအထားနဲ႔မွ ဟန္က်မယ္မဟုတ္လား။ ဒီနားမွာ ေစ်း၊ ကုန္တုိက္၊ ရဲစခန္း၊ ဘူတာအကုန္ရိွသဗ်ာ” စသျဖင့္ ညႊန္းရေလ၏။

အရာရိွလည္း ထုိေနရာကုိ ယူမည္ဟု ခ်က္ခ်င္း ဆုံးျဖတ္ေလ၏။

ရန္္လိုကြ်ဲ၏ ေလေၾကာမိၿပီး ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။

ဤတုိက္ႀကီး၏ ပုိင္ရွင္အမည္ေပါက္က ဗုိလ္ျပဳတ္မိသားစု၀င္မဟုတ္ ဟူေသာအခ်က္ခုိင္မာေနသည္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ပင္။

ထုိ႔ျပင္တဝ သူတုိ႔မယူလွ်င္ တျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခုကေသခ်ာေပါက္ ေကာက္ယူသြားမည္ကုိ သူတုိ႔ သေဘာေပါက္သည္။

ပဲြစား ရန္လိုကြ်ဲ၏ အလုပ္ခန္းသုိ႔ ထုိအဖဲြ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတဒီးဒီးဝင္ထြက္ေနၾကၿပီမဟုတ္လား။ ထုိကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္ကလည္းတူညီၾကသည္…အိမ္ႀကီးႀကီးျဖစ္ရမည္၊ ဗိုလ္ျပဳတ္တို႔ႏွင့္ မပတ္သက္ရ ဟူသတတ္။

ဤသို႔ျဖင့္ ရန္လိုကြ်ဲ၏လက္ဖ်ား ေဒၚလာ သီးေလေတာ့၏။

အက်ဳိးေဆာင္ခ ပက္ပက္စက္စက္ ရေလ၏။

လမ်ား မၾကာမီ  ကားတန္းစင္တာတြင္ ရံုးဖြင့္ထားေသာ အရာရိွထံမွ တယ္လီဖုန္း လာေလသည္။

“ေဟ့ေကာင္ ရန္လိုကြ်ဲ…. Are you killing me? မင္း ငါ့ကုိ သတ္ေနတာလား”

“ဟုိင္း…ေဟာင္းအာယူး။ …ေနရာသစ္မွာ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ဓာတ္ေလွခါးထဲ မီးပ်က္လို႔လား။ အဆင္ေျပသြားမွာပါ။ ဟဲဟဲ…အက္ဒီဆင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳတယ္လုိ႔သေဘာထားပါ”

“ေတာ္စမ္းပါကြာ။ ဓာတ္ေလွခါးလည္း မပ်က္ဘူး။ မီးလည္း မပ်က္ဘူး။ ပ်က္ေနတာကငါကြ။ ငါ အေတာ္ေလး ဓာတ္ပ်က္ေနၿပီ။ မင္းတုိ႔ဒုကၡသီရိကုိေတာ့ ဂြတ္ဘုိင္လုပ္ရေတာ့မယ္”

“ခင္ဗ်ားႀကီး လမ္းေဘးစာေတြ ေလွ်ာက္မစားနဲ႔ေလ။ ဓာတ္ပ်က္ရင္ အဲဒီနားမွာ ေဒါက္တာေမာင္ရစ္  ဆုိတာ ရိွတယ္။ သူ႔ေဆးခန္းကုိသြား။ က်ဳပ္လႊတ္လုိက္တာလုိ႔ ေျပာလုိက္”

“ကဲ….ငါ လုိရင္းေျပာမယ္။ ဒီမယ္…. မင္းငွားေပးတ့ဲအခန္းေလ….၊ ေအး….အဲဒီအခန္း အဲဒီတုိက္ ဘယ္သူပုိင္တယ္လို႔ မင္းထင္သလဲ”

“ေၾသာ္…ပုိင္ရွင္လား။ ဟာ…  သူက ဗိုလ္ျပဳတ္ေတြနဲ႔ အမ်ဳိးမေတာ္ပါဘူးဗ်။ စီးပြားေရးသမားပါ”

“ေအး… မင္းဘုိးေအ စီးပြားေရးသမားက ဘာလုပ္လုိ႔ ခ်မ္းသာလာတယ္ဆုိတာ မင္း သိသလား”

“ေၾသာ္…ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ိရိယ၊ အဘ တို႔ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလာတာျဖစ္မွာေပါ့”

“ေတာ္….ေတာ္…..ေတာ္…..ေတာ္ေတာ့။ .. မင္းရွာေပးတ့ဲရုံးခန္း ငါတုိ႔ယူမိတာ ငါးပါးေမွာက္တာပဲ။ အဲဒီလုပ္ငန္းရွင္က ဘိန္းဘုရင္မိသားစု၀င္တ့ဲကြ။ မင္းမသိဘူးလား”

“ဘုရင္မိသားစုဆုိေတာ့ ေတာ္၀င္မိသားစုေပါ့ဗ်ာ။ ဟဲဟဲ …. ေနာက္တာပါဗ်ာ စိတ္မရိွပါနဲ႔။

ခင္ဗ်ားႀကီးတုိ႔က ဗုိလ္ျပဳတ္သားသမီး မဟုတ္ရင္ ၿပီးေရာဆုိေတာ့ က်ဳပ္လည္း ေစတနာဗရပြနဲ႔ ေသခ်ာ စုံစမ္းၿပီး ရွာေပးလုိက္တာပါဗ်ာ။

ကဲ… ခင္ဗ်ားတုိ႔ စည္းကမ္းခ်က္အေဟာင္း စည္းကမ္းခ်က္အသစ္ေတြကုိ လုိက္နာျပီး ေနရာသစ္ ရွာေပးပါ့မယ္။ က်ဳပ္ကုိ အခ်ိန္ နည္းနည္းေပး”

ေကာင္း၏။

အင္မတန္ေကာင္း၏။

သူတုိ႔အခက္ ပဲြစားတုိ႔အခ်က္။

ပဲြခ တနင့္တပိုးရသည္ကေတာ့ အင္မတန္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာပင္။

သို႔ေသာ္ … အင္မတန္႔ အင္မတန္ စိတ္ညစ္စရာကေတာ့ သူတုိ႔အတြက္အိမ္ရွာရခက္ခဲေနျခင္းပါပဲ အရပ္ကတို႔။

ဒုကၡသီရိတြင္ရိွသမွ်အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းမွန္သမွ် ဗိုလ္ျပဳတ္တုိ႔ႏွင့္ မလြတ္ရံုသာမက ဘိန္းဘုရင္ ဘာဘုရင္မိသားစုတုိ႔ႏွင့္ ကင္းသည္မရိွဟု ဆုိရလာက္ေအာင္ပင္။

ရန္လုိကြ်ဲ ေခါင္းေရခဲအုံၿပီး စဥ္းစားသည္။ ေတြးသည္။ ဆင္ျခင္သည္။

ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔မ်ားရုံးခန္းဖြင့္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္အိမ္ ရရိွေရးမွာ ဘာလုပ္စရာ က်န္ေသးသနည္း။

ထုိအိမ္မ်ားကုိ ကုိယ္လည္း မဝယ္ႏုိင္။၀ယ္ႏုိင္ပါက ခ်က္ခ်င္း ပစ္၀ယ္လုိက္ခ်င္သည္။  ခက္ၿပီ။

သုံးရက္၊ သံုးညႏွင့္ သုံးနာရီတိတိ စဥ္းစားၿပီးမွ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်တစ္ခု ထြက္လာသည္။

ယင္းမွာ ….  ဒုကၡသီရိသည္ စုိက္ပ်ဳိးေရးတုိင္းျပည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္ကြင္းမ်ား ေပါလွသည္၊ လယ္သမားတို႔ထံမွ လယ္ကြင္းမ်ား  သြားေရာက္ ငွားရမ္းၿပီး ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားေဆာက္ကာ ရုံးထုိင္ အလုပ္လုပ္ၾကလွ်င္ မျဖစ္ေလာ။

လယ္သမားမ်ားကေတာ့ ဗိုလ္ျပဳတ္တို႔ႏွင့္ ကင္းလြတ္ဖြယ္ရိွ၏။ ျဖစ္ႏုိင္၏။

တကယ္ျဖစ္ႏုိင္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ … လယ္ကြင္းငွားသင့္ေၾကာင္း ေဖာက္သည္ လူႀကီးမင္းမ်ားထံသို႔ ခ်က္ခ်င္း ဖုန္းဆက္၊ အီးေမးပုိ႔လုိက္ရာ လူႀကီးမင္းတုိ႔လည္း ၀မ္းသာအားရျဖင့္ ရန္လိုကြ်ဲ၏အႀကံ ေကာင္းလွေခ်၏၊ ေရြးစရာလည္း မရိွေတာ့ၿပီဟု ဆုိၾကကုန္၏။

လုိရင္း ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔မ်ားက လယ္ကြင္းမ်ား ငွားရမ္းၿပီး ရြက္ဖ်င္တဲႀကီးမ်ား တခမ္းတနား ေဆာက္ကာ ရုံးမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးၾကေလ၏။

ေလေကာင္းေလသန္႔လည္း ရ၏။ မီးေတာ့ ပ်က္၏။ သုိ႔ေသာ္….ဓာတ္ေလွခါးပ်က္မွာကုိ ေၾကာက္စရာမလုိ။

လယ္ကြင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငွားရမ္းခ ေစ်းႀကီးလွသည္ဟု မဆုိႏုိင္။

ပဲြခ အမ်ားအျပား မရေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ NGO ႀကီးမ်ား၏ မဟာ့မဟာ အခက္အခဲကုိ ေျဖရွင္းေပးရာမွ ရရိွေသာ ပီတိကုိစားၿပီး ရန္လိုကြ်ဲ အားရိွလွ၏။

ဤသုိ႔ျဖင့္ အားလုံး အဆင္ေျပသြားၾကေလသတည္း ……….. ဟု ထင္စရာ ရိွသည္။

တကယ့္တကယ္တြင္မူ ထုိသုိ႔ ျဖစ္မလာေပ။

ရက္ရာဇာမဟုတ္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ရန္လုိကြ်ဲ၏ အလုပ္ခန္းတြင္းသုိ႔ NGO လူႀကီးမင္းမ်ား စုၿပဳံ ေရာက္ရိွလာသည္။

တစ္ေယာက္က …

“ေဟ့ေကာင္ ရန္လိုကြ်ဲ …. ျပႆနာေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ တက္ေနၿပီ။ အားလုံး တိုင္ပတ္ကုန္ၿပီကြ၊ တုိင္ပတ္ကုန္ၿပီ”ဟု ဆုိ၏။

“ဟုတ္လား။ ဘယ္မွာ တုိင္ပတ္တာလဲ။ သြားၾကည့္ရေအာင္”

“ဟာ….သြားၾကည့္လို႔ ဘာထူးမွာလဲကြ ပဲြစားရ။ ငါတို႔ေျပာတာ ယုံစမ္း”

“ၾကည့္ရမွာေပါ့ဗ်။ တုိင္ပတ္တယ္ဆုိတာ အလွအပေလးေတြက ေရကူးဝတ္စုံလုိမ်ဳိး ဝတ္ျပီး ကႏဲြ႔ကလ်နဲ႔ တုိင္ကုိပတ္ျပီး ကျပတာမဟုတ္လား…ဟဲဟဲ …. ဒါမ်ဳိးက နုိင္ငံျခားမွာပဲ ရိွခ့ဲတာ။

အခု ဒုကၡသီရိမွာ တုိင္ပတ္တယ္ ဆုိေတာ့ နုိင္ငံျခားစံခ်ိန္မီမမီ သြားၾကည့္မွ ျဖစ္မယ္။ ကဲ…ဘယ္မွာလဲ တုိင္ပတ္ေနတာ”

“မင္းငွားေပးတ့ဲ လယ္ကြင္းျပင္က ငါတုိ႔ရုံးေတြေပါ့ကြာ”

“ေၾသာ္…ခင္ဗ်ားႀကီးတုိ႔က တုိင္ပတ္တာ မၾကည့္ရဲလို႔ က်ဳပ္ကုိ လာေခၚတာေပါ့ေလ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကလည္း …. ျပတ့ဲသူကေတာင္ ျပေနမွေတာ့ ဘာမၾကည့္ရဲစရာရိွ….”

ရန္လိုကြ်ဲ စကားဆုံးေအာင္ မေျပာလုိက္ရ။ တစ္ေယာက္ေသာ ေဖာက္သည္က ရန္လိုကြ်ဲပခံုးႏွစ္ဘက္ကုိ ကုိင္ၿပီး တုိင္ပတ္ျခင္းအေၾကာင္း ဝမ္းနည္းပက္လက္ ရွင္းျပေလ၏။

“ပဲြစားလုပ္ၿပီး တုိင္ပတ္တာေတာင္ မသိဘူးလားကြာ။

တိုင္ပတ္တယ္ ဆုိတာ တပ္ပုိင္တာကုိ ေျပာတာ။ မင္းငွားေပးတ့ဲ လယ္ကြင္းေတြက တပ္ပုိင္ေျမေတြ တ့ဲ။

ဒီေန႔ပဲ တပ္ပိုင္ေျမဆုိင္းဘုတ္ေတြ လာစုိက္တယ္။ အုတ္တံတုိိင္း ခတ္လုိက္တယ္။

ငါတုိ႔ရုံးေတြလည္း တံတုိင္းခတ္တ့ဲထဲ ပါသြားျပီ။ အားလုံး ပါသြားၿပီ။

ဒါေၾကာင့္ အားလုံး တုိင္ပတ္၊ …အား… လံုး တိုင္….ပတ္…”

NGO မွ ေဖာက္သည္ႀကီး စကားဆုံးေအာင္ပင္ မေျပာႏုိင္ဘဲ ရိႈက္ႀကီးတငင္ ငိုေၾကြးေလသတည္း။

(အဓိပတိဂ်ာနယ္တြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပၿပီးေသာ သေရာ္စာ ျဖစ္သည္။)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts