လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား သန္း၀င္းလႈိင္

သမိုင္းတေကြ႔မွ သခင္တင္ျမ – အပိုင္း (၂)

သန္းဝင္းလိႈိင္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၄

 

သခင္တင္ျမသည္ မၾကာမီအတြင္း အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ေပါလစ္ျဗဴ႐ိုေခၚ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တရားဝင္အမည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္) ျဖစ္သည္။ လူထုတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ “ေသရဲတာ အလံနီ၊ တိုက္ရဲတာ အလံနီ” ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သတင္းစာ ဆရာမ်ားက အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဟု စတင္သုံးႏႈန္းရာမွ တြင္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သခင္တင္ျမသည္ သခင္စိုးႏွင့္အတူ ပါဝင္လႈပ္႐ွားရင္း အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ သဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲျခင္းသည္ လက္ဝဲအင္အားစုအတြင္း အင္အားခ်ိနဲ႔ေစသည္။ထိခိုက္ေစသည္။ ဖဆပလ အတြင္းတြင္လည္း ဤအကြဲဒဏ္ခ်က္ သက္ေရာက္ခဲ့ သည္။  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအကြဲကို တားဆီးရန္အတြက္  လက္ဝဲညီညြတ္ေရးျဖင့္ ကုစားရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လက္ဝဲညီညြတ္ေရး အစည္းအေဝးကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ဧၿပီလတြင္ တာဝါလိန္းလမ္း (ယခုဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္လမ္း႐ွိ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနအိမ္၌က်င္းပခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္၍ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွစ္ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီ၊ ဆို႐ွယ္လစ္ပါတီမွ ႏွစ္ဦးစီ၊ အာ႐ွလူငယ္အစည္းအ႐ုံးႏွင့္ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မွ ႏွစ္ဦးစီႏွင့္ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔မ်ားမွ ႏွစ္ဦးစီ ဖိတ္ၾကား ကာေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ ေမလထဲတြင္ ျဖစ္ၿပီး ေဘာင္ဒရီလမ္း (ယခု ဓမၼေစတီလမ္း ) ႐ွိ သခင္ျမေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သခင္စိုးက ေတာ္လွန္ေရးတြင္ မပါခဲ့ေသာ ဦးဘဂ်မ္း (ပုဂံ) လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ပါဝင္ေနသျဖင့္ လက္ဝဲညီညြတ္ေရး မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်သျဖင့္ ျပႆနာေပၚလာကာ လက္ဝဲညီညြတ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ခဲေလသမွ် သဲေရက် ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။
အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟူ၍ ထူေထာင္စဥ္က ဌာနခ်ဳပ္ကို စမ္းေခ်ာင္း မဂၤလာလမ္း႐ွိ သခင္သန္း (ေတာခိုကြယ္လြန္) အိမ္အမွတ္ ၁၁ တြင္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ခဲ့သည္။ သခင္စိုးက အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ကာ၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ သခင္စိုး၊ သခင္တင္ျမ၊ ေဒၚေစာျမ (မဆလေခတ္ အလုပ္သမားဌာန အထူးအရာ႐ွိ) တို႔ ပါဝင္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ သခင္စိုး၊ သခင္တင္ျမ၊ ေဒၚေစာျမ၊ ကိုထြန္းရင္ (ကြယ္လြန္) ကိုထြန္းစိန္၊ (ေရနံေျမ)၊ ကိုထြန္းသန္း၊ ကိုသက္တင္ (ေနာင္ပီကင္းျပန္) ၊ကိုထြန္းလွတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ဌားမ်ားအတြက္ ဆလာမီ မေပးေရး တိုက္ပြဲ၊ ေျမလြတ္မ်ား၌ အိမ္အတင္းဝင္ေဆာက္ေသာတိုက္ပြဲ၊ အဖမ္းခံရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႐ုံးဝိုင္း၊ ဂတ္ဝိုင္းသည့္ လူထုတိုက္ပြဲ၊ ေတာနယ္မ်ားတြင္ အငတ္ျပႆနာမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သီးစားခ မေပးေရးတိုက္ပြဲႏွင့္ လူထုအားျဖင့္ ဆန္မ်ားအား ဝင္လုယူသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ယာယီဘုရင္ခံဆာဟင္နရီႏိုက္စ္က အလံနီကို မတရားအသင္း ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို မတရားအသင္း ေၾကညာေသာအခါ သခင္တင္ျမသည္ အထက္ဗမာျပည္ မုံ႐ြာ၊ ပခုကၠဴဘက္တြင္ နယ္စည္း႐ုံးေရး ဆင္းေန၍ အဖမ္းခံရမည့္ေဘးမွ သီသီကေလး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။
ထိုစဥ္အတြင္း သခင္စိုးသည္ ဒလဘက္တြင္ အလုပ္သမားသပိတ္တစ္ခုကို သြားေရာက္စည္း႐ုံးေနစဥ္ အဖမ္းခံရၿပီး သံလ်င္အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္းစုံက ဦးစီး၍ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၆ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုလိပ္အဖြဲ႔၀င္အင္အား ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ ရာဟုေထာင့္ သံတန္ေဆာင္းႀကီး၌ အထူးအစည္းအေဝးက်င္းပကာ စတင္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ တဖန္ ၁၉၄၆ စက္တင္ဘာလ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာပို႔ႏွင့္ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးဌာန ကပါသပိတ္ေမွာက္ခဲ့ ျပန္ သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ တြင္ အစိုးအမႈထမ္းေပါင္းစုံ သပိတ္ေမွာက္္္္္္္္္္္္္္္္္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပည္လုံးၾကြတ္အေထြေထြသပိတ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ေနာက္ဆုံးတြင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ရသည္။
၁၉၄၆ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ေကာင္စီက အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာထားမႈကို ႐ုတ္သိမ္း၍ သခင္စိုးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ “အာဏာသစ္” ဂ်ာနယ္ကို အပတ္စဥ္ ထုတ္ေဝရာ သခင္တင္ျမသည္ ထိုဂ်ာနယ္တြင္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ေခါင္းႀကီးပိုင္းကုိ သခင္စိုးကပင္ ေရးသားခဲ့သည္။
၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သခင္စိုးအလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဦးေဆာင္၍ တြံေတး၊ ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ဓႏုျဖဴ၊ ေညာင္တုန္းမွလယ္သမားကိုစည္းရံုး၍ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံး (ေနာင္ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံး) ကို ဝိုင္း၍ ဆႏၵျပခဲ့မႈေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ တြင္ ဘုရင္ခံ၏အမႈေဆာင္ေကာင္စီက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္) ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအား မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ မတရားအသင္း ေၾကညာစဥ္က သခင္စိုးႏွင့္ သခင္တင္ျမတို႔သည္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရား အလယ္ပစၥယံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဇရပ္မ်ားတြင္ စခန္းခ်ေနေသာ လယ္သမားထုႏွင့္အတူ ႐ွိေနခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္စိုးႏွင့္ သခင္တင္ျမတို႔သည္ ပုလိပ္၊စုံေထာက္မ်ား ဝိုင္းရံထားသည့္ၾကားမွ ပုန္းေ႐ွာင္ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ သခင္တင္ျမအား သခင္စိုးက အထက္ဗမာျပည္အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေျမေအာက္ ဌာနခြဲတြင္ သြားေရာက္စည္း႐ုံး ေစရာ၊ ၁၉၄၇ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အဖမ္းခံရၿပီး မႏၱေလးေထာင္သို႔ ေရာက္႐ွိသြားသည္။
မႏၱေလးေထာင္ထဲတြင္ သခင္တင္ျမသည္ သခင္ျမသန္း၊ ကိုလွမင္း (႐ွမ္းျပည္)တို႔ႏွင့္ စုမိၿပီး အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကသည္။
(၁) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဂိုဏ္ခြဲေထာင္ခဲ့ျခင္းသည္ မွားယြင္းခဲ့သည္။
(၂) အလံနီသည္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား သမဂၢမ်ား ခြဲေထာင္ျခင္းမွာ မွားယြင္းသည္။
(၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္လည္း မွားယြင္းခဲ့သည္။
(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူမွာ ဂဠဳန္ဦးေစာတို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ သခင္စိုးက ဆို႐ွယ္လစ္မ်ား၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၍ စြတ္စြဲခ်က္မွာ အထူးပင္ မွားယြင္းလွသည္ စသည္ျဖင့္ ေဝဖန္ေရးသား၍ ေထာင္တြင္းမွ လူႀကဳံျဖင့္ သခင္စိုးထံ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ေထာင္ျပင္႐ွိ သခင္စိုးက၄င္းတို႔ သုံးဦးကို အလံနီပါတီမွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သခင္တင္ျမတို႔ကလည္း အလံနီပါတီမွ ႏုတ္ထြတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လေလာက္တြင္ သခင္တင္ျမတို႔ အုပ္စုအား မႏၱေလးေထာင္မွ သာယာဝတီေထာင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရာ သာယာဝတီေထာင္ ေထာင္ဗူးဝ၌ ေထာင္အရာ႐ွိမ်ား၊ ဝါဒါမ်ားက နံပါတ္တုတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သခင္တင္ျမသည္ ေခါင္း ၃ ခ်က္ကြဲကာ ေက်ာကုန္းတြင္လည္္း ဒဏ္ရာမ်ား ရ႐ွိသြားသည္။သာယာဝတီေထာင္ထဲတြင္ သခင္တင္ျမသည္ ဗကပ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ႏွင့္အတူ ေနထုိင္ရသည္။ေနာက္အိပ္ေထာင္ေျပာင္းၿပီးဗကပဗဟိုေကာ္မတီဝင္ရဲေဘာ္မ်ား၊မူဂ်ာဂ်ီ၊သခင္လွကြန္း တို႔ႏွင့္ အတူ ေနရသည္။
၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီလတြင္ သခင္တင္ျမသည္ ဥကၠဌ သခင္သန္းထြန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ မိမိအား ပါတီဝင္ အျဖစ္ လက္ခံရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (အလံျဖဴ) ၏ အေရးေပၚကြန္ဂရက္၌ ဥကၠဌအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့့ရသူ ျဖစ္သည္။
၁၉၄၉ ေမလ ပထမပတ္တြင္ ေတာခိုတပ္ရင္း(၁) ႏွင့္သာယာ၀တီၿမဳိ႕ေစာင့္ ယူအမ္ပီတပ္တို႔ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း၍ သာယာဝတီၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ကာ သာယာဝတီေထာင္ကို ဖြင့္လိုက္ရာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။ သာယာဝတီေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ သခင္တင္ျမသည္ ရဲေဘာ္ျမတို႔ႏွင့္အတူ ပဲခူးနယ္ ဗကပ၏ ေတာခုိစခန္းသို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဗကပ ေအာက္ဗမာျပည္ဌာနခြဲ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ သခင္ခ်စ္၊ သခင္ဇင္ (ေနာင္ဗကပဥကၠဌက်ဆုံး) ၊ ကိုဘထြန္းေခၚ သခင္တင္ေစာ၊ သခင္ျမသြင္၊ ရဲေဘာ္ျမတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ သခင္ခ်စ္က သခင္တင္ျမအား ပဲခူးခ႐ိုင္သို႔ ေစလႊတ္၍ လယ္သမားစည္း႐ုံးေရးတာဝန္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္မွလည္း သခင္တင္ျမသည္ ၎ဝါသနာပါရာ လက္နက္႐ုံတြင္ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည္။ သို႔ကလို လက္နက္႐ုံတြင္ လက္ပစ္ဗုံး စမ္းသပ္ရင္း လက္ပစ္ဗုံးက်ကြဲ၍  ေျခ၊ လက္၊ ဝမ္းဗိုက္တို႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ား ရ႐ွိကာ ၃ လခန္႔ ေဆးကုသခဲ့ရသည္။
 ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ပဲခူးခ႐ိုင္ ေညာင္ေလးပင္အေရာက္ ၃၅ မိုင္ အကြာ႐ွိ ေတာနက္အတြင္း၌ ေအာက္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ အခိုင္အခံ့ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဝါမီး႐ြာကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လာသျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္ကို ေတာင္ငူနယ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရာ သခင္တင္ျမသည္ တိုင္းစခန္းမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူ၍ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ အေ႐ွ႕ဘက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ စစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ရာ သခင္တင္ျမသည္ သခင္သန္းၿမိဳင္ (ဗကပႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္) ၊ ေဒါက္တာနတ္ (ဗဟိုေကာ္မတီဝင္) တို႔ႏွင့္အတူ ဗကပကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေဒၚေစာျမ၊ ကိုျမမင္းႏွင့္ သခင္ခင္ (ျပည္) တို႔ ျဖစ္သည္။
ထိုလအတြင္းမွာပင္ သခင္တင္ျမတို႔ အဖြဲ႔သည္ ဗကပ ဌာနခ်ဳပ္႐ွိရာ ပ်ဥ္းမနားသို႔ေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီး သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗသိန္းတင္၊ သခင္ဇင္၊ သခင္ခ်စ္၊ သခင္တင္ထြန္း၊ သခင္သန္းၿမိဳင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံအၿပီး၌ သခင္တင္ျမအား ဗကပ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဗဟို႐ုံးတြင္ တြဲဖက္ထားသည္။ ယင္းေနာက္ သခင္တင္ျမသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲတြင္ အထက္ဗမာျပည္တပ္ေပါင္းစုကြန္ဖရင့္ကို မသုံးလုံးေဒသျဖစ္ေသာႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕အနီး ဖိုးေစာင့္ေတာင္ေျခ သစ္ေတာမ်ားတြင္က်င္းပခဲ့ရာ ကြန္ဖရင့္သို႔ သခင္သန္းထြန္း၏ဌာနခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္ က်င္းပၿပီးေနာက္ ပုံေတာင္ပုံညာစခန္းတြင္ ႐ွိေနေသာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ စစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ သခင္တင္ျမသည္ သခင္သန္းၿမိဳင္၊ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ (ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္) တို႔ႏွင့္အတူ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသည္။
ထို႔ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ ပ်ဥ္းမနားသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ သခင္တင္ျမအား သုံးပါတီ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ႐ွိ သခင္စိုးထံ သြားေရာက္ေဆြးေႏြး ဖိတ္ၾကားေပးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျပန္သည္။ သုံးပါတီညီညြတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ဌာနခ်ဳပ္႐ွိရာ ပုံေတာင္ ပုံညာ ေဒသ႐ွိ ခင္သာ႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သုံးပါတီပူးေပါင္းထားေသာ စည္း႐ုံးေရး ဆပ္ေကာ္မတီတြင္ သခင္တင္ျမသည္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
၁၉၅၂ စက္တင္ဘာလတြင္ ရခိုင္တိုင္း (ယခုရခိုင္ျပည္နယ္) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခြဲကို လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားက သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနသျဖင့္ ရခိုင္ေဒသကၽြမ္းက်င္ၿပီး ရခိုင္ပါတီဝင္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ သခင္တင္ျမအား သခင္သန္းထြန္းက သြားေရာက္ေျဖ႐ွင္းရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ျပန္သည္။
ဤသို႔ သခင္တင္ျမသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖ႐ွင္းၿပီးေနာက္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ သကၠယ္က်င္းရိွ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီနယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဗကပ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ၅၅ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ၅၅ လမ္းစဥ္ဟူသည္မွာ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ သခင္ဗသိန္းတင္တို႔ ပူးတြဲေရးဆြဲခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ လမ္းစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဖဆပလ အစိုးရသည္ ၾကားေနေရး မူ ၅ ခ်က္ကို လက္ခံက်င့္သုံးေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ေဖာက္ျပန္မႈ ႐ွိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို အတန္အသင့္ ေပးထားသည္။ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အႏိုင္တုိက္ေရး အလားအလာသာမက လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ရပ္စဲ၍ ဥပေဒအတြင္းဝင္ေရး အလားအလာလည္း ႐ွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြင့္သာပါက ဥပေဒအတြင္းဝင္၍ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္၍ ျပည္သူတို႔အက်ိဳး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ ဖဆပလ အစိုးရက အတုိက္အခိုက္ မရပ္စဲပါက လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို အဆုံးတိုင္ ဆင္ႏႊဲသြားမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက သခင္တင္ျမအား အရံဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္မွ တင္းျပည့္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအၿပီး၌ သခင္တင္ျမသည္ ရခိုင္ျပည္သုိ႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ သခင္တင္ျမသည္ ရခိုင္ျပည္၌ စစ္ေတြခ႐ိုင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဗကပမ်ား လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ မတ္လ ၂ဝ ရက္ေန႔အထိ ေနထိုင္ခဲ့သည္။
၁၉၅၈ ဧၿပီလတြင္ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရာ ဗကပ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးႏုအစိုးရတို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး အစီအစဥ္တို႔လည္း ပ်က္သြားေသာအခါ ရန္ကုန္ေျမေအာက္ စည္း႐ုံးေရးတာဝန္ခံ ကိုလွၿမိဳင္ (ေနာင္ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ ဥကၠဌ၊ ကိုေဆာင္း) သည္ ေတာတြင္းသို႔ ျပန္သြားခဲ့့ရသည္။ သခင္တင္ျမအား ရခိုင္တုိင္းမွ ရန္ကုန္သို႔ ေျမေအာက္စည္း႐ုံးေရးတာဝန္ယူရန္ ဗကပ ဌာနခ်ဳပ္က တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေျမေအာက္စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သခင္တင္ျမအားကူညိရန္ ဗကပ ဌာနခ်ဳပ္ ႐ုံးအဖြဲ႔မွ ရဲေဘာ္ ဘခက္ေခၚ ေမာင္သိန္းျမင့္၊ ပဲခူးမွ ကိုေရာင္နီေခၚ ကိုတင္ေမာင္ေလး တို႔ကို ပို႔ေပးခဲ့သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts