သန္း၀င္းလႈိင္

ျမန္မာ့သမိုင္းတေကြ႕မွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား

သန္းဝင္းလႈိင္
ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂
 ● ျမန္မာျပည္၏ ေမာင့္ဘက္တန္

ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးဆံုးခါနီး၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခဲ႔ေသာ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ စစ္ၿပီးခါစတြင္ ျမန္မာျပည္ကို ကက္စ္ဘီ( CAS (B) ) ေခၚ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ဟုေခၚဆိုေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလျဖစ္သည္။ ကက္စ္ဘီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ စဖြဲ႕သည့္ ေန႔မွာ (၁၉၄၃ )ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၏အႀကီးအကဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စီအက္ဖ္ဘီ ပီယား (C,F,B Pearce) ျဖစ္သည္။  ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၄ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွ စ၍  ကက္စ္ဘီကို အေရွ႕ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ မဟာမိတ္ တပ္မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္  ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္ လက္ေအာက္သို႔လႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ေျပး အစိုးရ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္တို႔ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ပ်က္သြားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ေမာင့္ဘက္တန္၏ လက္ေအာက္သံုးလံုး၀က်ေရာက္သြားခဲ႔သည္။

ေမာင့္ဘက္တန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္သက္ရပံုကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ၁၉၄၃ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ တြင္ မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ ေရွ႕ေတာင္အာရွ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္အျဖစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ ၌ ရာထူးစတင္လက္ခံသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၁၉၄၂ မတ္လမွစ၍ ဂ်ပန္လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ေဒါက္တာဘေမာ္က အဓိပတိ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ပါ၀င္ေသာအခါ အစိုး ရအဖြဲ႕ကအုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ဂ်ပန္ကမသိမ္းႏိုင္၍ ျမန္မာျပည္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ၁၉၄၄ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွစ၍  ေမာင့္ဘက္တန္က မဟာမိတ္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အိႏၵိယမွလွမ္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ျမန္မာျပည္ ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္မွာ အိႏိၵယနိုင္ငံဆင္းမလာျမိဳ႕၌ စစ္ေျပးျမန္မာျပည္အစိုးရ အဖြဲ႕ျဖင့္ရံုးစိုက္ေနေသာ္လည္း ထိုအခိ်န္ကျမန္မာျပည္ေတာင္တန္းေဒသကို ေမာင့္ဘက္တန္က တာ၀န္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ရသည္။

ထိုစဥ္ကေမာင့္ဘက္တန္သည္ လူလတ္ပုိင္းျဖစ္ျပီး သူ႕အသက္မွာ ၄၃ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိျပီးျဖစ္သည္။ ထိုအ ခ်ိန္ကဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမွာေရ တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ၾကည္း) ၊ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေလတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္လူ၀ီ ေမာင့္ဘက္တန္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ေမာင့္ဘက္တန္သည္ဂ်ာမန္ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ဟက္စ္မင္းဆက္လူဝီ(၄)မွဆင္းသက္လာသူျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်၀ိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီး၏ တတိယသမီးေတာ္ အဲလစ္(၁၈၄၃ – ၇၈)ႏွင္ဂ်ာမန္မင္းသားႀကီး (ဟက္မင္းဆက္)လူ၀ီ ၄ (၁၈၃၇ -၁၈၉၂)တို႔လက္္ဆက္သည္တြင္ဟက္မင္းမင္းသမီး ၀ိတိုရိယ(၁၈၆၃ – ၁၉၅၀)ကိုဖြားျမင္ခဲ႔သည္။ ယင္းမင္းသမီးႏွင့္ ဘက္ကင္ဘက္ မင္းသားလူ၀ီ(၁၈၅၄-၁၉၂၁)တို႔လက္ဆက္ရာမွ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ဖြားျမင္ေသာ သားသမီးေလးေယာက္အနက္ အေထြးဆံုးသားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ၀ိတိုရိယဘုရင္မႀကီး ၏ ျမစ္အရင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္တြင္ ဘုရင့္ေရတပ္သို႔ ၀င္ၿပီး ဗိုလ္ေလာင္းျဖစ္ကာ အသက္ ၂၀ တြင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးျဖစ္လာၿပီး သူ႔အသက္ ၃၇ တြင္ေရတပ္ဗိုလ္ႀကီးျဖစ္လာသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္စက ေမာင့္ဘက္တန္သည္ အမွတ္(၅) ဖ်က္ သေဘၤာတပ္မွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး အီလပ္စႀထီးရပ္စ္ ( H,M,S Illustrious)  ၏ တပ္မွဴးအျဖစ္ လည္းေကာင္း ထမ္းရြက္ခဲ႔ရသည္။ သူ၏အသက္ ၄၃ ႏွစ္တြင္ ေရတပ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ရာထူးခန္႔အပ္ခံရၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်ေတာ္၀င္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။

ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ဆဌမေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္(လက္ရွိဘုရင္မႀကီးဒုတိယေျမာက္အယ္လစ္ဇဘက္၏ ခမည္းေတာ္) ၊နန္စြန္႔ဘုရင္ အျဖစ္ေက်ာ္ၾကားခဲ႔ေသာ အဌမေျမာက္အက္ဒ၀ပ္ ဘုရင္တို႔၏ ညီအစ္ကို၀မ္းကြဲ ေတာ္စပ္ၿပီး လက္ရွိဘုရင္မႀကီး ဒုတိယေျမာက္အယ္လီဇဘက္၏ ၾကင္ယာေတာ္ အက္ဒင္ဘာရာၿမိဳ႕စား ဖိလစ္ မင္းသားႀကီးႏွင့္ ဦးေလးေတာ္စပ္သည္။ သူ၏ညီမ၀မ္းကြဲ အီနာ(Ena)သည္ စပိန္ ၁၃ ဆက္ေျမာက္ အယ္ဖြန္ဆို ဘုရင္ကို လက္ထပ္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ညီမ လူ၀ီသည္ ဆီြဒင္ (၆)ဆက္ေျမာက္  ဂုစတပ္ဘုရင္ႏွင့္ လက္ဆက္သည္။ လူ၀ီေမာင့္ဘက္တန္၏ မိေထြး (ေဒၚေလး) သည္ ရုရားႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုး ဘုရင္ ဒုတိယေျမာက္ နီကိုလပ္စ္ ( Necholas ၊ ၊) ႏွင့္လက္ဆက္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။

သူသည္မင္းေသြးပါၿပီး ရာထူးအတက္ျမန္သျဖင့္ သူ႔ကို လူသိမ်ား သလိုအမ်ားက ေလးစားၾကသည္။ ထူးျခား သည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အားလံုးက အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ၾကသည္။ သူ၏ထူးျခားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ပန္ စရိုက္ ေၾကာင့္လည္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔လိုမင္း ေဆြမင္းမ်ိဳးထဲမွ တျခားမင္းညီ မင္းသားမ်ား၊ ၿမိဳ႕စားမ်ား သူကဲ႔သို႔ထူးခြ်န္သူ ရာထူးႀကီးထမ္းရြက္ရသူမ်ား ျဖစ္မလာၾကေပ။ သူ႔လိုအာဏာ အျပည့္အ၀မည္သူမွ် အေပးခံရေခ်။

ေလာ့ဒ္ ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ပင္ကိုယ္ကပင္ စိတ္သေဘာထား ျပည့္၀၍  ဖ်က္လတ္သည္။ စိတ္ထား ၾကံ့ခိုင္သည္။ ကိုယ့္ခြန္အားကိုအားကိုးလိုစိတ္ရွိသည္ ။အရာရာကို စူးစမ္းခ်င္စိတ္ရွိသည္။ ပင္ကိုယ္စရိုက္ အားျဖင့္ ဟန္ပန္ႀကီးသည္။ ၀င့္၀ါသည္ ။ အလုပ္ႀကိဳးစားသည္ ။ မိမိလုပ္ကိုင္ရသည္ လုပ္ငန္းအေပၚ ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ ႏိုင္သည္။ ဥာဏ္ပညာျမင့္မား၍ ပိုငး္ပိုငး္ျပတ္ျပတ္ ေဆာင္ရြက္တတ္သူျဖစ္သည္။  ပင္ကိုယ္စရိုက္ မ်ိဳးရုိးဂုဏ္ သိန္ႏွင့္၄ငး္အရည္အေသြးမ်ား ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္ေသာအခါ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္စရာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာသည္။နန္ရင္း၀န္ ခ်ာခ်ီက သူ႕ကိုယံုၾကည္သည္။အာရွတိုက္မွ ဂ်ပန္ကိုေမာင္းထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အထင္ႀကီးသည္။ သူအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္တပ္မ်ားမွာေထြျပားသည္။ တာ၀န္ေပးေစခိုင္းရာ၌ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိ ႏိုင္သည္။ သူ႔လက္ေအာက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တပ္မ်ားဘယ္မွ်ေထြျပားသည္ကိုေလ့လာပါက သူ႔ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္စီ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဌာနအဖြဲ႕(၃၀)ရွိသည္။တိုက္ခိုက္ေရး၊ စစ္ဆင္ေရးဘက္တြင္ သူ႔ေအာက္၌ေရတပ္ ေသနာပတိ ၄၆ ေယာက္ ၊ ၾကည္းတပ္ေသနာပတိ သံုး ေယာက္ႏွင့္ ေလတပ္ေသနာပတိ တစ္ေယာက္တို႕ရွိသည္။ အေၾကာင္းဆက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အက်ိဳးဆက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပသာနာ အဖံုဖံု၊ေထြျပားသည့္ကိစၥ တခုအတြက္ သေဘာတူညီမွဳတစ္ခုရရွိရန္ အေမရိကန္သမၼတ ရုစဗဲ႔ ၊ တရုတ္ေသနာမတိခ်ဳပ္ ခ်န္ေကရွိက္ ၊ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ သူတို႔ေခါင္းညိမ့္မွ ၿပီးျပတ္ သည္။ ၾကည္း၊ေရ ၊ေလနဲ႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားမွတဆင့္ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီက သူ႔ကိုအမိန္႔ေပးညြန္႔ၾကားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူသည္ ခ်ာခ်ီႏွင့္အဆက္အသြယ္ အျမဲရွိေပသည္။သူကိုယ္တိုင္ကလည္း ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေရး ၊ ကမာၻ႕စစ္ေရးအေျခ အေနမ်ားကို အျမဲတမ္းသိနားလည္ထားရန္ အခ်ိန္ရသေရြ႕ေလ့လာသည္။ ဂ်ပန္တို႔သိမ္းပိုက္ထားသည့္ တိုင္း ျပည္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား အေျပာင္အလြဲမ်ားကို သူအျပတ္မခံ၍မရ။ ယင္းတို႔ မွာ စစ္ေရးႏွင့္မ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနသည္မဟုတ္ပါေလာ။ အေျခအေနအားလံုး အဆင္ေျပညီညြတ္ရန္ သူ႕တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဂ်ပန္လက္မွျပန္လည္သိမ္းယူေရးသည္သူ၏အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည္အက်ယ္အျပန္႔ေျပာဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သူ႕လက္ထဲ၀ကြက္အပ္လိုက္ျခင္းသည္ သူ႕တာ၀န္မၿပီးမခ်င္း ဆင္းမလား ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ သူ႕အရိပ္ႀကီးက လႊမ္းမိုးထားမည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးအဖြဲ႕မူ ဆငး္မလားရွိ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းရန္လည္း မဆးံုျဖက္၊လန္ဒန္သို႔ေရာက္ရိွေနေသာျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ရုံး၌ အၾကံေပး အဖြဲ႕အျဖစ္တြဲဖက္ထားရန္လည္း မဆးံုျဖက္၊ ေဒၚမန္စမစ္မွာ ဆင္းမလားတြင္ ျမန္မာျပည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ သည္။ ေမာင့္ဘက္တန္လက္ေအာက္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ၿမိဳ႕အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားကို စစ္ဘက္ရာထူးျဖင့္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထိုဌာနမွာေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တာ၀န္ယူရသည္။ ယင္းမွာ ၁၉၄၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွစ၍ တရားဥပေဒအရ ေဒၚမန္စမစ္လက္ေအာက္တြင္ ရွိၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအရ အိႏၵိယ ဘုရင္ခံ ခ်ဳပ္ ေ၀ဗယ္လက္ေအာက္တြင္ ရွိရသည္။ ယခုမူ ၁၉၄၄ ဇန္န၀ရီ ၁ ရက္စ၍ လက္ေတြ႕သေဘာတရား အရ ေရာ ဥပေဒအရပါ ေမာင့္ဘက္တန္လက္ေအာက္သို႕ လႊဲေျပာင္ေပးလိုက္ရသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕၏ ညြန္႔ၾကားခ်က္အတိုင္း ေမာင့္ဘက္တန္ကလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ညႊန္႔ၾကား ခ်က္ကို သူ၏ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အပိုင္းအစီရင္ခံစာ အပိုဒ္ ၁ တြင္ ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လက္ေတြ႕အားျဖင့္ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္လာေတာ့မည္။ ထို႔ေနာက္ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲရမည့္ တိုက္ပြဲမ်ား အတြက္ျမန္မာႏိုင္မွာစစ္အေျခအေျခခံစခန္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနဦးမည္မွေသခ်ာသည္။ ထိုအခါ စစ္ေရးလို အပ္ခ်က္မ်ား အလြန္႔အလြန္မ်ားျပား လာမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရဦးမည္။ ၿမိဳ႕ျပအုပ္  ခ်ဳပ္ေရး ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္။ ထိုလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမၿပီးမခ်င္း ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္တည္ရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၊က်ြန္ေတာ္တို႔ထဲမွ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ရလိပ့္မည္။ “

အတိအက်ေျပာရလွ်င္ ထိုအခ်ိန္ကျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘုရင္ခံႏွစ္ေယာက္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနသည္ ဟူ၍ပင္ျဖစ္ သည္။ ေဒၚမန္စမစ္မွာ ၁၉၃၅ ျမန္မာႏိုင္ငံအပ္ဥပေဒအပိုဒ္ ၁၃၉အရ တရား၀င္ဘုရင္ခံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၾသဇာေအာက္တြင္ မရွိေပ။ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားအရ ေမာင့္ဘက္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံဘုရင္ခံရာထူးကို ဆက္ခံထားသည္။

၁၉၄၄  ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအထိ ေလာ့ဒ္ ၌ေမာင့္ဘက္တန္လက္ေအာက္တပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သိမး္တိုက္ ပြဲကို မစႏိုင္ေသးေခ်။ ေရႊ႕ဆိုင္းထားရသည္။ စစ္လက္နက္ရိကၡာစသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ကိုသိမ္းပိုက္ျပီး တရုတ္ျပည္ရွိ ခ်န္ေကရိွတ္ႏွင္႔အဆက္အသြယ္မျပတ္္ရန္ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတီးဝဲလ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ တပ္မ်ားကိုဟူးေကာင္းေတာႀကီးထဲသို႕ဦးတည္ခ်ီတက္ လ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္သည္ တမူးမွတဆင့္ အိႏိၵယျပည္ထဲသို႔ ခ်င္းတြင္းစစ္မ်က္ႏွာ၌ ျပင္ဆင္ေန ၾကျပီးျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က စတိးဝဲလ္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ဂ်ပန္တပ္္မွာ အရွံဳးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္နယ္ကြ်ံ ေနေသာဂ်ပန္ တပ္မေတာ္သည္ အိႏိၵယထိုးစစ္ကို အက်အနျပင္ဆင္ေနသည္ကုိ ေမာင့္ဘက္တန္တို႔ စဥ္းစား၍မ ရႏိုင္ေပ။

ထိုစဥ္အတြင္း ၁၉၄၃ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၉၄၄ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ တႏွစ္တာကလအတြင္း ျမန္မာတို႔သည္ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား ပို၍ ျပငး္ထန္လာခဲ႔သည္။ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုး ဂ်ပန္ကို မုန္းတီးဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက ဂ်ပန္တို႔ကို နည္းမ်ိဳးစံုေႏွာင့္ယွက္ၾကသည္။ လက္နက္ ကိုင္ဆန္႔က်င္ေရးပင္ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ လူထုကမူ ဂ်ပန္ႏွင့္မပူးေပါင္းေရး ၊ အကူအညီမေပးေရးနည္းမ်ားျဖင့္ မသိမသာဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ယင္းအခါကာလတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔မွာ သေဘာထားကြဲလြဲ ခ်က္မ်ား ကို ေမ႔ထား၍ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးလမ္ေၾကာင္းေပၚ၌  စုစည္းရပ္တည္ၾကသည္။

၁၉၄၂ ႏွစ္ ဆန္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲကာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကို ေမာင္းထုတ္ခဲ႔ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ မဟာမိတ္တို႔ဘက္သို႔ ေျပာင္းလြဲေထာက္ခံလ်က္ ၿဗိတိသွ်တို႔ကိုလည္း အကူအညီေပးလာခဲ႔သည္။  ဘုရင္ခံ ေဒၚစမစ္ႏွင့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ အ တြက္ဆိုလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရန္သူအားေပးသစၥာေဖာက္တဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသဒဏ္စီရင္ခံ ထိုက္သူဟု ၿဗိတိသွ်တို႔ကယူဆသည္။

သို႔ေသာ္ေမာင့္ဘက္တန္က ၿဗိတိသွ်တို႔ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ေၾကာင့္ရန္သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ႔မိသူမ်ားအေပၚ မည္သူကိုမဆုိ ထိုလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေရးမယူရဟု ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲ သည္။သူသည္ ျမန္မာျပည္ သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္ေစတနာမွန္တို႔ကိိုယခင္ကအတိုင္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ဆက္လက္ရွိေနေစရန္အေရးႀကီးလွေၾကာင္းသိထားသူျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ေမာင့္ဘက္တန္ ဦးစီးေသာ မဟာ မိတ္တပ္မ်ားသည္ ၁၉၄၅ မတ္လတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီးေသာ ျပည္သူ တပ္မေတာႏွင့္္ အတူပူးေပါင္း၍ တိုက္ခိုက္ခဲ႔သည္။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးျပီးေနာက္ ၁၉၄၅ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို့ ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘုရင္ခံဆာ ေဒၚမန္စမစ္ႏွင့္ စစ္ေျပးအစိုးရသည္ စကၠဴျဖဴစီမံကိန္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္္ျပင္္ဆင္ေတာ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုလည္း ၁၉၄၆ မတ္လ၂၇ တြင္ဘုရင္ခံ အိမ္ေတာ္၌ က်င္းပေသာအစည္းအေ၀း၌ စစ္ႀကီးအတြင္း သထံုၿမိဳ႕အနီးတြင္ ကုလားလူမ်ိဳးရြာသူႀကီးတစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္စည္းေ၀းခဲ႔ၾကသည္။ ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္ႏွင့္ ေမာင့္ဘက္တန္တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းကို ဖမ္းမည့္အစီအစဥ္ကို လံုး၀ပယ္ခ်ခဲ႔သည္။၁၉၄၆ ေမ ၃၀ တြင္အာရွအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမဟာမိတ္စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ေလာ့ဒ္လူဝီေမာင့္ဘက္တန္ရာထူးသက္တမ္းကုန္ဆံုး  ျပီးေနာက္အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရာထူးထမ္းရြက္ရသည္။ထို႔ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အေစးမကပ္ေသာဘုရင္ခံေဒၚမန္စမစ္ကို ၁၉၄၆ ဇြန္လတြင္ အဂၤလန္သို႔ျပန္ပို႔၍ သူ႕အစား ၁၉၄၆ ဇူလိုင္ ၃၁ တြင္ ဆာဟူးဘရန္႔စ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံဘုရင္ခံ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ႔သည္။

ဘုရင္ခံဆာဟူဘရန္ ့စ္သည္ ၁၉၄၆ စတင္ဘာလ ၂၇တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္္ဆန္းအား ဘုရင္ခံ အမွဳ ေဆာင္ေကာင္စီတြင္ဒုသဘာပတိ၊ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္ပေရးရာ၀န္ၾကီး ခန္႔အပ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘုရင္ခံေကာင္စီ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းေစသည္။ ၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေစခဲ႔၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဖိတ္ ေခၚခဲ႔သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္၀န္ အက္တလီႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး၍ `ေအာင္ဆန္း အက္တလီ ´ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေနာက္္ဆံုးတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ သူ႕ကြ်န္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္၍ ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္နံနက္ ၄ း ၂၀ နာရီတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ေပၚထြန္းႏိုင္ခဲ႔ေလသည္။

အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္အျဖစ္ထမ္းရြက္ခဲ႔ေသာ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ၁၉၄၈ ဇြန္လတြင္ လြတ္လပ္ ေသာ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံေပၚထြန္းခဲ႔ျပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၿဗိတိသွ်ေရတပ္မေတာ္အတြင္း အမႈေတာ္ကို ျပန္လည္ထမ္းရြက္၍ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ ဆိုင္ရာအမွတ္ (၁) သေဘၤာအုပ္စု၏ ဦးစီးမွဴးအျဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္။

ယင္းေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မကုန္မီအတြင္း၌ ပင္ ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ၿဗိတိသွ်ေရတပ္သေဘၤာ တစ္ခုလံုး၏ စတုတၳတာဝန္ခံဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရျပန္သည္။ တဖန္ ၁၉၅၂ ေမလတြင္ ေျမထဲ ပင္လယ္ ေဒသဆိုင္ရာ ေရတပ္မတစ္ခုလံုး၏ တပ္မွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ တိုးျမွင့္တာ၀န္ေပး အပ္ခံရသည္။ ထိုမွတဖန္ ေျမထဲပင္လယ္ ေဒသဆိုင္ရာ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစံုစစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္အျဖစ္ ပူးတြဲတာ၀န္ ေပးခဲ့ျပန္၏။ ထိုတာ၀န္မွာ မဟာမိတ္ဆိုင္ရာတပ္ေပါင္းစုံ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္တာ၀န္ ေပးခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတဖန္ ၁၉၅၅ တြင္ ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းခ်ာခ်ီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေရတပ္မေတာ္ဆိုင္ရာတာ၀န္ခံဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ ခံရျပန္သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို စိတ္ရင္းေကာင္းေစတနာျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕ေစေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ ေလာ့ဒ္လူ၀ီ ေမာင့္ဘက္တန္အား ျမန္မာႏိုင္ဧ။္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေသာအဂၢမဟာသီရိသုဓမ္မဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘဲြ ့တံဆိပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ႔ ေလသည္။ထိုသို႔ျဖင့္ ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ၿဗိတိသွ်ေရတပ္မေတာ္၏ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ေလးႏွစ္ခန္႔တာ၀န္ထမ္ေဆာင္ခဲ့ရာထိုေလးႏွစ္တာကာလသက္တမ္းအတြင္းေရတပ္မေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အေျပာင္းအလဲအမ်ားအျပားကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔သည္။

ထိုလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားမွာ ေမာင့္ဘက္တန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးမဟုတ္ေသးေပ။ ၁၉၅၉ တြင္ၿဗိ တိသွ် ကာကြယ္ေရးဌာန၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အျဖစ္ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း ခံရျပန္သည္။ ဤတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရစဥ္အတြင္း ၿဗိတိသွ်တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ား၏ သမိုင္း၌ မၾကံခဲ႔ဘူးေသာ အေျပာင္းအလဲ ၾကီးမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျပန္သည္။ အဓိကေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ၿဗိတိသွ်ကာကြယ္ေရး တပ္မ်ားသမိုင္းတြင္ ၾကည္၊ေရ၊ေလ ၀န္ႀကီးဌာနသံုးခုသီးျခားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာမွ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ဟု၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခု တည္း ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ တြင္ေမာင္ဘက္တန္သည္ အၿငိမ္းစားယူလုပ္သက္ေစ့သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အနားမယူေသးဘဲ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မကၠမီလန္ ကိုယ္တိုင္က ပန္ၾကားခံခဲ႔ရ၏။ သို႕ျဖင့္ ေမာင့္ဘက္တန္သည္  ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ရေပသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အၿငိမ္းစာယူၿပီး ေနာက္  ၿဗိတိသွ် ဘုရင္မ ကမ္းတက္ တပ္မွဴးခ်ဳပ္ရာသက္ပန္ဗိုလ္မွဴးႀကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္မ်ားအပ္ ႏွင္းခံရသည္။

ထို႔ေနာက္ အၿငိမ္းစားဘ၀ျဖင့္ေလာ့ဒ္ ေမာင့္ဘက္တန္သည္ အိုင္ယာလန္သို႔ အနားယူအပန္းေျဖ ခရီးထြက္စဥ္ ၁၉၇၉ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးေဖာက္ခဲြ လုပ္ၾကံခံရ၍ ကြယ္လြန္သြားခဲ႔ရ ေလသည္။ေမာင့္ဘက္တန္မိသားစုတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အိုင္ယာလန္သို႔ အနားယူအပန္းေျဖခရီး ထြက္ၾက သည့္အ တိုင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာျဖင့္ ခရီးထြက္ေနစဥ္ မသမာသူတို႔ၾကိဳတင္ေထာင္ထားေသာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဘက္တန္ႏွင့္ အတူေျမးျဖစ္သူ နီကိုလပ္ဗရာဗြန္ ၊ နီကိုလပ္၏အဖြား ေလဒီ ဗရာဗြန္ႏွင့္ သေဘၤာသားတစ္ဦးတို႔ ေသဆံုးၾကရသည္။ ေလာ့ဒ္ ေမာင့္ဘက္တန္၏ သမီးငယ္ပက္ ထရစ္ရွား၊ သားေလာ့ဒ္ဂြ်န္ဗရာဗြန္ႏွင့္ အျမြာညီအစ္ကို တင္မိုသီတို႔မွာဒဏ္ရာျပငး္ထန္စြာ ရရွိခဲ႔သည္။

ဗံုးေပါက္ကြဲလုပ္ၾကံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသက္၃၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳးေသာမတ္မကၠမဟြန္ ဆိုသူ အား တရားရံုးက ေထာင္ဒဏ္တသက္တစ္ကြ်န္း ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခဲ႔ေလသည္။ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး၀ီလဖရက္အက္ရွေလ ၏သမီး အက္ဒြီးနာအက္ရွေလးႏွင့္ လက္ထပ္၍ ပက္ကရစ္ရွားႏွင့္ ပင္မလာအမည္ရွိ သမီးႏွစ္ေယာက္ထြန္းခဲ့သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ … ျမန္မာျပည္အား သံေယာဇဥ္ရွိေသာျမန္မာျပည္သူတို႔အား ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းၾကီးျဖစ္ေသာ ေမာင့္ဘက္တန္သည္ ၄င္း၏ အမည္ကို ျမန္မာျပည္၏ေမာင့္ဘက္တန္ ဟူ၍ရာသက္ပန္ခံယူခဲ႔သလို၊ လက္မွတ္ေရးထိုးရာ၌ ပင္ Lord Mountbatten of Burma ဟူ၍ ေရးထိုးေလ့ရွိသည္။

ကုိးကား
၁။ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁၉၈၀)စာေပဗိမာန္၊၁၉၈၁။
၂။ ေမာင္၀ံသ၊ ျမန္မာခ်စ္ေသာေမာင့္ဘက္တန္ အားမာန္သစ္ စာေပဒုတိယအၾကိမ္ ၂၀၀၂
၃။ John Terrace, The Life and Times of Lord Mountbatten ,Arrow Books,1970


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts