တူေမာင္ညိဳ ေ၀ဖန္ေရးရာ

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “ဒီခ်ဳပ္” ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ ဗ်ိဳ႕ (Tu Maung Nyo)

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “ဒီခ်ဳပ္” ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ ဗ်ိဳ႕
တူေမာင္ညိဳ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္
(က်ေနာ္မိတ္ေဆြနဲ႔က်ေနာ္ “လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “ဒီခ်ဳပ္” ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ” ဆုိတဲ့ကိစၥအေပၚ အျမင္ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ၊ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း စိတ္ပါ ဝင္စားတယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ေဝငွလုိက္ပါတယ္)    
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “ဒီခ်ဳပ္” ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ ဗ်ိဳ႕။
အေတာ္ပဲဗ်ာ၊ က်ေနာ္လည္းအဲဒီအေၾကာင္းေျပာခ်င္ေနတာ။
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြ ရက္ေပါင္း ၄၀ က်င္းပခဲ့တာဗ်။ တိတိက်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးက (၁၃) ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ရက္ေပါင္း (၄၀) တိတိ စည္းေဝးခဲ့ၾကတာပဲ။
က်ေနာ္ေဆြးေႏြးခ်င္တာနဲ႔သိခ်င္တာကအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေတြမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ ေမးျမန္းၿပီး၊ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာေတြကို အဆိုတင္ခဲ့ၾကသလဲ၊ သူတုိ႔ေမးခဲ့၊တင္ခဲ့၊ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကတဲ့ေတြ ဘယ္လိုရလဒ္ရခဲ့သလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။
ဟုတ္ပါၿပီ၊ က်ေနာ္တို႔ ပထမဆံုးသတိျပဳထားသင့္တာက လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္/ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) မွာရွိ တဲ့ ဒီခ်ဳပ္အမတ္အေရအတြက္ေတာ့ သိထားသင့္တယ္ဗ်။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ (၃၇) ဦးဗ်။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ (၄) ဦးပဲရွိတယ္ဗ်။ ဒီေတာ့ဗ်ာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) မွာရွိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ စုစုေပါင္း အေရအတြက္က (၄၁) ဦးျဖစ္ပါတယ္။
(အန္ဒီအက္ဖ္) ပါတီကေန ဒီခ်ဳပ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းလာတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုး တို႔ကို မပါေသးဘူးမဟုတ္လား။ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ (၂) ဦးလည္းရွိေသးတာပဲ။
ဟုတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ၂ ေယာက္ပါထည့္ေပါင္းလိုက္ရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာဒီခ်ဳပ္ အမတ္ (၃၈) ဦး၊ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာဒီခ်ဳပ္အမတ္ (၅) ဦးေပါ့ဗ်ာ။ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္(၂)ဦး ကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နဲ႔မဆုိင္ဘူးဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုတဲ့(ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ၂ ရပ္ေပါင္းမွာ ဒီခ်ဳပ္ အမတ္စုစု ေပါင္း ၄၃ ဦးရွိတာေပါ့ဗ်ာ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဇူလုိင္ ၉ ရက္ေန႔  ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၱပံုမွန္ အစည္းအေဝး (စတုတၱေန႔)မွာ  စတင္တက္ေရာက္တာဗ်။
ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြကေတာ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြမွာ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပဲဗ်။ ေမးခြန္းေတြလည္းေမးခဲ့ပါ တယ္။ အဆိုတစ္ခုလည္းတင္ခဲ့တယ္ဗ်။
အဲဒီလိုေဆြးေႏြးၾကတဲ့အထဲမွာ ကြတ္ခုိင္မဲဆႏၵနယ္ က ဦးတီခြန္ျမတ္ ရဲ႕ “ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရးအဆုိ” ကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကတယ္ဗ်။ေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္၊ ဦးေက်ာ္သီဟ၊ ဦးမင္းသူတို႔ရဲ႕ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာပါတဲ့စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း ေတြ န႔ဲပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းက သတိေပးခဲ့ေသးတယ္ဗ်။
            ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ က ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ “ Good Governance (ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး)၊ Clean Government (သန္႔ရွင္းေသာအစုိးရ)ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဝင္ မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ကို ထုတ္ေဖၚေၾကညာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အဆုိ” က မဲခြဲတာရႈံးသြားတယ္ဟုတ္လား။
            ဒီအဆိုက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ  ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးတင္တဲ့ အဆိုဗ်။ ဒီအဆိုကို အျခားေသာ အမတ္ေတြပါဝင္ေဆြးေႏြးသလိုပဲ။ စစ္သားအမတ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၂ ဦးလည္းပါဝင္ေဆြးေႏြးတယ္။ မဲခြဲေတာ့ ဒီအဆိုရႈံးသြားတယ္ဗ်။ ေထာက္ခံမဲ (၆၈) မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ (၂၇၁) မဲ၊ ၾကားေနမဲ (၁၅) ျဖစ္တယ္။
            ဒါဆို ဒီအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ (၃၈) ဦး နဲ႔ ေထာက္ခံတဲ့သူက ၂၈ ပဲရွိတယ္ဆုိတဲ့သေဘာေပါ့။
            ဟုတ္တယ္ဗ်။ အမတ္၂၈ဦးက ဒီခ်ဳပ္ဘက္ကေထာက္ခံခဲ့တာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္ေတြထဲမွာရွိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြ အေရအတြက္ သိထားသင့္တယ္လို႔ ေစာေစာက က်ေနာ္ေျပာခဲ့တာ ဒါေၾကာင့္ေပါ့ဗ်ာ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ရလဒ္ထြက္လာတယ္ဆိုတာ မဲအေရအတြက္ကိုၾကည့္ၿပီး ေျပာရမွာမဟုတ္လားဗ်။ ဒီခ်ဳပ္တင္တဲ့အဆိုက တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူ လူ ထုအတြက္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း ေထာက္ခံမဲမရရင္ အဆုိအတည္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ လည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) က ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစုိး ရဲ႕ “အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ လူမ်ိဳးျခားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စိမ့္ဝင္ေရာက္ရွိေနျခင္း၊ မသမာေသာ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကဒ္ျပားကုိင္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ားကို ဥပေဒစုိးမုိးေရး အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္အျဖစ္ အထူးစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေဖာ္ ထုတ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ” လည္း ရံႈးသြားတယ္မဟုတ္လား။
            ဟုတ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲ အဆိုတင္သြင္းၿပီး မဲခြဲလို႔ ရႈံးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအဆုိကို လႊတ္ေတာ္မွာ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ဆံုးျဖတ္တဲ့အဆင့္မွာတင္ရံႈးတာဗ်။ ေဆြးေႏြးဖို႔သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးဆႏၵျပဳၾကတဲ့အခါမွာမတ္တပ္ရပ္ တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦးျပည့္မွ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရတာ၊ အခု ဟာက မတ္တပ္ရပ္တဲ့သူက ၂၀ ဦးမျပည့္ဘူးလို႔ဆို တယ္ဗ်။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ကစုစုေပါင္းကလည္း (၅) ဦးပဲရွိတယ္ေလဗ်။
ဒါဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ (ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္/အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) မွာတင္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြရဲ႕ အဆို ၂ ခုစလံုး ရံႈး သြားတာေပါ့ေနာ္၊ ဒီေဖၚျပခ်က္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ ထဲက ပကတိအေျခအေနေတြလို႔ ဆိုရမွာေပါ့ဟုတ္လား။ ဒီပံုအတုိင္းဆုိရင္ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ “တရား ဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”တုိ႔ ဆုိတာ ဒီလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားဗ်ာ။
            လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ဦးတည္ခ်က္ေတြ အလုပ္ျဖစ္မယ္/မျဖစ္ဘူးဆုိတာ ထံုးစံအတုိင္းေစာင့္ၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ ယူရတဲ့ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ” အသစ္ထပ္မံဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္ဗ်။
            “ခံုရံုးကိစၥ” မွာေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြက တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္မဲေပးခဲ့ၾကတယ္လို႔ေျပာသံၾကားတယ္ဗ်။ သူတုိ႔က “မွန္တဲ့ ဘက္ကေထာက္ခံခဲ့တယ္၊လက္မွတ္ထုိးခဲ့တယ္” လို႔လည္း ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ဦးဝင္းထိန္တုိ႔နဲ႔(RFA) တနဂၤေႏြစကား ဝုိင္းမွာေျပာတာ ၾကားလုိက္ရတယ္ဗ်။ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔မွာ) လႊင့္သြားတာဗ်။ ခင္ဗ်ား ျပန္နားေထာင္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္ဆီမွာ အဲဒီ အသံဖုိင္ရွိတယ္။ က်ေနာ္ပုိ႔ေပးမယ္။
            ခံုရံုးကိစၥေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္သတိထားမိတဲ့အခ်က္တစ္ခုကိုအရင္ေျပာရဦးမယ္။
တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ ေမာင္ေျပာသြားတဲ့အခ်က္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ခင္ဗ်ား စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။
ဒီလိုဗ်၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး (၂၆)ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းက႑မွာ “ခံုရံုးကိစၥ” စတင္ၿပီး ေဆြးေႏြးရွင္းျပတာဗ်။ အဲဒါ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ေနာ္။ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေခတၱရပ္နားခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းတို႔ ၂ နာရီနီးပါးေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတယ္ဗ်။ ေဆြးေႏြးခ်က္ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ မရွိေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာခဲ့တယ္ဗ်။
ေနာက္တစ္ခ်က္ က ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ ဦးဝင္းထိန္တို႔နဲ႔ (RFA) တနဂၤေႏြစကားဝုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကိစၥပဲ။ သူတို႔ဘာေတြေျပာၾကသလဲ။
ရွည္လ်ားသြားမွာစုိးလို႔ သူတုိ႔ေျပာတာေတြကို ခ်ဳပ္ေျပာလိုက္မယ္ဗ်ာ။
 “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဟုတ္/မဟုတ္ျပႆနာ” က ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြလႊတ္ေတာ္ ထဲမဝင္လာခင္ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝး မွာ ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ျပႆနာျဖစ္တယ္တဲ့ဗ်။  အဲဒီ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဟုတ္/ မဟုတ္”ကိစၥမွာ ပုသိမ္မဲဆႏၵ နယ္ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးဝင္းျမင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေထာက္ခံတာ ကစတင္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုတယ္။
 ဒီခ်ဳပ္ဘက္က ေထာက္ခံလိုက္ေတာ့ “အားတစ္ခုျဖစ္သြားတယ္”။ ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ေတြအကုန္လက္မွတ္ထုိးတယ္။ “အေၾကာင္းျခင္းရာျပႆနာမဟုတ္၊ ဥပေဒျပႆနာျဖစ္တယ္။” ဒါေၾကာင့္ သူ႔ဘက္ /ကိုယ့္ဘက္သေဘာမဟုတ္ဘူး၊  ဥပေဒအရမွန္ကန္တယ္ဆိုၿပီး (ဒီခ်ဳပ္ အမတ္ေတြက) ေထာက္ခံခဲ့တယ္တ့ဲ။
ေၾသာ္၊ ဒါဆို အခုလို ခံုရံုးဥကၠ႒နဲ႔ ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္ေတြကို စြပ္စြဲျပစ္တင္တာ/ ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ႏုတ္ထြက္သြားတာေတြဟာ ဒီခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး (၁၁) ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေျပာခဲ့သလိုေပါ့ “တကယ့္ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းစံထားေတြမီရဲလား” ဗ်။ ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ သဝဏ္လႊာမွာပါသလို ဘယ္သူ႔ကိုမွ ထိခုိက္မႈမရွိေစေသာ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း” ကို လုိက္ၾကဖို႔ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြကလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာေၾကာင့္ေထာက္ခံၿပီး မေဆြးေႏြးရတာလဲဗ်။ ဘာေၾကာင့္ ျပစ္တင္စြပ္စြဲတဲ့ နည္းလမ္း လုိက္ရတာလဲဗ်။
ခင္ဗ်ားေမးတဲ့အခ်က္ေတြကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကလည္း စိတ္ဝင္တစားသိခ်င္ေနၾကတာပါ။ “အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး” ေျပာတဲ့ ဒီခ်ဳပ္က ဘာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း မေျပာတာလဲ ဆုိတာကို ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြက မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြကို ရွင္းျပရလိမ့္မယ္ဗ်။ ရွင္းျပလိမ့္မယ္လို က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။
ဘယ္လိုဥပေဒေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေတြအရေထာက္ခံတယ္။ ဘာေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာ တဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လမ္းကို ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မေဆြးေႏြးရသလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္က ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းျပလိမ့္ မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ကေတာ့ျဖင့္ မထင္ပါဘူးဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြနဲ႔ေတြ႔ရင္ ရွင္းျပဖို႔ေတာ့ ေတာင္းပန္ရဦးမယ္ဗ်ာ။
ဒါ့အျပင္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေျပာတဲ့အထဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာက အဲဒီေန႔ ၾကာသာပေတးေန႔ (၆ စက္တင္ဘာ) မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲမခြဲေတာ့ဘူး တဲ့ဗ်။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းက(၃၀၇) ဦး တက္ေရာက္တယ္၊ “ကန္႔ကြက္မယ့္သူရွိရင္မတ္တပ္ ရပ္ပါ” လို႔ေျပာေတာ့ ဘယ္သူမွ ထရပ္မယ့္သူ မရွိဘူးတဲ့၊ ဒါနဲ႔  အတည္ျဖစ္သြားတာတဲ့။
 ၿပီးေတာ့ ၃၀၇ မဲဆိုတာ လုိအပ္တဲ့သံုးပံုႏွစ္ပံု (၂၈၆) မဲထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္လို႔ စစ္သားအမတ္ေတြကို မေမးေတာ့ဘူး တဲ့ဗ်။ လႊတ္ေတာ္မတက္တဲ့ လူေတြကလည္း ေထာက္ခံပါတယ္လို႔လည္းေျပာတယ္သဗ်။
 ဒါ့အျပင္ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ ဥကၠ႒တစ္ေယာက္ကလည္း သူ႔ကို (ဦးေရႊမန္း) ေတြ႔ၿပီး ေျပာသြားပါတယ္တဲ့ “လႊတ္ေတာ္ အဆံုးအျဖတ္အတုိင္း သူတုိ႔ရပ္တည္မွာပါ” လို႔ေျပာသြားလုိ႔တဲ့။ သူကပိုရွင္းလို႔ေအာင္ ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။
“အဲဒီပါတီတစ္ခုရဲ႕ဥကၠ႒ဆုိတာ အားလံုး သိၾကမွာပါတဲ့။ က်ေနာ္တုိ႔ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတြ႔ၿပီးေတာ့ သြားတာကို” တဲ့ဗ်။  
“ တပ္ကကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္က ရွင္းတယ္ဗ်။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အေျခခံဥပေဒအတုိင္းျဖစ္တယ္။ အေျခခံဥပေဒလည္းျပင္စရာမလိုဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ဒါကို အခိ်ဳ႕ကလည္း စြပ္စြဲအျပစ္တင္ၿပီးရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္မယ္”လုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္း (constitutional crisis) လို႔ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေတာ့ တဖြဖြေျပာသြားတယ္။
သူတို႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ေတာင္းဆိုတာေနတာက ေကာ္မတီေတြရဲ႕status(အဆင့္အတန္း)ကို လိုခ်င္တာပါတဲ့ ေကာ္မတီ ဝင္ေတြရဲ status ကို လိုခ်င္တာမဟုတ္ဘူးတဲ့ဗ်။ ဒီေတာ့ျပန္နားေထာင္ခ်င္ရင္ ေျပာပါဗ်ာ။
            ခင္ဗ်ားေျပာလုိ႔ ျပန္နားေထာင္ၾကည့္ပါဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္စဥ္းစားမိတာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးေရႊမန္း ၾကာသာပေတးေန႔ (၆ စက္တင္ဘာ) ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလုပ္သြားတဲ့ “ကန္႔ကြက္မယ့္သူရွိရင္မတ္တပ္ရပ္ပါ”  ဆုိတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ၃၀၇ မဲရွိေနၿပီျဖစ္လုိ႔ စစ္သားအမတ္ေတြရဲ႕သေဘာထားကို မေမးေတာ့ပဲ၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီရဲ႕ရရွိခ်က္ေတြကိုအတည္ျပဳၿပီး၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္တဲ့ အဆိုကို အတည္ျပဳတာက သူတို႔ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ နည္းလမ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ တကယ္ညီၫြတ္ရဲ႕လားဗ်။ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြအပါအဝင္ အျခားအမတ္ေတြရဲ႕လက္မွတ္ထိုးေထာက္ခံမႈကို အပုိင္ကုိင္ၿပီး ခံုရံုးဥကၠနဲ႔ခံုအဖြဲ႔ဝင္ေတြထုတ္ပယ္ေရးအတြက္အသံုးခ်ခဲ့သလားလုိ႔စဥ္းစား ေနမိတယ္ဗ်ာ။
            ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာႏုိင္တာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ရဲ႕ ပထမဆံုး သားေကာင္ျဖစ္သြားရသူကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒နဲ႔ခံုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲဗ်ာ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts