မိုုးမခရုုပ္သံ

Suu @ Osolo – Peace Forum

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဇြန္ ၁၈ ေနာ္ေ၀၊ ၾသစလို၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္မွာ သတင္းေထာက္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔

မိုးမခရုပ္သံ၊ ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၁၂
DawAung San Suu Kyi NLD at PEACE FORUM,OSLO, DVB TV.June 18. 2012

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts