ေအာင္ဒင္

Aung Din – Burma’s Parliament Watch Part 25

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ – အပုုိင္း (၂၅)
ေအာင္ဒင္
ဇြန္ ၂၂၊ ၂၀၁၃


လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ မတရားေသာဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး (င)
● ၂၀၀၄ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ
ဒီဥပေဒကို နအဖစစ္အစိုးရက ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၃၀ရက္ေန႕မွာ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၀၄ အျဖစ္နဲ႕ နအဖဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊလက္မွတ္ထိုးျပီး ျပ႒န္းခဲ့ပါတယ္၊ အခုဆိုရင္ ၉ႏွစ္သက္တမ္းရွိပါျပီ၊ ၉ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဒီဥပေဒရဲ့ သက္ေရာက္မႈကို အဓိကခံစားရတာက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြပါ၊ ကိုသူရ (ေခၚ) ဇာဂနာ၊ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီး၊ မင္းေဇယ်၊ ေဌးႂကြယ္၊ ျပဳံးခ်ိဳ၊ ေနဖုန္းလတ္ စတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားသူေတြကို စစ္အစိုးရက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ဖမ္းဆီးျပီး ပုဒ္မေတြအမ်ားၾကီးနဲ႕ တရားစြဲဆိုျပီး ၾကီးမားတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ရာမွာ  ဒီဥပေဒရဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးပုဒ္မ ၃၃ (က) နဲ႕ ပုဒ္မ ၃၈ ေတြကိုလည္းအသုံးခ်ခဲ့ပါတယ္၊ ဒီဥပေဒရဲ့ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္က ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္ျဖစ္ျပီး မင္းကိုႏိုင္အပါအဝင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ႏွစ္ နဲ႕ ၆လအျပစ္ေပးရာမွာ အႏွစ္ ၆၀က အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ ၄ခုအတြက္ပါ၊ ဒီဥပေဒဟာလည္း ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အျမန္ဆုံး ရုပ္သိမ္းသင့္တဲ့ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္၊
● ဥပေဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဒီဥပေဒမွာ အခန္းေပါင္း ၁၃ခန္း၊ ပုဒ္မေပါင္း ၅၂ခုပါဝင္ျပီး စာမ်က္ႏွာ ၁၈မ်က္ႏွာ ရွည္လ်ားတာမို႕ အေသးစိတ္မေဖာ္ျပေတာ့ပါ၊ အခန္း (၂) မွာ ဥပေဒျပ႒န္းရျခင္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာမွာ အေရးၾကီးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာကို ပံ့ပိုးဖို႕၊ ကြန္ျပဴတာကြန္ယက္ေတြကတဆင့္ အသုံးခ်ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္မႈေတြကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးဖို႕၊ ကြန္ျပဴတာကြန္ယက္ေတြက တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ေဒသတြင္းအစိုးရမ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႒ာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရာမွာ ထိေရာက္လ်င္ျမန္ဖို႕၊ စသျဖင့္ေဖာ္ျပထားေပမည့္ အမွန္တကယ္ရည္ရြယ္ခ်က္က ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ ကြန္ျပဴတာ၊ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈနဲ႕ ကြန္ျပဴတာကြန္ယက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕၊ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲဖို႕နဲ႕ သတင္းျဖန္႕ခ်ိျခင္း၊ ဖလွယ္ျခင္းမ်ားကို အေရးယူဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ ဆက္သြယ္တဲ့ အီးေမးတစ္ေစာင္ေတြ႕႐ံုနဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္အျပစ္ေပးတာပါ၊
အဲဒီလို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အခန္း ၄ မွာ အစိုးရက “လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႕” ကို ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နဲ႕ ေၾကးနန္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္နဲ႕ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ျပီး ဖြဲ႕စည္းပါတယ္၊ အခန္း ၅မွာ အဲဒီ ဗဟိုအဖြဲ႕ကေန “လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဘုတ္အဖြဲ႕” ကို ဖြဲ႕စည္းပါတယ္၊ ဒီဥပေဒအရ ဗဟိုအဖြဲ႕နဲ႕ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဘုတ္အဖြဲ႕ေတြဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ ကြန္ျပဴတာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အသုံးခ်မႈ၊ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ၊ ကြန္ျပဴတာကြန္ယက္မ်ားကို သုံးစြဲမႈေတြကို ခြင့္ျပဳႏိုင္၊ ျငင္းပယ္ႏိုင္၊ တားဆီးႏိုင္၊ ကန္႕သတ္ႏိုင္၊ အေရးယူႏိုင္တဲ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္လာပါတယ္၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ ေန႕တဓူဝ သြားလာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ေသာဥပေဒမ်ားနဲ႕တင္ မလံုေလာက္ေတာ့လို႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ အီးေမးမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ဒီဥပေဒနဲ႕ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာပါ၊ 
ဒီဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃ အရ မည္သူမဆို (က) ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးနဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြါးေရးနဲ႕ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးတဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားနဲ႕ ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရင္၊ (ခ)  ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးနဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြါးေရးနဲ႕ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးတဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားနဲ႕လက္ခံရရွိရင္၊ ေပးပို႕ရင္၊ တဆင့္ထပ္မံျဖန္႕ခ်ိတယ္ဆိုရင္၊ ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆုံး (၇) ႏွစ္ကေန အမ်ားဆုံး (၁၅) ႏွစ္အထိက်ခံေစရမည္၊ ဒဏ္ေငြလည္းေပးေဆာင္ရႏိုင္သည္လို႕ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊
ပုဒ္မ ၃၄ ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးေတြကို ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးရင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူရင္၊ စသျဖင့္ ကြန္ျပဴတာကြန္ယက္ဆိုင္ရာျပစ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထိ သို႕မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ သို႕မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ခုစလုံးခ်မွတ္ႏိုင္သည္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၃၅၊ ၃၆ နဲ႕ ၃၇ တို႕ကေတာ့ ၾကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕က ထုတ္ေပးတဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ပုဒ္မ ၃၅ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ သို႕မဟုတ္ ေငြဒဏ္သို႕မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ခုစလုံး၊ ပုဒ္မ ၃၆ နဲ႕ ၃၇ အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ သို႕မဟုတ္ ေငြဒဏ္ သို႕မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ခုစလုံး ခ်မွတ္ႏိုင္သည္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၃၈ ကေတာ့ ေရွ႕မွာ ျပ႒န္းထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို ထပ္မံထင္ရွားေစတာပါ၊ “မည္သူမဆို ဒီဥပေဒပါ ျပ႒န္းခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႕ ၾကံစည္အားထုတ္တယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရင္လည္း အလားတူျပစ္ဒဏ္မ်ားက်ခံေစရမည္” လို႕ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ 
ဆိုလိုတာကေတာ့ ေရွ႕မွာျပ႒န္းထားတဲ့ ျပစ္မႈေတြကို အမွန္တကယ္မက်ဴးလြန္ေတာင္မွ က်ဴးလြန္ဖို႕ ၾကံစည္တယ္၊ က်ဴးလြန္သူတစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႕ ပါတ္သက္မိတယ္ဆိုရင္လည္း အျပစ္ရွိတယ္လို႕ ျခိမ္းေျခာက္တာပါ၊
အံ့ဩစရာေကာင္းတာက ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြသာ ဒီဥပေဒ ပုဒ္မေတြနဲ႕ အေရးယူေထာင္ခ်ခံရျပီး ဘေလာ့ေတြ (Blog)၊ ေဖ့စ္ဘုက္ (Face Book) စာမ်က္ႏွာေတြမွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိကရုံးျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသားေနၾကသူေတြကိုေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ႕ ဖမ္းဆီးအေရးယူတာ မေတြ႕ရပါ၊ 
● ဦးသိန္းညြန္႕ ၾကိဳးပမ္းျပန္ျခင္း
ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒႆမေန႕ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ရက္ေန႕မွာ သဃၤန္းကြၽန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႕က “အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္း” ကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္၊ 
ဦးသိန္းညြန္႕က ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာမွာ “အမ်ိဳးသားလံုျခံုေရး႐ႉေထာင့္ကို က်ေနာ္တို႕နားလည္ပါတယ္၊ လက္ခံပါတယ္၊ သို႕ေသာ္ တစ္ၾကိမ္တည္းမွာ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ဥပေဒတစ္ခုအား မိမိမူလရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားကြဲလြဲေနတယ္၊ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားမသဲကြဲဘူး၊ စကားလုံးမတိက်ဘူး၊ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ အသုံးခ်ႏိုင္တဲ့ ျပ႒န္းခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျပီးေတာ့ အသစ္ဆြဲသင့္ပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးဖို႕ ဥပေဒၾကမ္းအဆိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊” လို႕တင္ျပပါတယ္၊
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ့ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ၾကီး႒ာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေသာင္းတင္က ဦးသိန္းညြန္႕ရဲ့ အဆိုကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပရာမွာ “ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ပိုမိုေလ်ာ္ညီျပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ e-Commerce ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္သည့္၊ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ ျမန္မာ IT လူငယ္မ်ား၏ တီထြင္မႈစြမ္းအားကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အားေပးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး႒ာနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ IT ပညာရွင္မ်ား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ဥပေဒႏွင့္    ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကိုရယူကာ အသစ္ေရးဆြဲရန္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ e-Commerce ဥပေဒအသစ္မေပၚေပါက္မီကာလအတြင္း အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ပါဝင္သည့္ အခန္း (၁၂) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအပိုင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ပါက ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းတို႕သာ ျပဳလုပ္သင့္ျပီး ဥပေဒအသစ္ အတည္ျပဳျပ႒န္းျပီးမွသာ ယခု ဥပေဒတစ္ခုလုံးကို ရုပ္သိမ္းျခင္းျပဳသင့္ပါေၾကာင္း” ရွင္းလင္းပါတယ္၊
ဒုတိယ ဝန္ၾကီး ဦးေသာင္းတင္ရဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ဦးသိန္းညြန္႕က လက္ခံျပီး သူတင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳပဲ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေပးဖို႕ေတာင္းဆိုတာမို႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဦးသိန္းညြန္႕တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ မရွိေၾကာင္းနဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိျပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး႒ာနရဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပူးေပါင္းကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္၊
● ဘာေတြဆက္ျဖစ္မွာလဲ
အခုအတိုင္းဆို “အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ရုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္း” ဟာ တင္သြင္းသူကိုယ္တိုင္က မဲခြဲဖို႕ မေတာင္းဆိုတာမို႕ အေရးနိမ့္သြားခဲ့ပါျပီ၊ ဦးသိန္းညြန္႕က ဒုတိယဝန္ၾကီး အၾကံျပဳသလို အခန္း (၁၂) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအပိုင္းကိုပဲ ရုပ္သိမ္း သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္မည့္ “အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း”ကို လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ တင္သြင္းမွာလားဆိုတာေတာ့အေသအခ်ာမသိရပါ၊ 
ဒုတိယဝန္ၾကီးတင္ျပသြားတဲ့ ေခတ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီတဲ့ “e-Commerce” ဥပေဒသစ္ကို ဘယ္သူေတြက ဘယ္ေတာ့ေရးဆြဲျပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပမလဲဆိုတာလည္း အေသအခ်ာမသိရပါ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနက တင္သြင္းတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းမွာလည္း အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒက ပုဒ္မ ၃၃ နဲ႕အလားတူျပစ္ဒဏ္နဲ႕အေရးယူမႈေတြကို ထည့္သြင္းထားတာေတြ႕ရပါတယ္၊
ေသခ်ာတာကေတာ့ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြ အလိုမေတြ႕တဲ့ အီးေမးတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႕႐ံု၊ လက္ခံရရွိ႐ံု၊ တဆင့္ျဖန္႕ေဝ႐ံု၊ မိမိရဲ့ ကြန္ျပဴတာထဲမွာ ရွိေန႐ံုနဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္ က်ခံရမည့္ ဥပေဒဆိုးၾကီးတစ္ခုကျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေနဆဲ၊ ရွင္သန္ေနဆဲ၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွား သူမ်ားကို အနၲရာယ္ျပဳဖို႕ အသင့္ရွိေနဆဲပါ၊
ဆက္ပါဦးမယ္၊
ေလးစားစြာ၊
ေအာင္ဒင္
ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၃

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၄၈၊ ဇြန္လ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts