ေက်ာ္လင္း ● သစၥာေဖာက္တံဆိပ္ကပ္ၿပီး လူသတ္ရတာလြယ္ေနၿပီလား ရခိုင္ျပည္ (အေတြးအျမင္) (မုိးမခ) မတ္လ ၁၇၊ ၂၀၁၇ Myanmar Now မွ ျပန္လည္ကူးယူျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာတပ့္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ဆိုကာ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ေနေသာ AA တို႔ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းေပးသည္ဟု မသကၤာဖြယ္ရွိသူမ်ားကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ ဆိုေသာ တံဆိပ္ကပ္ကာ မည္သူကမွန္းမသိ…

Continue Reading

ေက်ာ္လင္း ● ရကၡိတလမ္းစဥ္ဟာ အိပ္မက္ခ်ိဳလား၊ အိပ္မက္ခါးလား (မုိးမခ) မတ္လ ၅၊ ၂၀၁၉ Myanmar Now မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္။ ရကၡိတလမ္းစဥ္ ေခၚ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုသည္မွာ တိတိပပအနက္ဖြင့္၍ မရနိုင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ထိုလမ္းစဥ္က ေပးသည့္ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလုံး ညီညြတ္ၾကေလာ့ဆိုသည့္ သတင္းစကားမွာမူ အရွိန္ၾသဇာႀကီးလွသည္။ တစ္ခ်ိန္က ရခိုင္တို႔၏ ဘုရင့္နိုင္ငံေတာ္…

Continue Reading