အရွင္ဇ၀န (ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း) ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း

ဦးဇဝန (ႏိုုင္က်ဥ္းေဟာင္း) – ရြက္လွပန္း ကိုစည္သူ ႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေမာ္ကြန္း

မွတ္စုုမွတ္တမ္း ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း

ဆဲဗင္း ဇူလိုုင္ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ စာတမ္းထြက္ရွိ