သတင္းေဆာင္းပါး

ထြန္းခုိင္ (Myanmar NOW) ● နိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံေတြ ပုဂၢလိကလက္ထဲ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔လြဲခဲ့တာ မွန္ကန္ရဲ့လား

ထြန္းခုိင္ (Myanmar NOW) ● နိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံေတြ ပုဂၢလိကလက္ထဲ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔လြဲခဲ့တာ မွန္ကန္ရဲ့လား
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉


စက္႐ုံကိုပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီဟု ရန္ကုန္ အေနာက္ဘက္ရွိ ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ ကုမၸဏီပိုင္ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံက ၂ဝ၁၉ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ တြင္ မီဒီယာမ်ားကို တရားဝင္ အသိေပးၿပီးေနာက္ တစ္ခ်ိန္က တိုင္းျပည္တြင္ အေရးပါခဲ့သည့္ ဂုန္နီစက္႐ုံမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အဆုံးသတ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ နိုင္ငံတကာေဈးကြက္ကို ထိုးေဖာက္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး နိုင္ငံပိုင္ ဂုန္နီစက္႐ုံမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလက္ လြဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ဆိတ္သုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ ကုမၸဏီပိုင္ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံမတိုင္မီ အစိုးရက ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလက္ လြဲေျပာင္းေပးခဲ့သည့္ Capital Development ကုမၸဏီ ၏ ရန္ကုန္ ေဒါပုံ ဂုန္နီေကာ္ေဇာစက္႐ုံ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)၏ ေျမာင္းျမဂုန္နီစက္႐ုံတို႔လည္း အေစာပိုင္းကတည္းက လည္ပတ္မႈ ရပ္တန႔္ခဲ့သည္။

အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ က စက္႐ုံေရွ႕တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ထြန္းခိုင္/Myanmar Now)

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ႏွစ္စဥ္အရႈံးေပၚေနသည့္ ဂုန္နီစက္႐ုံမ်ား ပုဂၢလိက လက္ထဲေရာက္ပါက ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ား ျပည္ပေဈးကြက္ ထိုးေဖာက္နိုင္မည္၊ ေလၽွာ္စိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံကို လက္ခံရယူခဲ့သည့္ ကုမၸဏီလက္ေအာက္ေရာက္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဘဝ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာနိုင္မည္၊ နိုင္ငံ၏ စက္မႈက႑ကို ျမႇင့္တင္နိုင္မည္ဟု စသျဖင့္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း တိုင္းျပည္ကို အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ဂုန္နီႏွင့္ ဂုန္ေလၽွာ္စက္႐ုံ တစ္ဒါဇင္နီးပါးကို လြန္စြာသက္သာသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလက္ထဲ လြဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ သီရီမဂၤလာ ကုန္စိမ္းေဈး၏ေဘး၊ လွိုင္ျမစ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ေနရာမွ အုတ္က်င္း ဂုန္နီႏွင့္ ေလၽွာ္ေရြးေလၽွာ္ ထုတ္စက္႐ုံကို ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ ကုမၸဏီက ၂ဝ၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ကာလရွည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

Myanmar Now က ဖတ္ခြင့္ရခဲ့သည့္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနအရာရွိမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးမိုးေက်ာ္ေသာင္း တို႔ ၂ဝ၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ေျမဧရိယာ ၉၂ ဧကေက်ာ္ကို တစ္ဧကလၽွင္ တစ္လငွားရမ္းခ က်ပ္ ၃၂ဝ,ဝဝဝ ခန႔္ျဖင့္ ငွားရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ (၃ဝ) စာခ်ဳပ္ကို  (၁၅) ႏွစ္ ၂ႀကိမ္ သက္တမ္း တိုးခြင့္လည္း ေပးခဲ့သည္။

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္အရ ေျမဧရိယာမွာ ၁၂ဝ ဧကအထိ ရွိလာသည္။  ၂ဝ၁၅ ဇြန္လအတြင္း ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုသည့္အခါ ေျမဧရိယာမွာ ၁၂၅ ဧက ေက်ာ္အထိ ရွိလာသည္။ စာခ်ဳပ္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုတိုင္း ငွားရမ္းေျမဧက တိုးပြားလာေသာ္လည္း ငွားရမ္းခမွာ မေျပာင္းလဲေပ။

ကုမၸဏီ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးမိုးေက်ာ္ေသာင္းသည္ အဆိုပါစက္႐ုံႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း   ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ စက္႐ုံ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

၂ဝ၁ဝ တြင္ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံကို အႀကီးစား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ရန္အတြက္ ဦးမိုးေက်ာ္ေသာင္းက စစ္အစိုးရထံမွ တင္ဒါေအာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမည္ထုတ္ေဖာ္မေျပာသည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုထံမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၁ သန္းဖိုး စက္ပစၥည္းမ်ား မွာယူခဲ့သည္ဟု စက္႐ုံ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျဖစ္ခဲ့ဘဲ စာခ်ဳပ္ ပ်က္ပ်ယ္သြားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္က ျမန္မာအစိုးရကို စာခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း စြပ္စြဲၿပီး တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီက ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္ဟု စက္႐ုံဘက္က ဆိုသည္။

ကန္ေဒၚလာ ၁၁ သန္း အနက္ ပမာဏ မည္မၽွ စိုက္ေလ်ာ္ခဲ့ရသည္ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကိုမူ “ကုမၸဏီ၏ အတြင္းေရးကိစၥ” ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းကမူ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရၾကား အျငင္းအခုန္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တရားစြဲဆိုရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ အဆင့္အထိ မေရာက္ခဲ့ဟုဆိုသည္။

● စက္႐ုံမ်ား ရပ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္း
လုံေလာက္သည့္ ကုန္ၾကမ္းမရခဲ့ျခင္းက စက္႐ုံမ်ား ရပ္တန႔္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုဟု ထိုစက္႐ုံမ်ားဘက္က အေၾကာင္းျပသည္။

သို႔ေသာ္ စက္႐ုံတခ်ိဳ႕သည္ အစိုးရစီမံခန႔္ခြဲစဥ္ကကဲ့သို႔ ကုန္ၾကမ္း ရရန္ လုံေလာက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မရွိခဲ့ဟူေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

Capital Development ကုမၸဏီ လက္ထဲေရာက္ ဂုန္နီေကာ္ေဇာစက္႐ုံသည္ ကုန္ၾကမ္း အခက္အခဲေၾကာင့္ ရပ္ခဲ့ရသည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူရန္ အလုပ္ရွင္ဘက္က ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ နည္းပါးခဲ့သည္ဟူေသာ   ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျဖၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး ခုံသမာဓိေကာင္စီက ၎တို႔၏ ၂ဝ၁၆ ေႏွာင္းပိုင္း ေဒါပုံေကာ္ေဇာ္စက္႐ုံအေရး သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ  ရင္းႏွီးထားသည့္ နိုင္ငံပိုင္စက္ပစၥည္းမ်ား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တို႔ လက္ထဲတြင္ ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ရွိေနခဲ့သည္။

Myanmar Now က လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၈ မိုးရာသီအတြင္း ရိုက္ကူးထားသည့္ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံ ဓာတ္ပုံ မွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ နိုင္ငံပိုင္စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ မိုးေရထဲ ေရာက္ေနသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁ဝ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ ကုမၸဏီ၏ စက္႐ုံဘက္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားက အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီး အစိုးရထံမွ ငွားရမ္းထားသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ အပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။

Capital Development ကုမၸဏီ က လုပ္ခြင့္ရထားသည့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ ေဒါပုံ ဂုန္နီေကာ္ေဇာ စက္႐ုံတြင္လည္း နိုင္ငံပိုင္စက္ပစၥည္းမ်ားကို မိုးထဲေလထဲ ပစ္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံအေထာက္အထားမ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟု ခုံသမာဓိေကာင္စီက ၂ဝ၁၆ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ထိုစက္႐ုံ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ  ဦးထြဋ္ျမတ္ရွိန္ကမူ ထိုအခ်က္ကို လက္မခံေပ။

“(ခုံသမာဓိေကာင္စီ) သုံးသပ္တာေတြ မွားၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားလို႔ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို တက္ခဲ့တာ” ဟု သူက Myanmar Now ကို ၂ဝ၁၈ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက   လုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊  အငွားခ်ထားသည့္ နိုင္ငံပိုင္ စက္ပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္လည္း တာဝန္ အျပည့္အဝ ရွိေၾကာင္း တုန႔္ျပန္သည္။

ကုန္ၾကမ္းဝယ္၍ မရျခင္း၊ ဂုန္ေလၽွာ္လုပ္ငန္း ေခတ္မစားေတာ့ျခင္း စသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားမွာ စက္႐ုံ ပိတ္သိမ္းလိုသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က ေပးသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံ အလုပ္သမားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးစိုးလြင္က ဆိုသည္။

“ေလၽွာ္လုပ္ငန္းက ေခတ္မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာ (လုပ္ငန္းရွင္ေတြ) အစကတည္းက သိတယ္။ အဓိကကေတာ့ ခရိုနီေတြက အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေျမေနရာလက္ဦးမႈ ယူထားတာ။ ဒီလိုေနရာမ်ိဳး၊ ဒီလို အကြက္အကြင္းမ်ိဳး၊ ဒီလို အက်ယ္အဝန္းမ်ိဳး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ ဘယ္ေနရာမွာမွ မရွိဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

● တင္းမာလာသည့္တိုက္ပြဲမ်ား
စက္႐ုံမလည္ပတ္နိုင္ေသာ္လည္း ကနဦးတြင္ ဝန္ထမ္းလစာေပးရန္ က်ပ္သိန္းရာႏွင့္ခ်ီ အကုန္အက်ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္သမားတို႔ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး အလုပ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အုတ္က်င္း၊ ေဒါပုံ၊  ေျမာင္းျမတို႔ရွိ ဂုန္နီစက္႐ုံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ၁,၅ဝဝ ခန႔္ အလုပ္အကိုင္ ထိခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရဝန္ထမ္းေဟာင္းအမ်ားစုျဖစ္ၾကၿပီး စက္႐ုံမ်ားႏွင့္အတူ ပုဂၢလိုလုပ္ငန္းရွင္လက္ထဲ ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ က စက္႐ုံေရွ႕တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ထြန္းခိုင္/Myanmar Now)


အစိုးရသည္ စက္႐ုံတို႔ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးစဥ္ စက္႐ုံ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပါ  မယူမေနရပုံစံ ယူခိုင္းခဲ့သည္ဟု ၁၉၇၅ တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေျမာင္းျမဂုန္နီစက္႐ုံကို ႏွစ္ရွည္ လုပ္ခြင့္ ရထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ လယ္ယာ စီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ (MAPCO) ၏ မန္ေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးရဲမင္းေအာင္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက Myanmar Now ကို ေျပာသည္။

စက္မ်ား ေဟာင္းႏြမ္းမႈ၊ ေလၽွာ္ကုန္ၾကမ္း အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ စက္႐ုံပိုင္ရွင္တို႔သည္   ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ထြက္ကုန္မရွိေသာ္လည္း လစာ ေပးေခ်ေနရသည္ဟု  ၎က ဆိုသည္။

ေျမာင္းျမႏွင့္ မအူပင္ရွိ ဂုန္ေလၽွာ္စက္႐ုံမ်ားကို ၎တို႔လြဲယူခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ မွ ၂ဝ၁၈ အတြင္း  စက္႐ုံ လည္ပတ္နိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္  ဝင္ေငြ လုံးဝ မရခဲ့ဘဲ ဝန္ထမ္းလစာတစ္ခုတည္းအတြက္ပင္ သိန္းေပါင္း ေလးေသာင္းခန႔္ ကုန္က်ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္အုတ္က်င္း ဂုန္နီစက္႐ုံသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ သိန္း ငါးေထာင္မွ ေျခာက္ေထာင္ၾကား အရႈံးေပၚခဲ့ရသည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အရႈံးသက္သာေစရန္ အစိုးရထံမွ လက္လြဲယူခဲ့သည့္ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္မွ ရပ္စဲသည့္နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးပိတ္သိမ္းခဲ့သည့္ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံသည္ အလုပ္သမား ၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ၂ဝ၁၉ ဇန္နဝါရီ ၉ မွ စတင္ၿပီး အလုပ္မွ ရပ္နားလိုက္သည္။

စက္႐ုံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္ၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားက စက္႐ုံေရွ႕ သပိတ္ေမွာက္ေနခဲ့ၾကၿပီး  လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခြင့္မရပါက ဆႏၵျပပြဲကို အရွိန္ျမႇင့္မည္ဟုလည္း သတိေပးၾကသည္။

● အက်ပ္အတည္းမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ေရး
ႏွစ္စဥ္အရႈံးေပၚေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္တို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဂုန္ေလၽွာ္လုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးအစား အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမေပၚရွိ ၁၂၅ ဧကေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသည့္ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံကို သက္ေမြးပညာ အတတ္သင္ေက်ာင္း၊  ၈ ဧက ခန႔္ က်ယ္သည့္ ကုန္စည္ျပတိုက္ တည္ေဆာက္ရန္ ကုမၸဏီဘက္က ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မီးစိမ္းျပမည့္သေဘာလည္း ရွိေၾကာင္း သူက ၂ဝ၁၈ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေျပာသည္။

ေျမာင္းျမဂုန္နီစက္႐ုံကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ MAPCO သည္လည္း စက္႐ုံေျမလြတ္ဧရိယာ ဧက ၂၆ဝ ေက်ာ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လယ္ယာက႑အေျခခံစက္မႈဇုန္ ေဖာ္ထုတ္မည္ဟု သူတို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ၂ဝ၁၈ ဧၿပီလအတြင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အုတ္က်င္းဂုန္နီစက္႐ုံသည္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အရႈပ္အေထြးမ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ အျခားဌာနမ်ား  ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ဟု အမည္ေပါက္ေနေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ဆိုသည္။

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္လၽွင္ ၎တို႔ေတြ႕ၾကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္သြားနိုင္ၿပီး အလုပ္ရပ္နားထားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားအား ဆက္လက္အလုပ္ေပးနိုင္မည္ဟု စက္႐ုံဘက္ကလည္း ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ နိုင္ငံပိုင္ စက္႐ုံမ်ားကို ေဈးသက္သက္သာသာျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းကာ  မူလလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ေျမေနရာဦးသည့္ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္ကို သေဘာမက်သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

၂ဝ၁၇ စက္တင္ဘာ ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန႔္ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးလွေဌးက   စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ နိုင္ငံပိုင္ေၿမ အငွားခ်ထားမႈမ်ား  ျပန္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းအစိုးရက တိက်သည့္အေၿဖ မေပးခဲ့ေပ။

သူ႔အဆိုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေမးခြန္းထုတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၈ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ၎၏႐ုံးခန္းတြင္ Myanmar Now ႏွင့္ သီးသန႔္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လုပ္ငန္းကို ပိတ္သိမ္းမယ္၊ မလည္ပတ္နိုင္ဘူး ဆိုရင္ နိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္အပ္ေလ။ သူတို႔လက္ထဲမွာ ထားလို႔မရဘူး။ သူတို႔ကို အလုပ္လုပ္ဖို႔ေပးတာ။ ဒီဟာႀကီးေတြကို လက္ထဲမွာသိမ္းထားဖို႔ေပးတာ မဟုတ္ဘူး” ဟု သူက ေထာက္ျပသည္။

အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ေလၽွာ္စိုက္ေတာင္သူတို႔ဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး နိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားနိုင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ျမန္မာ့ဂုန္နီစက္႐ုံမ်ားကို ပုဂၢလိကလက္ထဲ ထည့္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မူလရည္မွန္းခ်က္မ်ား အားလုံးနီးပါး ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလုံး အက်ပ္အတည္း ေတြ႕ေနၾကရသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts