စာပေဒသာ လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား လူမႈရႈခင္း အေမရိက

ဇာနည္ – အရွင္ေခမာစာရႏွင့္ က်ေနာ္(ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးေခတ္ၿပိဳင္႐ုပ္ပုံလွြာမ်ား…)

အရွင္ေခမာစာရႏွင့္ က်ေနာ္

(ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးေခတ္ၿပိဳင္႐ုပ္ပုံလွြာမ်ား…)
ဇာနည္
(မိုးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉

(၁)
က်ေနာ္ႏွင့္သူ စသိခ့ဲစဥ္က (၈၈၈၈) လုထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးအ႐ွိန္အဟုန္ေကာင္းေနတ့ဲအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိစဥ္က သူသည္ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢ (ရန္ကုန္)ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္သံဃာတပါးျဖစ္ၿပီး စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢ အတြင္းေရးမူးလည္းျဖစ္ေလသည္။
ဗကသ အပါအဝင္သပိတ္တပ္ေပါင္းစုသေဘာဖြ႕ဲစည္းခ့ဲေသာ “အေထြေထြသပိတ္ေကာ္မတီ” (GSC) တြင္ သူသည္လည္း ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ခ့ဲေလသည္။ ဗကသမွ အေထြေထြသပိတ္ေကာ္ မတီအတြက္ အျပည့္အဝပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဗကသအမူေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ညဳိထြန္း၊ တင္ ေအး (ခင္ေမာင္ရီ) ႏွင့္၊ ေဇာ္ထြန္း(ေဒါက္တာေဇာ္မင္းညီ / ေကအင္ယူနယ္ေျမက်ဆုံး) တုိ႔ကုိ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအျဖစ္ေစလွြတ္ထားခ့ဲေလသည္။ 

အ႐ွင္ေခမာစာရသည္ ထုိဗကသရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးေလသည္။

သူသည္ မင္းသားႀကီးဦးေအာင္လြင္၊ ဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္းတုိ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ (SCS) ေခၚ “ေက်ာင္းသားလႈပ္ ႐ွားမႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ” တြင္လည္း ရန္ကုန္တုိင္း ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္ခ့ဲသည္။
ကုိဇာနည္(ေမာင္ေမာင္ၫြန္႔)ႏွင့္အတူ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း ျခံအမွတ္(၅၄)သုိ႔လည္း အခါအားေလွ်ာ္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာခ့ဲၿပီး “ေဒၚစု” ႏွင့္ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခ့ဲဖူးေလသည္။ 
(၁၈.၉.၁၉၈၈) စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ နယ္စပ္ေဒသ ေက်ာင္းသားစခန္းမ်ားသုိ႔ထြက္ခြာခ့ဲရာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ေရာက္႐ွိေနေသာ “ေသ့ေဘာဘုိးစခန္း” သုိ႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး၊ က်ေနာ္ႏွင့္သူ ေသ့ေဘာဘုိးစခန္းတြင္ျပန္ဆုံခ့ဲေလသည္။

ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ (ABSDF) ပထမဆုံးညီလာခံကုိ “ေကာ္မူးရာ” (ဝမ္းခသစ္) စခန္းတြင္ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ တြင္ သူလည္း ထုိစခန္းတြင္႐ွိေနခ့ဲၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အနီးကပ္ေထာက္ခံကူညီခ့ဲဖူးေလသည္။
ေအဘီဖြဲ႔ၿပီးေနာက္ (၂၇.၁၁.၁၉၈၈) တြင္ နယ္စပ္တြင္ ရဟန္းပ်ိဳညီလာခံျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ျပည္ပေရာက္ “ရဟန္း ပ်ဳိသမဂၢ” ၏ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခ့ဲေလသည္။
ထုိမွစ၍ သူသည္ သူပုန္ေက်ာင္းသားအမ်ားစုႏွင့္တေလွ်ာက္လုံး အတူေန အတူစားခ့ဲျပီး ရဲေဘာ္ရဲဘက္ သဖြယ္ ရင္းႏွီးခင္မင္ခ့ဲေသာ ရဟန္းပ်ဳိဆရာေတာ္ တပါး ျဖစ္ခ့ဲေလသည္။

(၂)

ဒီေအဘီတပ္ေပါင္းစု (DAB) ေခတ္တြင္ သူသည္ ေကအင္ယူဌာနခ်ဳပ္စခန္း “မာနာပေလာ” တြင္ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ျမ” ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းခ့ဲေသာ ရဟန္း ပ်ဳိေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသုံးေနခ့ဲၿပီး ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ ဥကၠ႒အျဖစ္ တပ္ေပါင္းစုေတာ္လွန္ေရးလုပ္္ငန္း မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေလသည္။

ထုိစဥ္ကသူ၏ရဟန္းပ်ဳိေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္မွရဲေဘာ္မ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေရာက္ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီမွရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ စည္ကား ေနေလသည္။
ဆရာႏုိင္ဝင္းေဆြ မာနာပေလာကုိေရာက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုိႏုိင္ဝင္းေဆြသည္ သူ၏ရဟန္းပ်ဳိ ေက်ာင္း၌ပင္ပဥၥင္းတက္ၿပီး ဘုန္းႀကီးဝတ္ခ့ဲဖူးေလသည္။ ဆရာႏုိင္ဝင္းေဆြ၏သားေလးမွာလည္း သူ ေက်ာင္းမွာပင္ေနၿပီး သူကပင္ ေက်ာင္းထားေပးခ့ဲေလသည္။
ေဒါက္တာေဇာ္ထြန္း (ဗကသ/GSC)၊ ကုိျမင့္လိႈင္(တကသုိလ္ဆရာမ်ားသမဂ),ကုိေက်ာ္လင္း(ေ႐ွ႕ေန) တုိ႔ကုိပထမအႀကိမ္ ဗကပမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မာနယ္ပေလာတြင္ ျဖန္႔ခ့ဲျခင္းအတြက္ ေကအင္ယူမွ ဖမ္းဆီးထားစဥ္ကလည္း သူကပင္ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမ” ကုိတုိက္႐ုိက္ေျပာဆုိၿပီး အာမခံႏွင့္ထုတ္ေပးခ့ဲဖူးေလ သည္။
ေဇာ္ထြန္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္အဖမ္းခံခ့ဲရၿပီး ေကအင္ယူနယ္ေျမမွပင္ေပ်ာက္ဆုံးသြားခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိအခ်ိန္က ေကအင္ယူေပၚလစီမွာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား သူတုိ႔နယ္ေျမထဲအဝင္မခံဘဲ အယူဝါဒဆုိင္ရာ ထိလြယ္ ႐ွလြယ္ျဖစ္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေလသည္။ ထုိစဥ္က ေကအင္ယူ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ “ဖဒုိမန္း႐ွာ”(ေကအင္ယူ အေထြေထြအတြင္းေရးမူး/ လုပ္ျကံခံခ့ဲရသူ) ကုိယ္တုိင္ပင္ ဗကပႏွင့္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ေသဒဏ္ေပးခံထား ေနရခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ “ရဲေဘာ္မုိးသီးဇြန္” ကုိလည္း ေကအင္ယူမွဖမ္းထားခံရတုန္းကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမႏွင့္ေဆြးေႏြၿပီး သူ ကပင္ အာမခံႏွင့္ထုတ္ခ့ဲရဖူးေလသည္။ ထုိစဥ္က အျဖစ္အပ်က္ကုိသူက က်ေနာ္ကုိရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ ေျပာျပခ့ဲဖူးသည္။
“တညေန ငါ့ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမကေခၚခုိင္းလုိ႔ဆုိၿပီးလာေခၚလုိ႔လုိက္သြားတယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမအိ့မ္ေရာက္ေတာ့ ေက အင္ယူအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္လဲ႐ွိတယ္။ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ျမကေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ငါ့လက္ကုိဆြဲၿပီး ‘ လာ ဘုန္းႀကီးထုိင္လုိ႔ေျပာေတာ့မွ ငါလဲ နဲနဲစိတ္ေအးသြားရတယ္၊ၿပီးေတာ့မွ ဘုန္းႀကီးလူကုိ ျပန္ေခၚသြားလုိ႔ရပါ ၿပီလုိ႔ ေျပာတယ္၊ အ့ဲဒီညက ငါန႔ဲမုိးသီးႏွစ္ေယာက္ထဲ ေမွာင္ႀကီးမဲႀကီးထဲမွာ မာနယ္ပေလာက ေဘာလုံး ကြင္းကုိ ျဖတ္ၿပီးျပန္လာခ့ဲရာ ေက်ာထဲေတာ့စိမ့္မိသား။ ဘယ္ေနရာက ေအေကမီးပြင့္လာမလဲလုိ႔ စိတ္ထဲ မွာ ျဖစ္မိတယ္..” ဟု ဟာသေႏွာကာ ျပန္ေျပာျပခ့ဲဖူးေလသည္။
သူသည္ (၁၉၉၄) စစ္တပ္ႏွင့္ဒီေကဘီေအ (DKBA) ေပါင္း၍ေ ကအင္ယူဌာနခ်ဳပ္ကုိထုိးစစ္ဆင္ၿပီး၊ မာနယ္ ပေလာကုိမီး႐ိႈ့ၿပီးဆုတ္ခြာခ့ဲသည့္ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ မာနယ္ပေလာတြင္ မဟာမိတ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားရဲ ေဘာ္မ်ားႏွင့္ လက္ရည္တျပင္တည္းေနထုိင္ခ့ဲေသာ ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢဥကၠ႒ဆရာေတာ္တဦးလည္း ျဖစ္ေလသည္။

(၃)

ေနာက္ပုိင္း “အမ်ဳိးသားေကာင္စီ” (NCUB) ဖြဲ႔စည္းေတာ့လည္း ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢအေနျဖင့္ ဗဟုိတြင္ဦး ေဆာင္ပါဝင္ခ့ဲၿပီး (NCUB) ၏ျပည္တြင္းယူဂ်ီလုပ္ငန္းအတြက္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲေသာ “ျပည္သူ႔အံတုမႈေကာ္မတီ” (PDC) ကုိ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသူတဦးလည္း ျဖစ္ခ့ဲသည္။

က်ေနာ္ေထာင္ကလြတ္ၿပီး (၂၀၀၄) ခုႏွစ္တြင္နယ္စပ္သုိ႔ထြက္လာေသာအခါ သူႏွင့္မဲေဆာက္မွာ ျပန္ဆုံ ျဖစ္ခ့ဲသည္။

ထုိစဥ္က က်ေနာ္သည္ ေကအင္ယူႏွင့္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနေလသည္။ တေန႔တြင္ ျပည္တြင္းမွ သံဃာလႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေရးႀကီးစာတေစာင္ က်ေနာ္ထံေရာက္လာရာ ထုိအလုပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ “ဖဒုိမန္းျငိမ္ေမာင္” က က်ေနာ့္ကုိလာေခၚသျဖင့္လုိက္သြားခဲ့ရာ မန္းၿငိမ္းေမာင္ အိမ္တြင္ အ႐ွင္ေခမာစာရလည္း ေရာက္ေနေလသည္။ 
ဖဒုိမန္း႐ွာ၊ ကုိေမာင္ေမာင္(ျပည္သစ္ၫြန္႔ေဝ) တုိ႔လည္း႐ွိသည္။ မန္းၿငိမ္ေမာင္က ဦးေခမာစာရကုိ ဆြမ္းႏွင့္ သကၤန္းတစုံကပ္ၿပီးေနာက္ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြးၾကသည္။
ထုိလုပ္ငန္းအတြက္ပထမအဆင့္အေနျဖင့္သုံးစြဲရန္ ေကအင္ယူအတြင္းေရးမွဴး ဖဒုိမန္း႐ွာက ဘတ္ေငြ (၄) သိန္းထုတ္ေပးသည္။ ေနာက္ထပ္လည္း လုိအပ္တာမွန္သမွ်ေထာက္ပံေပးမည္ဟုေျပာေလသည္။
ဦးေခမာစာရက စဥ္းစားဦးမည္ဟုေျပာၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ မန္းၿငိမ္းေမာင္အိမ္မွျပန္လာခ့ဲၾကသည္။ 
ေနာက္တေန႔တြင္ က်ေနာ္ကုိမဲေဆာက္႐ွိ သူ၏ရဟန္းပ်ဳိ ေက်ာင္းကုိေခၚၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္မလုပ္လုိေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ က်ေနာ္လည္း ဖ်က္လုိက္ေလသည္။

သူကား အ့ဲဒီလုိရဟန္းပ်ိဳကုိယ္ေတာ္တပါးျဖစ္ေလသည္။
သူ႔ကုိနယ္စပ္ေဒသတြင္႐ွိတုုန္းက စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ႏွင့္ လက္ေထာက္ဗုိလ္စန္းပြင့္တုိ႔က ၾကားလူမွတဆင့္ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္လာလွ်င္ “”အဂၢမဟာပ႑ိတ”” ဘြဲ႔ကပ္ဖုိ႔အထိ ကမ္းလွမ္းခ့ဲဖူးသည္။

အေမရိကားေရာက္ၿပီးမွလည္း အလားတူေနာက္ထပ္တႀကိမ္ “မဟန”မွဆရာေတာ္တပါးႂကြလာၿပီး ကမ္း လွမ္းခ့ဲဖူးေလသည္။

(၄)

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ျမန္မာျပည္ခရီး
က်ေနာ္အေမရိကားေရာက္ၿပီး (၂၀၀၇) ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီကာဂုိၿမဳိ့၌ “၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား (ျပည္ပ)”  ညီလာခံျပဳလုပ္ၾကစဥ္ သူႏွင့္ျပန္ဆုံ ခ့ဲျပန္ေလသည္။
ညီလာခံျပီးေတာ့ သူသည္ “သက္ထြန္း”(ဗကသ/လူ႔ေဘာင္သစ္) ႏွင့္ အာရီဇုိးနားျပည္ နယ္ “ဖီးနစ္ၿမဳိ့”သုိ႔ လုိက္သြားၿပီး ယခုအထိ ထုိၿမဳိ့တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ေနေလသည္္။

သူသည္ေငြေရးေၾကးေရး အင္မတန္ႏႈတ္လွ်ာ နည္းသူတေယာက္ျဖစ္ၿပီ္း ေငြေၾကးထက္ ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာ ကုိ ပုိတန္ဖိုးထားသူတဦးလည္း ျဖစ္သည္။

က်ေနာ္ႏွင့္နီးနီးကပ္ကပ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံဖူးေသာႏုိင္ငံေရးဘုန္းႀကီးေတြထဲတြင္ သူသည္ ရဟန္းဝိနည္းႏွင့္ အညီလည္း ေနထုိင္သူတဦးျဖစ္ေလသည္။

သူသည္ “ေထရာဝါဒ၊ မဟာယန၊ လားမားႏွင့္ ဈင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ “ႏုိင္ငံ တကာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔” (INEB) တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အၾကံေပးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လုပ္ခ့ဲဖူူးသည္။
သူ၏အေမရိကားႏွင့္ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားကို က်ေနာ္ကပင္ စီစဥ္္ေပးရေလ့႐ွိသည္။ သူ႔ေက်ာင္းအတြက္ ရံပုံေငြလုိလွ်င္ အေမရိကားေရာက္ရဲေဘာ္မ်ားက သူ႔အတြက္ တရားပြဲမ်ားစီစဥ္ေပးရေလသည္။
က်ေနာ္တုိ႔ၿမဳိ့၌ တႏွစ္တႀကိမ္က်င္းပေသာသၾကၤန္ပြဲတြင္လည္း သူကုိပင့္ဖိတ္ၿပီး အလွဴခံေပးရသည္။ သူသည္ က်ေနာ့္မိသားစုႏွင့္လည္း မိသားစုရင္းခ်ာလုိ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ႐ွိခ့ဲသည္။ က်ေနာ့္အိမ္တြင္လည္း လႏွင့္ခ်ီ၍ သီတင္းသုံးေနထုိင္ခဲ့ဖူးသည္။
မႏွစ္က က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းသုိ႔ျပန္ဝင္ခ့ဲၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတြင္ ” ျပည္ပ႐ွစ္ေလးလုံးမ်ဳိးဆက္ မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ” မ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။
သူသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးတဦးျဖစ္ေသာ္လည္း က်ေနာ္ေတြ႔ဖူးသမွ်ထဲတြင္ လူမ်ဳိးေရးစိတ္ဓာတ္ အင္မတန္ နည္း ပါးသူတဦးဟုထင္သည္။ ယခင္က သူသည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားတဦး အျဖစ္ တေလွ်ာက္လုံရပ္တည္လာခ့ဲၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ အနည္းငယ္လူမ်ဳိးေရးစိတ္ဓာတ္ေတြ ခံစားေန ရသည္ဟု က်ေနာ္ထင္သည္။

လြန္ခ့ဲေသာအႏွစ္သုံးဆယ္ေလာက္က သူသည္ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္” အတြက္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ လွည့္ လည္ေဟာေျပာခ့ဲၿပီး ဂ်ာမဏီပါလီမန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀) ေက်ာ္တြင္ တက္ႂကြစြာေထာက္ခံအားေပး ေလာ္ဘီလုပ္ေပးခ့ဲဖူးေလသည္။

သူသည္ နဝတေခတ္တြင္ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးအား မစင္ တပဲသားခတ္ရန္အၾကံအစည္ျဖင့္ နဝတ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းဌာနမ်ား၏လုပ္ၾကံမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ခ့ဲေသာ “အပုပ္ခ် ေအာက္လမ္း နည္းေတြန့ဲ လုပ္စားေနတ့ဲ နဝတ” ဆုိသည့္စာတမ္းတေစာင္ကုိ ေရးသားခ့ဲၿပီး အဂၤလိပ္၊ ထုိင္း၊ ျမန္မာ ၃ ဘာသာျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ဖူးသည္။

ယခု အင္အယ္ဒီမွအာဏာရလာခ်ိန္တြင္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကုိက္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားေတြ႔ျမင္လာရၿပီး စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ့မႈမ်ားျဖစ္လာခ့ဲရတာေတာ့ သိပ္မဆန္းဟု က်ေနာ္ထင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္တုိင္း ရင္းသားမ်ားအေပၚ အစုိးရ၏မွားယြင္းေသာေပၚလစီႏွင့္ ကုိင္တြယ္ပုံညံဖ်င္းဆုိးဝါးမႈမ်ားအတြက္လည္း ပါ ေလမည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ယခုအခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ က်ေနာ္ကေတာ့ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။

က်ေနာ္ႏွင့္သူသည္ လြန္ခ့ဲေသာအႏွစ္သုံးဆယ္ေက်ာ္ (၈၈၈၈) တုိက္ပြဲကာလကတည္းကရင္းႏွီးခ့ဲၾကၿပီး၊ ဘာသာေရးအရ ရဟန္းႏွင့္ဒါယကာဆက္ဆံေရးသာမက ႏုိင္ငံေရးအရ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ဆက္ဆံေရးကား သံမဏိ႐ွည္စြာတည္တံခုိင္ျမဲေနလိမ့္မည္ က်ေနာ္အႂကြင္းမ့ဲယုံၾကည္ပါသည္။
ဇာနည္
(၁၀,၁,၂၀၁၉)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts