သတင္းေဆာင္းပါး ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ● ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန စံနမူနာယူရမဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) ● ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန စံနမူနာယူရမဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၈

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ လွ်ပ္စစ္က႑ရဲ့ မဟာဓါတ္အားလိုင္းက ထုတ္လုပ္စြမ္းအား 15379 MW (Jan-2017) နဲ႔  ျမန္မာႏိုင္ငံ 3500 MW ထက္ ၄ ဆနီးပါး သာလြန္ေနပါတယ္။ ဒီ ၂ ႏိုင္ငံဟာ အာရွတိုက္မွာ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံႏွစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လုိ႔ ကမၻာကေခၚေဝၚတဲ့ ဘဂၤလားဒုကၡသည္ ၇ သိန္း ျမန္မာႏိုင္ငံကထြက္ေျပးတဲ့ ျပႆနာႀကီးရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ၂ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါ တယ္။ လူဦးေရကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္က သန္း ၁၆ဝ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာကေတာ့ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္ လုပ္အား ၄ ဆသာေနေပမဲ့ လူဦးေရကလည္း ၄ ဆေလာက္ မ်ားတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ႏိုင္ငံမွာလည္း လွ်ပ္စစ္မလံုေလာက္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတိုင္း လွ်ပ္စစ္ မလံုေလာက္မႈအျပင္၊ လွ်ပ္စစ္ အရည္အေသြးနိမ့္က်မႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီႀကီး မ်ား လက္ဝါးအုပ္မႈ စတဲ့ အခက္ခဲမ်ားစြာရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ က 2400 MW ညဴကလီယာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား႐ံုစီမံကိန္း Rooppur ေဒသမွာ စတင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုရွား ႏိုင္ငံထုတ္ Rooppur Nuclear Power Plant ကို ၂ဝ၁၈ မွာစတင္ၿပီး ၂ဝ၂၃  (၅ ႏွစ္အၾကာ) ၿပီးစီးမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။  VVER-1200 MW ရီအက္တာ ၂ ခု (Water-Water Energetic Reactors) တပ္ဆင္ပါမယ္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံက Russian Rosatom Saate Atomic Energy Corp က လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္  ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ နည္းပညာမွာ မ်ားစြာသာလြန္တယ္ဆိုတာ ဝန္ခံရပါမယ္။

လွ်ပ္စစ္အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ေရနံနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး အနည္းငယ္ပဲထြက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ လံုေလာက္စြာ ထြက္တဲ့အတြက္ တိုင္းျပည္ရဲ့ လွ်ပ္စစ္က႑ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မွ ရရွိေနပါတယ္။ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈ အ ခ်က္အလက္မ်ားအရ ထင္းမီးနဲ႔  သီးႏွံအႂကြင္းက်န္ အပင္မ်ားကေန တိုင္းျပည္ရဲ့ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း (ထက္ဝက္) စြမ္းအင္မ်ား အသံုးျပဳေနပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္မွာလည္း LNG လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစီမံကိန္း လုပ္ေနၿပီျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာမ်ားက ေလ့လာအတုယူၿပီး ျမန္မာ LNG စီမံ ကိန္း ျဖစ္လာပါတယ္။

● ေက်းလက္မီးလင္းမႈ အေျခအေန
၂ဝ၁၅ အခ်က္အလက္အရ ၿမိဳ႕ျပေနတဲ့ လူဦးေရရဲ့ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္ရရွိၿပီး၊ ေက်းလက္ေန လူဦးေရရဲ့ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္ရရွိေနပါတယ္။ ပွ်မ္းမွ် ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည္သူလူထုေတြ လွ်ပ္စစ္ရရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း လူ ထု (ေက်းလက္လူထုမ်ား) လွ်ပ္စစ္မရရွိေသးတဲ့အတြက္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး တႏိုင္တပိုင္လွ်ပ္စစ္မီးကို ကမာၻ႔ဘဏ္ ေခ်းေငြနဲ႔  လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္း မီနီဂရစ္မ်ားအနည္းငယ္လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးေပမဲ့ အက်ိဳးမဲ့ေၾကာင္း သိရွိလာ ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တႏိုင္တပိုင္ ဆိုလာလွ်ပ္စစ္မ်ားကိုဦးစားေပးၿပီး ေက်းလက္မီးလင္းေနရပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ရဲ့ GDP တိုးတက္မႈ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ထက္သာလြန္ေအာင္ လွ်ပ္စစ္က႑ကို တိုးျမႇင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ 15379 MW ကေန ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္မွာ 34000 MW  (၂ ဆေက်ာ္) ရရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနက လက္ရွိ 3500 MW ကေန 14542 MW (၄ ဆ) တက္လာဖို႔ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာေတြ ပိုၿပီးအားစိုက္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔ လိုပါ တယ္။ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားလုပ္ကိုင္ဖို႔လုိအပ္ခ်ိန္မွာ အလြန္ထက္ျမတ္တဲ့ ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို လစာေကာင္ေကာင္းေပးၿပီး၊ အစိုးရ လွ်ပ္စစ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက စီးပြားဆန္ဆန္လုပ္ၾကရပါမယ္။ ျမန္မာေတြ တ႐ုတ္စတိုင္ ႀကိဳးစားေနေပမဲ့ တ႐ုတ္စ တိုင္အစိုးရက စီးပြားလုပ္တတ္ဖို႔ ပညာရွင္မ်ား ပ်ဳိးေထာင္နည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ျပႆနာမ်ားကို ေရးပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလိုပဲ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္အဓိကျပႆနာက ပါဝါဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးရံႈးမႈႀကီးကေတာ့ ပါဝါဓါတ္အားေပး စက္႐ံုေတြတည္ေဆာက္တာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ အျမဲေနာက္က်မွ ၿပီးစီးျခင္းပါပဲ။ အျခားျပႆနာမ်ားကေတာ့ …
* ေဆာက္ၿပီးတဲ့ ဓါတ္အားစက္ရံုႀကီးမ်ားမွာ စြမ္းရည္ Efficiency,
* မတည္ျငိမ္တဲ့ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ Erratic power supply,
* လွ်ပ္စစ္ခိုးယူသံုးစြဲမႈ Electricity Thief,
* မီးပ်က္ေတာက္ျခင္း Black Out,
* ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေငြ မလံုေလာက္မႈ Shortage of Maintenance Cost,
ျခံဳၾကည့္ရင္ေတာ့ သံုးစြဲသူမ်ား ေက်နပ္ဖြယ္မရွိပါလုိ႔ ေျပာရပါမယ္။

၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ တရက္လံုး တႏိုင္ငံလံုး မီးပ်က္ပါတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဲဒီေလာက္ မဆိုး ေသးဖူးလုိ႔ ေျပာရမလားမသိပါ။ အိႏိၵယႏိုင္ငံကဝယ္တဲ့လွ်ပ္စစ္အတြက္ သြယ္တန္းထားတဲ့ မဟာဓါတ္အားလိုင္း ျပႆနာ ေၾကာင့္၊ တႏိုင္ငံလံုး မဟာဓါတ္အားလိုင္းစနစ္ကိုထိခိုက္ၿပီး တရက္လံုး၊ တႏိုင္ငံလံုး မီးပ်က္သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာ ပိုင္းမွာလည္း မ်ားစြာအားနည္းတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ ပထမေတာ့ ဒီျပႆနာက ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ မဟာဓါတ္အားလိုင္း အ ေဟာင္းနဲ႔  အိႏိၵယကလာတဲ့ မဟာဓါတ္အားလိုင္း အသစ္ စနစ္ ၂ ခု ခ်ိတ္ဆက္ျပႆနာေၾကာင့္လုိ႔ အျပစ္ပံုခ်ပါတယ္။  ေသခ်ာစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္ကေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္ပဲ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ လွ်ပ္စစ္စီမံထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းစနစ္ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီတရက္လံုး တႏိုင္ငံ လံုး မီးပ်က္ျခင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ မျဖစ္ေသးပါဘူး။

● လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အရင္းအျမစ္မ်ား
ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံလို ေရခ်ိဳ အရင္းအျမစ္ အလြန္နည္းပါးတဲ့အတြက္ ေစ်းသက္သာၿပီး၊ အရည္ေသြးေကာင္းတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ မလုပ္ႏိုင္ရွာပါဘူး။  ေရအားလွ်ပ္စစ္က လက္ရွိသံုးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ရဲ့ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။ ေရနံလည္း အနည္းငယ္ပဲ ထြက္ပါတယ္။ သဘာဝဓါတ္ေငြမ်ားစြာ ထြက္လာတဲ့အတြက္ သဘာဝဓါတ္ေငြအေပၚ မွီခိုၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရ ပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တြင္းေပါင္း ၇၉ခု ကေန ၂၃ ခုက  တရက္ကို 2000 millions of cu ft (MMCFD) ထုတ္လုပ္ ေနပါတယ္။ တပ္ဆင္ထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစက္႐ုံမ်ား လိုအပ္ခ်က္က 2500 MMCFD ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ့ ပ်မ္းမွ် GDP တိုးတက္ႏႈန္း ၇ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္မီဖုိ႔  လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိုမိုထုတ္လုပ္ဖုိ႔  လိုေနပါတယ္။ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈရဲ့ ၁၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းကို ေနအိမ္မ်ားကသံုးၾကပါတယ္။ အိမ္သံုး၊ ဆိုင္သံုး ခ်က္ျပဳတ္ဖုိ႔အတြက္ CNG Compressed Natural Gas , LPG Liquefied Petroleum Gasကို ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ အသံုးျပဳပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံရဲ့ သံုးစြဲေနတဲ့ ေရနံ (ေလာင္စာဆီ) နဲ႔  CNG ဓါတ္ေငြကို ျပည္ပကေန တင္သြင္းရပါတယ္။ တြက္ခ်က္မႈ မ်ားအရ အဲဒီေလာင္စာတင္သြင္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ့ GDP ကို ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေစတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာင္ စာဆီ၊ CNG, LPG မ်ားက တိုးၿပီးတင္သြင္းေနရပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အမ်ားစုက ျပည္ပတင္သြင္းတဲ့ ေလာက္စာေတြ အသံုးျပဳရလုိ႔၊ တြက္သား သိပ္မကိုက္လွပါဘူး။ လက္ရွိ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တြင္းမ်ားကလည္း ၂ဝ၂ဝ ေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ ကုန္ ဆံုးေတာ့မယ္ျဖစ္လုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ စြမ္းအင္အေျခအေနက မေကာင္းပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား႐ုံမ်ား ေဆာက္ဖုိ႔  ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳဖုိ႔  အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တုန္းက ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔  အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ခ်ိန္ ျပည္သူလူထု နဲ႔  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ား အျပင္းအထန္ဆႏၵျပခဲ့လုိ႔ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ မွာျပန္လုပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခ်ိန္ ျပည္သူလူ ထုက တပတ္ၾကာေအာင္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ဆႏၵျပလုိ႔ ျပန္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဘဂၤလားပတ္ဝန္း က်င္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံအေျခအေနကို နားလည္သြားလုိ႔ အျပင္းအထန္မကန္႔ကြက္ေတာ့ပါ။ 1320 MW ေက်ာက္မီးေသြး ဓါတ္အားစက္႐ံုကို Rampal ေဒသမွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ NTPC ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။
.
● ေလ၊ ေနေရာင္ျခည္း ဓါတ္အားမ်ား
ဘဂၤလားေဒ့ခ်္အစိုးရက စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈရဲ့ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကို ေလအား၊ ေနေရာင္ျခည္အား အသံုးျပဳဖုိ႔  စီမံထားပါတယ္။ လက္ရွိ ၁၅ မဂၢါဝပ္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေနၿပီး၊ ေလရဟတ္နဲ႔  ၁.၉ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္လွ်က္ ရွိပါတယ္။ National Renewable Energy Policy of 2008 ကို ခ်မွတ္ထားပါတယ္။

● ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ျပည္ပလွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူျခင္းနဲ႔  LNG လွ်ပ္စစ္

၂ဝ၁၇ မွာ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံသံုးစြဲေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ စုစုေပါင္းပမာဏရဲ့  ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို အိႏိၵယႏိုင္ငံက ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ရႏိုင္သမွ် အရင္းအျမစ္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေနေပမဲ့ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ LNG လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားစက္ရံု 750 MW  MITSUI  ဂ်ပန္နဲ႔  ဘဂၤလာဒေဒ့ခ်္ ဖက္စပ္တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ တခ်ိန္မွာပဲ ေနာက္ ထပ္ အႀကီးစား LNG လွ်ပ္စစ္စက္ရံု 3600 MW ကို Khulna ေဒသမွာ တည္ေဆာက္ဖုိ႔  ေၾကျငာပါတယ္။ ျပည္ပက တင္ပို႕တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို မွီခိုေနရျခင္းက ကင္းေဝးေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ LNG ဓါတ္အားစက္႐ံုအတြက္ လိုအပ္တဲ့ LNG ဓါတ္ေငြ႕ရည္ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကပဲ ဝယ္ရပါမယ္။ ျပည္တြင္းက ထြက္တဲ့ သဘာဝဓါတ္ေငြေတြနဲ႔  တိုင္းျပည္ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္မႈ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေတာ့ LNG စက္ရံု တည္ေဆာက္ရပါတယ္။ LNG ဓါတ္အားေပး စက္ရံုကို ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ Siemens AG က တည္ေဆာက္မယ္ျဖစ္ၿပီး၊ တေန႔ကို LNG ဓါတ္ေငြ႕ရည္ ပမာဏ ..125 million cu ft (MMCF) ျပည္ပက တင္သြင္းဖုိ႔  သေဘာတူညီခ်က္ရယူၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယ-ဘဂၤလားေဒ့ခ်္နယ္စပ္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္မွာ NLG ဓါတ္ေငြ႕ရည္ သိုေလွာင္ ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ 

LNG သိုေလွာင္ဖိုကအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ကုမၸဏီနဲ႔  မေလးရွား LNG ကုမဏီမ်ား ဖက္စပ္စုေပါင္းၿပီး ေရေပၚမွာေပၚတဲ့ FSRU (Floating Storage & Fixed Jetty based Degasification Unit) ကို တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မလုပ္ ႏိုင္ေသးပါဘူး။ LNG လွ်ပ္စစ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ေစ်းႀကီးလုိ႔ မသံုးၾကပါဘူး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အေျမာက္အမ်ား တယူနစ္ ၄ဝဝ က်ပ္အထက္ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တယူနစ္ ၄ဝဝ က်ပ္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ၿပီး တယူနစ္ ၁၅ဝ နဲ႔  အရံႈးခံၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳတ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မဲ့ သေဘာပါ။

ဒါနဲ႔လည္းမလံုေလာက္ေသးလုိ႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လွ်ပ္စစ္ ၁၅ဝဝ မဂၢါဝပ္ဝယ္ယူဖုိ႔  ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျဖတ္သန္းၿပီး မဟာဓါတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းဖုိ႔  ဘဂၤလားေဒ့ခ်္-ျမန္မာ-တ႐ုတ္ MoU စာခ်ဳပ္ ၂ဝ၁၈ ႏွစ္ဆန္းကာလ ခ်ဳပ္ဆိုၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဓါတ္အား ျဖတ္သန္းခရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔  တည္ေဆာက္ေရးေတြကို ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

● ျမန္မာမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ခ်္လွ်ပ္စစ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း
၁။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ လွ်ပ္စစ္အာဏာပိုင္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ဆီက ေလ့လာသင္ယူဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔  ဘဂၤ လားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ၂ ခုက အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္ၿပီး၊ လွ်ပ္စစ္ အလြန္လိုအပ္ေနၾကပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ကေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အမ်ားႀကီးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ပါတယ္။ မိမိလိုအပ္တဲ့လွ်ပ္စစ္ရရွိဖုိ႔  ျပည္ပက ေလာင္စာဝယ္ယူ တင္သြင္း ျခင္းက တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားေနတာ သိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နည္းပညာလည္း ပိုၿပီးသာလြန္တဲ့အတြက္ ညဴ ကလီယာ ဓါတ္အားစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရပါတယ္။

● လွ်ပ္စစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား
၂။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံက ေရနံမျဖစ္စေလာက္ထြက္လုိ႔ တေန႔ကို ေလာက္စာဆီ 26160 bbl / day တင္သြင္းရပါတယ္။ ျမန္မာကေတာ့ ေလာင္စာဆီ 15870 bbl / day တင္သြင္းရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရနံစိမ္း 15000 bbl / day ထြက္ပါ ေသးတယ္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ဆိုရင္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္က လက္ရွိ တစ္ႏွစ္ကို 26.8 billion Cu Meter ထြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေတာ့ 17.5 billion Cu Meter ပဲ ထြက္ပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္က သူတုိ႔ထြက္သမွ် အကုန္လံုး ျပည္တြင္းသံုးလုိ႔ေတာင္ မေလာက္ငွပါ။ ျမန္မာကေတာ့ 13.9 billion Cu Meter ကို ျပည္ပ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ပါတယ္။ ဓါတ္ေငြ႕မထုတ္လုပ္ခင္ က တည္းက ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔  အေရာင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ (2016 CIA Data)

ဒီေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထြက္သမွ် သဘာဝဓါတ္ေငြ ၉ဝရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ကို တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားထံ ေရာင္းခ်ေနၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး ထြက္တဲ့ MPRL A-6 သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကိုေတာင္ အမ်ားစုကို ထိုင္းႏိုင္ငံကိုပဲ ေရာင္းခ်မဲ့အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတြင္းထြက္တဲ့ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ကို ျပည္ပေရာင္းခ်ၿပီး LNG ဓါတ္ေငြရည္တင္သြင္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ ေဆာင္ရတာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ အခု ဘဂၤလားေဒ့ခ်္က LNG trader ေတြနဲ႔ LNG  1.5 million mt/year ၁ဝ ႏွစ္ေရာင္းဖို႔ ညႇိႏႈိင္းေနရဆဲပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကေတာ့ ….

၃။ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက မကုန္ဆံုးႏိုင္တဲ့ ေရခ်ိဳ အရင္းအျမစ္ အေျမာက္အမ်ား ရွိပါတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဌာနမွ သုေတသန၊ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ မဂါဝပ္ေပါင္း 35000 MW (၃ေသာင္းခြဲ) ရွိတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ 2000 MW ေလာက္ပဲ စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳေနပါတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို စီးပြားျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ယခင္က တ႐ုတ္၊ ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ တဖတ္သတ္စာခ်ဳပ္မ်ားစြာ ခ်ဳပ္ဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္ အသစ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

၄။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံက ေလ့လာဖို႔အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အဂတိမတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏိုင္ငံက ျမန္မာ ႏိုင္ငံလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားစြာမရွိေပမဲ့၊ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူလူထုတေတြရဲ့ COI Conflicts of Interest (တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္လြန္းျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ) ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္တာကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္က အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလုပ္သလို ေက်းလက္မီးလင္းေရးစီမံကိန္းေတြ လုပ္ ေဆာင္ရာမွာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာကအစ ေက်းလက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအထိ အဂတိလိုက္စားမႈမထိန္းႏိုင္တဲ့အတြက္ ကမာၻ႔ ဘဏ္ စီမံကိန္းေခ်းေငြမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ NEP National Electrification Plan နဲ႔ ေက်းလက္ေဒသ တႏိုင္တပိုင္မီးလင္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ေလ့လာဖို႔ လိုပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အဲဒီလို ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းလက္လူထုထဲက ပညာတတ္၊ ေကဒါမ်ားကိုပဲလုပ္ကိုင္ေစၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား လာေရာက္မခ်ယ္လွယ္တဲ့စနစ္ကို သံုးပါတယ္။ ကိုယ့္ ေဒသလူထုကပဲ စုေပါင္းလုပ္ကုိင္တဲ့ဓေလ့ကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးေတာ့ အလွ်င္အျမန္ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးလာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ျပည္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလဲ တ႐ုတ္စတိုင္ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ Mini-grid မ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားကို ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္ရင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ကြၽန္းမ်ားလို လွ်ပ္စစ္ဘြိဳင္လာလုပ္ငန္းေလးမ်ားစြာ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္လို စက္မႈလုပ္ငန္းမဖြံ႕ျဖိဳးတဲ့အတြက္ ထုတ္တဲ့လွ်ပ္စစ္အားလံုးရဲ့ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းက အိမ္ သံုးပါတယ္။ လူဦးေရရဲ့ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္ရွိတဲ့ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ားက ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ ထင္းမီးေသြးပဲသံုးၾကပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔ကို ျမန္မာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားေတာင္ ေလာက္ငွေအာင္ မသံုးႏိုင္ေသးပါဘူး။ NEP စီမံကိန္းက မဟာဓါတ္အားလိုင္း ၁ဝ ႏွစ္ အတြင္းမေရာက္ႏိုင္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို မီနီဂရစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တႏိုင္တပိုင္ ဆိုလာမီးမ်ားျဖင့္ မီးလင္းျခင္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ေနာက္ဆံုး လွ်ပ္စစ္အရင္းအျမစ္ကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤလား ေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံက အိႏၵိယကေန 4000 MW နီးပါး လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူသံုးစြဲပါတယ္။ တတ္ႏိုင္ရင္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္ႏိုင္တာ အ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပမဲ့ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ခင္ ၾကားကာလမွာ ျပည္ပက လွ်ပ္စစ္ဝယ္ယူရပါမယ္။ မဟာဓါတ္အားလိုင္းနဲ႔  ဓါတ္အား ခြဲစက္ရံုမ်ားပဲ တည္ေဆာက္ရမယ္ျဖစ္လုိ႔ ဓါတ္အားစက္႐ုံထက္စီမံကိန္း Project Management ပိုလြယ္ပါတယ္။ အဂတိ လည္း နည္းပါးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားက လွ်ပ္စစ္ေရာင္းခ်လိုပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကေတာ့ ဝယ္ယူဖုိ႔  အေသခ်ာ စဥ္းစားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

● နိဂံုး (ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္)
အထက္ပါ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္က႑ တိုးတက္ေရးအတြက္ အလိုအပ္ ဆံုးက အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔  တတ္သိပညာရွင္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလို အစိုးရက ထိုက္သင့္တဲ့ လစာစရိတ္မ်ားေပးၿပီး လုပ္ ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းလမ္းကေတာ့ ျမန္မာစတိုင္ပဲျဖစ္မွာပါ။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုးရီးယားမ်ားကို စံနမူနာယူရမွာျဖစ္ၿပီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ရဲ့ အားနည္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ အဂတိလိုက္ စားမႈကို မတားဆီးႏိုင္ျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမညီညြတ္လုိ႔ စီမံကိန္းေႏွာင့္ေႏွး၊ စရိတ္ပိုကုန္က်ျခင္း) ေတြကို သခန္းစာယူရ မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားလွတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နယ္စပ္ေဒသ လွ်ပ္စစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ လံုးဝ မူတည္ေနပါ တယ္။ နယ္စပ္ေဒသ ေကာင္းစြာမလုပ္ႏုိင္ေသးခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေဒသမ်ားမွာ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားမွာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ပစၥည္း၊ လူတင္သြင္းရာမွာ Immigration & Custom ေျဖေလ်ာ့မႈ မ်ားစြာလုပ္ရပါဦးမယ္။ ေဒသခံမ်ားကို ေရာ္ေၾကးေပး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လမ္း၊ အလုပ္ကိုင္ စတဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လုပ္ေပး ရပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ နည္းပညာရယူဖုိ႔  ၅ ႏွစ္ေလာက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားနဲ႔  အလုပ္ခြင္၊ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လစ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံသားတကၠနီရွင္၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ပါရွိေအာင္ ျပတ္သားတဲ့စာခ်ဳပ္ (Training Package, value with $$$ အပါအဝင္) ခ်ဳပ္ဆိုရပါမယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ လွ်ပ္စစ္ကိုေလ့လာရင္၊ ဒီစာေရးသလို တထိုင္ထဲနဲ႔ ေလ့လာလုိ႔မရပါဘူး။ ျမန္မာပညာရွင္အဖြဲ႕ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ားနဲ႔ ေလ့လာေရးစီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲရပါမယ္။ လူႀကီးေတြခ်ည္းပဲ သြားေနလုိ႔မျဖစ္ပါ။ လူငယ္၊ လူလတ္ အင္ဂ်င္ နီယာပညာရွင္မ်ား၊ ေငြစာရင္းပညာရွင္မ်ား၊ စီမံကိန္း Project Management ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ရပါမယ္။ Touch & Go လို ေရာက္ျပန္ ေလ့လာေရးမဟုတ္ပဲ စက္႐ုံတခုကို အနည္းဆံုး တပတ္ေလ့လာ၊ ေမးျမန္းရပါမယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံတဝွမ္း တလေလာက္ အဖြဲ႕မ်ားခြဲၿပီး သြားေရာက္ေလ့လာ၊ ၾကည့္ရႈ၊ ေမးျမန္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျမန္မာအဖြဲ႕ငယ္မ်ား အျပန္လွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒီလို အဖြဲ႕မ်ိဳးေတြ အလွ်င္းသင့္သလို ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ စသျဖင့္ မၾကာခဏ လႊတ္ေပးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပ၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျမန္မာစီမံကိန္းမ်ားမွာ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ျခင္း စတဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)
၁၉ ဇြန္ ၂ဝ၁၈


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts