သာဂိ ေလာကဓာတ္ခန္း

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (24)

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (24)
အိမ္သုုံး ေက်ာင္းသုုံး ရုုံးသံုုး – GMail နဲ႔ Google Office Application အေျခခံလမ္းညႊန္
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၁၄၊ ၂၀၁၇

Cell basics

ဇယားအေျခခံ

 

ေဒါ့က္နဲ႔ ရွိ(တ္) မတူတာက ရွိ(တ္)ထဲမွာ ဇယားကြက္ေတြ Cell ေတြ ရွိေနတာပဲ။ ေဒတာေတြကို ဆဲလ္ထဲမွာ ထည့္ရိုက္ရတယ္။ ေဒါက့္ကေတာ့ စာမ်က္ႏွာ နံပါတ္နဲ႔ သြားတယ္၊ ေၾကာင္းေရ ဘယ္ေလာက္၊ အပိုဒ္ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ စာသားေနရာကို ညႊန္းတယ္။ ရွိ(တ္)ထဲက ဆဲလ္ေတြကိုေတာ့ ေကာ္လံနဲ႔ ရိုးလ္ ဆုံမွတ္နဲ႔ ညႊန္းၾကပါတယ္။ ေကာ္လံဆုိတာက ေဒါင္လိုက္သြားျပီး ရိုးလ္ကေတာ့ ကန္႔လန္႔သြားတယ္။ ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းနဲ႔ ကန္႔လန္႔မ်ဥ္းဆုံမွတ္ကို ဆဲလ္အမွတ္အသားေနရာအျဖစ္ သုံးပါတယ္။

 

ေကာ္လံေတြကို A B C D နဲ႔ သြားတယ္။ ရိုးလ္ေတြကိုေတာ့ 1 2 3 4 နဲ႔ သတ္မွတ္တယ္။
Cell C10

 

ဆဲလ္ေတြမွာ ေျမပုံအမွတ္အသား ရွိတယ္ ဆိုၾကပါစုိ႔။ Map အေခၚအေ၀ၚအရဆို ေလာင္တီက်ဳ လတ္တီက်ဳ လို႔ ေခၚသလိုမ်ဳိးေပါ့။ ဆုံမွတ္ ေနရာကို coordinate or address လို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ အခု C column နဲ႔ 10th Row တို႔ ဆုံမွတ္မွာ Cell (C10) ရွိပါတယ္။

 

ဆဲလ္ေတြကို တခုခ်င္းစီ ဆလက္လုပ္လို႔ရသလို၊ ဆဲလ္ေတြ အစုအေ၀း cell group, cell range လည္း ဆလက္လုပ္လို႔ရတယ္။ ေဒါက္မွာ စာသားေတြ ဆလက္လုပ္သလိုမ်ဳိးေပါ့။ ဆဲလ္တခုကေန ေနာက္ ဆက္တိုက္ကို ေမာက္စ္နဲ႔ ဖိဆြဲျပီး ဆလက္လုပ္လို႔ ရပါတယ္။

 

ဥပမာ – ဆဲလ္ A1 A2 A3 A4 A5 ကို တစုတည္း ဆလက္လုပ္မယ္ ဆိုပါစို႔။ ေမာက္စ္နဲ႔ A1 ကေန A5 ကို ဖိဆြဲပါ။ ဒါကို ဘယ္လို ေခၚသလဲဆိုေတာ့ A1:A5 လို႔ ေခၚႏိုင္ပါတယ္။

 

 • Cell range A2:A8
 • Cell range A2:A8
 • Cell range A2:B8
 • Cell range A2:B8

Understanding cell content

ဆဲလ္အတြင္း စာသားမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း

 

ဆဲလ္တခုအတြင္းမွာ စာ၊ ေဖာ္ျမဴလာ၊ တြက္ခ်က္နည္း၊ ပုံစံ စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ထည့္သြင္းလို႔ ရပါတယ္။ ဘိုလိုကေတာ့  text, formatting, formulas, and functions လို႔ ေခၚေ၀ၚပါတယ္။

 

 • Text: Cells can contain text, such as letters, numbers, and dates.
    စာသားဆိုတာ ရိုးရိုးစာသားပါ။ အကၡရာ၊ နံပါတ္၊ ရက္စြဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • Cell text
 • Formatting attributes: အကၳရီဗ်ဳ ဆိုတာက စာသားရဲ့ ပုံသ႑န္ကို ေျပာတာပါ။ စာသားဟာ စာလုံး၊ ဂဏန္းနဲ႔ ရက္စြဲဆိုျပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့အျပင္ သူတို႔ကို ေဖာ္ျပရာမွာ ပုံသ႑န္ခ်င္း မတူေအာင္ လုပ္ထား (formating) ေျပာင္းထားလို႔ ရပါတယ္။ ဥပမာ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 0.15 လုိ႔ ျပႏိုင္သလို 15% ဆိုျပီးလည္း ျပႏိုင္ေအာင္ သူ႔ attribute ကို ျပင္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဆဲလ္ရဲ့ ေနာက္ခံအေရာင္ကိုလည္း ျပင္လို႔ ရပါေသးတယ္။

 

 • Cell formatting
 • Formulas and functions:  ဆဲလ္မွာ ေဖာ္ျမဴလာဆိုတဲ့ ပုံေသနည္းတြက္ထားတာကို ထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္။ Sum (B2:B8) ဆိုတာက ဆဲလ္ ဘီ၂ ကေန ဘီ၈ အထိကို ေပါင္းခိုင္းတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အကယ္၍ B9 မွာ Sum (B2:B8) လို႔ ရိုက္ထည့္ထားရင္ အဲသည္မွာ ေပါင္းလဒ္ကို ျပေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Cell formulas

 

To select cells: ဆဲမ်ားကို ဆလက္လုပ္ျခင္း

 

ဆဲကို ဆလက္လုပ္ျပီးေတာ့ ကီးဘုတ္ကေန အခ်က္အလက္ေတြ ရိုက္သြင္းရပါတယ္။

 

 1. ဆဲလ္ကို ကလစ္လုပ္ပါ။
 2. အျပာေရာင္ အကြက္ေလး ျဖစ္သြားတဲ့ေနာက္မွာ စာရိုက္ရုံပါပဲ။

 

 1. Selecting a single cell

 

ကီးဘုတ္ေပၚက ျမားေတြကို ႏွိပ္ျပီးေတာ့လည္း ဆဲလ္တခုကေန ဆဲလ္တခုဆီကို သြားႏိုင္ ကူးႏိုင္ပါတယ္။

 

To select a cell range: ဆဲလ္အစုအေ၀းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

 

cell range ဆဲအစုလိုက္ကို ဆလက္လုပ္တာကို cell range လုပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 1. ေမာက္စ္နဲ႔ အစျပဳတာ ဆဲလ္ကေန အဆုံးသြားရာ ဆဲလ္အထိ ေမာက္ကို ကလစ္ႏွိပ္၊ ဖိျပီး ဆက္ဆြဲျပီး ဆလက္လုပ္လို႔ ရပါတယ္။ highlighted လို႔ ေခၚတဲ့ ဆဲလ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အျပာႏုေရာင္ အစုအေ၀းကို ေတြ႔ရပါတယ္။
 2. ေမာက္စ္ကို ဖိထားတာက လႊတ္လိုက္ပါ။

 

 1. Clicking and dragging to select multiple cells

To insert cell content: ဆဲလ္ထဲကို အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း

 1. မိမိအလုိရွိရာ ဆဲလ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဆလက္လုပ္ပါ။

 

 1. Selecting a cell

 

 1. အလိုရွိရာ စာသားကို ရိုက္ထည့္ျပီး enter ေခါက္ပါ။ စာသားက cell မွာလည္း ေပၚပါမယ္။ ျပီးေတာ့ sheet အေပၚတန္းက formula bar (Fx) ဆိုတဲ့ အတန္းမွာလည္း ေပၚေနပါမယ္။
 2. The new cell content

To delete cell content: ဆဲလ္အတြင္းက စာသားကို ဖ်က္ျခင္း

 1. ဖ်က္ခ်င္တဲ့ စာသားရွိတဲ့ ဆဲလ္ကို ဆလက္လုပ္ပါ။
 2. Delete or Backspace key ကို ႏွိပ္ပါ။ စာသားေတြ ပ်က္သြားပါျပီ။

 

 1. Deleting a cell's content

To copy and paste cells: ဆဲမ်ားကို ေကာ္ပီလုပ္ျခင္း၊ ထပ္ကူးျခင္း

 1. ေကာ္ပီလုပ္ခ်င္တဲ့ ဆဲလ္တခု သို႔မဟုတ္ ဆဲအစုအေ၀းကို ဆလက္လုပ္ပါ။
 2. Press Ctrl+C (Windows) or Command+C (Mac) ကို ကီးဘုတ္မွာ ႏွိပ္ပါ။
 3. Selecting the cell to copy
 4. ဆလက္လုပ္ထားတဲ့ ဆဲလ္ေတြမွာ အျပာႏုေရာင္ကာလာေဘာက္စ္ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါမယ္။
 5. Choosing the destination for the copied cell
 6. ကိုယ္ အလိုရွိတဲ့ ထပ္ကူးမယ့္ ဆဲလ္ေနရာကို ဆလက္သြားလုပ္ပါ။  Ctrl+V (Windows) or Command+V (Mac) ကို ကီးဘုတ္ကေန ႏွိပ္ျပီး Paste လုပ္လိုက္ပါ။
 7. The copied and pasted cell content

To cut and paste cells: ဆဲလ္မ်ားကို ကပ္ျပီးေတာ့ ေပ့စ္ လုပ္ျခင္း

 1. Cut လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆဲလ္ေတြကို ဆလက္လုပ္ပါ။
 2. Selecting the cell to cut
 3. Press Ctrl+X (Windows) or Command+X (Mac) ကီးဘုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ ကပ္မယ့္ ဆဲလ္ေတြက မူလေနရာမွာပဲ ရွိေနဦးမွာပါ။
 4. paste လုပ္ခ်င္တဲ့ ေနရာမွာ ဆဲလ္ေတြကို ဆလက္သြားလုပ္ပါ။
 5. Choosing the destination for the cut cell
 6. Press Ctrl+V (Windows) or Command+V (Mac) ကီးဘုတ္ကို ႏွိပ္ျပီး ေပ့စ္လိုက္ပါ။
 7. The cut and pasted cell content
Paste Special အေၾကာင္း

 

ဆဲလ္ေတြကို ေကာ္ပီ ေပစ့္ ကပ္ အင္န္ ေပစ့္ လုပ္တာမွာ တခ်ဳိ႔ဆဲေတြက လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေကာ္ပီ မပါလာဘဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါက အဲသည္ဆဲလ္ေတြထဲမွာ ေဖာ္မက္လုပ္ထားတဲ့ ေဖာ္ျမဳလာေတြ ပုံစံေတြ မတူညီလို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲသည္က်ရင္ေတာ့ Edit Menu က Paste Special ကို သုံးရပါမယ္။ အဲသည္မွာ ဘယ္ ဆဲလ္ရဲ့ ဘာကိုပဲ ေကာ္ပီေပစ့္ လုပ္မယ္ဆိုတာ ေရြးခ်ယ္လုိ႔ ရပါတယ္။

 

Accessing the Paste Special option

To drag and drop cells: ဆြဲျပီးေတာ့ လႊတ္ခ်ျခင္း

 

ကပ္ လုပ္ျပီး ေပစ့္လုပ္တာထက္ ျမန္ဆန္တဲ့နည္းကေတာ့ ဆဲလ္ကို ေမာက္စ္နဲ႔ ဖိဆြဲျပီး လိုခ်င္တဲ့ေနရာမွာ လႊတ္ခ်လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 1. ဆဲလ္ကို ဆလက္လုပ္ပါ။ ေမာက္စ္ကို ဆဲရဲ့ အနားစြန္းမွာ ၀ဲျပီးေတာ့ ေရႊ႔ၾကည့္ပါ။ လက္ပုံစံကေလး ေပၚလာပါမယ္။
 1. Selecting a cell to drag and drop
 2. ကလစ္လုပ္ျပီး ဖိဆြဲ၍ မိမိေျပာင္းခ်င္တဲ့ ဆဲလ္အလြတ္ေနရာမွာ ေမာက္စ္ကို ဖိထားတာကေန လႊတ္ခ်လိုက္ပါ။

 

 1. Clicking and dragging a cell
 2. drop the cell လို႔ ေခၚပါတယ္။
 3. The dropped cell

To use the fill handle: ျဖည့္တဲ့ခလုပ္ ဆြဲျခင္း

 

မၾကာခဏ ေကာ္ပီအင္ေပ့စ္လုပ္ရာမွာ ဆဲလ္တခုတည္းက အခ်က္အလက္ကို ဆဲလ္အမ်ားၾကီးဆီကို သြားသြား ေကာ္ပီအင္ေပစ့္လုပ္ရတာ အခ်ိန္ကုန္ပါတယ္။ လြယ္တဲ့နည္းကေတာ့ Fill handel ျဖစ္ပါတယ္။ တခုကို ေကာ္ပီလုပ္ရာမွာ တခါတည္း ဆြဲျပီးျဖည့္တဲ့ နည္းပါ။ သူက မူလဆဲလ္နဲ႔ ကပ္ရက္ ေဒါင္လိုက္ သုိ႔မဟုတ္ အလ်ားလိုက္ ဆဲလ္ေတြကို ျဖည့္ရာမွာပဲ အသုံးျပဳလို႔ ရပါတယ္။

 

 1. မူလဆဲလ္ကို ဆလက္လုပ္ပါ။ ျပီးေတာ့ ေမာက္စ္ကို ခ်ိန္ဆ ရာမွာ ဆဲအနားသပ္မွာ အေပါင္းလကၡဏာေလး ေပၚလာေအာင္ လုပ္ယူပါ။ ဆဲလ္ညာဘက္ေဒါင့္မွာ အေပါင္းလကၡဏာေလးဟာ Fill handle ျဖစ္ပါတယ္။
 2. Selecting the fill handle
 3. အဲသည္ fill handle ကို ဖိဆြဲျပီးေတာ့ မိမိေကာ္ပီဆြဲခ်င္တဲ့ ဆဲလ္ေတြအေပၚ ဆြဲခ်သြားပါ။

 

 1. Filling cells with the fill handle
 2. ေမာက္စ္ကို လႊတ္လိုက္ပါက မူလဆဲလ္က စာေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ကူးျပီးသား ထြက္လာပါတယ္။
 3. The filled cells

Using the fill handle to continue a series – ဖိဆြဲျဖည့္ ခလုပ္နဲ႔ ဆီးရီးေတြ ထည့္ျခင္း

 

The fill handle နဲ႔ series. ဆိုတဲ့ အစဥ္လိုက္ ဂဏန္းေတြ ရက္စြဲေတြ ျဖည့္ခိုင္းလို႔ ရပါတယ္။ မိမိမူလဆဲလ္နဲ႔ ကပ္ရက္ ေဒါင္လိုက္ အလ်ားလိုက္ ဆဲလ္ေတြမွာ ဆီးရီးေတြ ျဖည့္ခိုင္းတာပါ။  numbers (1, 2, 3) or days (Monday, Tuesday, Wednesday) — ေတြကို  fill handle နဲ႔ ျဖည့္ခိုင္းလို႔ရပါတယ္။ အခု ဥပမာက ရက္စြဲေတြကို အစဥ္အတိုင္း တိုးခိုင္းပါမယ္။

 

Using the fill handle to extend a series

 

A1 A2 A3 မွာ ရက္စြဲ ဆက္တိုက္ ၃ ခု ျဖည့္ပါ။ ေမ ၆ ကေန ေမ ၈ အထိ ဆိုၾကပါစို႔။ ျပီးေတာ့ သူတို႔ A1:A3 ကို ဆလက္လုပ္ပါ။ Fill Handel ေပၚေအာင္ ေမာက္စ္ကို ခ်ိန္ဆပါ။ ဆလက္ဆဲလ္ေတြ၏ ညာဖက္ေထာင့္ကို ေမာက္စ္ကို ခ်ိန္ဆလိုက္ရင္ အေပါင္းလကၡဏာ ေပၚလာမယ္။ အေပါင္းလကၡဏာကို မိမိအလိုရွိရာ ဆဲလ္ေတြအထိ ဖိဆြဲလိုက္ျပီးမွ လႊတ္ေပးလိုက္ပါ။

 

The extended series
ေမ ၉ ကေန ေမ ၂၅ အထိ စီးရီးကို ျဖည့္ေပးသြားပါတယ္။

 

Challenge! အိမ္စာ

 1. new blank spreadsheet တခု ေရြးခ်ယ္ပါ။
 2. spreadsheet title ကို Untitled Spreadsheet မွ အခုနာမည္ Practice Spreadsheet ေျပာင္းပါ။
 3. Cell A1, ေန႔စြဲကို ရိုက္ထည့္ပါ။ format M/D/YY ကို လ၊ ရက္၊ ႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ။ (for example, 5/30/17).
 4. fill handle  သုံးျပီး cells A1:A10 ကို ျဖည့္ၾကည့္ပါ။
 5. drag and drop  Date ေတြကို cells B1:B10 ကို ေရႊ႔ၾကည့္ပါ။
 6. Delete cell B5
 7. ေအာက္ပါအတုိင္း ေပၚေနသလား စမ္းစစ္ပါ။
 8. Getting Started Challenge Example
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts