မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) – ဧရာ၀တီတိုုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သိုု႔ အၾကံျပဳ တိုုင္ၾကားခ်က္

 
 

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) – ဧရာ၀တီတိုုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သိုု႔ အၾကံျပဳ တိုုင္ၾကားခ်က္

(မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၇

ယာဥ္စည္းကမ္း တင္ျပခ်က္၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆီ တင္ဖို႔ ..ၾကံေနတုန္း ..ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ယာဥ္မေတာ္တဆ နဲ႕ ေဆးရံုေရာက္သြားရွာျပီ။

ဒီတင္ျပစာ (တနည္း ..အၾကံျပဳ တိုင္စာ) လိုအပ္တာေတြ ..စာလံုးေပါင္း၊ သဒၵါကအစ ကူညီၾကပါဦးခင္ဗ်ာ.။ ပုသိမ္ယာဥ္ထိန္းရဲကို လာဘ္ေပးေနရသူမ်ားစြာရဲ့ ကိုယ္စား တိုင္စာပို႕ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႕
ဥကၠဌ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၊ ပုသိမ္။


အေၾကာင္းအရာ။ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း လိုက္နာေရး ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၃ေသာင္းကိစၥ
ဧရာဝတီတိုင္း ပုသိမ္ျမိဳ႕သည္ တိုင္းေဒသၾကီးအဓိကျမိဳ႕ၾကီးျဖစ္ျပီး၊ လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေလ့လာသံုးသပ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္သစ္ ၇၊ ၁၊ ၂၀၁၇ ပုသိမ္-ရန္ကုန္ ဆားမေလာက္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပုသိမ္ျမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းၾကပ္ျခင္းတို႕အျပင္ မိမိကိုယ္တိုင္ မၾကာခဏ ယာဥ္ထိန္းရဲမွ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးခံ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပမ္း ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ အနည္းငယ္ျဖစ္ေစ လြတ္ေျမာက္လိုသျဖင့္ အၾကံျ႔ပဳစာေရးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
၁။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ကားၾကီးငယ္မ်ားကို လိုင္စင္ျဖင့္ေမာင္းႏွင့္ရန္ ၾကပ္မတ္ျခင္း။
၂။ ျမိဳ႕တြင္းလမ္းဆံုမ်ားတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား ေန႕အခ်ိန္ ေနရာခ်၊ ဖမ္းဆီး အေရးယူေစျခင္း။
၃။ ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို ဒဏ္ေငြအနည္းဆံုး က်ပ္၃ေသာင္းေဆာင္ေစျခင္း။

အခန္း(၁)ယခုတင္ျပခ်က္တြင္ နံပါတ္(၃)အခ်က္ ဒဏ္ေငြက်ပ္၃ေသာင္းကိစၥကို အထူး တင္ျပပါမည္။ လူမ်ားကို အေျခခံလစာမွာ တရက္ က်ပ္၃၆၀၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ပ္ ၃ ေသာင္းဒဏ္ေငြမွာ ကမၻာ့စံႏႈန္းႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါက အလြန္ မ်ားျပားလွသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လို ဝင္ေငြေကာင္းပါက ယာဥ္ေမာင္းသည္ ေပးေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ပုသိမ္ႏွင့္ နယ္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ အလြန္ၾကီးျမင့္ေသာ ဒဏ္ေၾကးျဖစ္ျပီး လဘက္ရည္ဖိုးေပးေသာ စရိုက္ဆိုးၾကီးကို ယာဥ္ထိန္းရဲ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ား မလုပ္ခ်င္ပဲ လုပ္ေနရပါသည္။

ျပသနာမွာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကီးေလးေသာဒဏ္မဟုတ္ပဲ ပညာေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္ကူျပဳ တင္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

(နိဂံုး – စာမ်က္ႏွာ-၉ ျဖစ္ပါသည္)။
အခန္း (၂)
လက္ရွိအေျခအေန
၂.၁ ။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ကားၾကီးငယ္မ်ားကို လိုင္စင္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရန္ၾကပ္မတ္ျခင္း။ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ထားျပီး စည္ပင္၊ ကညန၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု သိရသည္။ အပတ္စဥ္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးသည္ အေရးၾကီးပါသည္။

၂.၂ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း။ 

ကညန မွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ကားေလး၊ ကားၾကီး လိုင္စဥ္မ်ားကို သင္တန္းေပး၊ စစ္ေဆး၊ ထုတ္ေပး၊ လိုင္စဥ္သက္တမ္းတိုး ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ အလြန္အေရးၾကီးသျဖင့္ ကညန လိုင္စင္မရွိေသာ ယာဥ္ႏွင့္လူမ်ား ေမာင္းႏွင္ပါက ၾကီးေလးစြာ ဒဏ္ေငြေဆာင္သည္ဟု သိရသည္။

၂.၃ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္။ ကားေမာင္းလိုင္စင္မွာ ရရွိဖို႕ခက္ခဲေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ကို လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ထုတ္ေပးသင့္ပါသည္။ ကုန္က်ေငြ က်ပ္တေသာင္းခန္႕ျဖင့္ သင္တန္း တရက္ (စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕) စစ္ေဆးျပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ထုတ္ေပးသင့္သည္။ ကညန တင္ဒါေအာင္ေသာအဖြဲ႕  ၃ ခုထံ ကန္ထရိုက္ေပးျပီး၊ ရရွိေငြကို ေဒသအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

၂.၄ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား လိုင္စင္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္း၊ လူ၃ေယာက္တင္ျခင္း စသည္တို႕ကို စစ္ေဆးဖမ္းဆီးေနပါသည္။
ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္။ ။ ဒဏ္ေငြမွာ အလြန္ၾကီးေလးသျဖင့္ တမင္ေစာင့္ဖမ္းသကဲ့သည့္ စရိုက္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေနသည္မွာ တႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သို႕ ဆက္လက္တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျပီး လိုင္စင္ပိတ္ျခင္းမ်ားကို အမွန္တကယ္လုပ္ရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ထိခိုက္ေသေၾက၊ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ေလ့လာပါက

– ယာဥ္ေမာင္းသူ စည္းကမ္းမဲ့စြာ၊ အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းျခင္း
– ယာဥ္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း
– လိုက္ပါစီးနင္းသူမ်ား ဦးထုပ္မေဆာင္းျခင္း တို႕ျဖစ္သည္။
ယာဥ္ေမာင္းသူ စည္းကမ္းမဲ့စြာ၊ အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းျခင္းသည္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ က်န္၂ခ်က္မွာ ဖမ္းဆီးသူ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား အဂတိလိုက္စားရန္ တမင္ ဖန္တီးထားသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို ေျဖးညွင္းစြာ တနာရီ ၁၅ ကီလိုမီတာျဖင့္ ျမိဳ႕တြင္းေမာင္းႏွင္စဥ္ ယာဥ္ ၂ စီးတိုက္မိပါက ၃ေယာက္စီး၊ ဦးထုပ္မပါေသာ္လည္း စီးနင္းသူမ်ား ပြန္းပဲ့ရံုသာရွိပါမည္။ လမ္းေဘး အသက္ရြယ္ၾကီးသူမ်ားကို တိုက္မိလွ်င္ပင္ တနာရီ ၁၅ ကီလိုမီတာႏႈန္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၏ အရွိန္သည္ အသက္ေသေစသည္အထိ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၂.၄ ထို႕ေၾကာင့္ အဓိက အခ်က္သည္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ၊ အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုအခ်က္ကိုသာ ကိုင္တြယ္ရန္။

 ထိခိုက္ေသဆံုး ဒဏ္ရာရမႈမ်ား အလြန္က်ဆင္းသည့္အျပင္၊ ယာဥ္ထိန္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တရားရံုးမ်ား အ ဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးကိုလည္း ၾကီးစြာအက်ိဳးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မလိုအပ္ေသာ ဦးထုပ္မပါ၊ လူ ၃ေယာက္စီး၊ လိုင္စင္စစ္ေဆး စသည္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ၊ အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းျခင္းကိုသာ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္သင့္ပါသည္။
ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္း လမ္းေကာ္မတီမ်ားမွ ျပည္သူရန္ပံုေငြျဖင့္ လစာ တလ ၁သိန္ခန္႕ျဖင့္ ခန္႕ထားေသာ လမ္းလံုျခံဳေရးမ်ားျဖင့္ မိမိလမ္းတြင္း စည္းကမ္းမဲ့စြာ၊ အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းျခင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ကားေလး၊ ကားၾကီးမ်ားကို ေန႕အခိ်န္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းကို ကညန ႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၾကိဳးစားရပါမည္။ ေက်းလက္ျမိဳ႕ျပင္မ်ားတြင္ လုပ္ရန္ မလြယ္ေသးေသာ္လည္း ျမိဳ႕တြင္းျပည္သူလူထုမွာ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကူညီမည္ျဖစ္ေသာသည္။

၂.၅ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္း။ လမ္းလံုျခံဳေရးမ်ား ခန္႕ထားျပီး ယာဥ္ေမာင္းသူ စည္းကမ္းမဲ့စြာ၊ အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းျခင္းကို လမ္းရံပံုေငြအျဖစ္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစသင့္သည္။ မလိုက္နာ မနာခံသူမ်ားကို ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းေကာ္မတီသို႕ လိုင္စင္မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပအေရးယူရပါမည္။

အခန္း(၃)
ျမိဳ႕တြင္းလမ္းဆံုမ်ားတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား ေန႕အခ်ိန္ ေနရာခ်၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူေစျခင္း အမွတ္(၂) ႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို ဒဏ္ေငြအနည္းဆံုး က်ပ္၃ေသာင္းေဆာင္ေစျခင္း အမွတ္(၃) အခ်က္မ်ား

၃.၁။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ဒဏ္ေငြအနည္းဆံုး က်ပ္ ၃ေသာင္း ေဆာင္ေစျခင္း တို႕မွာ အဂတိမရွိေအာင္ အၾကံျပဳတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပါသည္။ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္ မွန္ေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ ၾကီးစြာျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ မရွိဆင္းရဲသား ဧရာဝတီတိုင္းသားမ်ား ပုသိမ္ျမိဳ႕သို႕ ခဏေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ မွတပါးအျခားလမ္းမရွိ အဂတိ လဘက္ရည္ဖိုးေပးနည္းသာ ရွိေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထို အမွတ္(၂)၊ အမွတ္(၃) ကို တင္းၾကပ္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ယာဥ္စည္းကမ္းလိုက္နာေရးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးထက္ အဆိုးဖက္ ပိုမ်ားပါသည္။

၃.၂။ အၾကံျပဳျခင္း။

မရွိဆင္းရဲ၊ ပညာနည္းပါးသူမ်ားကို တမင္ အာဏာျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ ဒဏ္ရိုက္သလို ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ဒဏ္ေငြေလွ်ာခ်ျခင္း – ဥပမာ ပထမအၾကိမ္ ၅ေထာင္က်ပ္၊ ဒုတိယအၾကိမ္း ၃ေသာင္းက်ပ္၊ တတိယအၾကိမ္ က်ပ္၅ေသာင္းႏွင့္ လိုင္စင္ပိတ္ စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

အဂတိနည္းပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဆက္ပါမည္။
အခန္း (၄)
အဂတိနည္းပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ထိုျပသနာသည္ တႏိုင္ငံလံုး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ လစာမလံုေလာက္မႈ၊ တရားဥပေဒမစိုးမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ နက္နဲခက္ခဲလွပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္း ယာဥ္မ်ား စည္းကမ္းရွိေရး၊ ထိခိုက္ေသေၾကဒဏ္ရရမႈ နည္းပါးေစေရးအတြက္ အဂတိနည္းပါးစြာ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အစိုးရအဖြဲ႕က ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနသည္ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္ ေန႕အခိ်န္ ယာဥ္ၾကပ္တည္းျခင္းသာ ရွိျပီး စည္းကမ္းမဲ့ေမာင္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသေၾကမႈမွာ မရွိသေလာက္ ရွားပါးလွပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း အဂတိလိုက္စားမႈကို လူအမည္ႏွင့္ အတိအက် တိုင္တန္းေစလိုပါက ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္ တာဝန္ခ်ထားေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲ ၉၀% သည္ လဘက္ရည္ဖိုးကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေပးခ်င္လာေအာင္ ေျပာဆိုရယူေနသည္မွာ အားလံုးသိျပီးသားျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ လဘက္ရည္ဖိုး အလြန္ကြ်ံ ေတာင္းျခင္းမွာ ဥပေဒအားနည္းျခင္းကို လက္တလံုးျခား၊ ပြင့္လင္းစြာ အဂတိလိုက္စားျခင္းျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူလူထုတစ္ဦး မည္သူမွ် တင္ျပတိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတင္ျပရပါသည္။

အခန္း(၅)
အၾကံျပဳျခင္း နည္းလမ္း(၃)ခု။

အဂတိနည္းပါးျပီး ျမိဳ႕တြင္း၊ ျမိဳ႕ျပင္ ယာဥ္စည္းကမ္းေကာင္းလာေအာင္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈ၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ အေရးယူ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ စစ္ေဆးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းကို ေကာက္ရိုးမီးကဲ့သို႕မဟုတ္ပဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ လူ၊ ေငြ၊ ပစၥည္းအင္အား ရွိေစခ်င္ပါသည္။ ေအာက္ပါ (၃)ခ်က္ကို တင္ျပပါသည္။

နည္းလမ္း(၁) ။ ယာဥ္စည္းကမ္းေဖာက္သူမ်ား မွတ္တမ္းအမွန္ရွိရမည္။ တနည္း ကြန္ျပဴတာမွတ္တမ္းရွိရမည္။ ပထမအၾကိမ္ ပညာေပး (ဒဏ္ေငြ၅ေထာင္က်ပ္ – တေန႕ လုပ္အားခ)၊ ဒုတိယၾကိမ္ ( ဒဏ္ေငြ ၃ေသာင္းႏွင့္ အထက္)၊ တတိယအၾကိမ္ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းျခင္း … မွတ္တမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ လမ္းေျပာင္းျပန္ ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ပထမအၾကိမ္ပင္ ဒဏ္ေငြ၃ေသာင္း ႏွင့္ လိုင္စင္၁ႏွစ္ ပိတ္ခံရမည္ ဆိုပါက အလြန္မတရားစြာ စီရင္ခံရသကဲ့သို႕ ျဖစ္မည္။ ထိုအခါ လိုင္စင္ပိတ္ျခင္း မခံရရန္ အဂတိ (လာဘ္ေပးျခင္း) လုပ္ကို လုပ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

နည္းလမ္း(၂)။
မိဳ႕တြင္းလမ္းဆံုမ်ားတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲခ်ည္း မထားပဲ လမ္ေကာ္မတီ ရပ္ကြက္မွ ခန္႕ထားေသာ လခစား လံုျခံဳေရးကို ထည့္ေပးထားရပါမည္။ ယာဥ္ထိန္းရဲ ႏွင့္ လမ္းလံုျခံဳေရးတို႕သည္ လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ပံုေသမဟုတ္ပဲ ေနရာခ်ထားရမည္။ ဓါတ္ပံုရိုက္ တိုင္တန္းျခင္းခံရပါက ပညာေပးျခင္း၊ ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ျခင္း စသျဖင့္ အေရးယူရပါမည္။ ဝန္ထမ္းကို ဌာနေျပာင္းျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူျခင္း တခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္ထုတ္ျခင္း၊ ေထာင္ ရက္တိုက်ျခင္း (ဥပမာ ၃ရက္) သို႕မဟုတ္ လုပ္အားေပးစခန္းတြင္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေစျခင္း စသည္တို႕သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္း ဝန္ထမ္းအျပစ္ေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ျမိဳ႕ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ဒဏ္ေပးျခင္းကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းဝန္ထမ္း အလွည့္က်ေရႊ႕ေျပာင္းနည္းျဖင့္ ေနရာခ်၊ ဖမ္းဆီးအေရးယူေစျခင္းကို အခ်ိန္အတိက်ျဖင့္ လုပ္ရပါမည္။

ဖမ္းခ်င္တဲ့အခ်ိန္ လာဖမ္းသလို တမင္ေစာင့္ဖမ္းေသာနည္းလမ္းကို မလုပ္ရန္လိုသည္။

(ကိုးကားခ်က္။ ဆရာေအာင္သင္းေျပာေသာ စစ္ေျမျပင္ေခြးသင္တန္း)

နည္းလမ္း(၃)ယာဥ္ထိန္းရဲ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရားဝင္ ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကို ဆုေၾကးအျဖစ္ ခြဲေဝေပးျခင္းကို ျမိဳ႕နယ္အစိုးရမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ လစာ တသိန္းခြဲက်ပ္ မွာ မလံုေလာက္ပါက ေနာက္ထပ္ ၁သိန္းခန္႕ ရေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ပံုေငြ ဖန္တီးေပးရမည္။ လဘက္ရည္တခြက္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဦးထုပ္မပါ၊ လူ၃ေယာက္တင္၊ လိုင္စင္ေမ့ေနသူ လမ္းေၾကာမွားေမာင္းျခင္း စသည့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားကို တေယာက္ က်ပ္ ၃ေထာင္ စသျဖင့္ လမ္းဆံုတိုင္းမွာ ပုန္းတခုျဖင့္ အလႈထည့္ေစပါက လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕လည္ လမ္းမ်ားတြင္သာ က်င့္သံုးရန္ အၾကံျပဳပါသည္။

ယခုအခါ ဘဏ္လုပ္ငန္း တိုးတက္လာျပီျဖစ္သည္။ ဒဏ္ေၾကးကို ခ်လမ္ေရးေပးျပီး .. က်ဴးးလြန္သူက ဘဏ္အေကာင့္ထဲ သြားထည့္ေပး၊ လြယ္လြယ္ေလးျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနသို႕ ဘဏ္မွ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းသြားေပးလိုက္လွ်င္ အလြယ္ေလးကို ခ်လမ္၊ စာအုပ္စနစ္ျဖင့္ manual system တႏိုင္ငံလံုးက်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္ကိုု နားမလည္ႏိုင္ပါ။

ယခုအခါ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားသည္ လဘက္ရည္ဖိုးကို လူမ်ားစြာေရွ႕တြင္ပင္လွ်င္ အတင့္ရဲစြာ ယူေနျခင္းသည္ အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္အားေပးမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ လမ္းေကာ္မတီမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေသာေန႕တြက္စရိတ္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အခန္း(၆)။
ပညာေပးျခင္း

ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ျပည္သူလူထုကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမွာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈမ်ားသာ အထိေရာက္ဆံုး တတ္ႏိုင္ပါသည္။

၅.၁။ ယာဥ္စာရင္း ေကာက္ျခင္း။

ယခုအခါ ရန္ကုန္တြင္ မိမိလမ္းအတြင္းရွိ ယာဥ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားက စာရင္းေကာက္ေနၾကသည္။ အလားတူ ပုသိမ္လမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယာဥ္စာရင္းေကာက္ျခင္းမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထက္ ပိုျပီးလြယ္ပါသည္။ လူ၂ေယာက္ လမ္းတြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကို စာရင္းေကာက္ပါက အခ်ိန္တိုတြင္း ျပီးစီးပါသည္။

၅.၂။ သင္တန္းေပးျခင္း။

ထိုယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားကို တလတၾကိမ္ ပညာေပးျခင္း သင္တန္းမ်ားလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကညန မွ လစဥ္ သင္တန္းေပးျခင္းကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက၊ တင္ဒါေခၚျပီး ၃ဖြဲ႕ ကညန မွစီစစ္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေၾကး က်ပ္တေထာင္ျဖစ္ေစ တလ တနာရီ ယာဥ္ေမာင္းအားသစ္ေလာင္းသင္တန္းမ်ား (Vehicle Refresher Course) ေပးရန္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ျပသနာတိုင္းတြင္ လူသည္ အဓိကက်ပါသည္။ လူကို သင္တန္းေပးျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္သာ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေတြ လစဥ္ တနာရီသင္တန္းမ်ား ရပ္ကြက္တိုင္း လစဥ္လုပ္သင့္ပါသည္။
အကယ္ ၍ ယာဥ္စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီမွ ဝန္ထမ္းအင္အားျဖင့္ မလုပ္ႏုိင္ပါက ပုဂၢက အဖြဲ႕မ်ားအား ကညန ယာဥ္ထိန္းရဲ တို႕မွ သင္တန္းေပးျပီး တင္ဒါေခၚလုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ပါသည္။

၅.၃။ ပညာေပးျခင္း

ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ျခင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသည္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းမေပၚ စည္းကမ္းမဲ့လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး၊ ပစၥည္းသယ္၊ ေစ်းေရာင္းသည့္ လူမ်ားလည္း ပညာေပးရန္လိုပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို သင္တန္းေၾကးျဖင့္ ပညာေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ယာဥ္/လမ္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အခမဲ့ ပညာေပးျခင္းမ်ား လုပ္ရန္လိုပါသည္။ ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က အစိုးရဝန္ထမ္း (သို႕မဟုတ္) လုပ္အားေပးသူ အခက္ခဲရွိပါက သင္တန္းတင္ဒါရထားသူမ်ားကို အစိုးရဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေစႏုိင္ပါသည္။

အခန္း(၇)
ဆရာေအာင္သင္း (ကြယ္လြန္)ေျပာေသာ စစ္ေျမျပင္ေခြးသင္တန္း

ယခု ယာဥ္စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရးတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားေကာင္းျပီး၊ အဂတိနည္းေအာင္ စစ္ေျမျပင္ေခြးသင္တန္း ျဖစ့္ အဆံုးသပ္လိုပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးပါက …
ဆရာေအာင္သင္း သူငယ္ခ်င္း စစ္ေခြးသင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ ဗိုလ္မႈးထံအလည္ေရာက္သြားခ်ိန္ အယ္ေဇးရွင္းမ်ိဳးရိုး စစ္ေခြးမမ်ား ေခြးထိန္းေျပာစကားကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာ၊ ခုန္အုပ္၊ ကိုက္ျဖတ္၊ ရပ္တန္႔ အမိန္႕နာခံသည္ကို အံ့ၾသဘြယ္ျမင္ရသည္။ သူငယ္ခ်င္းသင္တန္းမႈးကို “ျမန္မာေခြးမ်ိဳးေတြ သင္ေပးလို႕ရႏိုင္မလား” ဟုေမးေသာအခါ ” ဟာ.. ရတာေပါ့၊ ျမန္မာေခြးက ပိုေတာင္ တတ္လြယ္ေသးတယ္” ..လို႕ေျဖပါတယ္။ “ဒါဆို ျမန္မာေခြးေတြကို ဘာလို႕မသံုးသလဲ”.. ေမးေတာ့ .. ” အင္း ျမန္မာေခြးက စိတ္မပါရင္ ခိုင္းတာမလုပ္ဘူး..ဗ်။ က်ေနာ္တို႕စစ္ေျမျပင္မွာ ဒါမ်ိဳးမရဘူးေလ”… လို႕ ေျဖရွာပါသည္။

ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္းမ်ား၊ ပညာေပးျခင္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအဂတိနည္းပါးေရး မ်ားသည္ စည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ေလေလ ထိုစည္းကမ္းအေပၚ ဥပေဒလက္တလံုးျခား လုပ္စားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေလေလျဖစ္ပါသည္။ ယခု ထိုစရိုက္ဆိုးမ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ။ လမ္းလံုျခံဳေရးဝန္ထမ္း (သို႕မဟုတ္) လုပ္အားေပးကို တာဝန္ေပးပါက ထိုသူသည္ အာဏာအလြဲသံုးခ်င္လာသည္။ သို႕ေသာ္ စည္းကမ္းကို လိုက္နာက်င့္သံုး အေရးယူရျခင္းမွာ လူမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ ဗဟိုမွခ်ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဌာနျခင္းလႊဲခ်ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွာ အလြန္နစ္နာ၊ အလုပ္ရႈပ္ရပါသည္။

ISO ဆိုသည္မွာ ေျပာတာ၊ လုပ္တာ၊ မွတ္တမ္းရွိရန္သာမက ေျပာသမွ် လုပ္သမွ်ကို အခ်ိန္ကာလ၊ေဒသအရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ထဲ ကားခါးပတ္ မပတ္သူတိုင္း ဖမ္းဆီးေနလွ်င္လဲ အလုပ္ရႈပ္မည္။ လိပ္ကဲ့သို႕ကားေမာင္းရေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း ကားခါးပတ္မလိုေသာ္လည္း အေဝးေျပးလမ္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာ လိုင္စင္မဲ့မ်ားကို အေရးယူမည္ ဆိုပါက တေန႕လံုး စစ္ေဆးအေရးမယူႏိုင္လွ်င္ တေန႕ တစ္ေနရာ တစ္နာရီ အခ်ိန္မွန္လွည့္လည္ ေစာင့္ၾကည့္ အေရးယူဖမ္းဆီး ဒဏ္ရိုက္ရန္ျဖစ္သည္။

စိတ္ပါမွ ထြက္စစ္ျခင္း၊ စိတ္မပါလွ်င္ မစစ္ေဆးျခင္းမ်ားမွာ ျမန္မာေခြး စရိုက္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။

နိဂံုး (တင္ျပခ်က္)
ပထမအၾကိမ္ ဦးထုပ္မေဆာင္း၊ လိုင္စင္မပါ အမႈမ်ားကို ဒဏ္ေငြ ၅ေထာင္ခန္႕သာ (ပုဂၢလိကဘဏ္ အေကာင့္တခုသို႕ ေငြသြင္းေစျခင္း) ေပးေဆာင္ေစျပီး၊ မွတ္တမ္းမ်ား ထားေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အၾကံျပဳ တင္ျပပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးေဇာ္ေအာင္
+++++

xxxxxxx
(ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း – ပူးတြဲတင္ျပပါသည္)။

မိတၱဴျဖန္႕ေဝျခင္း
၁။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသအစိုးရ။
၂။ ဝန္ၾကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဌာန။
၃။ ဝန္ၾကီး၊ ကရင္ေရးရာဌာန
၄။ ပုသိမ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၂ဦး။
၅။ ညြန္ၾကားေရးမႈ (အၾကီးကဲ)၊ က.ည.န ႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲအဖြဲ႕၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္။
၆။ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts