သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ အပိုင္း( ၅ )

Photo Irrawaddy, KIA soldier

 

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဤခရီး နီးပါ၏ေလာ အပိုင္း( ၅ )

(မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၁၄၊ ၂၀၁၅

 မြန္ႏွင့္ကယား

မြန္ျပည္နယ္တြင္း NMSP ႏွင့္အစိုးရတပ္ျကား သိသိသာသာ ထိပ္တိုက္ေတြ့သည့္ သတင္းမျကားရပါ။ ကယားျပည္အတြင္း၌ လည္း KNPP ႏွင့္ အစိုးရတပ္ျကားထိေတြ့မွဳမျကားရပါ။ ကရင္နီ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ား လူထုစည္းရံုးေရး လွည့္လည္မွဳအား စစ္တပ္ကတားဆီးမွဳျပဳသည္ဆိုသည့္ သတင္းမွလြဲ၍ ထူးျခား သတင္းမရွိပါ။

AA ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား

 ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ AA ရကၡိဳင္တပ္မေတာ္အင္အားအခ်ိဳ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝမွတဆင့္ ေက်ာက္ေတာ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျကား ေဒသသိ့ုဝင္ေရာက္လွဳပ္ရွားရာ အစိုးရတပ္၏ ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆိ့ုတိုက္ခိုက္ျခင္း ခံခ့ဲရသည္။ AA အဖိ့ုေျခကုပ္ မရမွီပင္ သတင္းေပါက္ျကား၍ တိုက္ခိုက္ခံလိုက္ရရာ အက်အဆုံးမ်ားရွိခ့ဲ သလို လက္နက္ႏွင့္အတူ အခ်ိဳ့ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရျပီး ရိကၡာသုိေလွာင္ ရာေနရာမ်ားအားလည္း ရွာေဖြေတြ့ရွိ သိမ္းဆည္းခံလိုက္ရသည္။ ထိုျပင္ AA ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဆိုကာ ျမိဳ့မ်ားရြာမ်ားမွ ရခိုင္ ဆယ္ အခ်ိဳ့လည္းဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ေျခကုပ္ယူရန္ ျကိဳးစားသည့္ AA အဖိ့ု စစ္ေျမျပင္တြင္ အထိနာခ့ဲသည္ဟု ဆိုရ ေပမည္။

တကယ္ေတာ့ ယခု AA ဝင္ေရာက္လွဳပ္ရွားသည့္ေက်ာက္ေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားေသာ ALP ေခၚ အျခားရခိုင္အဖြဲ့တဖြဲ့ ဦးစြာရွိေနျပီး ျဖစ္ရာ AAႏွင့္ ၎အဖြဲ့နားလည္မွဳ ရမရဆိုသည္မွာ စဥ္းစားဘြယ္ ျဖစ္သည္ဟု ရခိုျပည္နယ္အေရးက်ြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

AA အေနႏွင့္ ကိုးကန္တြင္ MNDAA ကိုးကန္အဖြဲ့ႏွင့္ တြဲ၍ တိုက္ပြဲဝင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ လတ္တေလာတြင္မူ ကိုးကန့္ တြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန့္ေနသည္။

UWSA/NDAA ႏွင့္ တင္းမာမွဳမ်ား

UWSA ဝ အဖြဲ့ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ့တို့ ၁၉၈၉ မွစ၍ အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူျပီးေနာက္ အႏွစ္ ၂၀ ခန့္ ျပသနာျကီးျကီး မားမား မရွိခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၀၉ တြင္ အစိုးရ၏ BGF နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ ဖြဲ့စည္းေရး အစီအစဥ္ကိုလက္မခံရာမွစျပီး တင္းမာမွဳ မ်ား ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ စစ္ေရးအရပါတင္းမာမွဳမ်ား ျဖစ္လာ၍ ဝ ေဒသ ႏွင့္ မိုင္းလားေဒသတြင္းရွိ ပညာေရး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား ထြက္ခြါခ့ဲရသည္။ တႏွစ္အျကာ တင္းမာမွဳေလ်ာ့က် သြားခ်ိန္ မိုင္းလားေဒသမွ ထိုအရပ္ဖက္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံခ့ဲေသည္လည္း ဝေဒသကမူ အဆိုပါအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား အား ဟက္ဟက္ပက္ပက္ျပန္လည္လက္မခံေတာ့ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ကိုးကန့္ေဒသ စစ္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ကိုးကန့္အဖြဲ့အား UWSAႏွင့္ NDAA တိ့ုမွပါဝင္ကူညီသည္ဟု အစိုးရမွ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ့ဲျပီးေနာက္ ၎အဖြဲ့မ်ားမွျငင္းဆန္မွဳျပဳခ့ဲျပီး တင္းမာမွဳအနဲငယ္ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ က်ိဳင္းတုံမွမိုင္းလားေဒသသုိ့ သြားရာလမ္းတေလ်ာက္ အစိုးရစစ္တပ္ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား ခ်ီတက္အင္အားျပခ့ဲသလို မိုင္းလားႏွင့္ ဝေဒသ မိုင္းေပါက္ဖက္ တြင္ စစ္ျပင္ဆင္မွဳမ်ားႏွင့္ လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွား ျဖစ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ့ ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တင္းမာမွဳ ျပန္လည္ေလ်ာ့က်ခ့ဲသည္။

 ထိ့ုေနာက္ ပန္ဆန္းတြင္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား ၁၂ ဖ့ြဲ ညီလာခံက်င္းပခ့ဲျပီး UWSA ႏွင့္NDAA တိ့ုသည္ မိမိတိ့ုဖါသာ သီးသန့္ရပ္တည္သည့္အေနအထားကို ရပ္တန့္လိုက္သည္ကို ေတြ့ရသည္။ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ၎အဖြဲ့မ်ားကို အာရံုစိုက္ဖြယ္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။

 ေနာက္ဆုံး UWSA ႏွင့္သိသိသာသာ တင္းမာမွဳမွာ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန့တြင္ စတင္ပါသည္။ျဖစ္ပြါးသည့္ေနရာမွာ မိုင္းဆတ္ခရိုင္ မိုင္းတုံႏွင့္ပုံပါက်င္ျကားတြင္ျဖစ္သည္။ လြယ္လန္း ေဒသဟုလည္းေခၚသည့္ ထိုင္းနယ္စပ္ဖက္တြင္ျဖစ္သည္။ ယင္း ေဒသမွာ မူလ ဝ ေဒသမဟုတ္ေသာ္လည္း ၁၉၉၄ ၁၉၉၅ တြင္ နဝတ အစိုးရမွာ ခြန္ဆာအဖြဲ့အားတိုက္ခိုက္ရန္ ဝ တပ္ဖြဲ့အင္အား ၃၀၀၀ ေစလႊတ္ရန္ စည္းရံုးခ့ဲျပီး ဝတိ့ုအား အေျခခ်ရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲ သည့္ေဒသျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္ UWSA အေနႏွင့္ ရပ္ေစာက္ ေဒသ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ တပ္မ ၆၈ မွတပ္မ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ ခြါေပးခ့ဲသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေဒသမွ UWSA တပ္မ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ အစိုးရကေတာင္းဆိုေသာ္လည္း လက္မခံသျဖင့္ တင္းမာမွဳမ်ား ျဖစ္ပြါးခ့ဲ့သည္။

 ထိုေဒသအား UWSA က ၁၇၁ စစ္ေဒသဟုသတ္မွတ္ ေခၚေဝၚပါသည္။ ေဟြ့ေအာ္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ထားရွိျပီး ေပါက္ယိုခ်မ္း ၏ညီျဖစ္သူ ေပါက္ယိုရိႏွင့္ ေဝေရွာက္ကန္း ေဝေရွာက္လုံတိ့ု၏ညီ ေဝေရွာက္ရင္တိ့ုမွ ဦးစီးသည္ဟုဆိုပါသည္။

၂၀၁၅ ဇြန္ ၃ ရက္ေန့က မိုင္းတုံႏွင့္ပုံပါက်င္ျကား နန့္ဆိန္ သစ္ေတာျကိဳးဝိုင္းျကား သစ္ခုတ္ေနသူ UWSA မွ ၁၆ ဦးအား စစ္တပ္၏ လုံျခံဳေရးအကူျဖင့္ ရဲႏွင့္သစ္ေတာက ဖမ္းဆီးလိုက္ရာမွ ျပသနာစတင္သည္။ ၎တိ့ုတပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ားဖမ္းဆီးခံရသည္ႏွင့္ UWSA တပ္မ်ားကလည္း ထိုအစိုးရတပ္ႏွင့္ ရဲ သစ္ေတာမ်ားအား ျပန္လည္ဝိုင္းထားျပီး ရဲႏွင့္သစ္ေတာအမွဳထမ္း ၁၁ ေယာက္ကို ျပန္လည္ဖမ္းဆီးလ္ိုက္သည္။ ဤသိ့ုျဖင့္ မိုင္းတုံ မိုင္းဆတ္ ဟိုပန္ ဟိုယြတ္ နာေကာင္းမူး ဘီပီဝမ္း တေလ်ာက္တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္အင္အားေထာင္ခ်ီခ်ထားျပီး ရင္ဆိုင္ စစ္ျပင္ခ့ဲျကသည္။ ပန္ဆန္းဘက္မွ UWSA တပ္မ်ားလည္း မိုင္းေပါက္ဘက္သိုဆင္းလာသည္ကိုေတြ့ရသလို မိုင္းလားေဒသ တြင္း၌လည္း စစ္ျပင္ဆင္မွဳမ်ား ရွိေနသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုျပသနာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သမတဦးသိန္းစိန္က ေသနတ္သံ မထြက္ဘဲ ေျဖရွင္းရန္ ညႊန္ျကားခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

 ျတိဂံတိုင္း တိုင္းမွဴးႏွင့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညိွႏွဳိင္းျပီး ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ ႏွစ္ဖက္ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား ျပန္လႊတ္ျပီးေျဖရွင္းခ့ဲသည္။သိ့ုေသာ္ ႏွစ္ဖက္ရင္ဆိုင္ထားေသာတပ္မ်ား မဆုတ္ျကေသးဘဲ လမ္းမ်ား လည္းပိတ္၍ စစ္ျဖစ္မည္စိုး၍ရြာသားမ်ားလည္း ေဘးလြတ္ရာသုိ့ တိမ္းေရွာင္ျကရသည္ဟုဆိုသည္။

ဝေဒသအတြင္းတြင္လည္း UWSA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေက်ာက္က်ံဳးတန္းဦးစီးျပီး အျကီးစားစစ္ေလ့ က်င့္မွဳမ်ား လက္နက္ျကီးမ်ိဳးစုံ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ ခ့ဲသည္။ အစိုးရစစ္တပ္မွလည္း သံခ်ပ္ကာ ယႏၲယားတပ္မ်ားအပါ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ့ရသည္။

၂၀၁၅ ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ UWSA ၁၇၁ စစ္ေဒသ ဆက္ဆံေရး တာဝန္ခံ ဦးေကာ့နိန္ ေနျပည္ေတာ္သု့ိသြားေရာက္ညိွႏွဳိင္းသည္ဟု ဆိုသည္။UWSA ဆက္ဆံေရးဌာနျကီးမွဴး ဦးအိုက္လူက သူတိ့ု အေနႏွင့္ စစ္မတိုက္ခ်င္ေျကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလာေျကာင္း သိ့ုေသာ္အစိုးရတပ္ဖက္မွ ဆုတ္မွ သူတိ့ုဆုတ္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ ေျကာင္း ဦးေကာ့နိန္ ေနျပည္ေတာ္မွျပန္လာမွ ဆုံးျဖတ္နိုင္မည္ဟု ေျပာျကားခ့ဲသည္။ ထိုေနာက္ အစိုးရမွ မည္သည့္ သတင္းထုတ္ ျပန္မွဳမွ မေတြ့ရေသာ္ ညိွႏွဳ္ိင္းမွဳ အဆင္ေျပပုံရျပီး ဇြန္လကုန္ပိုင္း တြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အျပန္အလွန္ဆုတ္ခြါျပီး တင္းမာမွဳ ေလ်ာ့ က်သြားသည္ကိုေတြ့ရပါသည္။

KIA SSA DKBA အပါ အျခားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိေသာ ေလ ေျကာင္းပစ္ကူပါယူ၍ အင္အားသုံးေျဖရွင္းေလ့ရွိေသာ အစိုးရ စစ္တပ္သည္ UWSA ႏွင့္ပတ္သက္လ်င္ ေသနတ္တခ်က္ မေဖါက္ ဘဲ လိုက္ေလ်ာဆက္ဆံသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ထိ့ုေျကာင့္ အခ်ိဳ့က အစိုးစစ္တပ္က ဝတပ္ ဆိုလ်င္ မတိုက္ရဲဟုဆိုျကျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ယင္းမွာ တိုက္ရဲမတိုက္ရဲႏွင့္ မဆိုင္ေပ။အစိုးရ၏ UWSAႏွင့္ NDAA ေပၚထားသည့္ေပၚလစီႏွင့္သာဆိုင္ေပလိမ့္မည္။

တိုင္းျပည္ဘဏၰာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားနိုင္ျပီး ျကီးမားေသာစစ္အင္အား ကိုပိုင္ဆိုင္ထားေသာ စစ္တပ္အေနႏွင္ မတိုက္နိုင္စရာ အေျကာင္း ေတာ့မရွိ။ ျဖစ္လာမည့္အက်ိဳးဆက္ႏွင့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ UWSA /NDAA တိ့ုႏွင့္ မအီမလယ္ ေရွ့မတိုး သာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနတြင္ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts