မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

ဂြၽန္စတုန္း – ဟား ဟား ၊ လား လား ၊ ဒို႔ႏိုင္ငံက အီးပီစီ

ဟား ဟား ၊ လား လား ၊ ဒို႔ႏိုင္ငံက အီးပီစီ
ဂြၽန္စတုန္း
ေမ ၁၇၊ ၂၀၁၄
 
 Photo AFP
 

တစ္ေန႔က ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ဆံုျဖစ္ခဲ့သည္၊ ေရာက္တတ္ရာရာ ေျပာၾကေဆြးေႏြး ၾကသည္၊ ကိုယ့္အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ကုိယ့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကသည္၊ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား၊စီးပြားေရးက႑မ်ား၊ သႀကၤန္ ကာလ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အစံုအစံုကို ေဆြးေႏြးၾကရင္း ယခုလမွစတင္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံေတာ့မည့္ မီတာခမ်ားစီ ေရာက္သြားေတာ့သည္။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားတြင္ ယခင္ YESB တြင္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ရင္း အေၾကာင္းမလွ၍ အလုပ္ထြက္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုတြင္ ဆိုက္တာ၀န္ခံလုပ္ေနသည့္ သူငယ္ခ်င္းလည္းပါလာရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ အီးပီစီဇာတ္ေၾကာင္း အကုန္သိေတာ့သည္၊ သူလုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေျပာျပရာ ဗဟုသုတအလြန္ရခဲ့သည္၊ လွ်ပ္္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပံုအဆင့္ဆင့္၊ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေနမႈအဆင့္ဆင့္တို႔ကို  သိခြင့္ရသည္၊ ကြ်န္ေတာ္မွာ လက္လုပ္လက္စားျဖစ္ေလေတာ့ သူေျပာသမွ် ဗဟုသုတ ျဖစ္ေနေတာ့သည္၊ သို႔ရာတြင္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရး ရုန္းကန္ေနရလင့္ကစား ေခတ္အေျခအေန၊ ေခတ္အေၾကာင္း မ်က္ျခည္မျပတ္ေစရန္ ႀကံဳသမွ် ဟိုစပ္စပ္ သည္စပ္စပ္ ဖတ္ခဲ့သူ ျဖစ္ေလေတာ့ သူေျပာတဲ့အခ်က္အခ်ိဳ ့ကို မဟုတ္မခံျပန္ေျပာျဖစ္ခဲ့သည္။

သူကလက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈမွာ မဂၢါ၀ပ္ 1600 ပင္ မျပည့္ဟု ဆိုသည္၊ မိုးတြင္းကာလတြင္ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈပိုမိုက်ဆင္းသည္ဟု ဆိုသည္၊ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔တာဘိုင္စက္မ်ား အျပင္ ပုဂၢလိကဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားလည္း အသစ္တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း ေျပာျပသည္၊ ပုဂၢလိက ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ား မွားယြင္းေနၿပီး သံုးစြဲမႈမရွိဘဲ တိုးထုတ္ေနသည္ဟု အျပစ္စကားဆိုသည္၊ ဤတြင္ ကြ်န္ေတာ္ဘ၀င္မက်ေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ၏ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈမွာ မဂၢါ၀ပ္ 1600 မျပည့္ဟုဆိုျခင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္အျမင္ သူမွားေနပါၿပီ၊ တစ္ကယ္တမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ့ တစ္ၿမိဳ႕ တည္းပင္ ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ 800 ခန္႔လိုမည္ဟု ထင္သည္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ့ေပါင္းလိုက္ပါက တစ္ကယ္သံုးရင္ မဂၢါ၀ပ္ 1600 ေပ်ာက္ၿပီ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္မွာ မထုတ္ႏိုင္၍ မသံုးႏိုင္ျခင္း မဟုတ္ပါေလာ၊ ယေန႔ပင္ၾကည့္ပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ မီးမပ်က္ေန႔ရွိသလား၊ မီးလာေတာ့ေကာ ဓာတ္အားအျပည့္ရၿပီလား၊ ဆင္ေျခဖုံးၿမိဳ့မ်ား၊ ၿမိဳ႕့ျပင္္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ရသည့္မီးမွာ ညဘက္ပင္ ပိုးစုန္းၾကဴးျဖစ္ေနသည္၊ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္တင္မဟုတ္ ယခင္ ထိန္ထိန္လင္းခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ပင္ မီးမပ်က္သည့္ေန႔မရွိေတာ့၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္မွာ ေပၚမလာေသး၊ ဆက္လုပ္မည့္စီမံကိန္း ေတြရွိေနေသးသည္၊ အစိုးရ၏ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားသည္ (၂)ႏွစ္ (၃)ႏွစ္ ပံုမွန္လည္ပတ္ ႏိုင္သည့္အေနအထားရွိေနပါသလား၊ ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုတစ္ရံု ရံုတြင္ စက္ပ်က္ ခြ်တ္ယြင္းသည္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ကယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီဆိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ တည္းပင္ မဂၢါ၀ပ္ 2000 ေလာက္ အနည္းဆံုးလိုအပ္မည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ပုဂၢလိကဓာတ္အားေပး စက္ရံုႀကီးမ်ား လိုအပ္ကို လိုအပ္မည္၊ ယေန႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လူဦးေရ (၇)သန္းမကေတာ့ပါ၊ လူေန အရမ္းစိပ္လာၿပီး ၿမိဳ႕မခ်ဲ့၍ မရေတာ့ပါ၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ စီးတီးမတ္ႀကီးမ်ား၊ ေဆးရံုႀကီးမ်ား၊ အေရာင္းျပခန္းႀကီးမ်ား၊ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပၚလာေနၿပီ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ႏွစ္ကင္းကြာၿပီး ျပန္လာၾကည့္ပါ၊ အံ့ၾသ ရေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသည္ကို ေတြ႔ရမည္၊ ဤတိုးတက္လာသည့္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပင္မဟုတ္ပါေလာ။

လုိအပ္သည့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ရနိုင္သမွ် ထုတ္ရေတာ့မည္၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ မ်ားက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည္ပင္ျဖစ္သည္၊ ပုဂၢလိကဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ ေပးထားျခင္းကို မျဖစ္ခ်င္၍ မရပါ၊ ယခင္၀န္ႀကီးလက္ထက္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို ယခုေျပာေန၍ ထူးေတာ့မည္မဟုတ္၊ ပုဂၢလိကလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရာတြင္လည္း ဟိုလူ႔ေပးသည္၊ သည္လူ႔ေပးသည္ေျပာ၍ မရပါ၊ ကိုယ္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူကိုသာ အလုပ္အပ္ႏွင္းမည္ျဖစ္ပါသည္၊ အေရးႀကီးသည္က လုပ္ငန္း အပ္ႏွင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီက အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိ/မရွိသာျဖစ္သည္၊ ကုန္က်စရိတ္အတြက္မူ သူ႔ေနရာ သူ႔ေစ်းေတာ့ျဖစ္မည္၊ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုမႈတြင္လည္း ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္၊ ေကာက္ခံမည့္ မီတာခႏႈန္းထားကိုလည္း ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတြက္ခ်က္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ အတတ္ ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခုက မိုးရာသီတြင္ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့က်သည္ဟု သူကေျပာသည္၊ တကယ္တမ္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ထြန္းကားလာပါက မိုးရာသီတြင္လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ၾကေတာ့ဘူးလား၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ ေတြမလုပ္ေတာ့ဘူးလား၊ ရန္ကုန္ၿမိိဳ႕၌ အဲယားကြန္းသံုးၿပီး ေနထိုင္သူလူတန္းစားအခ်ိဳ႕က ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိသလဲ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္ေလ်ာ့က်တာမွန္ေပမယ့္ တစ္ကယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ဖို႔ သြားလာေနရတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ မရွိေတာ့ဘူးလား၊ တကယ္တမ္း တိုးတက္လာရင္ မိုးရာသီမွာလည္း ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ရွိေနမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

သူကအရင္ ၀န္ႀကီးအဆက္ဆက္ မဟုတ္တာလုပ္တာကို ေျပာပါတယ္၊ သူ ့ေခတ္သူ တခ်ိန္တံုးက ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳတာေပၚမွာ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်လုပ္ၾကမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္၊ လိုအပ္ ခ်က္မျပည့္မီတာ၊ ဥာဏ္မမီတာ ရွိမွာပါဘဲ၊ အမွားမ်ားတာလဲရွိမွာပါဘဲ၊ ဒါေတြကို လိုက္ေျပာေနရင္ေတာ့ ဟားတိုက္ ရယ္ေနရံုဘဲ ရွိေတာ့မွာေပါ့၊ ဒီအခ်ိန္တံုးက ရွိခဲ့သူေတြလည္း သူတုိ႔နဲ႔ရိုက္ ေျမွာက္စား ေပါင္းစားခဲ့ၾက တာဘဲလို႔ ေျပာရမွာဘဲ၊ ၀ါးလံုးရွည္နဲ ့ လိုက္ရမ္းေနလို႔ မရေတာ့ပါဘူး၊ ၿပီးခဲ့တာၿပီးပါေစေတာ့ေပါ့၊ ဒီလုိဘဲေျပာရေတာ့မွာေပါ့၊ သူ႔တို႔ အမွားေတြကို ျမင္ၿပီး ဟားတိုက္ရယ္ေနရံုကလြဲလို႔ ရွိမွမရွိေတာ့တာ။

ဒီေတာ့  ဒီေန႔၀န္ႀကီးဘာလုပ္မလဲ၊ အရင္အမွားေတြကို ေထာက္ၿပီး ေ၀ဖန္ေနမႈေတြ ဂရုစိုက္မလား၊ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္သင့္တာ ဆက္လုပ္ မလား မ်က္ေမွာက္အေျခအေနက လူတိုင္းသိေနတာဘဲေလ၊ ျဖစ္သင့္တာ ျဖစ္ထိုက္တာ ျဖစ္ရမွာေပါ့၊ အေကာင္းဆံုးက ျပည္သူ႔ဘဝ အဆင္ေျပေရးပါ၊ ျပင္စရာရွိတာကို ရဲရဲျပင္ဖို႔ပါ၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ေတြ မေကာင္းရင္  အသစ္တိုးခ်ဲ ့ဖို႔လိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပၿပီးလုပ္ဖို႔ပဲရွိပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ဂြၽန္စတုန္း – ဟား ဟား ၊ လား လား ၊ ဒို႔ႏိုင္ငံက အီးပီစီ
  1. ဒီလူ၊ ဒီမူန႕ဲဆို ေနာက္အႏွစ္၂၀ဆိုရင္ ဖိလစ္ပိုင္ ၂၀၁၄ အေျခအေနကို ေရာက္မဲ့သေဘာပါ။
    ၁။ ကမၻာလွ်ပစ္စစ္ေစ်းအၾကီးံုး ႏိုင္ငံ (ဖိလစ္ပိုင္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္၄၀၀)
    ၂။ အိမ္ေဖာ္ အမ်ားအဆံုး တင္ပို႕သူ (၂သန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံယခုအိမ္ေဖာ္ ၄ေသာင္းရွိေနျပီ)
    ၃။ သင္ေဘာၤသား အမ်ားဆံုးတင္ပို႕သူ (၄ သန္းခန္႕)
    ၄။ ဘာဘ္အစားဆ့ုးႏိုင္ငံ……ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရျဖစ္ရင္ေတာ့ မဆိုးပါဘူးေလ

Comments are closed.