၀င္းေအာင္ၾကီး လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား ေမာင္ေအာင္မြန္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အမွတ္တရမ်ား

၀င္းေအာင္ႀကီး – ေသသည့္တိုင္ ေဘာလံုးသံေယာဇဥ္ မျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ခင္ေမာင္ေထြး (ပ်ဥ္းမနား)