မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

RFA နဲ႔ ျမန္မာပိုုင္းအစီအစဥ္တိုု႔၏ရိုုဟင္ဂ်ာအေရး အေလးေပးမႈမ်ား

RFA နဲ႔ ျမန္မာပိုုင္းအစီအစဥ္တိုု႔၏ရိုုဟင္ဂ်ာအေရး အေလးေပးမႈမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေရာက္ ျမန္မာေသာတရွင္တဦး ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂

မိုုးမခ၀ိုုင္းေတာ္သားမ်ားသိုု႔

မေန႔က သင္တိုု႔၀က္ဆိုုက္မွာ RFA facebook ျပန္လည္ပတ္ေနျပီလိုု႔ သတင္းပိုု႔ထားပါတယ္။ RFA ျမန္မာ၀က္ဆိုုက္က ႏိုု၀င္ဘာ လဆန္းကတည္းက ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚျပန္တက္ေနတာပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ျဖည့္စြက္ျပီး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ RFA ဟာ ျမန္မာျပည္အေရး သတင္းပိုု႔ေနတာတင္မဟုုတ္ဘဲ ရိုုဟင္ဂ်ာအေရးကိုုပါ အထူးအာရုုံစိုုက္ သတင္းပိုု႔ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုုလည္း ျဖည့္စြက္ျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာ စတင္ျဖစ္ပြားတဲ့ ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အဓိကရုုဏ္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတင္းပိုု႔ၾကရမွာ ျပည္ပအေျခစိုုက္ မီဒီယာေတြ၊ ေရဒီယိုု၊ ၀က္ဆိုုက္ေတြ အားလုုံးက ရိုုဟင္ဂ်ာေတြ ဆိုုတဲ့ စကားလုုံးကိုု အားစိုုက္သုုံးစြဲလာၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ရိုုဟင္ဂ်ာဆိုုတာထက္ နယ္စပ္ေဒသကိုု ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာတဲ့ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးေတြလိုု႔ သိၾကပါတယ္။ ဒီအျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေ၀ါဟာရအသုုံးအႏႈံးကိုု ျပည္ပမွာအဓိက အသိအမွတ္ျပဳေနတာက စဥ္းစားစရာ တခ်က္ဆိုုတာ အားလုုံးသိၾကမွာပါ။

အခုုေတာ့ သည္ ရိုုဟင္ဂ်ာအေရးဟာ အေမရိကန္က အစုုိးရ အေထာက္အပံ့ခံ သတင္းဌာနတခုုျဖစ္တဲ့ RFA ကုုိယ္တိုုင္က ဘယ္ေလာက္ထိ အာရုုံစိုုက္ အေရးတၾကီးထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္၊ ျပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုုတဲ့အေၾကာင္းကိုု သူတိုု႔ရဲ့ BBGဆိုုတဲ့ ျပန္ၾကားေရးဘုုတ္အဖြဲ႔ၾကီးရဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့တာကိုု သင္တိုု႔ နားေထာင္ၾကည့္ေစလိုုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန့ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ BBG ေခၚ Broadcasting Board of Governors (အေမရိကန္အစုိးရအသံလႊင့္နဲ့ ျပန္ၾကားေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ့) အစည္းအေ၀းမွာRFA ဒုတိယအႀကီးအကဲ Dan Southerland ဒန္ေဆာက္သားလန္က တင္ျပေျပာဆုိ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူေျပာတာေတြထဲက မွတ္သားဖြယ္အခ်ဳိ႔ကိုု ေကာက္ႏုုတ္ျပရမယ္ ဆိုုရင္ေတာ့ …

RFA ျမန္မာဌာနအေနနဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြေတြအတြက္ အထူးအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနသလုိ ဆက္လက္၍လဲ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားဦးမွာျဖစ္ေၾကာင္း

RFA ဟာ voice for voiceless ေျပာေရးဆုိခြင့္ မရွိသူေတြအတြက္ ကုိယ္စားျပဳ အသံလြင့္ဌာနလုိ့ဆုိထားတဲ့အတုိင္း ရုိဟင္ဂ်ာေတြလုိ ေျပာေရးဆုိခြင့္မဲ့ေနသူေတြအတြက္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း

ကမၻာေပၚမွာလူသိနည္းလွတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြအေၾကာင္းကုိ RFA အေနနဲ့ အထူး အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း

 ၿပီးခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းအၾကမ္းဖက္မွဳေတြမွာလည္း RFA အေနနဲ့ အထူးအေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အထက္လူႀကီးေတြကုိ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ RFA အေနနဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အဖိႏွိပ္ခံေနရတာကုိ ကမၻာကသိေအာင္ သီးသန့္၀က္ဆုိဒ္ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး အဂၤလိပ္လုိပါ ျဖ့န္ခ်ိေပးေနတာကုိလည္း အထူးတလည္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပသြားခဲ့ ပါတယ္။

http://www.rfa.org/english/news/special/rohingyas/home.html

ေနာက္ထပ္သိရတာက ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ ရဟန္းသံဃာေတြကသာ ခြင့္ျပဳမယ္ဆုိရင္ RFAက ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားနဲ႔ ေရဒီယုိ ရုပ္သံအစီအစဥ္ေတြ ထုတ္လႊင့္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီစာကိုု ဖတ္ျပီးေတာ့ သင္တိုု႔နဲ႔ သင္တိုု႔စာဖတ္သူေတြက ထုုံးစံအတိုုင္း ေ၀ဖန္ျပစ္တင္တာေတြ၊ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်တာေတြ၊ ခ်ီးမြမ္းေထာက္ခံတာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပန္လည္ တုုံ႔ျပန္ၾကမယ္ဆိုုတာ ေတြးမိလိုု႔ရပါတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဴိးအဖုုံဖုုံ ထင္ျမင္ခ်က္၊ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ထုုတ္ၾက၊ ေျပာၾကမယ္ဆိုုတာလည္း မွန္းၾကည့္လုုိ႔ရပါတယ္။

အစုုိးရမဟုုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူေတြက အခုုလိုု ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးစုုေတြရဲ့ အေရးအခင္းကိုု တင္ျပေဆြးေႏြးလာၾကရင္ ေနာက္ကြယ္ကၾကိဳးကိုုင္သူေတြ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူေတြ ရွိလိုု႔ေပါ့လုုိ႔ ေတြးထင္ႏိုုင္ေသာ္လည္း၊ အစုုိးရနဲ႔ ျပည္သူ႔အခြန္ေတြနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့ အစုုိးရအေထာက္အပံ့ခံ RFA ျမန္မာပိုုင္းက ဘဂၤလီအေရးကိုု အေလးေပးလာတာဟာ ေငြေၾကးနဲ႔ေတာ့ မသက္ဆိုုင္ဘူးလိုု႔ေတာ့ မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုုင္ပါတယ္ေနာ္။ ဒါကေတာ့ အေမရိကန္အစုုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တိုု႔ရဲ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏိုုင္ငံျခားေရးေပၚလစီမွာ အကယ္၍မ်ား ျမန္မာျပည္က အျခားအေရးေတြထက္ ရိုုဟင္ဂ်ာဆိုုသူေတြအေရးသာ ေရွ႔တန္းေရာက္လာမယ္ဆိုုရင္ သူတိုု႔သတင္းလုုပ္ငန္းဟာ အစုုိးရအေထာက္အပံ့ခံေတြထဲမွာ ေရွ႔ေျပးတဲ့ဌာနပဲဆိုုျပီး မ်က္ႏွာလုုပ္ေနတယ္လိုု႔ပဲ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အခ်ဳိ႔ေသာစာဖတ္သူေတြက အထူးသျဖင့္ ပုုတ္ခတ္ေျပာဆိုုေလ့ရွိတဲ့စကား ရွိတယ္မဟုုတ္လား။ ျပည္ပမွာ grant ေတြ proposal ေတြနဲ႔ လုုပ္စားဖိုု႔ ခက္လာျပီ၊ ျပည္တြင္းထဲ ၀င္မွပဲ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ဆိုုျပီးေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ေတြမွာ ေျပာၾက လက္ညိဳးထုုိးၾကေလ့ ရွိတယ္ မဟုုတ္လား။ သည္လိုုပါပဲ သူမ်ားဆီက အေထာက္အပံ့နဲ႔ လည္ပတ္ရတဲ့ လုုပ္ငန္းေတြဆိုုတာ အလွဴရွင္ေတြ မ်က္စိက်တဲ့၊ မ်က္ေမွာက္အေရးနဲ႔လိုုက္ျပီး ေပၚတဲ့ အေရးအခင္းေတြကိုု မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး သူတိုု႔အၾကိဳက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္မွ စားသာမယ္ မဟုုတ္လား။

ဒါက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ အလုုအယက္ ရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကရတဲ့ အမဲလိုုက္ေခတ္ၾကီးထဲက အခန္းတခုုပါပဲဗ်ာ။

            မူရင္း တင္ဆက္ထားတဲ့ ဗီဒီယိုုမွတ္တမ္းကိုု သည္ေနရာမွာ ၾကည့္ႏိုုင္တယ္။ တိုုတိုုနဲ႔ အဲသည္အခန္းကိုုပဲ ၾကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ ယူက်ဳမွာ ျဖတ္ထားျပီးသား ၁၀ မိနစ္စာခန္႔ကိုု ၾကည့္ႏိုုင္ပါတယ္။

(http://www.bbg.gov/event/bbg-board-meeting-october-11-12-2012/ထဲမွာ The video of the meeting can now be viewed at:Windows Media Broadband On Demand Link ဆိုတာကို သြားႏွိပ္လိုက္ရင္ ၁း၂၀ နာရီ ေလာက္မွာ Dan Southerland ကရွင္းျပေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

8 thoughts on “RFA နဲ႔ ျမန္မာပိုုင္းအစီအစဥ္တိုု႔၏ရိုုဟင္ဂ်ာအေရး အေလးေပးမႈမ်ား
 1. What the meaning of Rohinger language. Is it different from Bangali language.
  What means of Rohingar language. Is it different from Bangali language? If it is same not more Rohinger only Bangaladesh.

 2. အဓိက ကေတာ.RFA ကိုနားေထာင္တာ သုူတို.ရဲ.face bookစာမ်က္ႏွာေတြကိုသြါးတာwebsiteေတြကိုသြါးတာေတြရပ္လိုက္ယင္။သူူတို.လုပ္ရပ္ေတြရပ္တန္.သြါးနိုင္တယ္။
  RFAဆိုတဲ.စာလံုးေပၚလာယင္ကိုမၿကည္.ပဲေက်ာ္သြါးၿက။ဖတ္သူူ နားေထာင္သူူေလွ်ာ.သြါးယင္။RFAက်ဆံုးၿပီ။ၿဖစ္နိုင္သမွ်RFA ကိုသပိတ္ေမွာက္ၿကဖို.လိုတယ္လို.က်ေနာ္ေတာ.ထင္တယ္။

 3. how is your , this is not a religion of myanmar very very stupid, take all them to your country we don’t need that problem in my country if you want to take care them.

 4. ယခင္ စစ္အစိုးရက Myanmar ဆိုတဲ့စကားကို အာဏာနဲ ့အတင္းျပထန္းတယ္၊ က်ေနာ္တို ့က Burma ဆိုၿပီးသံုးတယ္။ အဲဒီ့ေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသတင္းဌာနေတြက Burma (Myanmar) or Myanmar (Burma) ဆိုၿပီးသံုးတယ္ အဲဒီ့လိုဘဲ – ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ဘင္ဂါလီ – ၀ါ- ဘင္ဂါလီ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ – ဆိုၿပီးသံုးသံုးရင္ေကာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား ? ၊ အႀကံျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္၊ ဒီအတိုင္းသံုးရမယ္လို ့အာဏာ က်ေနာ့မွာမရွိပါ (က်ေနာ္ဦးေန၀င္း ၀င္စားတာလည္း မဟုတ္ပါ)။ ေနာက္တစ္ခုမွာျခင္တာက၊ – အေမရိကန္ျပည္ေရာက္ ျမန္မာေသာတရွင္တဦး – ဆိုၿပီးအထက္ပါ ေဆာင္းပါး မွာေရးထားပါတယ္။ အဲဒီ့ေဆာင္းပါးကို – သင္တို ့- ဆိုတဲ့စကားအသံုးအႏႈံးကိုေတြ ့ရတဲ့အတြက္၊ စာဖတ္သူေတြထဲမွာ ရဟန္းသံဃာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာစာတပ္ခရိယန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား စသည္ျဖင့္ေလးစားအပ္ေသာ လူႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ – သင္တို ့- ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈံးအစား၊ စာရႈသူမ်ား၊ စာဖတ္သူမ်ား လို ့သံုးရင္မေကာင္းဘူးလား ? ။ နင္တို ့၊ သင္တို ့ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈံးဟာ က်ေနာ္တို ့လွည္းတန္းေစ်း ညေနဘက္ေရာက္လာရင္ အရက္မူးၿပီးျပန္လာတဲ့ ေခၚေတာကုလားေတြအမ်ားဆံုးေျပာတဲ့ အသံုးအႏႈံးၾကားေနရတာေၾကာင့္ပါ ခင္ဗ်ာ – – – အရိုင္းစပယ္ – ရာေလး ေမာင္ပ်ာေလာင္ ရယ္ပါ – – –

 5. ဘက္လုိက္တဲ့သတင္းဌါနဟူသမွ်က်ဆုံးပါေစ။ကမၻာေပၚတြင္ အမွန္တရားထြန္းကားပါေစ။မိမိ စား၀တ္ေနေရးအတြက္
  အမ်ဴိးဘာသာ သာသနာကုိ ဖ်က္စီးျပီး မတရားဘက္က ရပ္တည္တာ နိင္ငံနင့္ျပည္သူ အေပၚသစၥာေဖာက္မူျကီးပါ။
  တစ္ေန့ ေလာကျကီးက ထုိသူေတြကုိ ဒဏ္ခတ္ပါလိမ္ေမဆုိတာ လုံး၀ယုံျကည္ပါတယ္။

 6. RFA is not a center for ‘Voice for voiceless’ but a center for ‘Main financial supporter or Godfather for them’ everybody knows’ Right????

 7. RFAဆုိတာနဲ့crossလုပ္ျပီးသားဘဲ။အမ်ဳိးပ်က္တဲ့ေကာင္ေတြ။အသားထဲကေလာက္ထြက္တဲ့ေကာင္ေတြ။USAမွာေနတဲ့
  ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြအဲဒီ rfa ဝုိင္းထဲပါတဲ့လူေနထုိင္ရာေနရာကအစကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥအဆုံးအတတ္နုိင္ဆုံးလုိက္
  ရွာထားႀကပါ။အြန္နဲ့လုပ္စားတဲ့လူကုိအြန္နဲ့ေမာင္းထုတ္တာဘဲေကာင္းပါတယ္။သူတုိ့ကုိယ္ေရးကုိယ္တာေနာ္။ရွာသာရွာ
  ထားႀကစမ္းပါ။အိမ္ျဖဴေတာ္ထဲမွာပါမ်က္နွာပြင့္သြားေအာင္vote ေပးလုိက္ရေအာင္။ေခြးမသားေတြ။

Comments are closed.