Op-Ed Tu Maung Nyo

အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဆီးဂိမ္း

အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဆီးဂိမ္း
တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ )
“နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကိုမွီခိုေနရတယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ဆီးဂိမ္း) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ျမင္လုိက္ၾကရမွာပါ။ အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနတာကိုလည္းေတြ႔ျမင္ၾကရမွာပါ။
 အမ်ိဳးသားအားမာန္ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ရွိမွသာလွ်င္ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အမ်ိဳးသားေသြး စည္းညီၫြတ္မႈရရွိရန္ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝရွိဖုိ႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ တန္းတူမႈမရွိေသာ၊ ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားမရွိသမွ် အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနပါလိမ့္မယ္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကို မွီခုိၿမဲမွီခိုေနရပါ လိမ့္မယ္။ သုိ႔ပါ၍   အမွီခိုမကင္းေသာ၊ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေနေသာ၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပည့္ျပည့္ဝဝမရွိေသာ တုိင္းျပည္တစ္ခုသည္ အမ်ိဳးသားအားမာန္ ထာဝစဥ္ေပ်ာက္ဆံုးေနမည္သာျဖစ္ပါတယ္။
            “မွီခုိ” ေနရတယ္ဆုိတာ ကိုယ္ပုိင္အင္အားစြမ္းပကားမရွိတာ၊ မလြတ္လပ္တာကို ေဖာ္ျပတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
 အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္၊ တုိင္းျပည္တစ္ခုဟာ အျခားတုိင္းျပည္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္အမ်ားကို မွီခိုေနရတယ္ဆိုတာ မလြတ္ လပ္တာ၊ မလြတ္ေျမာက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
 ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးႀကံဳခဲ့ရတာရဲ႕အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္မရပ္စဲႏုိင္တာနဲ႔ မိမိအာဏာတည္ၿမဲေရး တစ္ခုတည္း ကိုသာ ၾကည့္ခဲ့ၾကတဲ့ အုပ္စုိးသူအစုိးရ အဆက္ဆက္ရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈအက်ိဳးဆက္ရလဒ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္က “၁၃၀၀ ျပည့္၊ ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံု စိန္ရတု” သဝဏ္လႊာတြင္ “အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရးၿပိဳကြဲခဲ့ ရျခင္းအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အစစအရာရာ မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြထက္ ေနာက္က် က်န္ခဲ့ ပါတယ္”  လုိ႔ ယခုကဲ့သုိ႔ (ေလ်ာ့ၿပီး/ေဖာ့ၿပီး) ဝန္ခံထားပါတယ္။
ယေန႔အုပ္စုိးေနတဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ႕ေပၚလစီကေတာ့ သူတုိ႔အုပ္စိုးမႈကိုသာ အသိအမွတ္ျပဳတယ္ဆိုရင္ ဘယ္ႏုိင္ငံဘယ္အစုိးရနဲ႔ မဆို ဆက္ဆံမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ အကူအညီမွန္သမွ်လက္ျဖန္႔ေတာင္းခံဖို႔ ဝန္ေလးေနမွာမဟုတ္သလို ေပးလာတဲ့အကူအညီမွန္ သမွ်ကိုလည္း ဒူးေထာက္ယူဖုိ႔ ပုိင္းျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
 ဒါေၾကာင့္တစ္ခ်ိန္က(နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရအေပၚဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ေသာ“ ျပည္ပ အားကိုးပုဆိန္ရုိး” ဆုိသည့္ဆုိင္းဘုတ္ကို သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္အျဖစ္ ျပန္လည္သိမ္းယူထားလုိက္ပါၿပီ။
 ယခုအခါ ႀကံ့ဖြံအစုိးရအုပ္စုိးမႈကို ေဝဖန္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊  ကန္႔ကြက္ျခင္း၊  ဖိအားေပးျခင္းမရွိေတာ့တဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးမ်ား အား တစ္ခ်ိန္က သူတုိ႔ေပးအပ္ထားခဲ့ေသာ “ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္” ဆုိ သည့္ တံဆိပ္ကိုလည္း ျပန္သိမ္းထားလုိက္ပါၿပီ။
 ဒီမွာျမင္သာတဲ့အခ်က္က သူတုိ႔ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားကို “ပုဆိန္ရုိး” ဟု ပုတ္ခတ္သရုပ္ဖ်က္ၿပီး၊ သူတို႔အား ပိတ္ဆို႔ဖိအားေပးတဲ့ ျပည္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားကိုေတာ့ “ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္” ဆုိၿပီး ရန္ေထာင္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးမႈကို မဆန္႔က်င္ ေတာ့ဘူး။ ဖိအားေပးတာ၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူတာေတြ မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိတာနဲ႔ “ကိုလိုနီနယ္ခဲ်႕လက္သစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ထက္သန္ျမင့္မားေရး ” တို႔ဆုိတာေတြဟာ ဆပ္ျပာပူေပါင္းမ်ားသဖြယ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေတာ့တယ္။
 သူတုိ႔ကို မဆန္႔က်င္ တဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက သူတုိ႔အုပ္စုိးမႈအေပၚဖိအားေပးမႈ၊ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို တစ္နည္း တစ္လမ္း အကာအကြယ္ေပးတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ျပည္ကိုေတာ့“ေက်းဇူးရွင္”လုိ႔ ရိုေသေလးစားစြာအသိအမွတ္ျပဳေခၚေဝၚတတ္ပါတယ္။
            ဆီးဂိမ္းဖြင့္ပြဲမွာ အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ႏုိင္တဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္က လူငယ္ေတြရဲ႕အားမာန္ကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏုိင္စြမ္းမရွိတာပါ ဘဲ။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေဟာင္းကို ျပန္လည္တမ္းတေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေတြပဲ အဓိက တင္ဆက္သြားပါတယ္။
  ဒီအခ်က္က ကိုယ္စြမ္းကုိယ္စ မရွိမႈကိုေဖာ္ျပတာပါပဲ။ လူငယ္ေတြမွာ အစြမ္းအစမရွိတာ မဟုတ္ဘဲ။ ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္မရ ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။  လူငယ္ေတြရဲ႕ကိုယ္ပုိင္ဖန္တီး တီထြင္တင္ဆက္မႈေတြကိုအားေပးရမွာပါ။
 ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္မေနာအက၊ ကရင္ဒံုးယိမ္းအက၊ ရွမ္းဓါးသုိင္းအက၊ ခ်င္း၊ ကယား၊မြန္၊ ရခုိင္၊ နာဂ အစရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အားမာန္ပါလွတဲ့ ရုိးရာအကမ်ားကို ေပါင္းစပ္တီထြင္ၿပီး တင္ဆက္သြားသင့္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ကိုႀကီးေက်ာ္ နတ္သီခ်င္းကို နတ္ဒိုးနဲ႔နတ္ယိမ္းအျဖစ္ တင္ဆက္ခဲ့ရတဲ့ဘဝပါ။  
အားကစားကြင္းထဲမွာ “မီးရွဴးတုိင္”လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ယူခဲ့တဲ့ အားကစားသမားေဟာင္းႀကီးေတြ [(ေဒၚ)ဂ်နီဖာတင္ေလး၊ ဂိုး (ဦး)တင္ေအာင္၊ (ေဒၚ)သန္းသန္း၊ (ေဒၚ) ခင္ခင္ေထြး၊ (ဦး) ျမင္ေအာင္၊ (ဦး) ေစာဆာလ ] ကိုၾကည့္လွ်င္ပဲ ယေန႔ျမန္မာ့အားကစား အေျခအေနကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အတိတ္သည္ လြမ္းစရာအျဖစ္၊ အားမာန္တင္းစရာအျဖစ္သာက်န္ခဲ့ၿပီ။
သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က အင္မတန္မွ သေဘာထားေသးသိမ္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံႀကီးသားမပီသတဲ့အခ်က္ကို ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားမွာေဖာ္ျပပါတယ္။
သေဘာထားႀကီးစြာနဲ႔ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံပီပီ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္းက လူငယ္အားကစားသမား ေမာင္ မယ္ ေတြကို တန္းတူရည္တူထားႀကိဳဆိုၾကရမွာပါ။
 အာဆီယံႏိုင္ငံေတြက လူငယ္အားကစားသမားေမာင္မယ္ေတြဟာ အကၡရာစဥ္ႏုိင္ငံအလိုက္ အားကစားကြင္းထဲ ဝင္လာတဲ့အခါ မတ္တပ္မရပ္ခဲ့ဘဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအသင္းဝင္လာေတာ့မွ မတ္တပ္ထရပ္ၿပီးႀကိဳဆုိတာဟာ အင္မတန္မွ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့အျပဳအမူျဖစ္ ပါတယ္။ ခြဲျခားလိုက္တဲ့ အျပဳအမူျဖစ္ပါတယ္။  သေဘာထားမျပည့္ဝတဲ့ေဖာ္ျပခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္က အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပေနတာ။ ကိုယ့္တုိင္းျပည္က လူငယ္ေမာင္မယ္ေတြနဲ႔ တန္းတူရည္တူယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ လာေရာက္ၾကသူေတြကို ကိုယ့္တုိင္းျပည္က လူငယ္ေမာင္မယ္ေတြနဲ႔ တန္းတူရည္တူ၊ အေလးထားၿပီး ႀကိဳဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ရတာေတာ့ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ဟာ သူ႔ရဲ႕ “မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ထက္သန္မႈ”ကို အခါအခြင့္သင့္တုန္း ေဖာ္ျပလုိက္ပံုပါပဲ။
ဒုတိယသမၼတ (ဗိုလ္) ဦးဉာဏ္ထြန္းရဲ႕ ဆီးဂိမ္းအဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာေတာ့ “အားကစားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားမႈကို ပီျပင္စြာေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ရပ္” ဟုေျပာသြားပါတယ္။
 ေရြးေကာက္ပြဲမွာ “ႀကိဳတင္မဲ” ေတြနဲ႔အႏုိင္ပုိင္းခဲ့သလုိပဲ။ ဆီးဂိမ္းမွာလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ ကစားေလ့ မရွိတဲ့ “ျခင္းလံုး”ကို အားကစားနည္းတစ္ခုအျဖစ္ သြတ္သြင္းၿပီး “ႀကိဳတင္ေရႊတံဆိပ္” ေတြယူထားၿပီးပါၿပီ။ ဆီးဂိမ္းၿပီးေသာအခါ ႏုိင္ငံ အလုိက္ေရႊတံဆိပ္ရရွိမႈစာရင္းကိုၾကည့္ၿပီး ျမန္မာ့အားကစား၏ တကယ့္အဆင့္ေနရာကိုက်ေနာ္တုိ႔ အေသအခ်ာျမင္ၾကရမွာပါ။
၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ဆီးဂိမ္းတြင္ အာဆီယံအားကစားလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား မိမိအစြမ္းအစကို အားကစားစိတ္ဓါတ္အျပည့္အဝျဖင့္ ျပသယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၾကပါေစ။
ၫြန္း
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁၂ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ) သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ ၁၃၀၀ ျပည့္၊ ေရနံေျမအေရးေတာ္ပံု စိန္ရတုသဝဏ္လႊာ
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁၂ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ) ဒုတိယသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္း၏ ဆီးဂိမ္းအဖြင့္မိန္႔ခြန္း

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts