သတင္းေဆာင္းပါး

ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ● ေဆာက္ၿပီးမၾကာမီ ၿပိဳက်သည့္ ေခ်ာင္းကမ္းပါး ထိန္းနံရံကိစၥ အမတ္မ်ားေဝဖန္

ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ● ေဆာက္ၿပီးမၾကာမီ ၿပိဳက်သည့္ ေခ်ာင္းကမ္းပါး ထိန္းနံရံကိစၥ အမတ္မ်ားေဝဖန္
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၈


ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးဒီဇိုင္းျဖစ္ေအာင္ဆြဲရန္ ဘ႑ာေငြခ်ေပးခဲ့သည့္ၾကားမွ ျပည္သူ႕ ပိုက္ဆံမ်ား အေဟာသိကံျဖစ္ရျခင္းႏွင့္အတူ မည္သူ႕တြင္တာဝန္ရွိသည္၊ မည္သူက တာဝန္ယူမည္တို႔ကိုပါ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို႔ၿမိဳ႕နယ္ ခေနာင္တိုေခ်ာင္းတစ္ေလၽွာက္ ကမ္းပါးထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ၿပီး ႏွစ္လနီးပါး ၾကာတြင္ ျပန္လည္ၿပိဳက်ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ား ဆုံး႐ႈံးရေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးသန္းေဆြက Myanmar Now ကို ယေန႔ ေျပာသည္။

ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သခင္ဘေသာင္းရပ္ကြက္၏ေျမာက္ဘက္မွစီးဆင္းေသာ ခေနာင္တိုေခ်ာင္း တစ္ေလၽွာက္ ကမ္းပါးထိန္းနံရံ ေပ ၇၀၀ ေက်ာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးမွ ေပ ၁၀၀ ေက်ာ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကမ္းပါးထိန္းနံရံကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ (ၾကားကာလဘတ္ဂ်က္) အတြင္း အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဘ႑ာေငြျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုကမ္းထိန္းနံရံကို တည္ေဆာက္စဥ္က ေျမသားစမ္းသပ္မႈမ်ိဳးေသခ်ာမလုပ္ခဲ့ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြမ်ား ဆုံး႐ႈံးလိုက္ရသည္က မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဦးသန္းေဆြက ဆက္ေျပာသည္။

“သူတို႔က ဘတ္ဂ်က္ဘယ္လိုက်လဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာမသိေသးဘူး။ ေျမသားစမ္းသပ္မႈေသခ်ာေတာ့ လုပ္သင့္တာေပါ့။ သူတို႔က ဘတ္ဂ်က္ရတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးလုပ္တာလား၊ ဘာလားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာတတ္ဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေရေၾကာင္းကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ေသခ်ာလုပ္ရမွာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

● ႏွစ္လယ္မွာ စေဆာက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္စတင္ေျပာင္းသည့္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ၾကားကာလ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မွာ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေသးစားဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလုံးရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးၿပိဳမႈ ကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ တို႔ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားခဲ့ၿပီး အဆိုပါေပ ၇၀၀ ကမ္းပါးထိန္းနံရံအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မည္မၽွရွိမွန္း မသိရေပ။

ထိုကိစၥအတြက္ အဆိုပါ ကမ္းထိန္းနံရံကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင္ေအာင္ဝင္း၏ လက္ကိုင္ဖုန္းသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္မည့္ ကမ္းပါးထိန္းနံရံျဖစ္ေစေရးအတြက္ သုေတသနလုပ္ဖို႔ဘတ္ဂ်က္ကိုပါ ခ်ေပးခဲ့သည့္ ၾကားမွ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ယခုလိုျဖစ္ရသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ႑ာအေဟာသိကံျဖစ္ရသည္ဟု ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ေဒၚစႏၵာမင္းကလည္း ေဝဖန္လိုက္သည္။

“ကမ္းပါးၿပိဳတာေတြကို လုပ္ဖို႔တင္မကဘူး။ (ေရရွည္ခံေရးအတြက္) သုေတသနအတြက္ပါ ဘတ္ဂ်က္ေပး ထားၿပီးသား။ ဒီေနရာမွာ ဒီဒီဇိုင္းနဲ႔ သင့္ေတာ္မႈရွိမရွိ၊ ကိုယ္အပ္လိုက္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္က ကၽြမ္းက်င္မႈရွိမရွိ၊ ရွိရင္ေတာင္မွ ျပည့္ျပည့္၀ဝနဲ႔ မခိုမကပ္ဘဲ လုပ္ထားသလားဆိုတာကို ဌာနအေနနဲ႔ ျပန္စစ္ေဆးဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုအေဟာသိကံမျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေနာက္လုပ္မယ့္ကိစၥေတြမွာ ဆင္ျခင္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္တေလာေတာ့ လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းကလည္း ႏွစ္လခန္႔မၽွ ႀကိဳတင္စီစဥ္ၿပီးမွသာ ေမးျမန္းခြင့္ရသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

● ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းရ
ကမ္းပါးထိန္းနံရံမ်ား ျပန္လည္ပ်က္စီးသြားသည့္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလာသျဖင့္ ျမစ္ကမ္းပါးအနီးရွိ က်ပန္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္စု သုံးစု(လူဦးေရ ၁၆ ဦး) ေနထိုင္ေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ကာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေၾကာင္း ဦးသန္းေဆြက ေျပာသည္။

“ဆက္ေနရင္ သူတို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိလာမယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေတြကို ဖ်က္လိုက္ရတယ္။ သူတို႔က အခု အတြင္းဘက္မွာ အိမ္ငွားၿပီး ေနၾကတယ္” ဟု ၎ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဆိုသည္။

ကမ္းပါးထိန္းနံရံေနရာသည္ မူလက ဒီေရေတာျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေနရာေ႐ႊ႕ေပးခဲ့ရသည့္ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးေဇာ္ဦးက ေျပာျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စေျပာင္းလာတုန္းက ဒီေနရာက ဒီေရေတာႀကီး။ အဲ့ဒါကို ကိုယ့္ႏိုင္တဲ့ပိုက္ဆံေလးနဲ႔ ဝယ္ၿပီးေနလာတာ။ ကမ္းပါးထိန္းနံရံလုပ္တဲ့အခါမွာ ဒီေရေတာေတြကို မလြတ္လို႔ဆိုၿပီး အကုန္ရွင္းလိုက္တာ။ ျဖစ္တဲ့ေန႔က ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ေနရင္းနဲ႔ကို ေၾကာက္သြားတယ္။ ေျမႀကီးေတြတအိအိနဲ႔ဆင္းသြားတာ။ ေန႔ခင္းဘက္မို႔လို႔။ ညဘက္သာျဖစ္မယ္ဆို မေတြးရဲဘူး” ဟု သူကဆိုသည္။

ဦးေဇာ္ဦးတို႔သည္ နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီးေနာက္ ဧရာဝတီတိုင္းမွ အဆိုပါေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ယခုလို ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ကမ္းပါးတစ္ေလၽွာက္တြင္ ေနအိမ္ ၁၅ လုံးနီးပါးမၽွ က်န္ရွိေနေသးၿပီး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သခင္ဘေသာင္းရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးခင္ေဇာ္ေအးက ေျပာသည္။

ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း တစ္ပတ္ေလာက္အထိ ေန႔ေရာညပါ လူေစာင့္ထားကာ ကမ္းပါးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ ညသန္းေခါင္အထိ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသးသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က တကယ္လို႔ ထပ္ျဖစ္လာရင္ အေရးေပၚေ႐ႊ႕ေျပာင္းဖို႔ ျပင္ဆင္မႈတခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ လက္တေလာေတာ့ မစိုးရိမ္ရေသးေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္ေနေနၾကတယ္။ ဒီေလာက္ကမ္းၿပိဳတာ မျဖစ္ခဲ့ဖူးဘူး။ ဟိုးအရင္ကေတာ့ ဒီကမ္းထိန္းနံရံမရွိေသးခ်ိန္မွာ တစ္ခါတေလ နည္းနည္းၿပိဳလိုက္၊ ေသာင္ျပန္ထြန္းလိုက္နဲ႔ပဲ။ ေခ်ာင္းေရစီးေၾကာင္းက ပုံမွန္ခန္႔မွန္းလို႔မရဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္နဲ႔ၾကည့္မယ္ဆို ေပ ၅၀ ေလာက္က ေခ်ာင္းထဲကိုေရာက္သြားၿပီလို႔ ဆိုရမယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

လတ္တေလာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ သဘာ၀ေဘး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနႏွင့္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕တို႔က ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔၏ ေနေရးထိုင္ေရးကေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ၿဖိဳဖ်က္လိုက္ရသည့္ အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ ေဒၚၫြန္႔ၾကည္က ေျပာသည္။

ရပ္ကြက္အပိုင္ ေျမအလြတ္မ်ားတြင္ ျပန္ေနရာခ်ထားေပးလၽွင္ ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ မိသားစုမွာက အသက္ ၈၀ နီးပါးအ႐ြယ္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြလည္းရွိတယ္။ အခုေနေနရတာက အိမ္ကခြာထားရ တဲ့ ၾကမ္းခင္းေတြကို ေျမႀကီးေပၚမွာ ဒီအတိုင္းခင္းၿပီး ေနေနရတာ။ ေခ်ာင္းေရႀကီးရင္ လမ္းပါေက်ာ္တတ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေနေရးထိုင္ေရးက အဆင္မေျပဘူး။ ဒါကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးပဲ” ဟု ေဒၚၫြန္႔ၾကည္ က ဆိုသည္။

ၿပိဳက်ခဲ့သည့္ ခေနာင္တိုကမ္းပါးထိန္းနံရံေနရာကို ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ထက္ေခါင္လင္း/Myanmar Now)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts