မွတ္စုုမွတ္တမ္း ေ၀ဖန္ေရးရာ

တင္ေအး – ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမုိင္းတန္ဖုိး

 

တင္ေအး – ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမုိင္းတန္ဖုိး

(မိုုးမခ) ဇြန္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၆


ဘာကုိျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သူ႔ကုိျဖစ္ျဖစ္ … တန္ဖုိးမသိရင္ ဘယ္တန္ဖုိးထားတတ္ပါ့မလဲ၊ ေစာင့္ေရွာက္ရေကာင္း မွန္း ဘယ္သိႏုိင္ပါ့မလဲ။

ဒါေပမယ့္ … တန္ဖုိးသိသင့္တာကုိ မသိရင္ေတာ့ မသိသူကုိယ္တုိင္ တန္ဖုိးမရွိသူ ျဖစ္ေတာ့မယ္။

သမုိင္းတန္ဖုိး
သမုိင္းတန္ဖုိးကုိ ဘာနဲ႔တုိင္းမလဲ။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးျဖစ္မႈေပတံနဲ႔ပဲ တုိင္းတာရမွာပါ။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံရဲ႕အက်ိဳး၊ ျပည္သူ လူထုရဲ႕အက်ိဳးကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြဟာ သမုိင္းတန္ဖုိးေတြပါပဲ။ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး စြမ္းေဆာင္ ခဲ့ရင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သေလာက္ သမုိင္းတန္ဖုိး ႀကီးမားပါတယ္။ အေလးအျမတ္ထားရပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းရပါတယ္။

ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမုိင္းတန္ဖုိး
ဗမာျပည္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာတင္ရွိေနတဲ့ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမုိင္းတန္ဖုိးကုိ ေဖၚျပရရင္ ဥပမာႏုိင္းျပစရာ ပမဏာမရွိပါဘူး။ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမုိင္းတန္ဖုိးကုိ စာတတန္ ေပတဖြဲ႔ေရးျပရရင္ ေရးလုိ႔မဆုံးႏုိင္ပါဘူး။

ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းေျပာရင္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲလုိ႔ အေမးခံရတဲ့အခါ ျပန္ေျဖ ရသလုိပါပဲ၊ ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းကုိ ေျပာရင္ တမိနစ္ကေန တသက္လုံးၾကာေအာင္ ေျပာလုိ႔ရပါ တယ္။ နားေထာင္ဖုိ႔ တမိနစ္ပဲ အခ်ိန္ရရင္ ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ တမိနစ္ထဲနဲ႔ ေျပာျပလုိ႔ရပါတယ္၊ တသက္လုံးနားေထာင္မယ္ဆုိရင္ တသက္လုံး ေျပာလုိ႔မကုန္ႏုိင္ပါဘူး။ ေျပာမဆုံးေပါင္ သမုိင္း အေစာင္ေစာင္ ျဖစ္မွာပါ။

ေျပာမဆုံး၊ ေရးမဆုံးႏုိင္တဲ့ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမုိင္းတန္ဖုိးေတြကုိ စာတတန္ေပတဖြဲ႕မလုပ္ေတာ့ဘဲ၊ လက္လမ္းမွီသေလာက္၊ ဥာဏ္မွီသေလာက္ စာရင္း တုိ႔ၾကည့္ပါရေစ။

၁။ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးသမုိင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတရပ္အျဖစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကုိဦးေဆာင္ၿပီး ပါဝင္ခဲ့တယ္။

၂။ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အကုန္အစင္ဖ်က္သိမ္းေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပုိင္းတရပ္အျဖစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကုိဦးေဆာင္ၿပီး ပါဝင္ခဲ့တယ္။

၃။ လူထုတုိက္ပြဲ၊ အလုပ္သမားတုိက္ပြဲနဲ႔ လယ္သမားတုိက္ပြဲေတြမွာ ဆက္စပ္ပါဝင္ခဲ့တယ္။

၄။ ကၽြန္ပညာေရးစနစ္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္။

၅။ ကေမာက္ကမပညာေရးစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဒီမုိကေရစီပညာေရးစနစ္အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ တယ္။

၆။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈေတြအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။

၇။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြအတြက္ အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္။

၈။ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္။

၉။ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ ပထမဆုံးအေထြေထြသပိတ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ တတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးနဲ႔အတူ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက ပါဝင္ခဲ့တယ္။

၁၀။ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ တတိယအေထြေထြသပိတ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအေရးေတာ္ပုံလုိ႔ ေခၚၾကတဲ့ ၁၃၅၀ ျပည့္ လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကြင္းဆက္ေတြနဲ႔ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက ပါဝင္ခဲ့တယ္။

၁၁။ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမွာ သမုိင္းဝင္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေပၚထြက္လာခဲ့ တယ္၊ လက္လွမ္းမီသေလာက္ တခ်ိဳ႕ကုိ ေဖၚျပရရင္ –

(က) ၁၉၃၆-၃၇ ခုႏွစ္မွာ ဗကသ ရဲ႕ ပထမဆုံးဥကၠဌ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ကုိရာရွစ္ ေခၚ ဦးရာရွစ္ဟာ ပါလီမန္ေခတ္မွာ ဝန္ႀကီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။

(ခ) ၁၉၃၈-၃၉ ခုႏွစ္မွာ ဗကသရဲ႕ ဥကၠဌတာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ကုိေအာင္ဆန္း ေခၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔မွာ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

(ဂ) ၁၉၃၈-၃၉ မွာပဲ ဗကသ ဥကၠဌတာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ကုိဗဟိန္းဟာ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ “ျမင္းခြာတခ်က္ေပါက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္”ေစခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ သပိတ္ ေခါင္းေဆာင္၊ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ အေသေစာခဲ့ရေပမယ့္ ဒီေန႔အထိ ဗမာျပည္သမုိင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးသမုိင္းေျပာရင္ ခ်န္ထားမရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

(ဃ) ဗကသ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္တဲ့ ကုိေအာင္ေက်ာ္ ေခၚ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ဟာ တတိယ ေက်ာင္း သားသပိတ္ႀကီးမွာ တျခားသပိတ္တုိက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္အတြက္ အသက္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ဒီေန႔အထိ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ပင္မ သမဂၢျမက္ခင္းျပင္မွာ အုတ္ဂူတည္ထား အေလးျပဳေနရတဲ့ သမုိင္းဝင္ ေက်ာင္း သားသူရဲေကာင္းျဖစ္ခဲ့တယ္။

(င) ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွာ ဗကသရဲ႕ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔စည္းျဖစ္တဲ့၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ရဲ႕ ဥကၠဌတာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ကုိႏု ေခၚ ဦးႏုဟာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေတာ့ ပထမဆုံး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ယူခဲ့တယ္။

(စ) ဗကသ ရဲ႕ အမႈေဆာင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကုိသုရွိန္ ေခၚ ဗုိလ္ရန္ႏုိင္၊ ကုိလွေမာင္ ေခၚ ဗုိလ္ေဇယ်၊ ကုိလွ ေခၚ ဗုိလ္မင္းေရာင္တုိ႔ဟာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းမွာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲကုိ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္သုံးက်ိတ္ဝင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။

၁၂။ သမုိင္းဝင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ ဗကသ ေခၚ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၈) ရက္ေန႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းကတည္းက ေရတြက္ရင္ ဗမာျပည္သမုိင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း(၈၀)သက္တမ္းရွိတဲ့ တခုတည္း ေသာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္း၊ တခုတည္းေသာ သမုိင္းဝင္ လူထုအက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္။

၁၃။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားက သူ႔အာဏာ အလုိက် မျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ အၾကမ္းဖက္႐ုိက္ ႏွက္သတ္ျဖတ္တဲ့နည္းအပါအဝင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေပမယ့္ ေက်ာင္းသားရွိေနသမွ် ေက်ာင္းသားသမဂၢရွိေနမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ မတုန္မလႈပ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တယ္။

၁၄။ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကတည္းက ႏွစ္ေပါင္း (၈၀) သက္တမ္းကာလအတြင္း တႀကိမ္တခါမွ် ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္နာမည္နဲ႔ စင္ၿပိဳင္မေပၚခဲ့ဘူးတဲ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္။

သမုိင္းတန္ဖုိးနဲ႔ သမုိင္းေပးတာဝန္
ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမုိင္းတန္ဖုိးေတြဆုိတာ သိကုိသိထားရမယ့္၊ တာဝန္သိသိ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕အဖုိးတန္အေၾကာင္းတရားေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒီေန႔အခ်ိန္မွာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲမွာ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပင္ပကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗမာျပည္သမုိင္းရဲ႕အဖုိးတန္အေၾကာင္းတရားေတြ၊ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕သမုိင္းတန္ဖုိးေတြကုိ ပြန္းပဲ့၊ ထိခုိက္၊ ဖ်က္ဆီးသူ မည္သူမဆုိ သမုိင္းတရားခံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

သိသင့္တဲ့သမုိင္းတန္ဖုိးကုိ မသိရင္ တန္ဖုိးမရွိသူျဖစ္မယ္၊

သိထားတဲ့သမုိင္းတန္ဖုိးကုိ ဖ်က္ဆီးရင္ သမုိင္းတရားခံျဖစ္မယ္။ ။

ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ေလးစားဂုဏ္ျပဳလ်က္ –

တင္ေအး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts