ဗိုလ္ထက္မင္း သတင္းေဆာင္းပါး

ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္တိုက္တြန္းခ်က္ – ၁၄

ယမန္ေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုခြင့္ရဖို႔အေရး အားလုံး မတ္တပ္ရပ္ျပေနရေသာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ – လႊတ္ေတာ္ျပန္ၾကားေရးသတင္း)


ဗိုလ္ထက္မင္း – ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီဆိုရင္ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဳဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္တိုက္တြန္းခ်က္ – ၁၄
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၆

၁၃၃။ စာေရးသူ အၾကံျပဳတင္ျပလိုတာက NLD ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး PROCESS ကို တပ္မေတာ္နဲ႕လက္တြဲရင္း ခင္မင္မႈကေန ယံုၾကည္မႈ၊ ထိုမွတဖန္ နားလည္မႈ ရရွိမွာ ျဖစ္လို႕ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ေပးဖို႕လိုပါတယ္။အလားတူ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ဆိုလို႕ (ရွမ္းျပည္နယ္အဆင့္မွာေတာင္ အနိုင္မရ) ရွမ္းနဲ႕ရခိုင္သာ ရွိတာမို႕သူတို႕ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ NLD ထဲရွိ သူတို႕တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အရွိန္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားကိစၥ ေျပာရဲ ဆိုရဲ ရိွပါ့မလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မွူ ခံစားခ်က္ရွိနိုင္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစု ပါဝင္ခြင့္မရတဲ့အတြက္ သူတို႕ရဲ႕ထြက္ေပါက္ဟာ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ စုျပဳံတိုးမဲ့ အေျခအေနက စိန္ေခၚေနပါတယ္။ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ၾကီးေတြ ရွိသလို ျပည္နယ္ အဆင့္ေတာင္းဖို႕“ ဝ” ကလည္း ဟန္ေရးျပင္ေနပါတယ္။

၁၃၄။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းျပင္ဆင္ဖို႕ အကန္႔အသတ္ရွိလို႕ ညီလာခံမွာပင္ အေျခခံရမည့္ မူေဘာင္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ပါဝါရွယ္ယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ အက်ိဳးစီးပါြးခြဲေဝမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ စတာေတြ အားလံုး အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးျပီး သေဘာတူညီခ်က္ရရင္ တိုင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ရပ္တည္ခြင့္ကို ဘယ္လိုစီမံသြားမလဲ ဆိုတာပါ မက်န္ေစရဘဲ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႕ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးျပီးမွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းရျပီးမွသာ စာခ်ဳပ္ပါ စာသားေတြ၊ ဥပေဒ ေဝါဟာရ ညီမညီ၊ အသံုးအႏႈံး အကိုးအကား ရၾကမွ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ထည့္သြင္းတာ သဘာဝက်ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ တေလ်ွာက္ လႊတ္ေတာ္ကို ေဘးခ်ိတ္ထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ ညီလာခံရွိ အခ်ိဳးက်ပါဝင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားက စဥ္ဆက္မျပတ္ လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံေနဖို႕လိုျပီး  လႊတ္ေတာ္က အမတ္ေတြရဲ႕ မရွင္းလင္းတာေတြကို ေပါင္းကူးဆက္စပ္ေပးမွသာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းတင္လာတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ အေခ်ာသတ္ အတည္ျပဳလို႕လြယ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ အေရးၾကီးကိစၥေတြၾကရင္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ဥကၠဌနဲ႔ ပါတီဥကၠဌ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ျဖတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းဆိုပါက တခ်က္ခုတ္ ၃ ခ်က္ ျပတ္ (ျငိမ္းခ်မ္းေရးရ၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျပီးသား ျဖစ္ကာ တပ္ကလည္း စစ္တန္းလ်ားျပန္ဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္ %ေလ်ာ့) သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၃၅။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တခ်ိဳ႕ကဏၰတြင္ အျမင္သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိေပမဲ့ သည္းခံျပီး ဆံုရပ္တခု ေပါင္းကူးတံတားထိုးနိုင္ေရး နည္လမ္းၾကံဆရပါမယ္။ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး တန္းတူရည္တူဆိုရာမွာ လူဦးေရ၊ နယ္ေျမ အက်ယ္အဝန္း၊ လူမ်ိဳးရဲ႕စုစည္း သိပ္သည္း ေနထိုင္နိုင္မႈ၊ သံယံဇာတ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ထြက္ရိွမႈ၊ လူသားအရင္းအျမစ္နဲ႕ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ြမ္းက်င္နိုင္နင္းမႈ တို႔အေပၚ မူတည္ျပီး အနည္းအမ်ား ကြာဟသြားမွာကို တိုင္းရင္းသား အားလံုး ကိုယ္စီ နားလည္မႈ ရေအာင္ လိုတိုး၊ ပိုေလ်ွာ့ NLD က ညွိႏွိူင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ရာမွာ လူဦးေရအစိတ္အက်ဲ မူတည္သလို ပင္လံုစာခ်ဳပ္ သာမက အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး ကိစၥပါ မက်န္ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႕ခ်ိီျပီး စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားရမဲ့ အပိုင္း ရွိလာနိုင္ပါတယ္။

၁၃၆။ တပ္မေတာ္အေပၚ တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြက ယံုၾကည္မႈနည္းပါးေနလို႕ NLD က ထိပ္တိုက္ ေပးမေတြ႕ေစလိုဘဲ သူတို႔ေတာင္းဆိုမႈဟာ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြကလည္း အလားတူ ေတာင္းလာရင္ လုပ္ကိုင္ရ ခက္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ဗဟိုျပည္ေထာင္စုဘက္ကို ဝင္ ၾကည့္ေပးဖို႕ေျပာသင့္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး တပ္ခ်ဳပ္က မီဒီယာေတြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွာ ေျပာဆိုသြားတာေတြကို ေကာက္ႏွူတ္ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္-

“ျငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ယံုၾကည္မႈကေတာ့ အေရးၾကီးပါတယ္၊ေနာက္တခုက ျမန္မာစိတ္ေမြးဖို႕လည္း အေရးၾကီးတယ္၊ တခ်ိဳ႕အားငယ္တဲ့ စိတ္နဲ႕ေနသူေတြ ရိွပါတယ္၊ ဒီအတြက္လည္း တိုင္းရင္းသားေတြ အေပၚမွာ ကိုယ္ခ်င္းစာပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်ြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ သံသယ မျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ဖို႕က ေတာ္ေတာ္အေရးၾကီးတယ္၊ ဒီသံသယစိတ္ကို ပိုၾကီးမားေအာင္လည္း မလႈံ႔ေဆာ္ဖို႕ ပိုအေရးၾကီးတယ္၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ဒီသံသယ စိတ္ေပၚပိုျပီးၾကီးမားေအာင္ လႈံေဆာ္ေပးတဲ့ ဟာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ က်ြန္ေတာ့္ဆႏၵေျပာျပရရင္ေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး သံသယ ရွင္းရွင္းနဲ႕လုပ္မယ္၊ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡလမ္းစဥ္ကေတာ့ မရွိသင့္ပါဘူး၊ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕လည္း ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အာဏာ (၃) ရပ္ကုိင္ထားတာေနျပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခံအစိုးရကို လႊဲေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီအေပၚမွာ တိုင္းရင္းသားေတြက သံသယရွင္းရွင္း နဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာမယ္ဆိုရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာ ျဖစ္မယ္။ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးတဲံ့ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ သံသယ စိတ္မထားဘဲ မိမိဆႏၵအတိုင္း အခ်ိန္မေရြးလက္မွတ္ထိုးဖို႕ တံခါးဖြင့္ဟ ထားပါတယ္။”

၁၃၇။ တခ်ိဳဳ႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဟာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးစဥ္ကာလမွာ အေရးၾကီးကဏၰေတြမွာ လူထုသေဘာထား ျပန္ေတာင္းရမည္ဆိုတာ နားလည္ေပးရေသာ္လည္း CECဲ ျပန္ထိုင္ရမည္။ လာတဲ့သူေတြဟာ Mandate မရသူမ်ားျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရလို႕ မလိုလားအပ္ဘဲ အခ်ိန္ဆြဲေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NLD အေနနဲ႕ အနီးကပ္သိတဲ့ တပ္မေတာ္ကို သူတို႕အေၾကာင္း (ယခင္က စီးပြါးေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ အပစ္ရပ္ကာလမွာေရာ၊ တိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ ကာလမွာပါ၊ အမွန္တကယ္ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳသူေတြျဖစ္ မျဖစ္၊ တဖြဲ႕တည္းမဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕ေတြကြဲေနလား၊ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာ လုပ္ရဲ႕လား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေကာ ကင္းရဲ႕လား၊ ျပင္ပနိုင္ငံမ်ားက ကူညီေနလား၊ ေငြမဲကိစၥ၊ ယခင္စစ္အာဏာရွင္မိသားစုေတြနဲ႔ ပတ္သက္နိုင္လား၊ အစိုးရထုတ္တဲ့ ဥပေဒကို လိုက္နာရဲ႕လား၊ ယခင္အစိုးရက ေပးလိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ေဒသလူထု အတြက္၊ အစြန္ဆံုး မိမိလက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေကာ လုပ္ရဲ႕လား၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါး ဆန္လြန္သူမ်ားျဖစ္ေနလား၊ စစ္ဘုရင္အယူအဆ အာဏာရွင္ဇာတ္လမ္းဆက္ခ်င္ကာ ဒီမိုကေရစီကို အမွန္ျမတ္နိုးနိုင္ပါ့မလား၊ ထိပ္ပိုင္းကို တက္လာေနတာ ဒီလူေတြပဲခ်ည္းဖစ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ၊ ဥပေဒလက္တလံုးျခား သစ္၊ ေက်ာက္စိမ္းကဲ့သို႕ သံယံဇာတမ်ားကို သဘာဝဝန္းက်င္ ပ်က္စီးတဲ့အထိ အစြန္းကုန္ လုပ္ေနသူလား၊ စတာေတြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးထားသင့္ပါတယ္။

၁၃၈။ အထက္ပါ တင္ျပခ်က္ေတြေၾကာင့္ NLD က သိမ္ေမြ႕စြာ  ကိုင္တြယ္ျပီး ေတာင္းသမ်ွတိုင္း ေပးလိုက္ရင္၊ ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲနိုင္သလို တခ်ိဳ႕က ” ေျမြေျမြျခင္း ေျချမင္” တဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕၂၅% ကို ျမန္ျမန္ထြက္ခြါဖို႕ ၾကိဳးစားခိုင္းရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ပိုျပီးစိုးရိမ္ကာ ဆက္ဆံေရး အဖုအထစ္မ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိနိုင္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒလို႕စြပ္စြဲျပီး ရိုးသားတဲ့တိုင္းရင္သားေတြကို စည္းရံုးကာ နယ္ေျမရွိ အားနည္းတဲ့အျခားတိုင္းရင္းသားေတြအေပၚက်ေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ လက္ကိုင္က်င့္သံုးေနသလားလို႔ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ တကယ္တမ္းသူတို႕ အက်ိဳးစီးပြါး၊ သူတို႕ရပ္တည္ခြင့္ Space ခ်ဲ႕တာျဖစ္ျပီး၊ ေအာက္ေျခက ဗမာအမ်ားစုဟာ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ က်င့္သံုးတာနည္းကာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အတူတူေနထိုင္စားေသာက္တာဘဲ ရွိတာကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

၁၃၉။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ (၈) ျပည္နယ္ဖက္ဒရယ္မူ တင္လာတာဟာ အႏၲရယ္မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ေရာ NLD ပါ သေဘာမတူတဲ့ အသံဗလံမ်ားေပၚထြက္လာကာ ဗဟိုအားေကာင္းတဲံ့ ဖက္ဒရယ္ကို တပ္က တင္လာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမ၊ ျပည္နယ္ရွိျပီ၊ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္လည္း ရွိေနျပီ၊ ကုိယ္လူမ်ိဳးကိုယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ အက်ိဳးစီးပြါးခံစားခြင့္ ဖက္ဒရယ္ရလာရင္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ေက်ေက်လည္လည္ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

၁၄၀။ တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေတြက NLD နဲ႕ တပ္မေတာ္ အရင္ညွိေနတာ သေဘာမက်တဲ့ ေလသံၾကားေနရပါတယ္။  တကယ္လို႔ ဆန္႕က်င္ဘက္ျပန္ေတြးၾကည္လိုက္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူတိုေတြနဲ႕အရင္ေတြ႕လိုက္က အတိုက္အခံပီပီ အေပၚစီးရလို႔ တပ္မေတာ္ကို အက်ပ္ကိုင္ဖို႕စိန္ေခၚေနသလား ဆိုတဲ့ ျပန္လွန္ ေမးစရာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႕သေဘာမေပါက္တာက အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ေျပာင္းခ်င္ေျပာင္းမယ္၊ တပ္မေတာ္က သူ႔အမႈထမ္းသက္အရ ဆက္ရွိေနတာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားကိုင္ထားတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုင္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကို ဦးစြာေတြ႕ဆံုေတြ႕မွသာ တည္ျငိမ္မႈနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ စခန္းသြားလို႕ရပါမယ္။ တပ္ကေျပာတိုင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပညာတတ္ပီပီ အျပည့္လက္ခံမွာ မဟုတ္ဖူးလို႕ ယံုၾကည္သလို အစြန္းေရာက္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အျမင္အမ်ိဳး မျမင္သင့္ဘဲ NLD ကို သေဘာထားအျမင္က်ယ္က်ယ္ေတြးျပီး  သူတို႕အစိုးရဖြဲ႕နိုင္သည္အထိ နားလည္ ေစာင့္ဆိုင္း ေပးသင့္ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts