သေရာ္စာ

ရန္လုိကြၽဲ – ျပည္သူ႔ပါတီ ဘာေၾကာင့္ ႐ႈံုးရသလဲ (သေရာ္စာ)

ရန္လုိကြၽဲ – ျပည္သူ႔ပါတီ ဘာေၾကာင့္ ႐ႈံုးရသလဲ (သေရာ္စာ)
(မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၅

ဒုကၡသီရိေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔ပါတီက အစုိးရဖဲြ႔ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၏။ ျပည္သူ႔ပါတီဟု ဆိုရျခင္းမွာ ျပည္သူအမ်ား ခ်စ္ခင္ေလး စားေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ေခ်။ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပန္းၿခံ၊ အေဆာက္အအံု၊ ဘ႑ာေငြတို႔ကုိစိတ္တိုင္းက်သံုးစဲြေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ပါတီဟု အမည္တြင္လာျခင္းပင္တည္း။ အဓိကအတိုက္အခံတို႔မွာ ငရုပ္ဆံုပါတီဟု အမည္ေျပာင္ေပးျခင္း ခံရေလ သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ငရုပ္ဆံုကဲ့သို႔ အၿမဲတမ္းအထုအေထာင္းခံရေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ ေရာသမေမႊ ထုေထာင္းခံရေသာ္လည္း ငရုပ္ဆံုပါတီကို လြန္စြာ လူႀကိဳက္မ်ားလွ၏။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ ခ်ဳပ္ျဖင့္သာ ေနရသည္။ ပါတီဝင္တို႔မွာလည္း အထူးႏိွပ္ကြပ္ခံရသည္။ အာဏာပိုင္တုိ႔ ဖိႏိွပ္ေလငရုပ္ဆံုတို႔ကုိ လူႀကိဳက္မ်ား ေလတည္း။ ငရုပ္ဆံုတို႔က တစ္ခုေသာေရြးေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္ရာ ျပည္သူ႔ပါတီအႀကိဳက္ျဖစ္သြားေလသည္။ ေရြး ေကာက္ပဲြသည္ ျပည္သူ႔ပါတီတစ္ေယာက္တည္းေျပးေသာၿပိဳင္ပဲြကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကဳိတင္မဲ၊ညစ္မဲမ်ားသံုးၿပီး အႏိုင္ရ ရန္ ဖန္တီးမည့္ဟန္ ျပင္လာ၏။

ဤတြင္ တခ်ဳိ႕ေသာ ငရုပ္ဆံု ႏို္င္ငံေရးသမားတို႔က မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီးပါတီမွခဲြထြက္ကာ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ၾကေလသည္။  သံ ေယာဇဥ္မကုန္ေသာေၾကာင့္ ပါတီတံဆိပ္ကုိ ငရုပ္ဆံုတစ္လံုးပံု အသံုးျပဳရာ လူႀကိဳက္မ်ားလာသည္။ ဒုကၡသီရိ၏ ထံုးစံအတိုင္း ညီညြတ္မႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ ပါတီသစ္တြင္လည္းထပ္မံ ခဲြထြက္သူေပၚလာသည္။  ခဲြထြက္သူတုိ႔၏ ပါတီတံဆိပ္မွာ ငရုပ္ဆံုသံုးလံုး ျဖစ္ေလသည္။ သူတုိ႔လည္း ပါတီသံေယာဇဥ္ မကုန္ၾကသူမ်ားပင္။

ငရုပ္ဆံု တံဆိပ္ကုိ အသံုးျပဳၾကေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကိုလည္း လူႀကဳိက္မ်ားလာသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားသည္။ ငရုပ္ဆံုမ်ဳိးဆက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း အသံက်ယ္သူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ဤအျခင္းအရာတို႔မွာ ဒုကၡသီရိ၏ ေနာက္ခံအခင္း အက်င္းျဖစ္ေလသည္။ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရာသီတြင္ မည္သည့္ပါတီမွ် သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမရိွသျဖင့္ၿပိဳင္ပဲြက အလြန္ၿမိဳင္ဆိုင္လွသည္။ငရုပ္ဆံုေလးမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္တုိ႔က ခ်စ္ခင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏မဲမ်ားကုိတစ္ေနရာတည္းတြင္ စုၿပဳံထည့္ရာ  ပင္မ ငရုပ္ဆံုပါတီႀကီး ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္သြားသည္။ အရံႈးႀကီးသူမွာ အာဏာရ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္၏။ အာဏာရရိွထား သည့္အင္အားႀကီး ျပည္သူ႔ပါတီ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရံႈးရသနည္း။ ရံႈးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းတို႔ကုိ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

လူၾကမ္း
====
ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ မင္းသား၊ မင္းသမီးတို႔ကုိ ပရိသတ္ ဂရုဏာသက္ေစရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေပးရသူတို႔မွာ လူၾကမ္းမ်ားျဖစ္ သည္။ လူၾကမ္းတို႔ အႏိုင္က်င့္ေလ မင္းသား၊ မင္းသမီးတို႔ကုိ ပရိသတ္ခ်စ္ေလတည္း။ ဒုကၡသီရိ၏ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုသည္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ဇာတ္ခံုေပၚမွလူၾကမ္းတို႔၏ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ပရိသတ္တို႔ကမင္းသား၊ မင္းသမီးတို႔ကို အခ်စ္ပိုၾက၊ လူၾကမ္းတို႔ကုိ အျပစ္ဆိုၾကၿပီးေရြးေကာက္ပဲြကုိ ထိုင္ေစာင့္ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြေရာက္လွ်င္ ပရိသတ္ကဘယ္ပါတီကုိ မဲထည့္သင့္ေၾကာင္း သိနားလည္ၿပီး ျဖစ္ၾကေလ၏။ လူၾကမ္းတို႔၏ေကာင္းမႈပင္တည္း။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အထင္ႀကီးျခင္း
==================
ျပည္သူ႔ပါတီမွ လူၾကမ္းမ်ားက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မင္းသား၊ မင္းသမီးထင္ေနၾကသည္။ ငါတုိ႔ ဟိုတုန္းက ထင္ရာစိုင္းခဲ့တာ မွန္ေပမယ့္  အခု နည္းနည္းလိမၼာျပ၊ ေလသံ ေလွ်ာ့ခ်၊ ယူနီေဖာင္းေျပာင္းလိုက္ၾကေသာေၾကာင့္ ငါတုိ႔ကို၇ ရက္သားသမီး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကၿပီဟု ယူဆထားၾကသည္။သူတို႔၏အထင္ တက္တက္စင္ေအာင္မွားေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးတြင္ေတြ႔ရေလသည္။  မဲဆြယ္ရာတြင္ ဇူလိုင္သဥၥာကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ႀကီး ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ အဆုိေတာ္မ်ားကုိ  ေခၚယူအားျဖည့္ျခင္းေၾကာင့္သာ
ေနရာတခ်ဳိ႕တြင္ အႏိုင္ရေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျပာပေလာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမဟုတ္ေပ။

၅ သိန္း
====
ဒုကၡသီရိကုိ လူတတ္ႀကီးမ်ား  ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးသြားေသာအခါတိုင္းျပည္မွာ အေႂကြး တပံုတေခါင္းျဖစ္က်န္ရစ္ ေလသည္။  အေႂကြး မည္မွ်မ်ားျပားသနည္းဟု တြက္ခ်က္ရာ လူတစ္ဦးလွ်င္ ေငြ ၅သိန္းက်စီထည့္ဝင္ၿပီးဆပ္မွ အေႂကြး ေၾကမည္ဟူသတတ္။ ဒီလူႀကီးေတြဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ အေၾကြးပမဏ ထပ္တိုးလာမည္ကုိ အထူး စိုးရိမ္ၾကသျဖင့္လူတတ္ႀကီးမ်ားကုိ ပညာေပးေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိသာ ေစာင့္စားခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုငါးဂဏန္းက မည္မွ်အထိ ဖိစီးသနည္းဟူမူ တခ်ဳိ႕က  ငရုပ္ဆံုပါတီအမတ္ေလာင္းကုိ မဲေပးစဥ္ တံဆိပ္တုံး ငါးႀကိမ္ထုမိသျဖင့္ ၎တို႔၏မဲမ်ား ပယ္မဲ ျဖစ္သြားၾကေသးသည္။

ေျမသိမ္းမႈ

=====
ေျမသိမ္း၊ ယာသိမ္းမႈ၊ ေအာက္ေစ်းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ဝယ္ယူမႈတို႔မွာဒုကၡသီရိတုိင္းျပည္အႏွံ႔ ေပၚေပါက္ခ့ဲရာ လက္သည္မွာျပည္သူ႔ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းပန္စကားေျပာဆိုျခင္းမရိွ၊ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရိွေပ။ မဲေပးသူတို႔က … “မင္းတို႔ေတြ ေရြးေကာက္ပဲြမွာအေၾကာင္းသိေစရမယ္” ဟု ႀကိမ္းဝါးထားၾကသည္။ ယခု သူတုိ႔ႀကိမ္းဝါးထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာေလသည္။ ေျမသိမ္းၿပီး ျပန္မေပးမႈသည္လည္း ျပည္ သူ႔ပါတီ မဲရံႈးရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ခုဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

စကားလံုး ပိေသျခင္း
==========
ျပည္သူ႔ပါတီ၏ အႀကံေပးအရာရိွ၊ အလယ္အလတ္ေခါင္းေဆာင္၊ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ေျပာစကားမ်ားကုိ စာနယ္ဇင္း တို႔တြင္ မၾကာခဏကိုးကားၾကသည္အထိ ၎တို႔၏ ဒိုင္ယာေလာ့တို႔ ထင္ရွားၾကသည္။ နယ္လွည့္ပါးရိုက္လာတာကြ ဟူ ေသာ အလယ္အလတ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကလည္းေရြးေကာက္ပဲြဝင္၏။  ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း စကၤာပူလိုျဖစ္ေအာင္လုပ္ ေပးမည္ဟုခပ္တည္တည္ အာမခံေသာေခါင္းေဆာင္ကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္၏။ ဆိုက္ကားနင္းရံုျဖင့္ သူေဌးျဖစ္ေတာ့ မည္ဟု ဆိုသူကဆို၊ အသံုးစားရိတ္ တစ္ေန႔က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသင့္သည္ဟု တရားေဟာသူကေဟာ။လူထုႏွင့္ကင္းကြာေသာစကားမ်ား ေျပာဆိုသူတုိ႔ကုိ ခပ္ကင္းကင္းေနရန္ လူထုကဆံုးျဖတ္လိုက္ရာ ဤသည္မွာလည္း ေရြးေကာက္ပဲြ အေရး နိမ့္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ျပန္၏။

ေထာက္လွမ္းေရး သတ္ျခင္း
=============
ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ခင္ ကာလမ်ားစြာကတည္းကပင္ မဲမ်ားမ်ားရႏိုင္ေခ် ရိွမရိွ စနည္းနာျခင္း၊ ေထာက္ လွမ္းျခင္းတို႔ကုိ ေနရာအႏွံ႔တြင္ျပဳလုပ္ထားသည္။  ေအာက္ေျခမွ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ား အထက္ေခါင္းေဆာင္တို႔ အကုန္ သိရိွၾကသည္။

အထက္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ေရဘူးေပါက္တာ မလုိခ်င္ဘူး၊ ေရပါတာပဲ လိုခ်င္တယ္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ လက္ကိုင္ ထားသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔ကလည္း လူႀကီးႀကဳိက္သတင္းကုိသာ ဆက္သၾကကုန္၏။ ေရြးေကာက္ပဲြ ႏိုင္ေျခရိွေၾကာင္း၊ အႀကီးအက်ယ္ မဲဆြယ္စရာ မလိုအပ္ေၾကာင္းအစီရင္ခံၾကေလကုန္၏။ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းကုိ ယံုမွတ္၍ ပံုအပ္မိျခင္းကုိယခုမွ ေနာင္တႀကီးစြာရေနၿပီဟု ဆုိသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈ ၿပဳိကဲြျခင္း
===========
ေရြးေကာက္ပဲြ အႀကီးအက်ယ္ရံႈးရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ညီညြတ္ေရး မရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တခ်ဳိ႕ကသံုးသပ္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဤအျခင္းအရာသည္ သာမည အေၾကာင္းရင္းသာ ျဖစ္သည္ဟုသံုးသပ္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္ မည္သုိ႔ပင္ ကဲြျပားၾကေစကာမူေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကေတာ့ ညီညြတ္မႈ ပ်က္ယြင္းခဲ့၏။ ဇာတ္လမ္းမွာငရုပ္ဆံုပါတီ ဥကၠ႒က ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒ကုိ ရင္းႏီွးေအာင္ ခ်ည္းကပ္ရာမွအစျပဳသည္။ ပါတီႏွစ္ခု ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီဥကၠ႒ ႏွစ္ေယာက္ လြန္စြာမွပနံသင့္ၾကျခင္းမွာ ေခတ္သစ္ ဒုကၡသီရိႏိုင္ငံေရး၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာက လည္း ၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦး မဟာမိတ္ဖဲြ႔ျခင္းဟုအမည္ေပးၿပီး စိတ္ဝင္တစား မ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ကာ ေလ့လာၾက ကုန္၏။တကၠသိုလ္တခ်ဳိ႕တြင္ ဒုကၡသီရိေလ့လာေရး ဟူေသာ သီးျခားဘာသာရပ္ပင္ေပၚေပါက္လာေလသည္။  ျပည္သူ႔ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးကိုင္သူမ်ားက ဤအေနအထားကုိ လံုးဝ မေက်နပ္။ မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္၊ရွင္းလင္းမည္၊ ရွင္းထုတ္မည္ကုိ ငါးရက္ ငါးညတိုင္တုိင္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကသည္။ သေဘာထားတင္းမာသူတခ်ဳိ႕က ဥကၠ႒ကုိ ဇာတ္လမ္းဆင္ၿပီးေထာင္ထဲပို႔သင့္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။  ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၾကသည္မွာဥကၠ႒ကုိ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ေရး ဟူသတည္း။

ေန႔သင့္နံသင့္ေသာ တစ္ေန႔တြင္ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ား၏ အကူအညီကုိ ရယူၿပီးပါတီဌာနခ်ဳပ္ရံုးကို ဝိုင္းလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ညတြင္းခ်င္းပင္ ဥကၠ႒ႏွင့္၎၏ဘယ္လက္ရံုး၊ ညာလက္ရံုး၊ ထိပ္သီးအမာခံ၊ ထိပ္သီးလူယံုတို႔ကို ရာထူးမွဖယ္ရွားလိုက္သည္။ ထုိအခ်င္းအရာကုိ စာနယ္ဇင္းတုိ႔က သန္းေခါင္ယံအာဏာသိမ္းပဲြဟု ေခါင္းစည္း တပ္ၾကေလသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ျပည္သူ႔ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေပၚ ေအာက္ေျခ၏ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းၿပီးစိတ္ပ်က္သြားၾကသည္။ ငရုပ္ဆံုပါတီေခါင္းေဆာင္ကုိ ညီ ညြတ္ေရးၿဖိဳခဲြသူအျဖစ္ ရႈျမင္ၾက၊ စိတ္နာၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ရႈျမင္ေသာ္လည္း ေနာက္က်သြားေလၿပီ။

မိတ္ေဆြစာရႈသူ… အထက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္သူ႔ပါတီ ဟန္မက်ပန္မက် အေရးနိမ့္သြားရျခင္း အ ေၾကာင္းမ်ားပင္တည္း။  ။

သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္းအား ကာတြန္းဆရာ၏ ေဖ့ဘုတ္ခ္မွ ရယူ အသုံးျပဳပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts