သတင္းေဆာင္းပါး

ေဆြဝင္း (Myanmar Now) – အရိွန္တက္ေနေသာ မြတ္စလင္စီးပြားေရးကုိ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း

ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔ရေသာ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု – ခြန္းလတ္ / Myanmar Now)
ေဆြဝင္း (Myanmar Now) – အရိွန္တက္ေနေသာ မြတ္စလင္စီးပြားေရးကုိ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅

ယခုေဆာင္းပါးသည္ Myanmar Now တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။

အသုတ္ၿမိဳ႕၊  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး (Myanmar Now) – အစၥလမ္ဘာသာဝင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ကိုလြင္ထြန္းသည္ ယမန္ႏွစ္က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာၿမဳိ႕နယ္တြင္ စက္ရံုတစ္ရံုေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ အေအးခန္းမ်ားပါဝင္သည့္ ထိုစက္ရံုတည္ေဆာက္မႈအတြက္  သိန္း ၃ဝဝ ခန္႔ ကုန္က်ၿပီးခါမွ စက္ရံုအတြက္လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းရွာမရခဲ့ေပ။ ထိုကုန္ၾကမ္းမွာ အမဲသားျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ လပြတၱာရွိ မြတ္စလင္ပိုင္ အမဲဖ်က္သားသတ္ရံု ၇ ရံုလံုး လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းသြားရျခင္းေၾကာင့္ပင္။ ၂ဝ၁၄ ဇန္နဝါရီတြင္ ႏွစ္စဥ္ဆြဲေနက် သားသတ္လိုင္စင္မ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း ေဒသခံအာဏာပိုင္တို႔က အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႔ (မဘသ)  မွ ထင္ရွားသည့္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား   ဦးစီးေနေသာ အသင္းတစ္သင္းကို လိုင္စင္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ လိုင္စင္ရရန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သားသတ္ရံုမ်ား ႏွင့္အတူ ကိုလြင္ထြန္း၏ အသစ္စက္စက္ အမဲသား စည္သြတ္စက္ရံုကိုလည္း ပိတ္သိမ္းထားလိုက္ရသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္တို႔မွာ လူဦးေရ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိသည္။ ၎တို႔အနက္ တခ်ဳိ႕မွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ေနထိုင္ၿပီး သားသတ္လုပ္ငန္း၊ အမဲသားေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကအားထား၍ အသက္ေမြးေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး တင္းမာမႈမ်ား တအံုေႏြး ေႏြးျဖစ္ထြန္းခ့ဲရာ  အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရတက္လာၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ၂ဝ၁၂ တြင္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ပြားသည့္ အေျခ အေနအထိ ေပါက္ကြဲသြားသည္။ ပိုမိုပြင့္လင္းလာသည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တို႔၏ၾသဇာ က်ယ္ျပန္႔လာကာ ၎တို႔၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးဝါဒျဖန္႔မႈတြင္ မြတ္စလင္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ပစ္မွတ္ျဖစ္လာသည္။

၂ဝ၁၃ ေနွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ မဘသ ဆရာေတာ္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ မြတ္စလင္ပိုင္ သားသတ္ရံုမ်ားစြာ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရၿပီး၊ ထိုသားသတ္ရံုမ်ားမွလည္းေကာင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္တို႔ဦးေဆာင္၍ ကြၽဲႏြားသယ္ေဆာင္လာသူတို႔ကို စစ္ေဆးမႈမွလည္းေကာင္း ရရွိခဲ့ေသာ ကြၽဲႏြားအေရအတြက္မွာ အ ေကာင္ေရ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရိွေၾကာင္း Myanmar Now ၏ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရသည္။ မြတ္စလင္တခ်ဳိ႕  စီးပြားေရး လုပ္ငန္း  ပိတ္သိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ရသည့္တိုင္ ဝင္ေငြအႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္က်ဆင္းသြားေသာ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ နယ္ဘက္တြင္ မဘသ၏ၾသဇာ မည္မွ်ထိႀကီးမားေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

Myanmar Now ကရရွိခဲ့ေသာ အစိုးရစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႔ကုိ  ေမးျမန္း ခ်က္မ်ားအရ တိုင္းအစိုးရ ထိပ္တန္းအာဏာပိုင္တို႔က သံဃာေတာ္တို႔၏ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း  သိရွိေနရံုသာမက မြတ္စလင္သားသတ္ရံုမ်ား ပိတ္သိမ္းေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ေၾကာင္းသည္။ ထို႔ျပင္ ဧရာ၀တီတိုုင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဇီ၀တဒါနသက္ကယ္ဟုေခၚေသာအဖြဲ႔သည္ ၎တို႔ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့သည့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ကြၽဲႏြားမ်ားကုိ  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ရခဲ့သည္။ ထိုေဒသမွာ ႏိုင္ငံမဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေခၚ လူအမ်ားေခၚ ေဝၚသံုးစြဲေနသည့္ ဘဂၤါလီဆိုေသာ လူမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ေသြးထြက္သံယို ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ေနေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ကုိ မဘသအဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ကြၽဲႏြား တိရိစာၦန္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ရန္ကုုန္တိုုင္းအင္းစိန္ျမိဳ.နယ္ရွိ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုုက္တြင္တည္ရွိေသာ မဘသ ဗဟိုရံုုးခ်ဳပ္မွ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္စိန္၀င္းက “ဇီ၀တဒါန သက္ကယ္အဖြဲ႔မွာ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆရာေတာ္မ်ားလည္း ပါၾကပါ တယ္။ တိုုက္ရိုုက္ၾကီး ဒီကေန (မဘသဗဟိုကေန) ညႊန္ၾကားတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအဖြဲ႔ထဲမွာပါတဲ့ ဆရာေတာ္ ေတြအမ်ားစုဟာ မဘသအဖြဲ႔၀င္ ဆရာေတာ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ …မသသ အဖြဲ႔ကေတာ့ ဇီ၀ိဒါနအဖြဲ႔လႈပ္ရွားတာေတြကိုု ေထာက္ခံပါတယ္” ဟုု ဆိုုသည္။

အသက္ ၄၉  ႏွစ္အရြယ္ ကိုလြင္ထြန္းမွာ ရန္ကုန္တြင္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မဘသအဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လပြတၱာရွိ သူ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အလားအလာကင္းမဲ့ေနသည္။

“မြတ္စလင္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ လႈပ္ရွားေနတာၾကာၿပီ။ စာေတြလည္းျဖန္႔ေနတာပဲ။ ရဲကသိေပမယ့္ ဘာမွအေရးမယူဘူးေလ” ဟု သူကဆိုသည္။

• ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္
မြတ္စလင္တို႔၏အဆိုအရ မဘသအဖဲြ႔ဝင္းဆရာေတာ္တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ထိခိုက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ကြၽဲႏြားရွားပါးမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ တင္းက်ပ္ ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ မြတ္စလင္တို႔ အစၥလမ္ ထံုး တမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ အမဲေပၚ၍ အိဒ္ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။

“ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံဘာသာေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္တာပဲ” ဟု ရန္ကုန္ အစၥလမ္ဌာနမွ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဟာဂ်ီဦးေအးလြင္က ဆိုသည္။ “ကြၽန္ေတာ့္ခန္႔မွန္းေျခအရဆိုရင္ မြတ္စလင္စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ ပံုမွန္ကို ျပန္မေရာက္ႏိုင္ေသးဘူး။ အျမတ္ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆံုးရံႈးေနတာပဲ” ဟု သူက ဆက္၍ ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ မဘသ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ဦးေက်ာ္စိန္ဝင္းက အသက္ကယ္ျခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ အေတြးအေခၚအရ လုပ္သင့္လုပ္္ထိုက္သည့္အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“စီးပြားေရးထိခိုက္တယ္ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူတို႔စီးပြားေရးထိခိုက္ေအာင္ တမင္လုပ္တာမွမဟုတ္တာ။ သူတို႔က ေတာ့ သတၱဝါေတြကို ခုလိုသတ္မွပဲ ကုသိုလ္ရတယ္လို႔ဆိုေတာ့ သတ္မွာေပါ့ဗ်ာ။ ဘာသာေရးအရ သူတို႔နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီမွာတင္ဆန္႔က်င္ေနၿပီ” ဟု  ဦးေက်ာ္စိန္၀င္းက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အရပ္သားအမည္ခံအစိုးရတက္လာသည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဘာသာ ေရးလူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္သည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားျမင့္တက္ေနသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတြ႔ရသည္။ အဖုအထစ္မ်ားလွသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းသည္ ႏိုဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ သမိုင္းဝင္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခု လွမ္းေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၂ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ေသြးထြက္သံယိုအဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္၂ဝ၁၃ တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ မဘသသည္  ႏုနယ္သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားေနရာယူလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗုဒၶ ဘာသာသည္ အစၥလမ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရၿပီဟုေျပာဆိုေသာ မဘသသည္ မြတ္စလင္တို႔ကို ခြဲျခား ဆက္ဆံရန္ဟု ယူဆရေသာ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေလးရပ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားဝင္ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းကို ေအာင္ပြဲခံသည့္ပြဲမ်ား မဘသက ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္မွစ၍ ၂ ပတ္တိုင္တိုင္ က်င္းပေနၿပီျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ေနရာတြင္ စိုက္ထူထားေသာ ကြ်ဲ/ႏြားအသက္ကယ္ရန္ ပါဝင္လွဴဒါန္းၾက ေရး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ပိုစတာ (ဓာတ္ပံု –  Myanmar Now)

ဇြန္လက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရဟန္းရွင္လူပရိသတ္ ၆,၈ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ မဘသ ဒုတိယညီလာခံတြင္ထုတ္ျပန္ေသာ  ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္အရ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားတြင္ မြတ္စလင္တို႔ တိရိစာၦန္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ရန္ အစိုးရထံ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မဘသ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သံဃာအားလုံးကို ကိုယ္စားမျပဳ၊ ဗုဒၶဝါဒ၏အႏွစ္သာရကို ထင္ဟပ္ျခင္းမရိွ စေသာ ေဝဖန္ သံမ်ားလည္း  ရဟန္းရွင္လူမ်ားၾကားတြင္ ေပၚထြက္ေနသည္။

“တို႔ကို လည္လွီးဖို႔ ေလ့က်င့္ေနတာ”

အေရးႀကီးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္တြင္ မဘသ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသံုး၍ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သူ၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) တို႔ကုိ   တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု သူ႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ယူဆေနၾကသည္။ မဘသႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း NLD သည္ ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုထားသည္။

မြတ္စလင္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ၿမဳိ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ အရာမထင္ေသာ္လည္း ကြၽဲႏြားသတ္ျဖတ္ျခင္းကို စက္ဆုပ္ရြံရွာသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ မိရိုးဖလာအစဥ္အလာတစ္ခုကို အေျခခံေသာ ကြၽဲႏြား မသတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အၾကား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္၏ စပါးက်ီဟုေက်ာ္ၾကားေသာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိ က်ယ္ေျပာလွေသာ စပါးခင္းမ်ား၊ အင္းအိုင္ေခ်ာင္းမ်ားၾကားဝယ္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ လူဦးေရ ၆ သန္းတြင္ အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ေသာင္းဂဏန္းမွ်ေသာ မြတ္စလင္တို႔မွာ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားေရးလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

ျမန္မာလယ္သမားအမ်ားစုမွာ ကြၽဲႏြားမ်ားကို ေမြးျမဴၾကျခင္းမွာ ေရာင္းစားရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ အသားေပၚရန္ မဟုတ္ဘဲ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခိုင္းေစရန္အတြက္သာ ေမြးျမဴထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေျခအေန သို႔မဟုတ္ မဂၤလာပြဲျပဳလုပ္ရန္ စသည့္ ေငြအျမန္လိုသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ကြၽဲႏြားမ်ားကို သားသတ္ရံုမ်ားသို႔ ေရာင္းခ် သည္လည္းရွိသည္။ မဘသဆရာေတာ္တို႔က  လယ္သမားမ်ားကို ကြၽဲႏြားေရာင္းခ်မႈမျပဳရန္တားျမစ္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ သားသတ္လိုင္စင္ ဆြဲ၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ဧရာ၀တီတိုုင္းရွိ မဘသ ဆရာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ဇီဝတဒါန သက္ကယ္အသင္းကို ဖြဲ႔စည္းကာ အစိုးရထံမွ သားသတ္လိုင္စင္မ်ား ဝယ္ယူေရးအတြက္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားထံမွ တစ္ ေက်ာင္းလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းက် ထည့္ဝင္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထိုဆရာေတာ္မ်ားက ကြၽဲႏြားမသတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားပြဲမ်ားကိုလည္း တိုင္းအတြင္းရွိ ေက်းလက္ၿမဳိ႕ရြာတို႔တြင္ က်င္းပၿပီး အလႈေငြရွာေဖြခဲ့သည္။ ကြၽဲႏြားသတ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶအလိုက်မဟုတ္ေသာ တိရိစာၦန္မ်ားကိုအက်ဳိးမဲ့ ညႇင္းဆဲ၊ သတ္ျဖတ္ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ အစၥလမ္ဘာသာဝင္တို႔သည္ ကြၽဲႏြားမ်ဳိးတုံးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟုလည္း ထိုတ ရားပြဲမ်ားတြင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။

“ဗုဒၶဘာသာ တို႔တေတြအမ်ားက ေသြးေအးလို႔မေနသင့္ၿပီ၊ ေသြးေအးေနရင္ သာသနာေပ်ာက္လို႔ လူမ်ဳိးေပ်ာက္ဖို႔ၾကံဳလိမ့္မည္” စသည့္ စာသားပါေသာ ၉၆၉  ႏႈိးေဆာ္သံ သီခ်င္းကိုလည္း ထိုတရားပြဲမ်ားတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ သံုးစြဲခဲ့သည္။

ဧရာဝတီတိုင္းရွိ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္အမ်ားအျပားက ထိုလႈပ္ရွားမႈကို တက္ႂကြစြာေထာက္ခံရာတြင္ အသုတ္ၿမဳိ႕နယ္မွ သက္ေတာ္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ ဆရာေတာ္ ဦးပညိႏၵသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

“ကုလားသတ္လို႔ ကြၽဲႏြားေတြလည္း ရာေထာင္ခ်ီ အေျမာက္အျမားေသဆံုးခဲ့ၿပီ။ ေနာင္ဆို ဒို႔ေဒသမွာ ကြၽဲႏြားျပဳန္းတီးေတာ့မယ္။ သူတို႔ဘာလို႔ ကြၽဲႏြားေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္တယ္ ဆိုတာ သိလား။ တို႔ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကို လည္လွီးဖို႔ေလ့က်င့္ေန တာ” ဟု သူက မိန္႔သည္။

• အစိုးရ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ
ကြၽဲႏြားမ်ားကယ္တင္ေရးဇီဝိတဒါနအဖြဲ႔ဖဲြ႔၍ လွဳပ္ရွားေနေသာ မဘသအဖြဲ႔ဝင္တို႔က ဧရာဝတီတိုင္း ၂၆ ၿမဳိ႕နယ္ရွိေဒသအမ်ား စုတြင္ သားသတ္လိုင္စင္မ်ားကို ၿမဳိ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားထံမွ ဆြဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ဆြဲရာတြင္ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ အကူအညီလည္းရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

ပုသိမ္ၿမဳိ႕၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရံုးတြင္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္က သူ႔ရံုးခန္းအတြင္း မဘသအဖဲြ႔ကႀကီးမွဴး ေသာ ဓမၼစကူးလ္သင္တန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေဝထားသည့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား အထပ္လုိက္တင္ထားေသာ ခမ္းနားသည့္ကြၽန္း စားပြဲႀကီးေရွ႕တြင္ထိုင္လ်က္   သူသည္ ကြၽဲႏြားကယ္ဆယ္ေရးလႈပ္ရွားေနသူ သံဃာေတာ္မ်ားကို သားသတ္လိုင္စင္အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍  ၅ဝ ရာခိုုင္ႏွႈန္း ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ အထူးအခြင့္အေရးေပးထားေၾကာင္း   Myanmar Now ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ ကၽြဲ၊ ႏြားသတ္တဲ့ ကိစၥေတြကို သေဘာမတူပါဘူူး။ အထူးသျဖင့္ အ ေျမာက္အမ်ား သတ္ေနတာေတြကိုေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဇီဝိတဒါနအေနနဲ႔ လုိင္စင္ယူတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကိုလည္း  စဥ္းစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကိုလည္း အမ်ားႀကီး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရာမွာ မႏွစ္ကေရာ ဒီႏွစ္ေရာ ေလလံေစ်းႏႈန္းရဲ႕ တစ္ဝက္ကိုပဲ ယူေစခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ ေလလံေစ်းႏႈန္းက က်ပ္ ၁ဝဝ ဆိုရင္ က်ပ္ ၅ဝ ပဲ ယူေစပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ အခြင့္အေရးေပးတာေတြေတာ့ရွိပါတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

ဦးသိန္းေအာင္သည္ ယခင္က စစ္တပ္တြင္ ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္အဆင့္ထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ၊ ေနာင္တြင္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ႔ကို ဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။

ဇီဝတဒါနအဖြဲ႔တြင္လႈပ္ရွားေနေသာသူမ်ားထံမွ ကြၽဲႏြားေမွာင္ခိုသယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကြၽဲႏြားတရားမဝင္ေပၚသည္မ်ားကို သ တင္းရ လွ်င္ရျခင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ အထူးအဖြဲ႔မ်ား ေစလႊတ္ေၾကာင္းလည္း ဦးသိန္းေအာင္က ရွင္းျပသည္။

လပြတၱာအျပင္ အျခားေသာ ဧရာဝတီိတိုင္းၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း မဘသဆရာေတာ္မ်ားက အမဲလုိင္စင္မ်ားဆြဲခဲ့ရာ ပန္းတေနာ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္လည္း ၂ဝ၁၃ ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ အလႈေငြသိန္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ ရရွိၿပီးေနာက္ သားသတ္ဌာန (၄) ခုလံုးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ သားသတ္လိုင္စင္မ်ားဆြဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပန္းတေနာ္၊ ျမေတာင္ေက်ာင္းတိုက္မွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္လည္းျဖစ္၊ မဘသဗဟို၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈးျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ ဘဒႏၱဦးကုမာရာက မိန္႔သည္။ ထိုသို႔ဆြဲခဲ့မႈေၾကာင့္ ကြၽဲႏြားတိရိစာၦနမ်ား အသက္ခ်မ္းသာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။

Myanmar Now က ရရွိထားေသာ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား အတြင္းေရးမႈးျဖစ္သူ ဦးေအးေက်ာ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ၁၄ ရက္စြဲပါ စာတစ္ေစာင္တြင္ ဇီဝိတဒါနအဖြဲ႔မ်ားသည္ တိုင္းအတြင္း၂၆ ၿမဳိ႕နယ္အနက္ ၁၅ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ အမဲသားသတ္လိုင္စင္မ်ားဆြဲထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဖြဲ႔မ်ားက မည္သို႔မည္ပံုဆြဲသည္ကိုမူ အေသးစိတ္မ ေဖာ္ျပထားေပ။

အခ်ဳိ႕ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္မူ မဘသအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မြတ္စလင္ပိုင္ သားသတ္ရံုမ်ားကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ကြၽဲႏြားသယ္ေဆာင္လာသည့္ယဥ္မ်ားကိုရပ္ခုိင္းၿပီး ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မြတ္စလင္သားသတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတို႔သည္ တရားဝင္လိုင္စင္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ကြၽဲႏြားမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ေနေၾကာင္း၊ တရားမဝင္ေမွာင္ခို ခုိး ထုတ္ေနေၾကာင္းလည္း သူတို႔ကဆိုသည္။ ထိုသို႔ ကြၽဲႏြားကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားထံမွ တရားမဝင္ကြၽဲ ႏြား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေမွာင္ခိုထုတ္ျခင္းမ်ားကို သတင္းရလ်င္ရျခင္း လ်င္ျမန္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးက ၂ဝ၁၄ တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုညြန္ၾကားခ်က္တြင္ပင္ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ကြၽဲႏြားကိစၥအေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္တိုင္မပါဝင္ရန္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

• သန္းေခါင္းယံည စီးနင္းမွႈမ်ား

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတခြင္ က်ယ္ေျပာလွသည့္စပါးခင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ယွက္ထိုုးထားသည့္သဖြယ္ ေကြ႔ပတ္စီးဆင္းေနသည့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းအင္းအိုုင္မ်ားၾကားတြင္ ညအေမွာင္ က်ေရာက္ၿပီဆိုုသည္ႏွင့္ ၿမဳိ႕ျပင္ရြာျပင္ဘက္သို႔ ေျခဦးလွည့္သူ မရွိသ ေလာက္ရွားလွသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုုန္၏ အေနာက္ဖက္ ကီလိုုမီတာ ၁၅ဝ ခန္႔တြင္ တည္ရွိေသာ က်ဳံေပ်ာ္ၿမဳိ႕တြင္မူ မဘသ အမာခံတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၿမဳိ႕၏ဇီဝိတဒါနသက္ကယ္အဖြဲ႔တြင္လည္း အတြင္းေရးမွႈးျဖစ္သူ ကိုုဝင္းေရႊ၊ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္တခ်ဳိ႕မွာ ညအခ်ိန္တြင္ အထူးဝိရိယေကာင္းေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ ႏွစ္ဆန္းတြင္ သူတိုု႔အဖြဲ႔သည္ ၿမဳိ႕နယ္စည္ပင္သာယာက ႏွစ္စဥ္ေရာင္းခ်ေသာ အမဲသားသတ္လိုုင္စင္ ၆ ခု အနက္ ၅ ခုကို ေလလံဆြဲရန္ အလွဴေငြ ၁၅၈ သိန္း ၆ ေသာင္း ရွာေဖြႏိုုင္ခဲ့ၿပီး၊ အစိုုးရ၏ ဇီဝိတဒါနအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ေပးထားေသာ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းအကူအညီျဖင့္  ေလလံဆြဲႏိုုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ေစ်းအႀကီးဆံုုးေသာသားသတ္ဌာနတစ္ခုုအတြက္ ေလလံဆြဲဖိုု႔ရာ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ပင္မဆြဲႏိုုင္၍ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရသည္။

ထိုသို႔လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရေသာ မြတ္စလင္ပိုုင္ သားသတ္ရံုအနီး ျမက္ေတာမ်ားဆီသိုု႔ ကိုဝင္းေရႊႏွင့္အဖြဲ႔ ညတိုုင္ဆိုုလွ်င္ သြား ေရာက္ၿပီး ကင္းပုန္းဝပ္ ေထာက္လွမ္းခဲ့ၾကသည္။

“အဲဒီသားသတ္ရံုုက တစ္ညဆိုုတစ္ေကာင္ပဲေပၚလိုု႔ရတာေလ။ တစ္ေကာင္ထက္ပိုၿပီးသတ္တယ္လိုု႔ ကြၽန္ေတာ္တိုု႔က မသ ကၤာဘူးဆိုုပါစိုု႔၊ ဥပမာ ႏြားေတြကို ရံုုထဲကိုုဆြဲသြင္းလာတာကိုုေတြ႔ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔က ျခံဳထဲကေနထၿပီး အတင္း သား သတ္ရံုုထဲကိုု ဝင္လိုုက္သြားၿပီးစစ္ေဆးတယ္” ဟု သူက က်ဳံေပ်ာ္ရွိ လက္ဘက္ရည္ဆိုုင္တစ္ခုုတြင္ မၾကာေသးမီက ေတြ႔ဆံု စဥ္ ေျပာျပသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပထမႏွစ္ခါဝင္စစ္ေဆးတဲ့အခါ ႏြားေတြကိုု သတ္မွတ္ခ်က္ လိုုင္စင္ထက္ ပိုုသတ္ေနတာ ေတြ႔တယ္။ ဒါနဲ႔ ၿမဳိ႕နယ္စည္ပင္သာယာကိုု သြားအေၾကာင္းၾကားၿပီး အဲ့ဒီ သားသတ္ရံုပိုင္ရွင္ မြတ္စလင္ကိုု နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းဖို႔ ဖိအား ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူလည္းနာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံရၿပီး သူ႔သားသတ္ရံုလည္း ပိတ္သြားတယ္” ဟု သူက ဆက္၍ ဆိုသည္။

ကိုဝင္းေရႊကဲ့သို႔ မဘသအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဇီဝတဒါနသက္ကယ္လွႈပ္ရွားေနသူမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာအေတြးအေခၚမ်ား၊  ကြၽဲႏြား တိရိစာၦန္ တိုု႔ကိုု အမွန္တကယ္ ခ်စ္ခင္သနားသည့္စိတ္၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔ကို မုုန္းတီးသည့္စိတ္၊ အစိုုးရအာဏာပိုုင္တို႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမွႈမ်ားကို တြန္းလွန္ခ်င္သည့္စိတ္ စသည့္ ခံစားခ်က္ေပါင္းစံုတို႔ ေရာႁပြမ္းေနၾကၿပီး ၎တုုိ႔ယံုၾကည္ရာကိုု လုုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားဟု ဆိုႏိုုင္သည္။

သူတိုု႔ကဲ့သိုု႔အဖြဲ႔မ်ားက သားသတ္ရံုုမ်ားကိုု ညဥ့္သန္းေခါင္းယံအခ်ိန္ ဝင္စီးေနျခင္းမွာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုုးရအာဏာပိုုင္တိုု႔ၾကားရွိ ရွႈပ္ေထြးလွေသာ ဆက္ဆံေရးကို မီးေမာင္းထိုုးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူတိုု႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အသြင္ ေဆာင္သကဲ့သို႔၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မွႈ ပဋိပကၡအသြင္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ လည္း ေတြ႔ရသည္။

• အေနာက္တံခါးကိုု ကာကြယ္ျခင္း

ဧရာဝတီတိုုင္းမဘသအဖြဲ႔မ်ား၊ ဇီဝတဒါနသက္ကယ္လွႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ကိုဝင္းေရႊႏွင့္ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ၂ဝ၁၄ ႏွစ္ဆန္းပိုုင္းမွ စတင္၍ ၄င္းတို႔အဖြဲ႔မ်ား ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ ကြၽဲႏြားမ်ားမွာ အေကာင္ေရ ၄,ဝဝဝ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုုကြၽဲႏြားမ်ားကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ဗုဒၶဘာသာလယ္သမားမ်ားထံသို႔ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ေပးလွဴခဲ့ၾကသည္။ ထိုသိုု႔ေပးလွဴရာ တြင္လည္း ကြၽဲႏြားမ်ားကို မသတ္ရ၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ၊ ကြၽဲႏြားမ်ား မက်န္းမာပါက ဇီဝတဒါနသက္ကယ္အဖြဲ႔ကိုု ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားရမည္ စေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါသည့္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၄ ႏွစ္လယ္တြင္ မဘသအဖြဲ႔လွႈပ္ရွားေနသူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးရရွိသည့္ ကြၽဲႏြားမ်ားကို ရခိုုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း ေမာင္ ေတာခရိုုင္ရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသိုု႔ ေပးပို႔ရန္ အစိုုးရ၏တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ဆင္းရဲလွသည့္ ေမာင္ေတာခရိုုင္မွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ အစြန္ဆံုုးက်သည့္ေဒသျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးျခင္း ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ႏိုုင္ငံ၏ နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိေနကာ၊ ထိုုေဒသရွိ မြတ္စလင္ဦးေရမွာ ဗုဒၶဘာသာရခိုုင္လူမ်ဳိး အေရအတြက္ထက္ အဆမတန္ သာလြန္ေနသည္။ မဘသက ထိုုေန ရာကုိ အေနာက္တံခါးဟု သမုတ္ထားၿပီး အစိုုးရကလည္း တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေလသည္။

ရခိုုင္ျပည္နယ္အစိုုးရအာဏာပိုုင္တိုု႔၏အဆုုိအရ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ဳိး ႏြယ္စုုမ်ား ေထာင္ခ်ီ၍ ေမာင္ေတာခရိုုင္သို႔ ဝင္ေရာက္အေျခခ်လာခဲ့သည္။ မြတ္စလင္လူဦးေရႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လူဦးေရနည္းေန ေသာ ရခိုုင္လူမ်ဳိးတိုု႔ကိုု အားျဖည့္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနေသာ အစိုုးရအာဏာပိုုင္တို႔ႏွင့္ ရခိုုင္တိုင္းရင္းသားတိုု႔ကလည္း ၎တိုု႔ကိုု ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး ေမာင္ေတာခရိုုင္အတြင္း ရြာမ်ားတည္၍ ေနရာခ်ထားခဲ့ေလသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂ဝ၁၄ ရက္စြဲပါ ဧရာဝတီတိုုင္းေဒသႀကီးအစိုုးရ၏ ၿမဳိ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုုင္မ်ားသိုု႔ ေပးပိုု႔ခဲ့သည့္ ညြန္ ၾကားခ်က္စာတစ္ေစာင္တြင္ ဇီဝတဒါနသက္ကယ္အဖြဲ႔မ်ားက တိုုင္းအတြင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးမွ ကြၽဲႏြားအေကာင္ေရ ၁ဝဝ ကို မအူပင္သေဘၤာဆိပ္သိုု႔ သယ္ေဆာင္ၿပီး၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ရခိုုင္ျပည္နယ္သုုိ႔ ပိုု႔ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳလုုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိ သည္။

မြတ္စလင္တိုု႔၏ လႊမ္းမိုးမွႈကိုု တားဆီးမည့္ “အေနာက္တံခါးကိုု ကာကြယ္မည့္” အစီအမံျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဝင္းေရႊက ဆိုသည္။

သူ႔ထံမွရရွိေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဧရာဝတီတိုုင္းမွ ေမာင္ေတာရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထံသို႔ပို႔ေဆာင္လိုုက္ေသာ ကြၽဲႏြားမ်ား လွဴဒါန္းပြဲကို ရခိုုင္ျပည္နယ္အစိုုးရ စစ္ဘက္အရပ္ ဘက္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္သည္လမ္းရိွ သူရိယစႏၵာဝင္းသေဘၤာကုမၼဏီအကူအညီျဖင့္ ကြၽဲႏြားမ်ားပိုု႔ေဆာင္ရန္ အဓိက ကူညီစီစဥ္ေပးခဲ့ သူမွာ ရခိုုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ဇာတိ ရခိုုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေဟာင္း ဦးစိန္ေအာင္ ျဖစ္သည္။

“အေနာက္တံခါးသာမရွိရင္ ျပည္မႀကီးဆိုုတာလည္း ဘဂၤါလီေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်ံသြားမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ဗုဒၶဘာသာမ်ဳိးႏြယ္စုုေတြကိုု ဒီဘက္ရခိုုင္ျပည္ကိုုေခၚၿပီး သူတိုု႔နဲ႔ပဲ အေနာက္တံခါးကိုု လူသားတံတိုုင္းနဲ႔ခတ္ဖို႔အစီအစဥ္ကိုု ၂ဝ၁၂ တည္းက ရခိုုင္ျပည္နယ္ အစိုုးရတာဝန္ရွိသူေတြကိုုခ်ျပေတာ့ သူတိုု႔လည္းသေဘာတူတယ္” ဟု ဦးစိန္ေအာင္က YMBA အသင္း၏ သေကၤတျဖစ္သည့္ ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ အလံမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားေသာ သူ၏ရံုး ခန္းတြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူသည္ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံလုံးဆိုုင္ရာ ဗုဒၶကလ်ာဏယုဝအသင္း (YMBA) ၏ အသင္းခြဲ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ကြၽဲႏြားမ်ား နယ္ေက်ာ္ပို႔ေဆာင္ရန္ ရခိုုင္ျပည္နယ္အစိုုးရ၊ ဧရာဝတီတိုုင္းအစိုုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရန္ကုုန္မွ ရခိုုင္တိုုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္တို႔ႏွင့္ ညွိႏွႈိင္းလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကလည္း ထိုုအ ခ်က္မွာမွန္ကန္ေၾကာင္း Myanmar Now သုိ႔ တယ္လီဖုုန္းျဖင့္ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တို႔အားလံုး ဒီမွာေမြးဖြားခဲ့ၾကတယ္”

မဘသ၏ မြတ္စလင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚသပိတ္ေမွာက္မွႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ပံုရိပ္ ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမဳိ႕၊ မက္ကြိဳင္းယားတကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးပါေမာကၡ ေရွာင္ တာနယ္လ္က သံုးသပ္သည္။

“အတိုုင္းအတာတစ္ခုအထိ အေသးစားေစ်းဆိုင္ေတြေရာ၊ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း လုုပ္ကိုုင္ေနသူေတြေရာ၊ ေနာက္ဆံုုး ေငြေခ်းလုုပ္ငန္းလုပ္သူေတြအားလံုး ထိခိုုက္ေနတဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္” ဟု  သူကဆိုသည္။

ဧရာဝတီတိုုင္း ေက်ာင္းကုန္းၿမဳိ႕ရွိ မြတ္စလင္စားေသာက္ဆိုုင္ရွင္တစ္ဦး၏ အဆိုအရ  ၎တို႔၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္ ေမွာက္ရန္ ႏွႈိးေဆာ္မွႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ မွ စ၍ သူ႔ဆိုင္၏ အျမတ္သည္ ပံုမွန္ တစ္ေန႔ က်ပ္ တစ္သိန္းခန္႔မွ ႏွစ္ေသာင္း အထိ ထိုးဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အနီးနားရွိ မြတ္စလင္စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုုင္မွာမူ လံုုးဝပိတ္သိမ္းၿပီး ဆိုုင္ရွင္မွာ ၿမဳိ႕မွ အၿပီးအပိုုင္ ထြက္ခြာသြားသည္ဟု ဆိုသည္။ မြတ္စလင္တို႔၏ထံုုးတမ္းအတိုုင္း ျပဳလုုပ္ထားသည့္ ဟာလယ္အမဲသားကို ၿမဳိ႕တြင္ မဝယ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ သူ၏ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

“ဟာလယ္လုုပ္ထားတဲ့အမဲသားစားခ်င္ရင္ ရန္ကုုန္ကလူၾကံဳကိုလွမ္းမွာရတယ္။ ဧရာဝတီတိုုင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ အမဲသား ကို ဝယ္မရေတာ့ဘူး” ဟု သူက တိုးညႇင္းစြာေျပာၾကားသည္။ စကားတုိးတုိးေျပာရျခင္း၏အေၾကာင္းမွာ သူ႔ဆိုုင္ေဘးရွိ ဗုဒၶဘာသာထမင္းဆိုင္အဝင္ဝတြင္ ႏွစ္ေပပတ္လည္မွ်ရွိေသာ မဘသအဖြဲ႔၏ ၉၆၉ အမွတ္တံဆိပ္ႀကီး ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သူ၏ ဆိုုင္ေရွ႕တြင္  “ငါ့ႏို႔ရည္ကိုေသာက္ၿပီး ငါ့ကိုမိခင္အျဖစ္ သေဘာမထားႏိုင္ဘူးလား သခင္” စာသားပါရွိသည့္ ႏြားေမတၱာစာခ်ဳိး၊ ႏြားဦးေခါင္းဓာတ္ပံုတို႔ ပါရွိသည့္ အစိမ္းေရာင္ ေျမစိုုက္ပိုစတာႀကီး တည္ရွိေနသည္။ ထိုုေျမစိုုက္ပိုစတာကိုု ဇီဝိတဒါနသက္ကယ္အဖြဲ႔မ်ားက စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကြၽဲႏြားမသတ္ေရးလွႈပ္ရွားမွႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧရာဝတီတိုုင္းရွိမြတ္စလင္အမ်ားစုက ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၊ မဘသအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၿငိဳျငင္မည္ကိုစိုး၍ လူသိရွင္ၾကား မေျပာရဲ မဆိုရဲျဖစ္ေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာမြတ္စလင္မ်ားကမူ ႏိုုးၾကြေနေသာ အမ်ဳိးသား ေရးအေျခခံ ဗုဒၶဘာသာလွႈပ္ရွားမွႈႀကီး တျဖည္းျဖည္း အရွိန္ေလ်ာ့သြားႏိုုးကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေနၾကသည္။

“က်ဳပ္တို႔အားလံုး ဒီေျမမွာပဲေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ၾကတယ္။ တျခားေျပးစရာဘယ္ႏိုင္ငံမွလည္းမရွိဘူး။ အိဒ္ပြဲေရာက္လို႔ ကြၽဲႏြား ပူေဇာ္စရာမရွိဘူးဆိုလည္း သုိးေတြ၊ ဆိတ္ေတြပဲ ပူေဇာ္မယ္ေလ” ဟု ေက်ာင္းကုန္းၿမဳိ႕ရွိ မြတ္စလင္ဗလီေဂါပက ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္က ဆိုသည္။    ။

(ေဆြဝင္းေရးသား၍ ေပါလ္ဗရီးဇ္၊ ေရာ့စ္ရာဆဲ၊ သင္းလဲ့ဝင္းတို႔ တည္းျဖတ္သည္။)  


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

4 thoughts on “ေဆြဝင္း (Myanmar Now) – အရိွန္တက္ေနေသာ မြတ္စလင္စီးပြားေရးကုိ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း
 1. အမဲသားမစားေရးနဲ႔ကြၽဲႏြားမသတ္ေရးကိစၥကို အဂၤလိပ္ေခတ္က လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ခဲ့တာပါ။ အမ်ိဳးသားပညာဝန္ ဦးဖိုးက်ားရဲ႕ကိုယ္ေတြ႔ဝထၳဳမွာလည္းသူ႔မိတ္ေဆြ ဗမာမ မယ္ျမကုလားးနဲ႔ရၿပီးမူဆလင္ျဖစ္သြားၿပီးႏြားသတ္႐ံုေထာင္ထားေၾကာင္း။ ေနာက္ပိုင္းမွာ လင္ကႏွိပ္စက္လို႔ထြက္ေျပးလာရၿပီးေနာက္ဗုဒၶဘာသာျပန္ဝင္ၿပီး ကြၽဲႏြားမသတ္ေရးကိစၥၥလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေရးထားတာေတြကို ဖတ္ဖူးၾကမွာပါ။

  ဦးႏုေခတ္ကလည္း ျမန္မာျပည္ဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏိုင္ငံျဖစ္လို႔ကဲြၽႏြားလိုလို႔ ကဲြၽႏြားသတ္ခြင့္၊ အမဲသားေရာင္းခြင့္တို႔ကို တရားဝင္ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ဗကၠရီးအစ္ေရာက္ခါနီးမွာ မူဆလင္ေတြကလဲႏြားသတ္ခ်င္၊ ဦးႏုကလည္း သူ႔အေနနဲ႔ သတၱဝါေတြကိုသတ္ၿပီးပူေဇာ္တာကို ခြင့္မျပဳ လိုေပမဲ့ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ျဖစ္လို႔ ခြင့္ျပဳပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ “ဗကၠရီး”ဆိုတာ ကုလားစကားမွာ ဆိတ္ကိုေခၚ တာျဖစ္လို႔ ဆိတ္ကိုသာသတ္ၿပီးပူေဇာ္ၾကပါ၊ ႏြားကိုေတာ့ မသတ္ၾကပါနဲ႔လိုေတာင္းပန္၊ သူ႔ကဲဘိနက္ ထဲကဝန္ႀကီး ဦးရာရွစ္နဲ႔ ဦးခင္ေမာင္လတ္ ေခၚ အဗၺဒူလတစ္ အပါအဝင္မူဆလင္ေတြကလဲႏြားကိုသာ သတ္ခ်င္ၾကတာေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္မွာ ဦးႏုဟာ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာႏွစ္ဘက္ၫႇိႏႈိင္း ၾကကာ လူဦးေရအလိုက္ ႏြားေကာင္ေရ ခြဲတမ္းခ်ေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာဗလီထဲမွာသာသတ္ၾကရန္၊ အျခား ဘာသာဝင္မ်ား စိတ္အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ ႏြားေတြကို ၿမိဳ႕ထဲမွာ ႀကိဳးနဲ႔ဆြဲၿပီး မသြားၾကဖို႔၊ ေသြး ေပေနတဲ့ အဝတ္အစားနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲမွာ မသြားၾကဖို႔ေတြ သေဘာတူၾကပါတယ္။

  ဒါေၾကာင့္ကြၽဲႏြားမသတ္ေရးကိစၥဟာ ဒီေခတ္မွာမွေပၚလာတဲ့ကိစၥမဟုတ္လို႔ မြတ္စလင္စီးပြားေရးကုိ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းေဆာင္းပါးဟာ ဆိုလိုရင္းနဲ႔သိပ္မအပ္စပ္ဘူး။

  ဥပမာ ဒီေခတ္မွာ။
  (၁) မူဆလင္ပိုင္ဘတ္စကား၊ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ေတြမစီးၾကေရး ႏိႈးေဆာ္ေနၾကေၾကာင္း။
  (၂) မူဆလင္ပိုင္ဆိုင္ေတြမွာေဈးမဝယ္ေရး “ကင္ပိန္း” ေတြလုပ္ေနၾကေၾကာင္း။
  (၃) မူဆလင္ပိုင္စားေသာက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြကို သပိတ္ေမွာက္ေရးလုပ္ေနၾကေၾကာင္း။ စတာေတြရွိခဲ့ရင္ အေထာက္အထားတိတိက်က်နဲ႔တင္ျပႏိုင္ခဲ့ရင္ ဆိုလိုရင္း မြတ္စလင္စီးပြားေရးကုိ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းေခါင္းစဥ္နဲ႔ကိုက္ညီသြားပါလိမ့္မယ္။

Comments are closed.