တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညိဳ – ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါေစ

တူေမာင္ညိဳ – ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါေစ
ႏုိဝင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

(ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္းရဲ႕လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေနတာဟာ သိပ္ကို စိတ္ကူးယဥ္လြန္းတဲ့ ေျပာဆုိမႈသာျဖစ္ပါတယ္။ တေယာက္ထဲစိတ္ကူးယဥ္ၿပီးေျပာဆုိေနရင္ေတာ့ ဘာမွေျပာစရာအေၾကာင္းမရွိေပမယ့္ ဒီလိုျပင္ ဆင္ႏုိင္မယ္လို႔ အမ်ားျပည္သူလက္ခံေအာင္ေျပာဆိုေနတာဆုိရင္ေတာ့ ဒီလိုေျပာဆုိမႈဟာ အမ်ားျပည္သူကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမွားေတြေပးေနတာပဲျဖစ္ပါ တယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”  ကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ  ျပင္ဆင္လုိ႔ (လံုးဝ) မရဘူးလား။ ရပါတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္ေရးက ဗုိလ္သိန္းစိန္၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ရလဒ္သာ အၿမဲထြက္ေနေစမယ့္ ျပင္ဆင္ေရးပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ “၁၀၉ဦး ေကာ္မတီ”၊ “၃၁ ဦး ေကာ္မတီ” တုိ႔ရဲ႕ ျပင္ဆင္ ေရး ေျခလွမ္းေတြမွာ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေတြ ဘာေတြလုပ္ႏုိင္ခဲ့လို႔လဲ။ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ေတြစိတ္ႀကိဳက္ပဲဆံုးျဖတ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါလား။ ဒီခ်ဳပ္ က တင္ျပ ထားတဲ့ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ ပုဒ္မေပါင္း (၁၆၈)ခု အနက္ ပုဒ္မဘယ္ေလာက္ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးထဲပါဝင္ခဲ့သလဲ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ျပင္ဆင္ဖို႔ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ထားတဲ့ ပုဒ္မေတြ ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ့္ စာရင္းထဲပါဝင္ရဲ႕လား။

ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) နဲ႔ (ခ) ကို မထိနဲ႔လို႔ ကာခ်ဳပ္က သူေစလႊတ္ထားတဲ့ “စစ္သားအမတ္” ေတြကတဆင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မၾကာခင္ကပဲ ေျဗာင္ေျပာၿပီး မဟုတ္လား။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ဦးစီးၿပီး ဆႏၵသေဘာထားရယူခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခရုိင္ေပါင္း (၆၀)၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၂၆၇) ၿမိ႕နယ္တုိ႔မွာ ရယူခဲ့တဲ့ ပ်မ္းမွ် (၉၇%) ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလိုေၾကာင္းဆႏၵျပဳခ်က္ေတြဟာ အခုေတာ့ ဘယ္ ေရာက္သြားၿပီလဲ။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ ၅သန္းနီးပါး (၄၉၄၁၉၉၈) ရဲ႕ဆႏၵကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဆိုသူက ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမရွိဘူးလုိ႔ ဆုိၿပီးလ်စ္လ်ဴျပဳခဲ့ၿပီးၿပီ မဟုတ္ပါလား။

ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ “ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ၄၆ ေယာက္” နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဘာမွ လုပ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာကလည္း လူတုိင္းသိရွိ၊ နားလည္သေဘာေပါက္ေနတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးဆုိတာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအမတ္အမ်ားစုနဲ႔ ကာခ်ဳပ္အေပၚမွာ လံုးလံုး လ်ားလ်ားတည္ေနပါတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ေရွ႕ဦးလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္  “ ၄ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေရး” ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ “၁၄ ဦး ၁၀ မိနစ္ စီ စကားေျပာပြဲ” နဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရက တုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီမဟုတ္ပါလား။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါ ျပင္ဆင္ႏုိင္မလား။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ ဘယ္လိုပဲ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ ရရွိသည္ျဖစ္ပါေစ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ကို မျပင္ဆင္ႏုိင္ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ (၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲ)တုန္းကလုိ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရဖုိ႔ဆုိတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေစာသန္းျမင့္တို႔ (NBF) ၂၂ပါတီအုပ္စုက ဆန္႔က်င္ျပေနၿပီမဟုတ္ပါလား။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လုပ္ႀကံဖန္တီးလာဦးမယ့္ ညစ္နည္းအဖံုဖံုကို ထည့္မေျပာေသးပါဘူး။ (PR) ဆုိတာကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အသည္းအသန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနရၿပီမဟုတ္ပါလား။

သေဘာထားႀကီးေနရံု၊ တည္ေဆာက္ေရးစိတ္ထားေမြးျမဴရံု၊အေရးႀကီးဆံုး အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူကို ရင္ဝယ္ပုိက္ထားရံုနဲ႔  “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ကို  ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစံႏႈန္းေတြျပည့္ဝတဲ့  အေျခခံဥပေဒတရပ္ျဖစ္ လာေအာင္ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒(ဗိုလ္)ဦးေရႊမန္း၊ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔က ျပင္ဆင္ေပးပါ့မလား။

“NLD က အတားအဆီးေတြေက်ာ္လႊားတဲ့ေနရာ မွာ အင္မတန္ကၽြမ္းက်င္ပါတယ္” တဲ့။

ဟုတ္ကဲ့။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ မီးကြင္းစတဲ့ အတားအဆီးအခက္အခဲေတြကို ၾကာပြတ္ကိုင္သူရဲ႕ အမိန္႔ေပးမႈနဲ႔အတူ စည္းကမ္း ေသဝပ္စြာ၊ ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာစြာ ေက်ာ္လႊားသြားတတ္တဲ့ ဆပ္ကပ္ရံုႀကီးထဲက ျခေသၤ့ႀကီးလိုေတာ့လည္းမျဖစ္ေစလုိပါ။

ဒါ့အျပင္၊  လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးေရွ႕ေမွာက္မွာ တန္းစီးေခါင္းငံု႔ကာ “ေလးစားလိုက္နာပါ့မယ္” လို႔  က်မ္းက်ိန္ၿပီးေတာ့လည္း မေက်ာ္လႊားေစ ခ်င္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ေခါင္းေမာ့၊ ရင္ေကာ့ၿပီးေက်ာ္လႊားေစခ်င္တာပါ။ အခုေတာ့ ကိုပါႀကီးတုိ႔၊ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာတို႔ေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္” ထဲမွာ စစ္တပ္ရဲ႕အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီး၊ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ရက္ရက္စက္စက္ခံခဲ့ၾကရပါၿပီ။ လယ္ယာေျမ မတရားသိမ္းပုိက္ျခင္း ခံရတဲ့အျပင္၊ လယ္သမားေတြလည္း အဓမၼဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနၾကရပါၿပီ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

2 thoughts on “တူေမာင္ညိဳ – ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါေစ
  1. လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာအမ်ားစုရထားတဲ႔ ၾကံ႕ဖြ႔ံအမတ္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္ကတက္ထိုင္ေနတဲ႔ ၂၅% ဆိုတာေတြဟာ အသြင္သာမတူေအာင္လုပ္ျပထားတဲ႔ တစ္သားထဲေသာ စစ္အုပ္စုဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ သူတို႔က အာဏာတည္ျမဲဖို႔အတြက္ေတာ႔ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ေနတာမို႔ ပုဒ္မ(၄၃၆)အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲတယ္ဆိုဦးေတာ႔ ေထာက္ခံမဲ ၇၅% မေက်ာ္ဖို႔က အဓိက၊ ျပည္သူေတြကို နေ၀တိမ္ေတာင္နဲ႔ ခ်ာခ်ာလည္ထြက္သြားေအာင္ စစ္သားတစ္ခ်ိ ဳ႕က ျပင္ဆင္ေရးဖက္က ေထာက္ခံျပလို႔လည္း ရတာပဲ။ အဲဒီလိုလုပ္ျပလိုက္ရင္ သာမန္ျပည္သူေတြ အသာထား၊ တစ္ခ်ိ ဳ႕ေသာႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဆိုတာေတာင္ မ်က္လွည္႔ျပလို႔ ျပမွန္းမသိဘဲ (ၾကံ႕ဖြံ႕နဲ႔ စစ္တပ္ကို သပ္သပ္စီလို႔ ျမင္ေနတဲ႔လူေတြက) စစ္သားေတြထဲမွာလည္း ပုဒ္မ(၄၃၆)ကို ျပင္ခ်င္ရွာၾကသားပဲဆိုျပီး မခ်ိတင္ကဲ( မခ်ိသြားျဖဲပဲ ေျပာေျပာ) အႏီွစစ္သားဆိုသူေတြကို ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳ ၾကလိမ္႔အံုးမယ္ ကိုတူေမာင္ညိုေရ။

  2. ဗမာစစ္တပ္ဟာဇာတ္တူသားစားျပခဲ့တဲ့ထံုးစံေတြရိွပါတယ္။ နအဖ ေခတ္မွာ “တပ္မေတာ္ဒုတိယဖခင္ႀကီး”ဆိုတဲ့ “အာဏာရွင္” ဦးေနဝင္းနဲ႔သမီးကိုအက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်၊ သမက္နဲ႔ေျမးေတြကိုေထာင္ထဲပို႔၊ သူတို႔ထက္စီနီယာက်သူေတြေထာင္ထားတဲ့ မဆလတျဖစ္လဲတစညကိုမေထာက္ခံေတာ့ဘဲသူတို႔ ဖာသာႄကံ့ဖြတ္ပါတီအစိုးရျဖစ္လာေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့သာဓကေတြရွိတယ္။ ဒီေန႔ဒီအခိိ်န္မွာႄကံ့ဖြတ္ပါတီအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြမွာ အာဏာသာရွိေတာ့တယ္၊ လက္နက္မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ “လက္နက္ရွင္” ဗမာစစ္တပ္ကဘယ္ေန႔မွာဇာတ္တူသားထပ္စား၊ မစား၊ ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းရေတာ့မယ္ထင္တယ္။

Comments are closed.