ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ

သိမ္းၾကံဳးယုူသြားေသာ လံုးၾကီးေပါက္လွ – Nay Linnn Nyi

သိမ္းၾကံဳးယုူသြားေသာ လံုးၾကီးေပါက္လွ

ေနလင္းညီ၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၃

            ၁၉၇၀-ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ျဖစ္သည္။ မဟာရန္ကုန္ အေနာက္ဖက္ရွိ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ စာသင္တိိုက္ၾကီး တစ္ခုရွိရာ စာသင္သား သံဃာ ၂၀၀- နီးပါးႏွင့္ ေက်ာင္းသားကပၸိယ ၅၀-ခန္႔ ရွိသည္။ အတန္းပညာကို မူလတန္းမွ တကၠသိုလ္ထိ သင္ၾကားေနသူ ၃၅-ေယာက္ခန္႔ရွိ၍ ၁၅-ေယာက္မွာ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစာသင္ယူေနသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အထူးဆိုဖြယ္မရွိ။ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကပၸိယမ်ားကုိသာ အထူးဆိုဖြယ္ရွိ၏။

            ကိုပန္ဆိုသူကား အသက္၈-ႏွစ္သားေလာက္တြင္ ဤေက်ာင္းတိုက္သုိ႔ ေရာက္လာကာ ၁၀-တန္းထိတက္ခဲ့၏။ ၁၀-တန္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျဖဆုိပါေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိသည္႔အတြက္ လက္နက္ခ် အည့ံခံျပီးလွ်င္ ဌာနဆိုင္ရာ တစ္ခု၌ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းလုပ္ေန၏။ ေက်ာင္းတိုက္ထူေထာင္ျပီီးေနာက္ မစည္ပင္ မတိုးတက္မီကပင္ အညာပခုကၠဴဖက္မွ မိဘမဲ့ဘဝျဖင့္ ေရာက္လာေသာ ကိုပန္ကား အလြန္ပင္ရုိးသား၏။ ေအာက္ဆိုဒ္အလြန္ေကာင္းေသာ ဌာနတြင္ သူ႕အရာရွိေတြကလည္း သူ႕ကို အလြန္ခ်စ္ခင္ယံုၾကည္ၾကသျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပေန၏။ ေန႔ဖက္တြင္ အလုပ္ဆင္း၍ မနက္ေစာေစာႏွင့္ ညပိုင္းတို႔တြင္ ေဝယ်ာဝစၥလုပ္ကာ ေက်ာင္းတိုက္၌ပင္ ဆက္ေန၏။ ေနစရိတ္ စားစရိတ္ မကုန္၊ စုမိေဆာင္းမိ ရွိလွ၏။

            ကိုတင္ဆိုသူမွာလည္း အညာဖက္မွလာေသာ ႐ိုးသားေအးေဆးသူျဖစ္၍ ေက်ာင္းတိုက္အနီးရွိ သစ္စက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေန၏။ အပုိစရိတ္မကုန္ခမ္းသျဖင့္ သူလဲ ေဆြမ်ိဳးမိဘ အခ်ိဳ႕ကို ေထာက္ပံ့ ႏိုင္ေန၏။

            ပရိေဘာဂ စက္႐ုံတြင္လုပ္ေနေသာ ကိုျမကား ေက်ာင္းတုိက္မွ ရံဖန္ရံခါ လစ္ထြက္၍ အေသာက္အစား လုပ္တတ္၏။ မူးေနလွ်င္ သူ႕မိတ္ေဆြမ်ားထံ သြားအိပ္၏။ မူးေနစဥ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ‘ျဖိတ္လာ’ ဘြဲ႕ကို ရေစမည္ဟု ေက်ာင္းသား၊ ကပၸိယမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဆြမ္းစားေက်ာင္းဘုန္းၾကီးက warning ေပးထား၏။ ျဖိတ္လာ ဟူသည္ ဖ်ာလိပ္ဟု ဆိုလုိ၍ ေက်ာင္းတိုက္မွ ေမာင္းထုတ္မည္ဟု ေျပာျခင္းတည္း။ ကိုျမကား စုမိသည္ဟူ၍ မရွိ။ သုိ႔ေသာ္ ကပၸိယ တာဝန္ကား ေက်ပြန္႐ုံမက၊ လုိအပ္လွ်င္ ပို္လုပ္ေပးတတ္၏။ ေကာင္းကြက္က ရွိေနသည္။

            ေစ်းထိပ္၌ ညေနပိုင္းမွ ညပုိင္းထိ ၾကိတ္ၾကိတ္တိုး လက္မလည္ေအာင္ ေရာင္းရေသာ အေၾကာ္ဆိုင္ကား ေဒၚဝတုတ္၏ ဆိုင္ေပတည္း။ ကပၸိယ ကုိေအးသည္ ထုိဆိုင္၌ ဝိုင္းလုပ္ျပီးလွ်င္ ဆိုင္ရွင္၏သမီးျဖစ္ သူအား လုိခ်င္ေနသူဟု သတင္းေျပး၏။ ဆိုင္ရွင္ကလဲ ကိုေအးအား သေဘာက် သလိုလို ၾကားရ၏။ သူတို႔ ဝင္ေငြလည္း အားကုိးေလာက္၏။

            ကပၸိယမ်ားအနက္ ေရခဲစက္မွာ လုပ္သူ၊ ႏို႔ေအးေခ်ာင္း ေရာင္းသူ၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္သူ၊ ကားေမာင္းသူ၊ ေအာက္တန္းစာေရး လုပ္သူ၊ စသည္ျဖင့္ စံုလင္လွ၏။ ကပၸိယမ်ားမွာ နံနက္အ႐ုဏ္ဆြမ္းႏွင့္ ဟင္းကို ခ်က္ေပးျခင္း၊ ဥပုသ္ေန႔တြင္ အ႐ုဏ္ဆြမ္းခံ လိုက္ေပးျခင္း၊ ညေနပုိင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထမင္းေပါင္း ဟင္းေပါင္းမ်ားကုိ ေႏႊး၍ တည္ခင္းေကၽႊးေမႊးျခင္း၊ ထင္းဖြဲမ်ားကို သယ္ယူတိုက္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းတိုက္သန္႔ရွင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စသည္တို႔က္ုိ တာဝန္က် ဇယားအတိုင္း လုပ္ေပးၾကရသည္။ မိမိ မအားလပ္လွ်င္ အားလပ္သူႏွင့္ လုပ္အား အလဲအလွယ္ အေခ်းအငွါး လုပ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။

            ေက်ာင္းတိုက္၌ ဘာလုပ္သည္ဟု မယ္မယ္ရရ ေျပာ၍ မရသ၊ူ ကိုမိန္းဆုိသူလည္းရွိ၏။ ကပၸိယ တာဝန္လည္း ေက်ပြန္လွသူမဟုတ္၍ ဆြမ္းစားေက်ာင္းဘုန္းၾကီး၏ ျမည္တြန္ေတာက္တီးမႈ ကုုိမၾကာခဏ ခံရေသာ္လည္း ဆြမ္းစားေက်ာင္းဘုန္းၾကီး၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခက္အခဲမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးတတ္သျဖင့္ မ်က္ႏွာသာ ေပးျခင္းလည္း ခံရတတ္၏။ သူသည္ လူတိုင္းႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ေန၏။ အေျမွာင့္အပင့္ေလးျဖင့္ လူ႔အၾကိဳက္လိုက္၍ ေနတတ္သည္။ စာလည္း အေတာ္ဖတ္၍ စာမဖတ္ေသာ ကပၸိယမ်ားၾကားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဗဟုသုတမ်ားကို ေျပာကာ အႏူေတာမွာ လူေခ်ာ လုပ္ေန၏။ သူ႔ကုိ ယွဥ္ေျပာႏုိင္သူဟူ၍ ကုိပန္သာ ရွိ၏။

            ကိုမိန္းသည္ လုပ္ငန္းရွင္၏ မန္ေနဂ်ာလိုလိုလည္း လုပ္ဖူး၏။ နယ္ရွိ ကုန္စံုဆိုင္ပိုင္ရွင္၏ အဝယ္ေတာ္ (ရန္ကုန္တာဝန္ခံ) လုိလုိလည္း လုပ္ဖူး၏။ က်ဴရွင္ဆရာ လုိလုိလည္း လုပ္ဖူး၏။ တိတိက်က်ကား မည္သူမွ်မသိ။ သိေအာင္လည္း အားမထုတ္ၾကေခ်။

            တစ္ေန႔ေသာ ညပုိင္းတြင္ လူစံုေနခိုက္ ကိုိမိန္းက ကပၸိယအားလံုးကုိ ဖိတ္ၾကား၏။ ေရေႏြးၾကမ္းႏွင့္ ပဲၾကီးေလွာ္ထုပ္မ်ားျဖင့္ ဧည္႔ခံ၏။ အလြန္ေလးနက္တည္ၾကည္ေသာ မ်က္ႏွာ ပံုပန္းအသြင္သ႑ာန္ကုိ ျဖစ္ေစလ်က္ ဤသို႔ဆို၏။ “ငါတို႔ ကပၸိယမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထက္ေအာက္ဝန္းက်င္ အရပ္ေဒသအသီးသီးရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ေက်းလက္တြင္ ေနႏုိင္စားႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ ရန္ကုန္၌ ယခုလို အပင္ပန္းခံကာ ႐ုန္းကန္ၾကိဳးစားေန ၾကျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကား အဘယ္နည္း။ တိုးတက္ ခ်မ္းသာရန္ပင္ မဟုတ္ပါလား။ ထို႔ေၾကာင့္ ရရစားစား ဘဝျဖင့္ ေနရန္ မသင့္ေတာ္။ ေက်ာင္းေဆြးေဆြး လူေဆြးေဆြး အျဖစ္မ်ိဳး ကို မေတြးအပ္။ ေက်ာင္းတိုက္ကို မွီေနရေသာ အေျခအေနမွ ေက်ာင္းတိုက္ကုိ ျပန္လွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ဧကန္မုခ်ရည္စူးသင့္သည္။ ဟိ သစၥံ ၊ ဤစကားမွန္၏။ ငါတို႔သည္ တိုးတက္ခ်မ္းသာေရးကို အဘယ္သုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္လဲဟု မုခ်မေသြ စဥ္းစားထိုက္လွေပသည္ တကား။”

            ကပၸိယမ်ားသည္ အထူးစိတ္ဝင္စားၾကျပီးလွ်င္ ပဲၾကီးေလွာ္ႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းကို ေသာက္စားၾကရင္း တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေဆြးေႏြးလိုက္ၾကသည္မွာ သန္းေခါင္ခါနီးပင္ ေရာက္သြားေလသည္ ဟူသတတ္။ သို႔ေသာ္ ေရရာေသခ်ာေသာ အေျဖကား မထြက္ေပ။

            ကိုမိန္းသည္ ထိုသုိ႔ေသာ စကားဝိုင္းေလးမ်ားကို လၻက္သုတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေပါင္မုန္႔ လၻက္ရည္တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘူးသီးေၾကာ္ ဗယာေၾကာ္တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မၾကာခဏ က်င္းပေပး၏။ ထိုစဥ္က သမဝါယမစနစ္ဆိုတာလည္း ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရး၏ ဒုတိယမ႑ိဳင္အျဖစ္ စိတ္ဝင္တစား ေဆြးေႏြးၾကေသာေခတ္  ျဖစ္သည္။ ကိုမိန္းသည္ သမဝါယမစနစ္၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ အျခားသူတို႔အား သိေစ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူကိုယ္တိုင္က မေျပာ၊ ထိုစနစ္ကို တကၠသုိလ္၌ ျဖစ္ေစ၊ ပါတီသင္တန္း လမ္းစဥ္ လူငယ္သင္တန္း္မ်ား၌ျဖစ္ေစ၊ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးသူတို႔အား ေျပာေစ၏။ ကပၸိယမ်ားသည္ သူတို႔၏ စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိ ထည္႔ဝင္လ်က္ ၾကီးပြားတိုးတက္ေသာ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ၾကကုန္၏။ အေသာက္အစားေၾကာင့္ စုမိေဆာင္းမိ မရွိေသာ ကိုျမပင္လွ်င္ အေသာက္အစားကို ရပ္၍ အခ်ိန္ပို အလုပ္ဆင္းကာ စုေဆာင္းေန၏။ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေနသူမ်ားမွာလည္း ေလွ်ာ့၍ ေထာက္ပံ့ကာ စုေဆာင္းေနၾက၏။

            ကိုမိန္းခ်ျပေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကား ဤသုိ႔တည္း။ နယ္္ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕တြင္ ေဆးဖက္ဝင္ သစ္ဥသစ္ဖုတစ္မ်ိဳးရွိရာ ရန္ကုန္၌ ေစ်းၾကီးလွ၏။ ထုိသစ္ဥသစ္ဖု အေျခာက္မ်ားကို ကပၸိယမ်ား၏ ထည္႔ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ ရန္ကုန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ေရာင္းခ်မည္။ ထည္႔ဝင္ေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးမည္။ မည္သူက သြားလာေဆာင္ရြက္မည္နည္းဟု ကိုမိန္းက ဆႏၵခံယူ၏။ ကိုမိန္းသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ဟု တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံၾက၏။ အားလံုးက အစုေငြထည္႔ၾက၏။

            ကိုမိန္းသည္ ပထမအၾကိမ္ ေရာင္းဝယ္သည္။ ရေသာအက်ိဳးအျမတ္ကို အခ်ိဳးက် ခြဲေဝသည္။ အားလံုးဝမ္းေျမာက္ၾက၏။

            ဒုတိယအၾကိမ္ေရာင္းဝယ္၏။ အိုေက ေနျပန္၏။ ေဆးဖက္ဝင္ သစ္ဥသစ္ဖုအေၾကာင္းကို အတန္ငယ္နားလည္ေသာ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးက ထိုအေၾကာင္းၾကားေသာ အခါ ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ၏။ “ ေတာက ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရန္ကုန္က ေစ်းႏႈန္း ကြာတယ္ဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြက အခ်ိန္ယူျပီးေျဖးေျဖး ေရာင္းရေတာ့ ကိုမိန္းေျပာသလို ခ်က္ခ်င္းအေရာင္းထြက္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါ့မလား။”

            ကပၸိယမ်ားကမူ ဟုတ္ပါ့မလား ဆုိတာ မစဥ္းစား၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဘယ္ေလာက္ျမတ္မလဲ ဆိုတာပဲ စဥ္းစားၾကကုန္၏။ တတိယအၾကိမ္တြင္ အခ်ီၾကီးရင္း၍ အခ်ီၾကီးျမတ္မည္ဟုဆိုကာ ကိုမိန္းထံ အစုေငြေပးလုိက္ ၾကသည္မွာ လက္ထဲရွိတာ အကုန္လံုးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ေခ်းငွား၍ပင္ ပို၍ ထည္႔ဝင္ၾကေသး၏။ ေပးသမွ်ကုိ ကိုမိန္းက ျငင္းပယ္သည္ဟူ၍ အလွ်င္းမရွိ။

            ကိုမိန္းသြားလိုက္သည္မွာ ယခုထိ ျပန္မလာေတာ့။ ကပၸိယမ်ားသည္ ႏွေျမာတသ သံုးၾကိမ္မက ရြတ္ဆုိ၍ ကုိမိန္းအား ဆဲေရးတိုင္းထြာၾကကုန္၏။ အဘယ္မွ်ပင္ ဆဲေရးတိုင္းထြာၾကေသာ္လည္း ပါသြားေသာ ေငြမ်ားကား တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ်ပင္ ျပန္ေရာက္မလာေတာ့။

            ကိုမိန္းလည္း နယ္ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕သုိ႔သြား၍  ပါလာသမွ် ေငြေၾကးမ်ား ရင္းႏွွီးကာ အခ်ီၾကီးၾကံျပန္၏။ ထိုျမိဳ႕တြင္ ခ်မ္းသာေသာ မုဆိုးမသားအမိရွိရာ သမီးမွာ လံုးၾကီးေပါက္လွ (စိုးျမတ္သူဇာလို) ျဖစ္၏။ ကိုမိန္းသည္ ကုန္သည္ လူခ်မ္းသာ ဟန္ေဆာင္၍ မိန္းမသုိက္တူးရန္ ၾကံစည္၏။ မုုဆိုးမသားအမိလဲ ကိုမိန္းအား အကဲခတ္ေန၏။ ကုိမိန္းလဲ ေပးလုိက္ ကမ္းလုိက္ ပုိးလိုက္ ပန္းလိုက္ လုပ္ေနသည္။ ဟုိ လံုးၾကီးေပါက္လွကလည္း ၾကိဳက္ေတာ့မလိုလို ယူေတာ့မလိုလုိ လုပ္ျပီး ခ်ဴစားေနရာ ကုိမိန္းလဲ တက္တက္ေျပာင္ သြားေတာ့၏။ တကယ္ရွိသူ မဟုတ္မွန္း ရိပ္မိသြားေသာ လံုးၾကီးေပါက္လွက ပိုက္ဆံရွိသူ ကုန္သည္တစ္ဦးအား ယူလုိက္ေတာ့ ကိုမိန္းလဲ အသည္းဟက္တက္ ကြဲသြား၏။

        X                                                     x                                            x

            ဟိုတစ္ေလာက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးလွေဆြ (ဗိုလ္မွဴး-ျငိမ္း) ၏ အမည္သညာေခၚစရာကား မုန္းဟူေသာ စာမူကုိ ဖတ္ရ၏။ ဆည္စီမံကိန္းမ်ားကို သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ေငြေၾကးကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးကုန္က်ခဲ့ေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ သကဲ့သို႔ ဆည္ေရေသာက္ ဧရိယာမ်ားလဲ မရ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလဲ ၃ ပံု ၁ ပံု ေလာက္ပင္ မထြက္။ ေျပာင္းေရြ႕သြားရေသာ ေက်းရြာမ်ားစြာမွ ရြာသားမ်ားစြာလဲ အေျခပ်က္၊ အေနပ်က္ ခ်ိဳ႕တဲ့ဆင္းရဲ ေနၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။ စာေရးသူ ေရာက္ရွိေလ့လာခြင့္ရခဲ့ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕မွာလည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္မ်ားသာ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ေသာ ရင္နင့္ဖြယ္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ၾကားရေသာအခါ ကပၸိယမ်ားကုိ လိမ္သြားေသာ ကုိမိန္း၏ဇာတ္လမ္းကုိ သတိရသည္။

            (၁) အေျခပ်က္ အေနပ်က္ ဘဝပ်က္သြားရေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းေရြ႕ေပးၾကရေသာ အနစ္နာခံေပးၾကရေသာ ရြာသားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးဆိုေသာ ျဖီးလံုးျဖန္းလံုးမ်ားကို ယံုသျဖင့္လည္းေကာင္း၊အာဏာကုိ ေၾကာက္သျဖင့္ လည္းေကာင္း ဒုကၡေရာက္ၾကသည္။ ရွိသမွ်ကို ပံုေအာေပးထည္႔ဝင္ၾကေသာ ကပၸိယမ်ားႏွင့္ တူေနသလား။

            (၂) ငါ လုပ္သမွ်၊ ျဖီးသမွ် ျဖစ္ရမည္၊ ေအာင္ျမင္ရမည္။ ဟု ေသြးနထင္ေရာက္ကာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ စိတ္ကူးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ ကုိမိန္းႏွင့္ တူေနသလားဟု စဥ္းစားမိပါသည္။

            (၃) ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ အျမတ္ထုတ္သြားၾကေသာ မသမာသူမ်ားသည္ လံုးၾကီးေပါက္လွ အပ်ိဳေခ်ာႏွင့္ တူေနသလား။ ဟု စဥ္းစားမိပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts