တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

မိထၳီလာၿမိဳ႕က ရုိင္းစုိင္းရမ္းကားမႈႀကီး – Tu Maung Nyo

မိထၳီလာၿမိဳ႕က ရုိင္းစုိင္းရမ္းကားမႈႀကီး

တူေမာင္ညိဳ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္

            မိထၳီလာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္သည္ လူမဆန္မႈကို ရုိင္းစုိင္းယုတ္မာမႈ၊ ရက္စက္ရမ္း ကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မုိက္မဲမႈ သရဖူေဆာင္းေပးလိုက္သည့္ အက်ည္းတန္အရုပ္ဆိုးမႈႀကီးျဖစ္ပါသည္။

 သိမ္ေမြ႔ပါသည္၊ ယဥ္ေက်းပါသည္ ဟု ဆိုေသာျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ရွက္ဖြယ္လိလိ အမည္းစက္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။

            “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး”ဟု အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားကုိ ေလွာင္ေျပာင္ ပ်က္ရယ္ျပဳလုိက္ေသာ ျဖစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳအမူရုိင္းႏွင့္လုပ္ရပ္ဆိုးကို ယဥ္ေက်းေသာလူမွန္သမွ် တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ျပတ္ျပတ္ သားသားဆန္႔က်င္ရမည္၊ ကန္႔ကြက္ရမည္။ တားဆီးကာကြယ္ၾကရမည္။

            (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ျပႆနာႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔ပြားသြားၿပီးမွ ဝင္ေရာက္ကုိင္တြယ္ေလ့ရွိသည္၊ မေလာင္ခင္/ မျဖစ္ ခင္က ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္မည့္ အစီအမံႏွင့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းပင္ရွိပံုမရေခ်။ ဤသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ားကို အစုိးရကပင္ တစ္ဖက္ လွည့္ႏွင့္ လုပ္ႀကံဖန္တီးေနသည္ဟုယူဆသည္။  

             ေရႊအေရာင္းအဝယ္ျပဳၾကရာမွျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သာမန္အခ်င္းမ်ားမႈႏွင့္လက္ေရာက္မႈသည္ အကြက္ေခ်ာင္း အေကာက္ႀကံလို သူမ်ားအတြက္“စနက္တံ” သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်င္းမ်ားမႈႏွင့္ လက္ေရာက္မႈဆိုသည္မွာ ရာဝတ္ဇဝတ္မႈခင္း အေသးအမႊားမွ် သာျဖစ္သည္။

            ယင္းသို႔ေသာ အမႈေသးအမႈမႊားသည္ မိထၳီလာၿမိဳ႕ရွိျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ဆံုးရံႈးေစခဲ့ရၿပီ၊ ပ်က္စီးေစ ခဲ့ရၿပီ။ ပို၍ဆိုးဝါးသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ မိထၳီလာၿမိဳရွိ ျပည္သူမ်ားအၾကားက ယံုၾကည္မႈထိခုိက္ပ်က္ ျပားေစခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

            စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားသူ တုတ္ဓါးကုိင္လူရုိင္းအုပ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားကို နာရီပုိင္းမွ် အခ်ိန္ကာလအတြင္း မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္၊ မီးတင္ရိႈ႕ခဲ့ၾကသည္။

            မိထၳီလာၿမိဳ႕သည္ စစ္တပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  ရဲႏွင့္စစ္တပ္အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းသည္ ယင္းသုိ႔ ဒုတ္ ဓါးကိုင္လူရိုင္းအုပ္မ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈ၊လုယက္ဖ်က္ဆီးမႈ၊ မီးတင္ရိႈ႔ေနမႈမ်ားကိုအခ်ိန္မီတားဆီးျခင္းမျပဳခဲ့၊ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။

            ဤလုပ္ရပ္သည္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ေနသာ အႀကံႀကီးမႈထဲမွ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုဟုယူဆပါသည္။ သုိ႔အတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံအျခားေသာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ယင္းကဲ့ေသာေသာ လုပ္ရပ္ဆုိးမ်ား ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ႏုိင္ဖြယ္ရာ အလား အလာမ်ားရွိပါသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစုံျပည္သူမ်ား သတိရွိၾကဖုိ႔လိုပါသည္။

            ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရးဗန္းျပလႈံ႔ေဆာ္ရန္စအၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးသူ လူရမ္းကားအုပ္မ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္မွ ထိေရာက္စြာ ဟန္႔ တားကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ေက်ာခ်င္းကပ္ရင္ ခ်င္းကပ္ကာ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါလိမ့္မည္။

            (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကို အားကုိးယံုၾကည္ေန၍မျဖစ္ပါ။ “ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ”တြင္လည္းေကာင္း၊ ယခု“မိထၳီလာျဖစ္ရပ္” တြင္လည္းေကာင္း (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနေသာ၊ တစ္ဖက္သုိ႔ပင္းေသာ သေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူကို ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ၾကရၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ား/ ဘာသာေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲၾကရလိမ့္မည္။

            ဘာသာတရားတုိင္းသည္ အမ်ားသူငါအေပၚ ေမတၱာထားၾကရန္၊ သည္းခံစိတ္ေမြးျမဴၾကရန္  အေျခခံအားျဖင့္ ေဟာေျပာသင္ ၾကၿမဲျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကလည္းေဝေနယ်သတၱဝါမ်ားအေပၚ ေမတၱာထားရန္၊ သည္းခံျခင္းတရားကို လက္ကိုင္ထားရန္၊ ေမတၱာ တရားႏွင့္သည္းခံျခင္းတရားကုိ သူေတာ္ေကာင္းတရားအျဖစ္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္ ေဟာေျပာၿမဲပါသည္။

            သုိ႔ေသာ္လည္း “အိမ္ရွင္ဘာသာ” ၊ “ဧည့္သည္ဘာသာ”အျဖစ္ ခြဲျခားေျပာဆိုေနမႈသည္ ဘာသာေရး ေရွာ္ဗင္ဝါဒဆန္လြန္းၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားကုိ “ဘာသာေရးလူမ်ားစုႏွင့္ ဘာသာေနေရးလူနဲစု”အျဖစ္ ခြဲျခားခ်ိဳးႏွိမ္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ ျဖဴျဖဴမည္း မည္း ေဝေနယ်မ်ားသတၱဝါမ်ား အေပၚ ရင္ဝယ္သားပမာ ေမတၱာထားရမည္ဟုေရွ႕ေဆာင္ညြန္ျပဆုံးမေနသူမ်ားအေနျဖင့္၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား လက္ကိုင္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္စကားႏွင့္တရားကို လက္လြတ္စပယ္မေျပာသင့္ မေဟာသင့္ပါ။

ဤသုိ႔ေျပာဆိုမႈသည္ ဘာသာေရး အေရၿခံဳ၊ “ဘာသာေရးဖက္ဆစ္”  မ်ားအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ ေသြးထိုးေပးသလိုျဖစ္ေနပါသည္။

            ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု/ဘာသာေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္လာခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု/ ဘာသာေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ “ဟာမုိနီ” ကုိ ထိခုိက္မပ်က္ျပားေစသင့္ပါ။

            ယင္းသို႔ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့သည့္ “ဟာမုိနီ”ကုိ ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမည့္ ေရးသားေဟာေျပာေနမႈ မွန္သမွ်ကို တားျမစ္ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္။ ယင္းသို႔ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအၾကား လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ေသြးကြဲေစမႈသည္ အုပ္စုိးသူမ်ားအႀကိဳက္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီအေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား အထူးသတိရွိၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


(Photo – DVB TV)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

8 thoughts on “မိထၳီလာၿမိဳ႕က ရုိင္းစုိင္းရမ္းကားမႈႀကီး – Tu Maung Nyo
 1. ျပသနာျပီးသြားေတာ့မွ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ရျပန္ျပီ၊
  1952 သာယာ၀တီမင္းလွျမိဳ႔ ဦးဘျငိမ္း (ေနာင္ ပမညတျဖစ္လာသူ) ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲလူထုၾကီးကို စစ္ဗိုလ္အမိန္႔ျဖင့္ ရိုက္ႏွက္၊ပြဲဖ်က္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ျပီး ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ ဦးေဆာင္သည္။ အေျဖမွာ .. စစ္တပ္ကရိုက္ပြဲလုပ္သည္. ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
  Ref: ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္ေက်ာ္ေဇာ ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတိ စတၱဳထတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ(၇)

  ယခု မိတၱီလာ စစ္တပ္ျမိဳ႔တြင္ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ စစ္တပ္က ဥပကၡာျပဳမႈေၾကာင့္လား။ ျမိဳ႔နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက စစ္တပ္ကိုေခၚပိုင္ခြင့္မရွိ။ ရမ္းကားေသာလူစုမ်ားမွာ ရိုက္ႏွက္၊လုပ္ႏိုင္သည့္ ရဲမ်ားလိုအပ္ေနျပီလား? ပထမေန႔က ရမ္းကားေသာသူ (၂၀၀) ကို ရဲ (၇၀)ဦးက မႏိုင္ပဲ မီးရႈိ႔ခံလိုက္ရသည္..တဲ့။ က်ေနာ္သာ ရဲဆိုရင္ တစ္ေယာက္ထဲ ဒီပဲယင္းမီးေလာင္ဗံုးတစ္လံုးနဲ႔ပစ္ခြဲလိုက္ရင္ ဒီရမ္းကားတဲ့လူ၂၀၀ ထြက္ေျပးသြားၾကမွာ။ အခုေတာ့…ရမ္းကားသူမ်ားအုပ္စုကို မ်က္ယိုဗံုးလဲပစ္ခြင့္မရ…။ ပစ္ခြဲျပန္လဲအခက္ ..

  1. က်ြန္ေတာ္အထင္ကေတာ့၈၈မတိုင္မီကဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးမိုင္တိုက္ခဲ့ၿပီးေလာင္းက်ြမ္းၿပာက်ၿပီး၈၈အေရခင္းေပၚလာပါၿပီအဲေနာက္မွာလံုဝရွင္းမရေအာင္ရွုပ္ေထြးၿပီးတနွိင္ငံလံုးေသြးေခ်ာင္စီးခဲ့ရပါၿပီေနာက္ဆံုအေၿဖရလပ္ကေတာ ၿပည္သာၿပည္သူမ်ားအသိဆံုပါဗ်ာ (အခုခါလဲ) (ဘာစက္လုပ္အံုးမာလဲ) ( ဘာစက္လုပ္အံုးမာလဲ ) (ဘာစက္လုပ္အံုးမာလဲ )

 2. ေၿပာလိုက္တာ ရိုင္းသြားရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။မင္းမဲ့စရိုက္ၿပဳမူၿခင္းဟာ မထိုက္တန္ေသးေသာ ဒီမိုကေရစီလိုလားမႈ႔ဘဲၿဖစ္တယ္။သူ႔ေနရာမွာ ငါဆိုရင္ေကာ??????? ခုလိုလူမဆန္ေသာသတ္ၿဖတ္မႈ႔ခံစားခဲ႔ရသူရဲ႔ က်န္ရစ္သူမိသားစု၀င္အေနနဲ႔ဆိုရင္ေကာ?????? အိုးအိမ္မဲ႔သြားရရွာတ႔ဲ
  ႔ခိုကိုးရာမဲ႔ အေမအိုတစ္ေယာက္ဟာ သင္႔မိခင္ၿဖစ္ေနရင္ေကာ????? လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ကင္းေ၀းေနတဲ႔ နိုင္ငံအၿဖစ္ေကာ ရိုင္းစိုင္းတဲ႔ၿမန္မာလူမ်ိဳးပါရယ္လို႔ ရင္ေကာ႔ေအာင္ပြဲဆက္မခံေနၾကဘို႔ အားလံုးမွာတာ၀န္ရိွေနၿပီ။မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာဟာ ၿပသနာမဟုတ္…သင့္မိဘေၾကာင့္ သင္ကိုးကြယ္ရာဘာသာၿဖစ္ၾကတာမ်ားတယ္။မွားယြင္းေသာအစြန္းေရာက္ဘာသာ၀င္မၿဖစ္ဘို႔ သင့္တာ၀န္ သင္ယူပါ

 3. မ်က္ရည္ယိုဗံုး ဆိုတာ လူရမ္းကားေတြအတြက္မဟုတ္ အျပစ္မဲ့တဲ့ ဆႏၵျပသူေတြအတြက္တာ

 4. “Tu Mg Nyo, why,you are writing the truth?” Very good,true,correct article that shows the real colors of the Government.Till now,small population,small mosques,in the remote area,are still intentionally destruct,no action.So, how to trust this Government? So,what,the Government had mentioned that,they have announce the order to halt,the mob, is (NOT). It is also unnecessary to form Group of Investigation,which will take one year and cannot be find out the truth,like Rakhine crisis.

 5. I strongly support your timely ironic statement as ‘ This incident has ridiculed to those who have been eloquently soliciting for LAW AND ORDER .
  It is vividly clear that the government is lending blind eyes on these well organized unruly savage mobs.It is actually to easy understand this conflict as a premeditated and purported creation to divert public attention from Leppadaung crisis .
  You have comment as ‘It is inappropriate to discriminate and distinguish religions in our country as host religion and guest religion, and to encourage religious chauvinism.’ I greatly regard your comment as inclusive and brazing one.
  We haven’t heard so far the term RELIGION HARMONY uttered by anyone of political leader or activist..
  It is so disappointing to see premier political figure shunning from religious and ethnic matters.If our society keep letting these perpetrators and their masterminds at large ,the world may see our country as a savage society.
  I strongly support your call for awareness to people of Burma.
  Regards.

 6. မုိက္ရုိင္းလုိ့ရတယ္ဆုိျပိးထက္ျပိးလုပ္ရင္သီးခံဖုိ့မလုိေတာ့ပါေသြးခ်င္းေတြစည္းလုံးဖုိ့ပဲလုိပါေတာ့တယ္

Comments are closed.