မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

Letters to MoeMaKa – ေရၾကည္အင္္န္အယ္ဒီ နဲ႔ ဟသၤာတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး  ေရၾကည္ၿမို႔နယ္ အမ်ိဳးသားဒိမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ လက္ရွိ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ညီလာခံ လုပ္ၾကံဖန္တီးက်င္းပမွဳ အေပၚ ပါတီ၀င္အမ်ားစုမွ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ ေတာင္းဆိုခ်က္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ေရၾကည္ၿမိဳ႔မွ NLD ပါတီ၀င္မ်ား၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၃


၁။  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို (၉၇/ခ)  အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ ၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္မွ ထုတ္ၿပန္သည့္ ညီလာခံစီမံခ်က္ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္းကို လက္ခံမည္။

 ၂။   မိမိႏွင္႔ အေၾကာင္းပါတစ္စု ေနရာရရွိေရးအတြက္ ညီလာခံအေပၚ လိမ္လည္မသမာမွဳ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႔နယ္ညီလာခံေကာ္မရွင္ မွတာ၀န္အရွိဆံုး ဦးေစာေအာင္အားအေရး ယူေပးရန္။

၃။  ဧရာ၀တီတစ္တိုင္းလံုး  မသမာမႈအားလံုး၏ ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္ေနသူ ေဒါက္တာေအးၾကဴ ေဒါက္တာမ်ိဳးညြန္႔တို႔အား ဗဟိုမွ အေရးယူေပးရန္။

၄။ ဦးေစာေအာင္ ညီလာခံက်င္းပၿခင္းဆိုင္ရာစီမံခ်က္ႏွင္႔မညီဘဲ လုပ္ၾကံဖန္တီးက်င္းပခဲ႔ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၀ အား ညီလာခံၿပန္လည္က်င္းပေပးရန္။

စသည္အခ်က္မ်ားကို  ဗဟိုမွ ပါတီစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို အေလးထားၿပီး စီစစ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုပါသည္။  တရားဥပေဒ စိုးမိုးၿခင္းသည္ အၿပစ္က်ဴးလြန္သူအေပၚ ထိေရာက္ မွ်တ ေသာ အၿပစ္ေပးၿခင္းသာၿဖစ္၏။

ဧရာ၀တီတိုင္းကို ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္ဘာေၾကာင္႔ပစ္ထားရတာလဲ ။ က်န္ေသာ တိုင္း ၊ ၿပည္နယ္ေတြမွာေရာ  အေမစု အၿမန္ေဖၚထုတ္ေပးပါ။ ပါတီတြင္းမွာ အေတာ္ ရုပ္ဆိုးေနပါတယ္အေမ။


ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ တရားပြဲမ်ားကန္႔သတ္မႈကို ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ပါတယ္

သာသနာျပန္႔ပြားလိုသူမ်ား၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၃

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားပြဲဓမၼသဘင္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ျမတ္ဗုဒၼ၏ တရားေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဟာၾကားေသာ ဓမၼကတိကဆရာေတာ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔၊ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆိုသလို လွည့္လည္ေဟာၾကား တရားျပသေနၾကပါသည္။ တရားပြဲရက္မ်ားရေအာင္ ႀကိဳတင္ေလ်ာက္ထား စီစဥ္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟသၤာတသူ၊ ဟသၤာတသားမ်ားအတြက္လည္း ႏွစ္စဥ္ တရားဓမၼမ်ား နာယူခြင့္ရရန္ ေက်ာင္းတိုက္အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဓမၼသဘင္က်င္းပေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႔မ်ား၊ ရပ္ကြက္အလိုက္ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ား မွ တရားပြဲမ်ားကို အလ်င္းသင့္သလို ဆင္ယင္က်င္းပေနၾကပါသည္။

ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တရားေဟာ ပါမစ္ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္၀င္း မွ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစလ်က္ ဟု အစရွိေသာ အခ်က္ (၁၃) ခ်က္ပါ စည္းကမ္းကို ထုတ္ေပးပါသည္။

စည္ကမ္းခ်က္မ်ားမွာ……
(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ား မပါေစရ။
(၂) ႏိုင္ငံေရး လံုး၀ ကင္းရွင္းရမည္။
(၃) ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အညီ ျဖစ္ရမည္။
(၄) ည (…႔႔) နာရီ အထိသာ ခြင့္ျပဳသည္။
(၅) အရက္/ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား လံုး၀(လံုး၀) ခြင့္မျပဳ။
(၆) မီးေဘး ႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ဂရုျပဳရမည္။
(၇) ပြဲခင္းလံုၿခံဳေရး၊ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအား စီမံခ်က္ႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္တာ၀န္ယူရမည္။
(၈) ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း မျဖစ္ေစရ။
(၉) ပြဲၿပီးပါက သန္႔ရွင္းေရးကို ခ်က္ျခင္းလုပ္ရမည္။
(၁၀) လမ္းမႀကီးအား ပိတ္ဆို႔က်င္းပျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
(၁၁) မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစေရး တာ၀န္ယူရမည္။
(၁၂) ထူးျခားျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚေပါက္ပါက ပြဲကို ခ်က္ခ်င္းပိတ္ရမည္။
(၁၃) သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ပြဲမိန္႔ေတာင္းခံသူကို ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္။

အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ သာသနာေတာ္ကို ညိွဳးႏြမ္းေအာင္ ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္ တရားပြဲမ်ားအတြက္ ထုတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္သည္ တျခားဘာသာ၀င္မ်ား ဖတ္မိလွ်င္ အေတာ္ပင္ အထင္အျမင္ေသးစရာ ျဖစ္ပါသည္။

နံပါတ္(၁) စည္းကမ္းခ်က္ျဖစ္ေသာ-ႏိုင္ငံေတာ္အား အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမည့္ အျပဳအမူ ေျပာအဆိုမ်ား မပါေစရ ဆိုသည္မွ- ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုသည္မွာ မည္သူကို ရည္ရြယ္ပါသနည္း။ တရားေဟာဓမၼကထိကမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမ်ား၊ သီလေကာင္းမ်ား ရွိေစရန္ အပင္ပန္းခံ၍ တရားဓမၼမ်ားကို လွည့္လည္ေဟာၾကား ဆိုဆံုးမေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေကာင္းေစခ်င္စိတ္ရွိလို႔ သာသနာေတာ္ထြန္းကားဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာပါ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ……ဟို သီခ်င္းထဲကလို “ဒို႔အေဖႀကီးကို ကာကြယ္မေလ…႔ဒို႔အဘႀကီးကို ကာကြယ္မေလ…႔” အဲဒီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေျပာတာပါလား ခင္ဗ်ာ……႔႔(၁) အခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။

နံပါတ္(၂) အခ်က္ “ႏိုင္ငံေရး လံုး၀ ကင္းရွင္း ရမည္”…႔အဲဒီ အခ်က္ကလည္း ဆရာေတာ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးအတြက္ လိုက္လံေဟာေျပာ ျပသေနတာပါ… ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မတရား အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ ၿပီးေရာ လုပ္သူမ်ား၊ တရားဥပေဒ အထက္မွာ ရွိေနသူမ်ား၊ အဲဒီ ေအာက္တန္းစားစိတ္ရွိသူမ်ားကို စိတ္ဓာတ္ေတြ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ဖို႔ေဟာၾကား ျပသေနတာပါ။ ဒါလည္း ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားေကာင္းဖို႔ ႏိုင္ငံ့အေရးပါ။

ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရမည္ ဆိုတာ ဟိုေခတ္က စကားလံုးပါ။ ခုေခတ္မွာ ဆက္သံုးေနမယ္ဆိုရင္ သမၼတႀကီးေျပာတဲ့ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲသူေတြကို ထားခဲ့ရမယ္ ဆိုတဲ့ စကားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကီး သတိရပါ။

နံပါတ္(၃) အခ်က္က အခ်ိန္(…႔႔)နာရီ အထိသာ ခြင့္ျပဳသည္ ဆိုတဲ့ စည္ကမ္းခ်က္ကလည္း အလြန္မွ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ပါ။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာခဲ့တာေတြကို စာေပက်မ္းဂန္ေတြမွာ ေရးထားတာက ညဦးယံ၊ သန္းေခါင္ယံ၊ မိုးေသာက္ယံ …႔အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေဟာၾကားခဲ့တာပါ။

ေကာင္းတဲ့အရာ၊ ေကာင္းတဲ့စကားေတြ ေျပာတာကို အခ်ိန္သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ေျပေျပလည္လည္နဲ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ (KTV)ေတြကို အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားတာ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီ အထိ ပတ္၀န္းက်င္အိမ္ေတြကို ဒုကၡေပးတဲ့ ဆူဆူညံညံ အသံေတြကိုေပါ့႔႔ သေဘာေပါက္ၿပီလား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကီး…

နံပါတ္(၄) စည္းကမ္းခ်က္- အရက္/ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား လံုး၀(လံုး၀) ခြင့္မျပဳ။

အဲဒီ စည္းကမ္းခ်က္ကေတာ့ မိုက္ခ်က္ကကမ္းကုန္လို႔ ေျပာရမလားပဲဗ်ာ…႔႔ ဘယ္လို အေတြးအေခၚ ဘယ္လိုဥာဏ္နဲ႔မ်ား အဲဒီစည္းကမ္းခ်က္ကို ေရးရတာလဲဗ်ာ၊ ဒီလို ေအာက္တန္းက်တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိးကို ထုတ္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာသနာေတာ္ကို ေစာ္ကားလိုက္သလိုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕ကို ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕က တရားဓမၼသဘင္ က်င္းပေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဗုဒၼဘာသာ၀င္ေတြကို ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္၀င္းဟာ ဘယ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ဘာသလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိခ်င္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႀကီးထုတ္တဲ့ စည္ကမ္းခ်က္ေတြကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Similar Posts