ႏိုုင္ငံတကာေရးရာ

Obama Care Rocks – စိန္ေခၚခံထားရသည့္ အေမရိကန္က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ဥပေဒကို ဗဟိုတရားရုံးက အတည္ျပဳ

 စိန္ေခၚခံထားရသည့္ အေမရိကန္က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ဥပေဒကို ဗဟိုတရားရုံးက အတည္ျပဳ

မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂၊ ဇြန္ ၂၈၊ ၂၀၁၂

သမၼတအိုဘားမား၏ ႏိုင္ငံေရးေအာင္ျမင္မႈတခုျဖစ္ျပီး အတိုက္အခံ ရစ္ပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီ၏ အၾကီးမားဆုံး ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္မႈျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သားမ်ား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္ျခင္းကို ျပည္နယ္ေပါင္း ၂၆ ခုက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္က အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ေရွ႔ေနခ်ဳပ္မ်ားအၾကား ၾကားနားခဲ့ရာ ယေန႔ မနက္ခင္းက ဗဟိုတရားရုံးခ်ဳပ္ (Supreme Court) တရားသူၾကီးမ်ားက ၅ မဲ ၄ မဲျဖင့္ ဥပေဒကို အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း အဆုံးအျဖတ္ေပးလိုက္သည္။

အတိုက္အခံျပဳေနေသာ ျပည္နယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူကို က်န္းမာေရးအာမခံ မ၀ယ္မေနရ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ မ၀ယ္က ဒါဏ္ေငြ ခ်မွတ္ခြင့္ ရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ဗဟုိတရားသူၾကီးမ်ားက ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔အေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါအေျခခံဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခိုင္းျခင္းထက္ အခြန္ေဆာင္ခိုင္းျခင္း သေဘာအရ တရား၀င္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးအာမခံ မ၀ယ္ႏိုင္သူမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားက က်န္းမာေရးကူညီမႈ (Medicaid) ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႔ကာကြယ္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားမွာ တာ၀န္ရွိသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုမူ မျဖစ္မေနထက္ လုပ္ခ်င္မွ လုပ္ရန္ ျပည္နယ္အစုိးရတို႔မွာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု သေဘာထားေပးလိုက္သည္။

ထိုသို႔ သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ ၂၀၁၀ လႊတ္ေတာ္တို႔က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ဥပေဒကို ဗဟိုတရားရုံးခ်ဳပ္က အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ေရွ႔အနာဂတ္ အေမရိကန္ျပည္၏ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပုံသ႑န္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ သန္း ၃၁၀ ေသာ လူဦးေရတြင္ သန္း ၅၀ မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံ မရွိရာမွ အဆိုပါဥပေဒေၾကာင့္ လူ သန္း ၃၀ ခန္႔ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အာမခံေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚမူတည္ျပီး အာမခံေစ်းကစားျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ားကို ေနာင္တြင္ မက်ဳးလြန္ႏိုင္ေအာင္ အဆိုပါဥပေဒက ကာကြယ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အိုဘားမား၏ က်န္းမာေရးအာမခံခ်က္ ဥပေဒကို လူငယ္မ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ လူဆင္းရဲမ်ား၊ လူလတ္တန္းစားမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ ေထာက္ခံၾကျပီး၊ အရင္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျမိဳ႔ျပႏွင့္ နီးစပ္ျပီး မေနထိုင္သူမ်ား၊ ေရွးရိုးစြဲမ်ား၊ ေက်းလက္ေတာရြာက လူအမ်ားက ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီႏွင့္ နည္းတူ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ၾကသည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ မိမိ၏ အခြင့္အေရး၊ မိမိထိုက္ မိမိကံ ျဖစ္ျပီး ဘယ္သူကမွ အစိုးရအပါအ၀င္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ မလုိေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေၾကာင္း၊ မိမိေငြေၾကးကို ထိခိုက္ေၾကာင္း ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်မ္းသာဆုံး ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ျပည္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆးကုသမႈစာရိတ္ အၾကီးမားဆုံးျဖစ္ျပီး၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးမႈ အဆင္းရဲဆုံးတိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ သမၼတေလာင္း ျပိဳင္ဖက္ မစ္ေရာ္မၼနီႏွင့္ အတိ္ုက္အခံ ပါတီႏွင့္ အမတ္မ်ားကေတာ့ သူတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္လ်င္ အဆိုပါ က်န္းမာေရးဥပေဒကို အယူခံ၀င္ျပီး ပယ္ဖ်က္ပစ္မည္ဟု ဆက္လက္ ရာဇသံေပးလ်က္ရွိသည္။ အိုဘားမားကမူ မိမိတို႔ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားရုံးကလည္း ဆုံးျဖတ္ေပးျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ျပန္မလွည့္ၾကဖို႔ႏွင့္ ေရွ႔သို႔ ခ်ီတက္ၾကဖို႔ မိန္႔ၾကားသြားသည္။

“က်ေနာ္တု႔ိက ျမန္မာျပည္က လာတာဆိုေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ က်န္းမာေအာင္ေနတာပဲ။ မက်န္းမာရင္ ေဆးရုံ ေဆးခန္းသြားျပရင္ ေစ်းအရမ္းၾကီးတယ္ ဆိုတာ သိတယ္။ ကိုယ့္အလုပ္က ၀ယ္ေပးထားတဲ့ medical insurace ဆိုတာနဲ႔ အဆင္ေျပတယ္လို႔ေတာ့ ထင္တာပဲ။ သိပ္မသိပါဘူး”

ဟု နယူးေယာက္ျပည္နယ္က မိုးမခပရိသတ္တဦးက ေျပာသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts