ႏိုုင္ငံတကာေရးရာ

Obama – အေမရိကန္သမၼတ အိုုဘားမားက တရားမ၀င္ေနထိုုင္သူမ်ားကိုု ယာယီေနထိုုင္ခြင့္ စီစဥ္ေပးမည္

ႏိုုင္ငံတကာသာဂိ၊ ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၁၂

ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုုင္ငံသားျဖစ္တည္ခြင့္၊ တရားမ၀င္ေနထိုုင္သူ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသ လုုံျခဳံေရးေတြမွာ အေရးေပၚျဖစ္ေနခ်ိန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုဟာလည္း ထိုုနည္း၎လိုု႔ပဲ ေျပာရမယ္ ထင္ပါတယ္။

            စီးပြားက်၊ အလုုပ္အကိုုင္ရွားပါးေနတဲ့ အေမရိကန္ျပည္မွာ တရားမ၀င္ေရာက္ရွိေနထိုုင္သူ ႏိုုင္ငံျခားသား ၁၂ သန္းရွိတယ္။ သူတုုိ႔ကေလးဘ၀ကတည္းက (၁၆ႏွစ္ မျပည့္မီ) သူတိုု႔မိဘေတြ ခိုုး၀င္လာလိုု႔ အတူပါလာတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ သူတိုု႔တေတြထဲမွာ အသက္ ၃၀ မျပည့္ေသး၊ အေမရိကန္မွာ  ရာဇ၀တ္မႈေတြ က်ဴဳးလြန္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ေက်ာင္းတက္ေနသူေတြ သိုု႔မဟုုတ္ အထက္တန္းပညာျပီးထားသူေတြ လက္ရွိ စာရင္းအရ လူဦးေရ ၈ သိန္း ရွိေနတယ္။

            အခုု သမၼတမဲဆြယ္ပြဲကာလ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တရားမ၀င္ေနထိုုင္သူေတြကိုု သမၼတအိုုဘားမားက ယာယီေနထိုုင္ခြင့္ေပးဖိုု႔ အစီအစဥ္ ေၾကညာလိုုက္ပါတယ္။ ခုုနင္က ေျပာထားတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ၈ သိန္းကိုု ယာယီေနထိုုင္ခြင့္ ၂ ႏွစ္ လက္မွတ္ထုုတ္ေပးမယ္၊ တရား၀င္အလုုပ္လုုပ္ခြင့္ေပးမယ္လိုု႔ ေျပာလိုုက္တယ္။ အမရိကန္အတြက္ ပညာတတ္ကေလးသူငယ္ေတြကိုု တိုုင္းျပည္လိုုအပ္ခ်က္အတြက္ ပဏာမၾကိဳဆိုုမႈျဖစ္တယ္၊ ႏိုုင္ငံသားျဖစ္ဖိုု႔ လမ္းဖြင့္တဲ့ အဆင့္မဟုုတ္ေသးဘူးလိုု႔ အိုုဘားမား ရွင္းျပပါတယ္။ သူတိုု႔ေလးေတြကိုု တိုုင္းျပည္အတြက္ ဖိတ္ေခၚမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္က အေမရိကန္အိပ္မက္လိုု႔ အမည္ရတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ အဆိုုပါ ပညာတတ္ကေလးေတြကိုု တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳေပးရမယ္။ သမၼတအေနနဲ႔ အဲသည္အထိ မစြမ္းေသးဘူးလိုု႔ ၀န္ခံလိုုက္ပါတယ္။

            အထက္ပါ သမၼတရဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္အၾကိဳကာလ ေျခလွမ္းဟာ ႏိုုင္ငံေရးစတန္႔ျဖစ္တယ္လိုု႔ အတိုုက္အခံေတြ၊ အေမရိကန္မ်ဳိးခ်စ္ေတြက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ၾကေပမယ့္ အေမရိကန္ုုျပည္ကုုိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး မိသားစုု ေဆြမ်ဴးိေတြနဲ႔ ၀င္ေရာက္ေနထိုုင္ရင္း တရား၀င္ေနထိုုင္ခြင့္ေတြ၊ ႏိုုင္ငံသားေတြအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသူ ဟစ္စပန္းနစ္လူမ်ဳိးစုုေတြ (ေတာင္အေမရိကန္တိုုက္သား စပိန္မ်ဳိးႏြယ္စပ္) ကေတာ့ အဆိုုပါ ပဏာမေျခလွမ္းကိုု ၀မ္းသာအားရ ၾကိဆုုိၾကပါတယ္။

            အိုုဘားမားနဲ႔ လက္ရွိအေမရိကန္အစုုိးရဟာ တိုုင္းျပည္စီးပြားက်ေနခ်ိန္ကာလ လက္ရွိသက္တမ္း ၄ ႏွစ္အတြင္းမွာ တရားမ၀င္ေနထိုုင္သူေတြ၊ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြကိုု အၾကီးအက်ယ္ဆုုံး လိုုက္လံဖမ္းဆီးျပီး နယ္စပ္ကေန ျပန္ႏွင္ထုုတ္မႈ အမ်ားဆုုံး လုုပ္ေနတဲ့ ႏွိမ္ႏွင္းေနတဲ့ အစိုုးရျဖစ္တယ္လိုု႔ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ၀င္မႈအေရး ေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ေ၀ဖန္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္လိုု အျပစ္တင္ခံေနရတဲ့ ဒီမိုုကရက္ပါတီ အစုုိးရနဲ႔ သမၼတက အခုုလိုု တရားမ၀င္ေရာက္ရွိေနထိုုင္သူေတြထဲက အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္တဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ဳိးဆက္ေတြကိုု ယာယီေနထိုုင္ခြင့္ေပးလိုုက္တာဟာ ထူးျခားတဲ့ ေျခလွမ္းျဖစ္တယ္လိုု႔ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း ခံရပါတယ္။

            ေရွးရုုိးစြဲ အေမရိကန္ုုႏီုုင္ငံသားဦးစားေပးေရး၀ါဒီေတြ ႏိုုင္ငံျခားသားအေျခခ်သူေတြကိုု မလိုုလားသူေတြကေတာ့ အခုုလုုိ လက္ရွိအစုုိးရေျခလွမ္းသစ္ကိုု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ စီးပြားပ်က္ေနတဲ့ အေမရိကန္မွာ အေခ်ာင္သမား ေလွၾကဳံစီး ႏိုုင္ငံျခားသားေတြကိုု လက္ခံလိုု႔ တိုုင္းျပည္ ပိုုၾကည္တည္းမယ္၊ အလုုပ္အကိုုင္ ရွားပါးမယ္လိုု႔ တုုန္႔ျပန္ၾကပါတယ္။

            အေမရိကန္ရဲ့ တိုုင္းမဂၢဇင္းေဆာင္းပါးရွင္ Fareed Zakaria ကေတာ့ အေမရိကန္ဟာ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ စင္ကာပူႏိုုင္ငံက ပညာအရည္အခ်င္းကိုု အေျခခံျပီး ၾကိဳဆုုိတဲ့ လူ၀င္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရး ေပၚလစီမ်ဳိးကိုု က်င့္သုုံးျပီး ဧည့္ႏိုုင္ငံသားေတြထဲက တိုုင္းျပည္အက်ဳိးရွိမယ့္သူေတြကိုု စည္းရုုံးသင့္တယ္လိုု႔ ေရးသားတိုုက္တြန္းခဲ့ဖူးပါတယ္။

            အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ မကၠဆီကိုုႏိုုင္ငံနဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္စပ္က အေမရိကန္ျပည္နယ္ေတြကေတာ့ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တဲ့ မူးယစ္ကုုန္သည္ေတြ၊ ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြ၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကိုု ျပင္းထန္တဲ့ ျပည္နယ္ ဥပေဒေတြ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ႏွိမ္ႏွင္းအေရးယူတာေတြ လုုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဗဟိုုအစုုိးရက လူ၀င္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးကိုု ေပါ့ေလ်ာ့ရင္ သူတိုု႔ေတြကေတာ့ ႏိုုင္ငံသားတိုု႔ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ထဲကေန ကာကြယ္ရမွာပဲလိုု႔ ျပန္လွန္ေျပာဆိုုၾကပါတယ္။

            အေမရိကန္ရဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ နံပါတ္ ၁ က လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ျဖစ္ျပီး ဒုုတိယ ျပင္ဆင္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုုင္ငံသားတိုုင္း လက္နက္ကိုုင္ေဆာင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ ျပည္သူ႔စစ္ေတြကေတာ့ နယ္စပ္က ပတၱေရာင္လွည့္ေစာင့္ၾကပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

2 thoughts on “Obama – အေမရိကန္သမၼတ အိုုဘားမားက တရားမ၀င္ေနထိုုင္သူမ်ားကိုု ယာယီေနထိုုင္ခြင့္ စီစဥ္ေပးမည္
 1. ပညာတက္ယဥ္ေက်းတဲ႔လူေတြကိုကူညီတာကုသိုလ္တခုပါ…
  သို႔ေသာ္ျမန္မာျပည္မွာအၾကမ္းဖက္တာလီဘန္ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို
  လက္ခံလို႔မျဖစ္တာႏိုင္ငံတကာအျမင္မွန္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ..
  ေရရွည္မွာသိပ္ကိုအႏၱရာယ္မ်ားတဲ႔ခိုး၀င္လာေသာရိုဟင္ဂ်ာကုလား
  လူဆိုးေတြတိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူကိုထိခိုက္ေစမွာေသခ်ာတယ္။
  သူတို႔အမိႏိုင္ငံကေတာင္လက္မခံတာ…ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ဆန္႔က်င္ဖက္လူသား
  ေတြကိုဘယ္နည္းနဲ႔မွလက္ခံလို႔မျဖစ္ပါ။တျခားႏိုင္ငံမွာျမန္မာဒုကၡသည္ေတြေန၇တာ
  ျငိမ္ျငိမ္ကုတ္ကုတ္နဲ႔ရိုးသားတဲ႔အလုပ္လုပ္ျပီးအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနၾကတယ္။
  သူမ်ားႏိုင္ငံမွာမွီခိုျပီးေနေနတာကိုနားလည္သေဘာေပါက္လို႔ႏြံႏြံက်ိဳးက်ိဳးေနၾကတယ္။
  သူတို႔ကေတာ႔စားခြက္ေသးပန္း..ထမင္းေက်ြးတဲ႔လက္ကိုျပန္ကိုက္တာ
  ေနာက္တေခါက္ထပ္ေက်ြးသူကလူမိုက္ပဲ…

Comments are closed.