News Features ေအာင္ဒင္

Aung Din – Burmese Regime’s Hluttaw in Perspective (23)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၂၃)
ေအာင္ဒင္။ ဇြန္၁၅၊ ၂၀၁၃


အပိုင္း (၂၃) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ မတရားေသာဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး (ဂ)
၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒ


ဒီဥပေဒကို အခ်ိဳ႕ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက (၁၇/၅၀) လို႕လဲ ေခၚၾကပါတယ္၊ ၁၉၅၀ခုႏွစ္မွာ ျပ႒န္းတဲ့ ဥပေဒအမွတ္ (၁၇) လို႕ အတိုေကာက္ဆိုလိုတာပါ၊ ဒီဥပေဒကို ျပ႒န္းစဥ္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္မီး အၾကီးအက်ယ္ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုရဲ့ ပုန္ကန္ေတာ္လွန္မႈကို အျပင္းအထန္ကာကြယ္ေနရတဲ့ ဖဆပလ အစိုးရဟာ “ရန္ကုန္အစိုးရ” လို႕ ႏိုင္ငံတကာက ေလွာင္ေျပာင္ေခၚဆိုရေလာက္ေအာင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တစ္ဝိုက္မွာပဲ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္ရွိတဲ့အခ်ိန္ပါ၊ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အႏိုင္ရဖို႕၊ လမ္း၊ တံတား၊ အေဆာက္အအုံ၊ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားဖ်က္ဆီးခံရတာကို ကာကြယ္ဖို႕၊ အစိုးရစစ္တပ္ထဲကေန ခြဲထြက္ပုန္ကန္တာေတြကို တားျမစ္ဖို႕နဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအတြက္ ၾကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္အေရးယူႏိုင္ေအာင္ရည္ရြယ္ျပီး ျပ႒န္းခဲ့တာပါ၊

ဒါေပမည့္ ျပည္တြင္းစစ္အရွိန္အဟုန္ေလ်ာ့က်ျပီး လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ထႂကြမႈေတြ နယ္စပ္ေဒသမွာပဲ ျဖစ္ေပၚေနေတာ့တဲ့ ဒီဘက္ပိုင္းကာလေတြမွာလည္း အာဏာရွင္အစိုးရ၊ စစ္အစိုးရေတြက ဒီဥပေဒကို အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့ပါတယ္၊

အမ်ားဆုံးအသုံးခ်သူကေတာ့ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစိုးရမ်ားျဖစ္ပါတယ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကေန ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း အက်ဥ္းခ်ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုဟာ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅(ည) နဲ႕ အက်ဥ္းခ်ခံရတာျဖစ္လို႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရွိေၾကာင္းဝန္မခံတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့မူဝါဒအရ ေထာင္ထဲမွာ အဲဒီႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ၅ည အက်ဥ္းသားေတြလို႕ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက သတ္မွတ္ေခၚဆိုၾကပါတယ္၊

ဒီဥပေဒနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ အမႈမ်ားအားလုံးဟာ ရဲအေရးပိုင္မႈမ်ားျဖစ္ျပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္လို႕ စြပ္စြဲခံရသူကို ရဲက ဝါရမ္းမပါပဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိပါတယ္၊ ဒီဥပေဒမွာ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ကေန အမ်ားဆုံး ေသဒဏ္အထိအျပစ္ေပးႏိုင္တဲ့ အေရးယူမႈပုဒ္မ (၈)ခုရွိပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မ ၄၊ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မ ၅-က၊ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မ ၆-က နဲ႕ ပုဒ္မ ၇ တို႕ပါ၊

ေသဒဏ္ေပးႏိုင္ေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ဒီဥပေဒမွာ ေသဒဏ္အထိစီရင္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မ ၅ခုရွိပါတယ္၊ ပုဒ္မ (၂)၊ ပုဒ္မ (၃)၊ ပုဒ္မ (၄)၊ ပုဒ္မ (၆-က/၁) နဲ႕ ပုဒ္မ (၆-က/၂) တို႕ပါ၊ ပုဒ္မ (၂) (၃) (၄) သုံးခုအတြက္ ျပစ္ဒဏ္က ေသဒဏ္ သို႕မဟုတ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ရွာေဖြစုေဆာင္းရင္၊ ရွာေဖြစုေဆာင္းဖို႕ လံု႕လျပဳရင္၊ ယင္းလံုျခံုေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ေပးရင္၊ ေႏွာက္ယွက္ဖို႕အားထုတ္ရင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈၾကီးကို က်ဴးလြန္သူ သို႕မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ၾကံစည္ေနသူအား ကူညီမယ္ သို႕မဟုတ္ ကူညီဖို႕ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္၊ မည္သူမဆို ေသဒဏ္ သို႕မဟုတ္ ေထာင္တစ္သက္တစ္ကြၽန္း က်ခံေစရမည္လို႕ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ ဒါ အေသးစိတ္ျပ႒န္းခ်က္ေတြကို ခ်ံု႕ျပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပတာပါ၊

ပိုျပီးရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလမွာ ရန္သူလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကို အက်ိဳးရွိဖို႕ သို႕မဟုတ္ ကူညီဖို႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ့ အင္အား၊ ခ်ီတက္သြားလာျခင္း၊ အေျခအေနေတြကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသူေတြ၊ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းမ်ားခ်ီတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ေႏွာက္ရွက္ဟန္႕တားဖို႕ မီးရထားမ်ား၊ ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ေလယဥ္မ်ား၊ ေလယဥ္ကြင္းမ်ား၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးၾကိယာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသူေတြ၊ အစိုးရတပ္မ်ားရဲ့ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္သတင္းပို႕ခ်က္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ေထာက္လွမ္းသူေတြကို ေသဒဏ္နဲ႕ေထာင္တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ၾကီးမားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြခ်ဖို႕ ျပ႒န္းထားတာပါ၊

ပုဒ္မ (၆-က/၁) နဲ႕ (၆-က/၂) တို႕အတြက္ျပစ္ဒဏ္က ေသဒဏ္ပါ၊ မည္သူမဆို အမ်ားျပည္သူအတိဒုကၡေရာက္ေအာင္၊ အသက္အနၲရာယ္ျဖစ္ေအာင္ အမ်ားစီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ မီးရထား၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ ေရယဥ္၊ ေလယဥ္ နဲ႕ အျခားယဥ္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳေနေသာ လမ္း၊ မီးရထားလမ္း၊ တံတား၊ ေရေလွာင္ကန္၊ ေရေဝပိုက္၊ ဆည္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလွ်င္ သို႕မဟုတ္ ပ်က္စီးေစလွ်င္၊ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မိုင္းဗုံး သို႕မဟုတ္ ယမ္းဘီလူး စသည္တို႕ကို အသုံးျပဳလွ်င္ ေသဒဏ္ထိုက္ေစရမည္လို႕ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊

ပုဒ္မ (၆-က/၃) မွာေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ့ အတင္းအဓမၼျခိမ္းေခ်ာက္ခံရလို႕ အဆိုပါျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ရသူအား ေသဒဏ္အစား ေထာင္ဒဏ္ ၇ႏွစ္အထိ ထိုက္သင့္ေစရမည္လို႕ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၇ရက္ေန႕မွာ နအဖစစ္အစိုးရရဲ့ အထူးတရားရုံးတစ္ခုက ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ဝင္းႏိုင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး႒ာနဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးသူရေက်ာ္နဲ႕ ဦးဂိုျပန္စိန္တို႕ကိုအေရးေပၚ စီမံမႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃) အရ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္၊ သူတို႕သုံးေယာက္ကို စစ္အစိုးရလွ်ိဳ႕ဝွက္တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖို၊ ေျမေအာက္လိႈဏ္ေခါင္းမ်ားနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေရႊမန္းရဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႕ တရုတ္ကို လက္နက္ဝယ္ဖို႕သြားေရာက္တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခရီးစဥ္ေတြကို ျပင္ပကိုေပါက္ၾကားေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႕ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ထဲမွာ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခဲ့တာပါ၊

ဒီလိုအေရးယူတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုေအာက္မွာ မရွိပါ၊ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႕ကစျပီး အာဏာရယူခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရက “ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (နဝတ)” ဆိုတဲ့ မူရင္းအမည္ကေန ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတာဝန္ေတြ ျပီးဆုံးျပီဆိုျပီး “ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ (နအဖ)” လို႕ ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွာ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီးပါျပီ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ဝင္းႏိုင္ေက်ာ္၊ ဦးသူရေက်ာ္နဲ႕ ဦးဂိုျပန္စိန္တို႕ကိုအေရးေပၚ စီမံမႈအက္ဥပေဒနဲ႕ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးတာဟာ ဘယ္လိုမွမသင့္ေတာ္ပါ၊

ႏိုင္ငံေရးမႈ 

ပုဒ္မ ၅ ကေတာ့ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒရဲ့ အသုံးအမ်ားဆုံး ပုဒ္မျဖစ္ပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၅ ရဲ့ေအာက္မွာ ၅ (က) ေန ၅ (ၮ) အထိ ပုဒ္မခြဲေပါင္း ၁၃ခုရွိျပီး ပုဒ္မ ၅(ည) ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူရာမွာ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳတာမို႕ ႏိုင္ငံေရးပုဒ္မလို႕ ေက်ာ္ၾကားပါတယ္၊ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြမရွိပါဘူးလို႕ ထပ္ခါထပ္ခါ ျငင္းဆိုေနေပမည့္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာေတာ့ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ပုဒ္မ ၅ (ည) နဲ႕ ေထာင္က်သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးမႈေတြလို႕ ေခၚၾကပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၅ (က) ေန ၅ (ၮ) အထိျပ႒န္းခ်က္မ်ားဟာ အလြန္ကိုက်ယ္ျပန္႕ျပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ အျပစ္ရွာဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းအေရးယူႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတာပါ၊

ပုဒ္မ ၅ (ည) ကိုၾကည့္ပါ၊ “မည္သူမဆို ျပည္ေထာင္စု၏  လံုျခံုေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႕၏၊ သို႕မဟုတ္၊ ျပည္သူတစ္စု၏ ကိုယ္က်င့္တရားကိုျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမူကိုျဖစ္ေစ၊ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ျဖစ္ေစရန္ ၾကံရြယ္၍တစ္ခုခုလုပ္လ်င္၊ သို႕မဟုတ္၊ ယင္းသို႕ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာအမႈကိုျပဳလ်င္- ထိုသူအား (၇) ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြဒဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးေသာ္လည္းေကာင္း ထိုက္သင့္ေစရမည္”

ဒီျပဌန္းခ်က္ဟာ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ စစ္အစိုးရကို ဆန္႕က်င္ျပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ပဲ ေတာင္းဆိုၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူေတြကို ဖမ္းဆီးအေရးယူဖို႕ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသုံးခ်ခဲ့တဲ့ ဥပေဒလက္နက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊
စာရြက္စာတမ္းျဖန္႕ေဝတာကအစ၊ ျပည္ပကထုတ္လႊင့္တဲ့ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္တာ၊ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြရဲ့ မတရားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္တာက အလယ္၊ အစိုးရဆန္႕က်င္ေရးတရားေဟာတာအဆုံး၊ အားလုံးေသာ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ” ျပည္ေထာင္စု၏ လံုျခဳံေရးႏွင့္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို ထိခိုက္ေစသည္” လို႕အေၾကာင္းျပျပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ အက်ဥ္းက်ခဲ့ၾကရတာပါ၊ နအဖစစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီပုဒ္မအတြက္ ခ်မွတ္ရမည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ေထာင္ (၇) ႏွစ္ႏွစ္ကေန ေထာင္ဒဏ္ (၂၀) ႏွစ္အထိတိုးျမႇင့္ခဲ့ပါေသးတယ္၊

ပုဒ္မ ၅-က၊ ပုဒ္မ ၆၊ နဲ႕ ပုဒ္မ ၇ မ်ားကလည္း (၇) ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ သို႕မဟုတ္ ေငြဒဏ္ သို႕မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ နဲ႕ ေငြဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျပစ္ဒဏ္ခ်ႏိုင္တဲ့ အေရးယူမႈေတြပါပဲ၊ အဲဒီမွာ ပုဒ္မ ၅-က နဲ႕ ပုဒ္မ ၅ (က) ဟာ သီးျခားပုဒ္မေတြပါ၊ အဲဒီလိုပဲ ပုဒ္မ ၆နဲ႕ ပုဒ္မ ၆-က ဟာလည္း သီးျခားပုဒ္မေတြပါ၊

ဥပေဒႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္္ျခင္း

ဒီဥေဒရွိေနသ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ေရွ႕ကိုပဲ ဆက္လက္ခ်ီတက္မွာျဖစ္ျပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြအေပၚမွာ သံသယရွိေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီဥပေဒကို ကိုင္တြယ္ျပီး ျခိမ္းေျခာက္္ေနတာေတြလဲ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဆက္ရွိေနပါေသးတယ္၊

အထင္ရွားဆုံး ျခိမ္းေျခာက္သူက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ့ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ (ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း) ပါ၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြက ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႕ ည (၇) နာရီမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရုံးအစည္းအေဝးခန္းမမွာ သတင္းစာသမားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးအခင္းသတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး တာဝန္သိသိနဲ႕ေရးသားၾကဖို႕ သတိေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊

အဲဒီလိုေျပာၾကားရာမွာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြက “အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးႏိုင္သည့္ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသားမႈမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေရးသားလ်င္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” သတင္းစာသမားမ်ားကို ေျပာဆိုသတိေပးပါတယ္၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအေနနဲ႕ သူကိုးကားတာတစ္ခုက အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ည) ပါ၊

ဦးျမင့္ေဆြက “ေနာက္ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ၊ ဒါ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္ အက္ဥပေဒေပါ့၊ တစ္ခ်ိဳ႕က တည္ဆဲဥပေဒက မဖ်က္သိမ္းပါဘူး၊ ဆက္လက္ျပီးေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္၊ တည္ဆဲဥပေဒရွိေနဆဲနဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕အေရးယူႏိုင္တဲ့အေနအထားရွိပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၅၊မည္သူမဆို အဓိက “ည” နဲ႕ သက္ဆိုင္တယ္” လို႕ေျပာျပီး ပုဒ္မ ၅(ည) ျပ႒န္းခ်က္ကို အစအဆုံး ဖတ္ျပသြားပါတယ္၊ ပုဒ္မ ၅ (ည) အျပင္ ပုဒ္မ ၅ (ဃ) ကိုလည္းကိုးကားျပီး ” “ဃ” မွာေတာ့ အမ်ားျပည္သူတို႕အား သို႕တည္းမဟုတ္ ျပည္သူတို႕အား အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ေစရန္ၾကံရြယ္၍ တစ္ခုခုလုပ္လ်င္ သို႕တည္းမဟုတ္ ယင္းသို႕ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာအမႈကိုျပဳလ်င္ ဒါလည္းဒီျပစ္ဒဏ္ေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္ပါတယ္” လို႕ ေျပာၾကားပါေသးတယ္၊

ဒါဟာျဖင့္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္အေရးယူဖို႕ ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒကို လက္ရွိအရပ္သားအစိုးရက ဥပေဒလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ကိုင္တြယ္အသုံးခ်ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပလိုက္သလိုပါပဲ၊

အေရးေပၚအေျခအေန မဟုတ္ေတာ့ပါ၊

ဒီကေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒ ျပ႒န္းခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ကလို တစ္ႏိုင္ငံလုံးျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈျပိဳကြဲေနတဲ့ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္က ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး တာဝန္ေတြျပီးဆုံးျပီလို႕ ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွာ ေၾကညာျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီဆိုတဲ့ အမည္သစ္နဲ႕ ေျပာင္းလဲရပ္တည္ခဲ့တာပါ၊

အဲဒီေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကေရြးခ်ယ္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လမွာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါျပီ၊ အစိုးရသစ္ကလည္း ႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ဖို႕ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံု၊ ေဆြးေႏြး၊ အေျဖရွာ၊ အသိအမွတ္ျပဳ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒလို မတရား၊ မမွ်တတဲ့ ဥပေဒေတြ ဆက္လက္တည္ရွိေနတာ ဒီအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ သံသယပြါးေစသလို ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာမွာလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေစပါတယ္၊
ဒါေၾကာင့္ ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းႏိုင္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သေဘာတူၾကလိမ့္မည္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္၊

ဆက္ပါဦးမယ္၊
ေလးစားစြာ၊
ေအာင္ဒင္
ေမလ ၁၂၊ ၂၀၁၃
(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၄၇၊ ေမလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts