ကံထြန္းသစ္ မိုုးမခရုုပ္သံ အရွင္ဉာဏိက ေမာင္စြမ္းရည္

မုဒိတာေရႊေက်ာင္း ျမန္မာစာၾကည္တိုက္ဖြင့္ပြဲ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား