ရသေဆာင္းပါးစုံ

ေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္ ● ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ

My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

ေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္ ● ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၉

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေငြက်ပ္ ၂ ဘီလီယံခြဲခန္႔ အကုန္ခံ၍ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါစည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈ အလြန္နဲပါးသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေဝဖန္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကို အထူးတလည္ စိတ္ဝင္စားေနသူအခ်ိဳ႕ရွိသည္ဆိုပါမူ ထိုသူတို႔မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၂၀၁၈ ဇြန္လတြင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒသည္ မူၾကမ္း (၃) ဆင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ရပါသည္။ မူၾကမ္း (၃) ဆင့္လံုးတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ မႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းသည့္ပုဒ္မမ်ား ပါရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္မလိုဘဲ တဖက္လွည့္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွတဆင့္ စည္ပင္ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ ပုဒ္မမ်ားလားဟု သံသယျဖစ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ အဆိုပါပုဒ္မမ်ားကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ျဖဳတ္သည့္ပုဒ္မမ်ားကိုျဖဳတ္၊ ျပင္သည့္ပုဒ္မမ်ားကိုျပင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အားကိုးအားထားျပဳရန္ ၾကံရြယ္ခဲ့ပံုေပၚေသာ စည္ပင္ဥပေဒက မွန္းထားသေလာက္ လုပ္ခြင့္ကိုင္ခြင့္မသာေတာ့ဟု ဆိုရမည္ထင္ပါသည္။ မနက္ျဖန္က်င္းပမည့္ စည္ပင္ ေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအလိုကို အလြယ္တကူလိုက္ေလ်ာၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါလာ ခဲ့ပါမူ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တို႔အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ နည္းသြားပါလိမ့္မည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အပါအဝင္ အစိုးရခန္႔ ေကာ္မတီဝင္ (၅) ဦးျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးသည္ပင္လ်င္ သူ၏ရံုးခန္းရွိရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ရံုးမထိုင္ႏိုင္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ရံုးခန္းတြင္သာ ရံုးထိုင္သလိုျဖစ္ေနသည္က ထင္ရွားသည့္ သာဓက ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ မနက္ျဖန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ခံရမည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားတြင္ သူ၏ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမည့္သူမ်ား ေရြးေကာက္ခံရေရးကို မည္မွ်အထိ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ျဖင့္ ဝါယမစိုက္ထုတ္သလည္းဆိုေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ facebook page တြင္ NLD ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းမဲဆြယ္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕တြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ အဆိုပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ မေလွ်ာ္ၾသဇာသံုး၍ မဲဆြယ္စည္းရံုးျခင္းျဖစ္ရာ အျခားေသာကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း မ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ အခြင့္အေရးယူမႈျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေဝဖန္႐ႈံ႕ခ်မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကမူ ထိုအျပဳအမူသည္ မဲဆြယ္ရာမေရာက္ဟု ေျပာထားပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ မေလွ်ာ္ၾသဇာသံုး၍ မဲဆြယ္ရာေရာက္/မေရာက္ဆိုသည္ကို အခ်ိန္တန္၍ လိုအပ္လွ်င္ အဆံုးအျဖတ္ခံၾကပါမည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔အား အသိေပးစရာ၊ ေမးစရာအနည္းငယ္ရွိပါသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အပါအဝင္ ေကာ္မတီဝင္ (၅) ဦးလံုးသည္ တိုင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကခန္႔အပ္ထားသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိေကာ္မတီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔ လက္ခံၾကပါသလား။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါသလား။ ေထာက္ခံၾကပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးတြင္ အေျဖအသီးသီး ရွိၾကမည္ဟု ထင္ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို အလံုးစံု ၾသဇာသက္ေရာက္ၿပီး အျပည့္အဝ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုလည္း NLD ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေစရန္ အစြမ္းကုန္ ဝါယမျပဳ အားထုတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ မဲဆႏၵနယ္ (၄) မွတစ္ပါး က်န္မဲဆႏၵနယ္ (၅) နယ္တြင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ေကာ္မတီတြင္ ေကာ္မတီဝင္ (၁၁) ဦးရွိမည္ျဖစ္ရာ အစိုးရခန္႔ (၅) ဦးႏွင့္ ျပည္သူမွေရြးခ်ယ္သူ (၆) ဦးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမွေရြးခ်ယ္သူ (၆) ဦးအနက္ တစ္ဦးဦးကသာ NLD ကိုယ္စားျပဳသူျဖစ္သြားမည္ဆိုပါလွ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္ေကာ္မတီတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ၾသဇာေညာင္းသူ (၆) ဦး ရွိသြားမည္ျဖစ္ရာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈမ်ားတြင္ အၿမဲတမ္း အသာရသြားေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဒု-ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကိုလည္း ေကာ္မတီဝင္ (၁၁) မွပင္ မဲေပးေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ရာ NLD ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီဝင္သာလ်င္ ေသခ်ာေပါက္ ဒု-ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

ဒီေတာ့ လက္ရွိ ရန္ကုန္စည္ပင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို လက္ခံသည္၊ အသိအမွတ္ျပဳသည္၊ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္သည္ဆိုပါ မူ မနက္ျဖန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲေပးႏိုင္ၾကပါသည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္စည္ပင္ ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လက္မခံ၊ အသိအမွတ္မျပဳ၊ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္း မရွိဘူးဆိုပါလွ်င္မူ ေရြးေကာက္ခံ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားတြင္ NLD ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ပါမလာေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္ရွိ ရန္ကုန္စည္ပင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို လံုးဝ (လံုးဝ) ႏွစ္သက္သေဘာက်ျခင္း မရွိပါေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္မွ NLD ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို လံုးဝ (လံုးဝ) မဲမေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ NLD ကို ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ သေဘာမထားၾကမိေစလိုပါ။ အမွန္တကယ္ဆိုပါက လက္ရွိရန္ကုန္စည္ပင္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ NLD ၏ ပံုရိပ္ပင္ ထိခိုက္ေနရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ခံစည္ပင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားတြင္ NLD ပါတီဝင္မဟုတ္သည့္ ေျပာရဲဆိုရဲ၊ လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲရွိသူမ်ား ပါလာမွသာလွ်င္ စည္ပင္ကို ထိုက္သင့္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာလွ်င္ NLD ၏ ၂၀၂၀ လားရာမွာလည္း အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts