မွတ္စုုမွတ္တမ္း သန္း၀င္းလႈိင္

သန္းဝင္းလိႈင္ – ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး ဘဝႏွင့္စာေပ

 

သန္းဝင္းလိႈင္ – ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး ဘဝႏွင့္စာေပ

(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၈

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးအမည္ႁဖင့္ ထင္ရွားေသာ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ စာဆိုေတာ္ကား သာမေဏပုဂၢိဳလ္ ရွင္နႏၵဓဇ ႁဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႄကီး ပခုကၠဴခ႐ိုင္၊ ႃမိဳ႕ႃမိဳ႕နယ္ ၏ ေႁမာက္ဘက္ လကၤာေတာ ၁၀ ရြာအပါအဝင္ႁဖစ္ေသာ ႂကည့္ကန္ရြာ၌ ႁမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၉ ခုႏွစ္ (ခရစ္ ၁၇၅၇ ခုႏွစ္) တြင္ ဖြားႁမင္ခဲ့သည္။ ေမြးနံေတာ္မွာ စေနသားႁဖစ္ႃပီး၊ ငယ္မည္မွာ ေမာင္ႏု ႁဖစ္သည္။ သာမေဏဝတ္ႁဖင့္ စာေပသင္ႂကား သည္။ အမ်ိဳးအႏြယ္ကား ေကတုမတီ ႁပည့္ရွင္မင္း၏ အေဆာင္ႁမဲ မင္းႄကီး၏ ႁမစ္ႁဖစ္သည္။ စဥ့္ကူးမင္းႏွင့္ ပဒံု မင္းလက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္႐ံုးေတာ္မ်ား၌ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းသည္။

ေဒသႏၱရဗဟုသုတရွာႃပီးရန္ ႁမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ႃမိဳ႕ ရြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္ခဲ့သည္။ အသက္ ၃၀ တြင္ လူ႔ေဘာင္ကို စြန္႔ကာ သာမေဏႁပန္ဝတ္ကာ ႂကည့္ကန္ရြာဘံုသာထြန္းေက်ာင္း ၌ စာေပသင္ႂကားပို႔ခ်သည္။ ဆရာေတာ္သည္ သာသနာ့ေဘာင္၌ ရဟန္းလည္းမခံ၊ ပဥၨင္းလည္းမတက္ဘဲ ကိုရင္ႄကီးဘဝႁဖင့္သာ ေနခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ႁပဳစုခဲ့ေသာ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္ အေမးပုစၦာသတ္ပံု က်မ္းႄကီးနိဂံုး၌-
”အေနာက္ဘက္တိုက္ အပၻႏၱရ၊ အေနာက္ဘက္တိုက္၏ အတြင္းႁဖစ္ေသာ ဣတိဝွေယ ႂကည့္ကန္ဟူ၍ ေခၚေဝၚအပ္ေသာ ဂါေမရြာ၌ ဘုန္သာထြန္းဣတိေဝါဟာေရ ဘံုသာထြန္းဟူ၍ ေခၚ ေဝၚသမုတ္အပ္ေသာ ရေမၼႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ဖြယ္ရွိထေသာ အာသေနေက်ာင္းေနရာ၌ ဝသေႏၱနေနထေသာ” ဟူ၍ ေရးသား ေဖာ္ႁပထားသည္။

ႂကည့္ကန္ရြာဘံုသာထြန္းေက်ာင္းႄကီးတြင္ သီတင္းသံုးကာ တပည့္မ်ားအား စာေပပို႔ခ်ရင္း စာေပမ်ား ႁပဳစုသႁဖင့္ ‘ႂကည့္ကန္ ရွင္ႄကီး’ ဟု ထင္ရွားခဲ့ေလသည္။ ႂကည့္ကန္ရြာကို အခ်ိဳ႕က က်ည္းကန္၊ ႂကည္းကန္၊ ေႂကးကန္၊ ႂကည္းကံ၊ ႄကီးကံ၊ ေက်းကန္ ဟူ၍ စာလံုးေပါင္းႂက၍ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး တင္ႁပႂကေသာ္လည္း ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး၏ ဇာတိရြာကမၺည္းဆိုင္းဘုတ္၌ ‘ႂကည့္ကန္ရြာ’ ဟုပင္ စာလံုးေပါင္းထားသလို ႂကည့္ကန္ရွင္နႏၵဓဇက ပုဂံပျုၨင္း သစ္ ဦးအာစရထံေပးသည့္ ေမတၲာစာတြင္ ‘ႂကည့္ကန္’ ဟူ၍သာ အသံုးႁပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေႂကာင့္ ႂကည့္ကန္ဟုသာ သံုးႏႈန္းလိုက္ပါသည္။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး ႁပဳစုခဲ့သမွ်ေသာ စာေပက်မ္းဂန္မ်ား အနက္ ေမတၲာစာသည္ အထင္ရွားႏွင့္ အေပၚလြင္ဆံုးႁဖစ္သည္။ ေမတၲာစာဟူသည္ ေမတၲာကို အေႁခႁပဳ၍ ေရးသားေပးပို႔ေသာ စာပင္ႁဖစ္သည္။ ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး၏ ေမတၲာစာမ်ားသည္ အင္းဝ ေခတ္က ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ရွင္မဟာသီလဝံသ၊ ရွင္မဟာရ႒သာရ၊ ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္တို႔၏ ေမတၲာစာမ်ားႏွင့္လည္း မတူေခ်။ အင္းဝေခတ္ေပၚ ေမတၲာစာမ်ားမွာ ဘုရင္မင္းႁမတ္ထံမွ အသက္ကို အလွဴခံႁခင္း၊ ဘုရင္မင္းႁမတ္အား တရားႏွင့္အညီ မင္းႁပဳရန္ ေမတၲာရပ္ခံႁခင္းမ်ိဳးသာ ႁဖစ္သည္။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး ႁပဳစုေသာ ေမတၲာစာမ်ားမွာ ၅၂၈ သြယ္ ေသာ ေမတၲာကို အေႂကာင္းႁပဳ၍ ေမာင္ႏွင့္ ႏွမ၊ သားႏွင့္အမိ၊ ဆရာႏွင့္တပည့္၊ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကမ္းလွမ္းေပးပို႔ေသာ ေမတၲာစာမ်ိဳးမ်ားသာ ႁဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေမတၲာစာမ်ားသည္ စေလဦးပုည၏ ေမတၲာစာမ်ားကဲ့သို႔ ေသာင္းေႁပာင္းေထြလာ အေႂကာင္းမ်ိဳးစံုပါေသာ ေမတၲာစာမ်ိဳးမ်ား လည္း မဟုတ္ေပ။ ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး၏ ေမတၲာစာမ်ားမွာ ႄကီးသူ က ငယ္သူကို ဆံုးမႂသဝါဒေပးေသာ သေဘာသက္ဝင္သည့္ ဆံုးမစာ ေမတၲာစာမ်ားသာ ႁဖစ္ေပသည္။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးသည္ ယင္းေမတၲာစာမ်ားထဲတြင္ ထိုဆံုးမ စကားမ်ား စကားပံုမ်ားသဖြယ္ လကၤာမ်ားဖြဲ႕ဆိုထားခဲ့ေပသည္။ သို႔ႁဖစ္၍ ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးထြင္ခဲ့ေသာ စကားပံုမ်ားမွာ သာယာ နာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိသည့္အႁပင္ မွတ္သားရန္လည္း လြယ္ကူလွေပသည္။ သို႔ေသာ္ အဓိပၸာယ္မွာ က်ယ္ဝန္းနက္နဲလွေပသည္။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး၏ ေမတၲာစာမ်ားသည္ ေသာက၊ ဓမၼ၊ ရာဇ အေရးသံုးႁဖာတြင္ ေလာကေရးက မ်ားသည္။ သူတီထြင္ခဲ့ ေသာ စကားပံုမ်ားကို ဆန္းစစ္ႂကည့္လွ်င္ ေယဘုယ်အားႁဖင့္ သတိႁပဳဖြယ္၊ လိုက္နာဖြယ္ႁပေသာ စကားပံုမ်ားႏွင့္ ဆံုးမစာဆန္ ေသာ စကားပံုမ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႕ႏိုင္ေလသည္။
သတိႁပဳလိုက္နာဖြယ္ ညႊန္ႁပေသာ စကားပံုမ်ားထဲတြင္ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယအေႂကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍-
‘ကံရွိမွတတ္သည္၊ ဉာဏ္ရွိမွ ႁမတ္သည္’၊ ‘ကံႏိႈးေဆာ္မွ ထင္ေပၚသည္၊ ဉာဏ္ႏိႈးေဆာ္မွ ႁမင္ေႁမာ္သည္’၊ ‘ကံပင္ရွိေသာ္ လည္း ဝီရိယခြ်တ္တတ္သည္’၊ ‘ကံပင္ရွိေသာ္လည္း ဝီရိယကူရ မည္၊ ဉာဏ္ပင္ရွိေသာ္လည္း သတိကမူရမည္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ကံရွိမွ ဥစၥာတင္သည္၊ ဉာဏ္ရွိမွ ဟုတ္၍ႁမင္သည္’၊ ‘ကံပင္ရွိ ေသာ္လည္း ဝီရိယမယြင္းေစရာ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယသံုးပါးစလံုး မယြင္းမခ်ိဳ႕ေစရန္ သတိေပး ညႊန္ႁပထားေပ သည္။

အႁပဳအမူ အေႁပာအဆိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း …
‘ေႂကာ့ႂကမ္းလွ်င္ မုန္းတတ္သည္၊ ေသာ့သြမ္းလွ်င္ ဆံုးတတ္သည္’၊ ‘ေဟာ့ရမ္းလွ်င္ ႐ံႈးတတ္သည္’၊ ‘မေႂကာ့မႂကမ္း ႏုရမည္’၊ ‘မေသာ့မသြမ္းႁပဳရမည္’၊ ‘မေဟာ့မရမ္း ႐ႈရမည္’ စသည့္ စကားပံုမ်ားႁဖင့္ လမ္းညႊန္ထားေပသည္။

ေလာကဓမၼတာသေဘာအရ ႁဖစ္တတ္ပ်က္တတ္ပံုမ်ားကို လည္း …
‘ပြဲမင္းလည္းေငြမွား၊ ေဆးသမားလည္းသားေသ၊ ေဗဒင္ သမားလည္း ႏြားေပ်ာက္၊ ေဆာက္သမားလည္း အထြင္းမေကာင္း၊ ေစာင္းသမားလည္း ေတးမပီ၊ ပန္းခ်ီသမားလည္း ဟန္မရ’ စသည့္ စကားပံုမ်ားႁဖင့္ တင္ႁပထားေပသည္။ ထို႔အတူ ‘ခ်စ္ေနက် ရည္းစားမွ မုန္းေသးသည္၊ ႁဖစ္ေနက်ပြဲစားမွ ႐ံႈးေသးသည္၊ ပံုခင္း က စကားမွား၍ႃငိသည္၊ ခံုမင္းမွ တရားမွား၍ရွိသည္၊ မေတြ႕လာ ႂကံေမာသည္၊ ရေသ့မွ ဈာန္ေလွ်ာသည္၊ မိုးမ်ားပင္ ထန္ေသာ္လည္း၊ ကန္တိုင္းက မေပါက္ေပ၊ ႄကိဳးစားပင္ႂကံေသာ္လည္း ႂကံတိုင္းမွ မေႁမာက္ေခ်’ ဟူသည့္ စကားပံုမ်ားႁဖင့္လည္း သတိေပးထား သည္။

ထို႔ႁပင္ ‘မတတ္ေသးလွ်င္ သင္ရသည္၊ အရပ္ေဝးလွ်င္ ႂကင္နာသည္’၊ ‘ေပ်ာ့ႁငားလ်က္ တင္းလွ်င္မခံႏိုင္၊ ေလ်ာ့ပါးလ်က္ ႁငင္းလွ်င္ အႂကံမိႈင္’၊ ‘ျပြန္တြင္းသစ္မွ လံုရာသည္၊ ကြ်န္ရင္းႁဖစ္ မွ ယံုသာသည္’၊ ‘႐ုန္းလွ်င္မႏိုင္၊ မုန္းလွ်င္မပိုင္၊ မ႐ုန္းမွႏိုင္သည္၊ မမုန္းမွပိုင္သည္’၊ ‘အမႈထိုက္ေသာေႂကာင့္ ေႂကးဆံုးႁပန္ရသည္၊ အႁပဳမိုက္ေသာေႂကာင့္ ေႂကးကုန္ႂကသည္။ ပုထိုးနီးေဝးမဆိုရာ ေစတနာသာပဓာန၊ အမ်ိဳးနီးေဝးမဆိုရာ ေမတၲာသာပဓာန၊ အေသြး တတ္မွ ထူးႁမတ္စြာ ေတာက္သည္၊ အေႁပးတတ္မွ ကူးခပ္ရာ ေရာက္သည္၊ အေတြးတတ္မွ မွဴးမတ္ရာေရာက္သည္၊ မိုးကိုလင့္ လွ်င္ မ်ိဳးရင့္သည္၊ မင္းမွာလုပ္ခ်င္၏ တင္းကုပ္မွာ အခ်ဳပ္မခံဝံ့ ခံဝံ့၊ ပဲတင္းကို ႐ႈပ္ခ်င္၏ ႏႈတ္ခမ္းေမြးကို အႏုတ္မခံဝံ့ခံဝံ့၊ မိႈႏွင့္ မွ်စ္ကို ႏုတ္ခ်င္၏ က်ည္တုပ္မခံဝံ့ခံဝံ့’ စသည့္စကားပံုမ်ားႁဖင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွ သတိႁပဳဆင္ႁခင္ဖြယ္ရာမ်ားကို တင္ႁပထား ေပသည္။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး၏ စကားပံုမ်ားတြင္ ဆံုးမစာဆန္ေသာ စကားပံုမ်ား အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေနသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

– မယားေသက အစားရ၏။ မိဘေသႁငား အစားမရ။

– ေသးမွသာ လွသည္မဟုတ္ပါ၊ ေဝးမွသာ ရသည္မဟုတ္ ပါ၊ မေသးဘဲႏွင့္ပင္ လွပါသည္၊ မေဝးဘဲႏွင့္ပင္ ရပါ သည္။

– ဂူပ်က္ကိုလည္း မေအာင္းႏွင့္ လူပ်က္ကိုလည္း မေပါင္း ႏွင့္၊ ဂူပ်က္ကို ေအာင္းလွ်င္ ပိတတ္သည္၊ လူပ်က္ကို ေပါင္းလွ်င္ ႃငိတတ္သည္။

– ထန္းလ်က္ႏွင့္တူသည္လို႔ ေက်ာက္ႁဖဴကိုလည္း မနမ္း ႏွင့္၊ ကြ်မ္းလ်က္ႏွင့္ႁမဴသည္လို႔ ေအာက္သူကိုလည္း မစမ္းႏွင့္။ ေက်ာက္ႁဖဴကိုနမ္းလွ်င္ ဖုန္ကပ္သည္၊ ေအာက္သူကိုစမ္းလွ်င္ ကုန္တတ္သည္။

– က်တိုင္းလည္း ကုန္း၍မေကာက္ႏွင့္၊ ရတိုင္းလည္း သံုး၍မေဖ်ာက္ႏွင့္၊ က်တိုင္းေကာက္လွ်င္ လူရယ္သည္၊ ရတိုင္းေဖ်ာက္လွ်င္ ႁဖဴလြယ္သည္။

– ဝမ္းဘဲဟသၤာေႁမာင္းကို ပစ္၍ ႁမစ္ကိုရွာ ေရသာမ်ား ၍ ငါးမေတြ႕၊ ဝမ္းထဲတင္းကာ ေဟာင္းကိုပစ္၍ သစ္ ကိုရွာ ေနရာမွား၍ ႂကားမေစ့။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး ထြင္ခဲ့သမွ်ေသာ စကားပံုမ်ားမွာ မ်ားႁပားလွေခ်သည္။ သူ၏စကားပံုတို႔မွာ မွတ္သားရန္ လြယ္ကူ သေလာက္ အနက္အဓိပၸာယ္ နက္နဲက်ယ္ဝန္းလွသႁဖင့္ ႁမန္မာ စာေပေလာကအတြက္ အက်ိဳးမ်ားလွေပသည္။

ဤသို႔ တပည့္မ်ားကို ပရိယတၲိစာေပပို႔ခ်ရင္း စာေပအစုစု ကို ႁပဳစုေနစဥ္အတြင္း ဘိုးေတာ္မင္းတရား ေခၚ ပဒံုမင္းက ပင့္ ေလွ်ာက္သႁဖင့္ အမရပူရေရႊႃမိဳ႕ေတာ္ သာသနာပိုင္ ေမာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ထံ ဝင္ကာ ပညာဆည္းပူးခဲ့ႁပန္သည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္စာဆိုေတာ္ ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးနႏၵဓဇ (၁၇၅၇-၁၈၁၃) ၏ ေမတၲာစာမ်ားကို (၁၇) ေစာင္ကို ေရြးထုတ္ ၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ႁမန္မာသံအမတ္ႄကီး ေဒါက္တာထင္ေအာင္က အဂၤလိပ္ ဘာသာႁပန္ကာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ မာတီးနပ္စ္ နစ္ေဟာ့ဖ္ စာအုပ္တိုက္မွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႁပန္စာအုပ္အမည္မွာ ‘အဂၤလိပ္-ႁမန္မာစစ္ပြဲမတိုင္မီ ေရးသားခဲ့ ေသာ ေမတၲာစာမ်ား’ (Epistles Written on the Eve of the Angle-Burmese War) ႁဖစ္သည္။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး၏ ေမတၲာစာမ်ားမွာ ႁမန္မာစာေပသမိုင္း တြင္ အလြန္ထင္ရွား၍ ဂႏၱဝင္စာေပတစ္ရပ္အႁဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ႂက သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ႁမန္မာဘြဲ႕သင္႐ိုးတြင္ ေခတ္အဆက္ ဆက္ ႁပ႒ာန္းခံခဲ့ရ၍ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ႁမန္မာစာေပ၏ ရတနာ တစ္ပါး ႁဖစ္သည္။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးသည္ ေမတၲာစာအမ်ိဳးမ်ိဳးသာမက မံုေရြး ဆရာေတာ္က ေမးႁမန္းေသာ အေမး (၅၅) ခ်က္ကိုလည္း ေႁဖေတာ္ မူသည္။ မံုေရြးဆရာေတာ္ အရွင္အရိယဝံသအာဒိစၥရံသီႏွင့္ ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးတို႔ကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အလြန္ပင္ ရင္းႏွီးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႁဖစ္ႂကသည္။ မံုေရြးဆရာေတာ္သည္ ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး ေအာက္ အသက္အားႁဖင့္ ၉ ႏွစ္မွ်ငယ္ေသာ္လည္း (မံုေရြးဆရာ ေတာ္သည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၈ ခုႏွစ္ဖြား၍ ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးသည္ သကၠရာဇ္ ၁၁၁၉ ခုႏွစ္ ဖြားႁဖစ္သည္။) ရွင္ႄကီးသည္ ဆရာေတာ္ ၏ ပညာဂုဏ္၊ သိကၡာဝါ ႄကီးႁမင့္ေသာေႂကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခင္မင္ေလးစားေသာအားႁဖင့္ ‘အႂကည္ေတာ္သူႁမတ္’ ‘ေနာင္ေတာ္ သူႁမတ္’ ဟု သံုးႏႈန္း၍ မံုေရြးဆရာေတာ္ကမူ ‘နႏၵဓဇသူႁမတ္’ ‘အႂကည္ေတာ္ဦးႁမတ္’ စသည္ႁဖင့္ သံုးႏႈန္းႂကေလသည္။
ယင္းတို႔ႏွစ္ဦးကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မေတြ႕မႁမင္ဖူးခင္ ကပင္ စာေပမွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးႃပီးသားႁဖစ္သည္။

သကၠရာဇ္ ၁၁၅၂ ခုႏွစ္ သီတင္းကြ်တ္လဆန္း ၁၄ ရက္ (ခရစ္ ၁၇၉၀ ႁပည့္ ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္) ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ မံုေရြးဆရာေတာ္က ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးထံ ေပးပို႔သည့္ ‘အႏုမေတၲသုဝေဇၨသုဘယဒႆဝီ’ ခ်ီေမတၲာစာတြင္-

”သလႅာဝတီ သီတာႁမစ္ႄကီး၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာ၊ မံုေရြး ဇာတိ၊ ပဝတၲိအခါ ဆားလင္းႄကီးရြာက အရိယာဝံသ အာဒိစၥရံသီ၊ ပီယဝါစာ ေမတၲာစကားႂကားေရာက္လိုက္ပါသည္။ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားဆုကို ယူေတာ္မူေလ့ရွိေသာ နႏၵဓဇသူႁမတ္” ဟူ၍ သံုးႏႈန္း ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔သံုးႏႈန္းခ်က္ကို ႂကည့္႐ႈဆင္ႁခင္ ႁခင္းႁဖင့္ မံုေရြးဆရာေတာ္သည္ ရွင္ႄကီးဘုရား ဆုပန္သည္ကို မည္မွ်ေလးစားေႂကာင္း သတိႁပဳမိႏိုင္ေပမည္။

ထို႔ႁပင္ ”မႁမင္မေတြ႕ရဖူးေသာ္လည္း ၁၁၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ညီေတာ္ႁမတ္တို႔ ရပ္ႄကီးရြာေန ေမာင္ကလ်ာဏတို႔တြင္ ေမႊးလွေသာ သတင္းကို၊ ေလညႇင္းယူ၍၊ ႂကဴလာႄကိဳင္လာသည္မွစ၍ ေတြ႕ႁမင္ ခ်င္ေသာႏွလံုး၌၊ ရစ္ထံုးမကြာေစတနာအလြန္ရွိ” ဟူေသာ စကား ကိုေထာက္ႁခင္းႁဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦး ကြ်မ္းဝင္ခင္မင္မႈ၏ အစသည္ ၁၁၄၈ ခုႏွစ္ကႁဖစ္ေႂကာင္း သိရေပသည္။

ဤသို႔လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ အထူးႂကည္ႏူးစြာ ဆက္ဆံရင္း မံုေရြးဆရာေတာ္က ”တတ္စိမ့္ေထြလာ”ခ်ီ ရတု ပိုဒ္စံုႁဖင့္ ဗုဒၶဝင္ဆိုင္ရာ အေမးႁပႆနာေပါင္း ၅၅ ရပ္ကို ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးအား ေမးႁမန္းခဲ့သည္။ (အေမး ၅၅ ခ်က္ကား အတိအက်မဟုတ္ေပ။ ေပါရာတာဒီပနီက်မ္း ပထမတြဲႏွင့္ ဗုဒၶဝင္ အေမးအေႁဖစာအုပ္တြင္ မူကြဲမရရွိမႈေႂကာင့္ ပဥၥမအေမးက်န္ေန ခဲ့သည္။ အဆိုပါအေမးကား ”မာရ္လည္းဖ်က္ရာ၊ ေႁမမ်က္ႏွာမွ၊ အပရာဇိတ၊ ပလႅကၤသည္၊ ဘယ္မွ်စြင့္စြင့္ ႁမင့္ေလသနည္း” ပင္ တည္း။ အေမးပုစၦာတို႔တြင္ အခ်ိဳ႕မွာ က်မ္းဂန္၌ တိုက္႐ိုက္မလာ ေသာနည္းတို႔ႁဖင့္ ေမးထား၍ ခဲခဲယဥ္းယဥ္းရွိလွသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ လည္း လြယ္ကူလွေပသည္။

ဤသို႔ မံုေရြးဆရာေတာ္ႏွင့္ ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးတို႔၏ အေမး အေႁဖကား ႁမန္မာစာေပဂႏၴဝင္တြင္ ”မံုေရြးအေမး ႂကည့္ကန္ အေႁဖ” ဟူေသာ အမည္ႁဖင့္ ထင္ရွားေပသည္။ အဆိုပါအေမး အေႁဖကို စာေရးဆရာႄကီးမာဃက ”ဗုဒၶဝင္အေမးအေႁဖ” ဟူ ေသာအမည္ႁဖင့္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ဋီကာဖြင့္လွစ္ ေရးသားထုတ္ေဝ ခဲ့ဖူးသည္။


ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးက ေမး၍ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ (၁၈၁၇-၁၈၉၄) က ေႁဖႂကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ပုစၦာေပါင္း ၁၁၁၇ ပုဒ္ ပါရွိသည့္ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္သတ္ပံုႏွင့္ ပုစၦာက်မ္းႄကီးကိုလည္း ခရစ္ ၁၇၉၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ႁပဳစုႃပီးစီးေတာ္ မူခဲ့သည္။ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္းကို ႂကည့္ကန္ရြာဘံုသာထြန္း ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးစဥ္ ေရးဖြဲ႕ခဲ့ႁခင္းႁဖစ္သည္။ ယင္းက်မ္းတြင္ ‘သတ္ပံုလည္းပါ၊ ပုစၦာလည္းရ၊ သိပၸံကံုလံု၊ ႏွစ္ခ်က္ဆံုေသာ ေႂကာင့္ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္မည္ေသာက်မ္း’ဟု အမည္ေပးခဲ့ပံုကို ေရးသားေဖာ္ႁပထားသည္။

ယင္းစြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္းကို ကာရန္ (၅၂) ခု၊ ပုစၦာ ၁၁၁၇ ပုဒ္ႁဖင့္ ဖန္တီးထား၍ ပုစၦာမ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ႁဖစ္ သည္။ ယင္းက်မ္း၌ ”ဘုရားရွင္စြယ္၊ သီဟိုဠ္ဝယ္၊ ဘယ္မင္း လက္ထက္ေရာက္သနည္း” စသည့္ ဗုဒၶဝင္ဆိုင္ရာေမးခြန္း၊ ”စန္းလဂ္ယွဥ္သြယ္ပူးရာဝယ္၊ ဘယ္ခြင္ဘယ္ေလ်ာက္ဝတ္မည္ နည္း” စသည့္ လက္ဝတ္ရတနာ ဆင္ႁမန္းမႈဆိုင္ရာေမးခြန္း၊ ”ႃဂိဳဟ္နကၡတ္ႂကယ္၊ တာရာဝယ္၊ ေရာက္ဖြယ္တစ္ေန႔မည္မွ်နည္း” ဟူေသာ နကၡတၲေဗဒဆိုင္ရာေမးခြန္း စသည့္ ထူးႁခားေသာေမးခြန္း မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီး၏ ပညာဂုဏ္ကို က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာ ေတာ္က-
”— စြယ္စံုေက်ာ္ထင္အမည္ရွိေသာ ဤပုစၦာက်မ္းကို စီရင္ေသာ ရွင္နႏၵဓဇကား ေယာက်ာ္းသာမညမဟုတ္။ ဇဝနဉာဏ္၊ တိကၡဉာဏ္၊ ဂမၻီရဉာဏ္တို႔ႏွင့္ ႁပည့္စံုသည္။ ဆရာမြန္ ဆရာႁမတ္ တို႔၏ လက္မွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခဲတတ္ေသာ ပိဋကတတ္က်မ္း၊ ေဗဒင္ က်မ္းတို႔ကို သင္ႂကားနည္းယူသႁဖင့္ သူမတူႏိုင္ေသာ သတၲိ၊ ဗ်တၲိရွိသည္။ ယင္းသို႔ ပါရမီစံဉာဏ္ကဲႄကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ႁမတ္ႁဖစ္ရကား ႁမင္ႁမင္ဝါးဝါး သူတစ္ပါးတို႔သည္ ဖြဲ႕ထား ကံုးသီႏိုင္မည္ကို မဆိုထားလင့္၊ ေမးခြင့္ေမးရာကိုမွ် ႂကံႁခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ရာေသာပုစၦာ၊ သိလြယ္ႁငားေသာ္လည္း၊ ေနာက္သားတို႔ ပညာပြားရန္ အက်ိဳးရွိေသာပုစၦာ၊ ဤပုစၦာအရပ္ရပ္တို႔ကို ပိဋကတ္၊ ေဗဒင္၊ ရာဇဝင္က်မ္း၊ ဆန္းလကၤာ၊ ေလာကယတႁဖစ္ေသာ ဂႏၱာရ က်မ္း၊ ပံုႁပင္က်မ္းတို႔မွ အဆန္းတႂကယ္ မွတ္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ စကားအဆီအႏွစ္ အဆစ္အဖုတို႔ကို ေဖြထုတ္၍ ပုစၦာႁပဳခဲ့ေလသည္” ဟူ၍ ခ်ီးမြမ္းထားေလသည္။

ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးရွင္နႏၵဓဇ ႁပဳစုခဲ့ေသာ စာေပက်မ္းဂန္ မ်ားမွာ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္း၊ သေတၲာဝါဒီဆယ္လြန္းတင္ဂါထာ က်မ္း၊ ႂကည့္ကန္ရွင္ႄကီးေမတၲာစာ၊ ဖိုးသူေတာ္ဦးႏု ဆံုးမစာ၊ ႂကည့္ကန္လက္႐ိုးေဗဒင္က်မ္းႏွင့္ စကားပံုတို႔ ႁဖစ္ေပသည္။

ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္သည့္ခုႏွစ္ကို အတိအက် မည္သူမွ် မသိေသာ္လည္း ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၃ ခုႏွစ္ခန္႔ ပ်ံေတာ္မူသည္ဟု မွန္းဆႂကသည္။

စာကိုး
၁။ က်ည္းကန္ရွင္ႄကီးေမတၲာစာႏွင့္ ခက္ဆစ္အေႁဖ (ဆရာပြား တည္းႁဖတ္)၊ ႁပည္ႄကီးမ႑ိဳင္ပိဋကတ္ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ၁၉၅၇။
၂။ လွသမိန္၊ ဂႏၴဝင္ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား အတၳဳပၸတၲိေပါင္းခ်ဳပ္၊ ဟံသာဝတီပံုႏွိပ္တိုက္၊ ပႄကိမ္ ၁၉၆၁။
၃။ အရွင္နႏၵဓဇ၊ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္း (ပထမအုပ္၊ ဒုတိယ အုပ္)၊ ဣစၦာသယပိဋကတ္စာပံုႏွိပ္တိုက္၊ ၁၃၁၇။
၄။ စိုးေရႊစင္ ”ေမတၲာသ႐ုပ္ႁပ က်ည္းကန္စကားပံုမ်ား” ေငြတာရီမဂၢဇင္း မွတ္ ၁၉၃ (၁၉၇၆၊ ဇူလိုင္)
၅။ စိုးစိုး(ပန္းေတာင္း) ”က်ည္းကန္ရွင္ႄကီး၏ စကားပံုဆံုးမ စာမ်ား” ေငြတာရီမဂၢဇင္း၊ (၁၉၈၀၊ ဒီဇင္ဘာ)
၆။ ေမာင္ေဇယ်ာ၊ ”က်ည္းကန္ရွင္ႄကီးေမတၲာစာ” ေခတ္ဆန္း ဂ်ာနယ္ မွတ္ ၅၊ (ႂသဂုတ္၊ ၂၀ဝ၃)

ဓာတ္ပုံမ်ား (ၾကည့္ကန္ရြာရွိ သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ား)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts